Akıllı telefon hakkındaki şikayet

Bu hafta sizlere 2012 yılında Hakem heyetimize başvuran bir tüketicinin akıllı telefon şikâyetini anlatacağım.
Tüketici, 1300 TL karşılığında akıllı tabiri kullanılan gelişmiş bir cep telefonu satın almış olduğunu; ürünün garanti süresi içerisinde ve satıştan takriben bir yıl sonra "gsm üzerinden aramalarda sesin gidip gelmemesi" sorunu ile karşılaştığını; tamir için satın aldığı firmaya götürdüğünü; 50 TL tamirat masrafı alınmış olduğunu; tamir edildiği söylenerek geri aldığını fakat sorunun devam ettiğini tespit ettiğini; birkaç gün sonra tekrar tamire götürdüğünü; tamirinin mümkün olmadığı yönünde bilgi verildiğini ve daha evvel ödemiş olduğu 50 TL'nin iade edildiğini; son tamirde farklı IMEI numarası olduğunu fark ettiğini; şikâyet edilene bunu sorduğu zaman, IMEI'nin değişmesini istemediği yönünde uyarmış olması gerektiği yönünde cevap aldığını; bu durumun düzeltilmesini istediği zaman eski IMEI'nin tekrar konduğunu; ancak bu olaydan sonra IMEI kaynaklı güncelleme yapamama sorunu da doğduğunu; netice itibarı ile garanti süresi içerisinde ortaya çıkan arızaların satıcı firma tarafından giderilmemiş olması sebebi ile ödemiş olduğu 1300 TL'nin iade edilmesini talep etmiştir.
Hakem Heyetimiz şikâyetini dile getiren tüketiciden sonra yazılı savunmasını vermeyen ancak duruşmada hazır olan Satıcı firma yetkilisine söz verilmiş ve şikâyete yönelik savunmasını yapmasını teklif etmiştir. Firma yetkilisi Hakem Heyeti huzurunda savunma yapma yerine direkt olarak arızayı ücretsiz olarak gidermeyi kabul ve taahhüt ettiğini bildirmiştir. Bunun dışında da başka bir açıklama yapmamıştır.
Hakem heyetimiz huzurunda şikâyet edilenin ücretsiz tamir etme teklifi üzerine, duruşma ertelenerek tamir için bir fırsat verilmesi uygun görülmüştür. Verilen tehir üzerine, satıcı firma şikâyet konusu telefonu alarak tamir etmiş ve tüketiciye teslim etmiştir. 
Ancak belirlenen tehir süresi sonunda tüketici tekrar Heyetimize başvurarak tamir edilen telefonun eskisinden daha fazla sorunları olduğunu, eskiden sadece gsm üzerinden görüşme yapılmazken artık kamera çalışmaması, IMEİ farklılığı, sim kart kabul etmeme, bankacılık uygulamalarında root hatası verme sorunları olduğunu; bu arada Hakem Heyetinin verdiği tehirden sonra toplam da 3 kez daha tamir edildiği iddia edilerek cihazın kendisine teslim edildiğini, fakat her defasında sorunların daha da arttığını ifade etmiştir.
Heyetimiz huzurunda yapılan ikinci duruşmada ise, tüketicinin şikâyetlerini dinledikten sonra; Satıcı firma ise, tüm bu hususlarla ilgili herhangi bir müdafaada bulunmamış ve yine ücretsiz ana kart değişimi ve/veya tamir teklif etmiştir. 
Heyetimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; 40/2003 sayılı yasanın 11(6)8 maddesine göre, onarım veya yenisi ile değiştirme, tüketiciye önemli bir sıkıntı vermeksizin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu meselede haddinden fazla tamir fırsatı verilmiş olmasına rağmen şikâyet edilen cihazı tüketiciye sıkıntı vermeksizin tamir etmeyi başaramamıştır. Dolayısı ile sözleşmenin feshedilmiş sayılıp, şikâyet edenin ödemiş olduğu meblağın kendisine iade edilmesi gerektiği yönünde bulgu yapmıştır. 
Netice itibarı Hakem Heyetimiz yapılan bulgu ışığında aşağıdaki kararı açıklamıştır.
Özellikle 40/2003 sayılı yasanın ilgili maddeleri, diğer ilgili mevzuat kuralları ve doğal adalet ve nasfet ilkeleri uyarınca, şikâyet eden lehine ve şikâyet edilen aleyhine hüküm verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki gerçekler doğrultusunda;
a) Şikâyet edilen tarafından şikâyet edene satış bedeli olan 1300 TL'nin ödenmesine.
b) Şikâyet edilen tarafından şikâyet edene 1300 TL üzerinden ve işbu karar tarihinden tamamen tediye tarihine kadar yıllık yasal faiz ödenmesine.
c) Yukarıdakilerin yerine getirilmesi şartı ile şikâyet konusu cep telefonun satıcıya iadesine karar verilmiştir.
YORUM EKLE