18. İslam elbiseni giy!

“Ey her şeyi hiçe satmış ve hiçi her şeyin karşılığı diye satın almış adam!”
   Hicap perdesini yırttım. Nefsimin hırslarına yenilmeden kendime tövbeyi öğrettim. Hadi ilerleyelim. Gece yatmadan sabah yola çıktığımızda ne kadar ilerleyebileceğimizi düşünemediğim için kendime gizlendim. Hakikat da örtülüydü biliyordu kendime gizlendiğimi. Sığınılacak yine Allah’tı kendime yardım ederken bile kastım O’ydu. Az yürüdük bu kez kendimle konuşmayarak Şiraz dağlarında bu sefer, yüzüm saadete erinceye kadar kendime aydınlık bir şiir okuyarak. Gaibi yalnız taşıyabileceğimi düşünerek kesif bir açıklığın içinde kendimi gizlediler. Zamanı baştanbaşa tereddütle ısrar rica ve niyazla, suale sual, ıstırap konağında misilsiz aynalar çevremde nefs dairesinde koşuyorum kendimi öldürmedikçe gerçek hayatta sırrı bulamayacağım. Bu değişmeceli bir ölüm yanlış anlaşılmasın dayıcığım. Her halinle kendinden vazgeçmelisin ki halden çıkasın ve derece derece O’na yaklaşırken şunu bunu istemeden dünyaya esir kalmamalısın. Kalbin hayatı yorucudur, her yerde sana su değil okyanus olmalısın dendiğini duyuyorsun. Her yere yetişmelisin, sınavlardan geçmelisin, onların istedikleri oradadır kısacası, ama sen onların olmadığı yerde aslında kendinde olmamalısın. Kimseden zenginlik bekleme, kendine müstakil bir kalp bul, içinde namütenahi sevgi olsun. Yekûnu lüzumsuzu evinde tutma, hafif ve zahmetsiz düşünceden ayrıl, elini vefa sabunu ile yıka, dışını değil içini güzelleştir. Hakikat çimenliğinde can içinde bir can, mana helezonları gizlidir. Tebük çölünde miktarınca esrar, virane bir gönül, kulluk sıfatıyla vasıtasız ve talimsiz çıktım sükûta. Bana kalp yakınlığı vardı, vahada suyun gibiydim, beni neden bıraktın bir beden uğruna. Maddeden yapılma bir binaydı aşkın, beni sade tefekkür etsen yeterdi. Yüz yirmi dört bin peygamber vardı,  kimseye muhtaç değildim. Bana bir kalp bıraktın kendimden el çekebilmem için bir lahza daha az bir zaman kendimle ilgilenmemek için. Fazl’a ermem için mücahede ederek kendime varlık gölge etmesin. Bana varlık dokunmayacak bugün yokluğunla haşır neşirim,  Hakka dönmem için beni meylettiren Herevi vardı ezberinde üç yüz bin hadis vardı. Arap şairlerinden de yetmiş bin beyit. Çıkageldi, hoş geldi. Misk kokuları burnumda tüttü hakikatin kıblesine döndü kalbim. O’nun tasavvuru içimin ağlamasını gidermez. O’nun rahmet dergâhına girmişim bir kere, Hakkın lisanına alışmışım bir kere, içimi dolduracağım O’nun marifet ateşiyle.    
    Aklım sadece bana engel olan bir hudut, ruh sadece bir maddeden ibaret, ruhun istirahati yok. Şu an halimin makamı yok. Göz planımda Allah’ın bitip tükenmeyen tahsili var. Hafifliği O’nda buldum gönül darlıklarını gidermek, dünyadan azat için. Peygamberler peygamberinin evi gibi içim kimseyi incitmiyorum. Şükürler olsun acım dinmiyor O’na kavuşmak ıstırabıyla. Az yiyorum. Tüm noktalarda noksanı buluyorum ama O’nda hayır. 
   Doğadaki kuşlar yalnızlığımı kalabalıklaştırdı yanıma gelerek beni Haktan ayırdılar. Beren ve Peren de geldi yanıma o sıra. Tenhada şifa vardır. Sır sohbetlerimize geri dönelim o zaman orada en hayırlısı sizinle birlikte olsun dayıcığım. Yola çıkalım bir haftayı geçmiş olması gerekir. Ben Astral Seyahatler yaparak neredeyse birçok yere gittim. Ya siz dayıcığım. Peren atlayarak söze başladı: ben dayıcığım Amerika’daydım. Orada çizgi dizilerde gördüğüm oyuncularla tanışmak için merak ediyorum onları acaba televizyonda gördüğüm kadar güzeller mi? Sana yansıyan yanılsamalı güzellikleri içinde barındıran televizyona fazla güvenme. Her güzellik yakından gördüğün güzellikler gibi olmayabilir. Duyguların basitliği en güzeli sana verecektir. Mahrum olduğun ve arzuladığın her şey sana çok güzel gelecektir. Nefsine hâkim olmanı o yüzden durmadan anlatıyoruz. Boşuna maneviyatı gizlemiyorlar çünkü satacakları şeyleri satabilsinler ve aslında çok da kıymetli olmayan ürünlerini kıymete bindirip kar etmek için yapıyorlar. Sen Allah’a, aklına, okuduklarına, salih insanlara müracaat et. Adil kazancına bak. Halde güzellik vardır. Kudüs nuruyla işaretsiz bir keşiftir insan. Fehmin kıyısında bir küheylandır. Kutsi bir hırkadır. Muhalefettir, müddettir dünyanın huzurunda. Kudret kapısında iki bin veli sırda kutuplar dairesinde tevhitle rızayla haçta nur bir hat ve çizgiyle kırış kırış sözleri kalbimin dudaklarımda -fısıltılarda; şükür secdesinde değilse insan kendinden çıkan İslam elbisesini ne bilsin?
YORUM EKLE