31. Kalbin amentüsü

“İlim bir noktadır, onu cahiller çoğaltmışlardır.” İmam-ı Ali
Her nefeste kalbe bir kalp daha kalbin taç yapraklarından derlenip çeşnisi yerleştirilir. Kalbin yüzü renginden, mızrak mızrak, başkasının kalbinden kulaçlayarak ancak insan kendi derininde kendine derman bulur. İnsanlığın dibacesinde sabrın kimyası vardır, kalp sevgisini vereceği sevgiliyi bilir. Kalbin inanışıyla örtüşen şen nefesi gül hafifliğinde rüzgâr ile oynaşta. Sükût derlenince kalbin feryadı duyulur, meğer kalbin bestesini her gün akortsuz çalıyorlarmış. İhlas bayrağını göklere çektik, kütlenin genleri iskambil kâğıdı gibi dağıldı kalbimin bünyesinde. Kendi oluş hakikatinden ileriye gidemeyen insanın aynası Allah’ın esmalarındaki derin manalardadır. Kalp ilminin iadesidir secde etmek. Kalbin gözü neyle meşgulse artık aklın ötesinde kalbin tavrı marifet ve hakikattir. Rahmet kapısı kalbimizin yol ağzıdır. Kalbine saplasınlar elif elif nefsin hilelerini, sen yine Allah’ın çerçevesine değil en güzel yarattığı tabloya bakmalısın: insan kalbine. Eğer yok bilirsen de kendini tezahür eder hemen kalbinde Allah’ın tevhit incisi. Bakma sen oksijen tüpü bitmiş olan nefse, bıraksan kendi okyanusunda ne kadar ileri yüzebilecektir. Kalbinde fena bir nazar etseler de, kalbin senin daimi inzivagâhındır. Hiçbir Himalaya dağının eteği seni ruhsal açıdan teselli edemez. Kalbin tahsili edeple, sükûnetin tahsilidir. Dudağımı kalbe uzattığımda sarar mesame noktalarımı düşünceler, her yerde Hakk’ın kalbini görürüm. Nefs efendisine sultan oldum artık, dünyalıktan kurtuldum. Kalp ve dimağımda mana zuhur eder. Akıl noksansa lisan zaten çok söyler. Kalbin benlik mihengi kalbin ahlâk ölçüsüdür.  Kalplerin izdivacıyla Allah’ın tecelligâhı kalpte gönül olur. Kalbin manası Rabbine âşık olmandır, ruhu ruh gözüyle kalp görmendir. İçimizi çıkarıp atsak dışımız içimiz nerede diye çığlık atmak için vardır. Kalbinin ağzıyla kalp kulağını dinle. Her şey birin içinde saklı akisli mücevherdir. Zaman biz olmasak da aslında hiç yoktu, hiç olmamıştı, oluştu, doğmamıştı. Sadece Tek’in gramofonunda engin boşluğun sesini çalıyordu. İnsan: “Diynensin elektrik biraz” der ve dünyaya kapatabilir kalbini ve nefsini. Bu kadar kolaydır. Kimimiz de 107’inci kez Kuran-ı Kerim’in Mushaf’ını yazarken ölebiliriz(Hafız Osman gibi). ‘Alâllah’ ironisi içinde yaşamakta güzel deyip kelimelere takılabiliriz. İnşallah tefekküre takılırız, asılır kalırız. 
Ruh akümülatörümü doldurmak için ilahi güzelliklere bakarak gözlerimin anaforunu temizlerim. Fakirliği bildiğinizi sanırsınız ama o hal ilmine ermedikçe o manevi ilmin acizliğini anlayamazsınız. O hal ilmidir ki aşk ve iman yelpazesiyle salladığınızda kalp elbiselerinize nur dökülür. Manayı anlamaya dirayet gösterdiğiniz nispette gönül pazarlığında üç kalp bile satın alsanız, cennete imtiyazlı gireceksiniz. İyiliklerin örgüleştirdiği olgunluk semtine insan bir kez girdimi hayatın akıntısında hoşnut sürüklenir durur. Mutluluktan tat düzer, orada şikâyetin sözü yoktur. Kütlenin faydasına muvazene, intizam ve dirlik koymuş Rabbim kalbin tekkesine, mikroskobik derinlikle mikro ve makro metrik âlemler koymuş, nefis terbiyesi koymuş, şahsiyet koymuş, insan fiillerinin derinine. 
Aklın şuur celselerinin birinde kalbin doktrinini konuşmak acizliğimizin süjesidir. Kalpten çıkan uhrevi manyetizma ancak dua ve zikirle Seylan incisi gibi kalbimizde mucize bir gerdanlık olabilir. İnsan hiç hasta olmasa dahi Hipokondriyak(Hastalık hastası) bulgular gösterir eğer ki akılla çözülemeyecek bir kuramı aklıyla çözmeye ve tekâmül etmeye çalışırsa. Ucu bucağı olmayan enginlik ve genişlikteki Rabbimiz her zaman bizi merceği altında enkazımızı şekillendirir. İnsanın din telakkisi hangi irtifadaysa ona o seviyeden yaklaşmak gerekir. Kalbindeki her şeyi tamir ve tahsis et, terbiyenin otoritesinden taviz verme. Allah’ın ayetlerini kalbinde bir muska gibi saklamalısın. Kalbin duygu vibrasyonunu o şeyin kendisi olarak hal ilmiyle kavranmasıyla artırırız. Opal gülabdanı güneşe tutarak pembeleşmesi gibi aklı kalbe tutarsanız vuslat ışığını görebilirsiniz. Allah hepimize o aziz ve ilahi, opalin ışığı görmeyi nasip etsin.
YORUM EKLE