2017 Mali yılı TC Yatırım ve Reel Sektör Projeleri

2017 Mali yılında Türkiye Cumhuriyeti hem altyapı hem de Reel Sektör Projelerini TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomi İşbirliği Ofisi dün kendi internet sayfasından kamuoyu ile paylaştı. İşte Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye sektörel bazda 2017 yılında ayrılan ödenek ve harcama miktarları...
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2017 mali yılında KKTC’ye ayırmış olduğu altyapı projeleri miktarı toplamı 511,833,337 TL’dir. Bu kaynağın %48,36 yani 247,513,766 TL’si harcanabilmiştir. 2017 mali yılı içerisinde Altyapı projelerinin kullanılmasına en başarılı bakanlık Eğitim Bakanlığı en başarısız Bakanlık ise Çevre ve Sağlık Bakanlıkları olduğu gözümüze çarpıyor. Ama genel olarak TC’nin 2017 yılı içeresinde ayırmış olduğu kaynağın sadece % 48,36 olarak kullanıldığını görmekteyiz. KKTC hem altyapı eksikliğinin çok olduğu ve nerede ise yediden yetmişe şikayet ettiğimiz çevre sorunları, sağlık sorunları, yol(ulaşım) sorunları, gıda güvenliği(tarım) gibi kronik sorunlarımız hala devam ederken TC tarafından KKTC’ye verilen bu kaynakların yeterli oranda kullanılmaması her KKTC vatandaşı gibi beni de derinden üzmektedir. Ayrıca bugünlerde KKTC Meclisinde hala hazırda alt komitede görüşülen 2018 Mali yılı Bütçesi devam etmektedir. Ama her yıl gündemde olan Ek mesai sorunu, İç-dış borç stoğu sorunu ve projelerin etkin, etkili ve rasyonel kullanımı sorunu devam ettiğini, Maliye Bakanımız Sn. Serdar Denktaş’dan duymak son derece üzücü ve düşündürücüdür. Çünkü son iki yıldır, Maliye Bakanlığında bu sorunların üzerinden gidilmediğini sayın Bakan KKTC Meclisi’ndeki Bütçe plan komitesindeki alt komite açılış konuşmasında ifade etmiştir. Ayrıca bu yazıyı kaleme alırken hala hazırda KKTC Maliye Bakanlığına ait olan internet sayfasında 31 Aralık 2017 gelir-gider Bütçe detayları paylaşılmamıştı.   
(http://www.maliye.gov.ct.tr/maliye/f?p=100:77:0::NO) 
Yukarıdaki tabloya göre Türkiye Cumhuriyeti’nin 2017 mali yılında KKTC’ye ayırmış olduğu Reel Sektör projeleri miktarı toplamı 212,000,000 TL’dir. Bu kaynağın %72,33 yani 153,349,650 TL’si harcanabilmiştir. 2017 mali yılı içerisinde Altyapı projelerine oranla Reel sektör projelerinin kullanılması ülkemiz insanımız açısından son derece sevindiricidir…
(Kaynak: http://www.kei.gov.tr/yat%C4%B1r%C4%B1m-projeleri/2017-harcama-rakamlar%C4%B1/2017-oezet-harcama-rakamlar%C4%B1/) 
YORUM EKLE
YORUMLAR
İsmail akgün
İsmail akgün - 4 ay Önce

Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse paranın/yüzde51i nerde?