Askerlik, artık yeter

 Türkiye’de askerlikle ilgili yapılan yasal değişiklik ve düzenlemeleri görünce kendi kendime kahrettim. 
Ülkemizde askerlik görevi ile ilgili her iyileştirme ve geliştirme girişimini, vatan millet edebiyatı ile engellemeye çalışan güya milliyetçi siyasileri hatırladıkça bu kahır daha acı oldu. 
Hele son yaşadığımız  “vicdanı ret” tartışmalarında gündeme taşıdıkları o çirkin yaklaşımları düşündükçe, kahır daha da çekilmez oldu, 
Ancak Türkiye‘de çağın ve ülkenin ihtiyaçlarına göre askerlik görevi ile ilgili yapılan yeni düzenlemeleri görünce,  bu çevreleri acıdım.
Türkiye, askerlik görevi ile ilgili yaptığı bu yeni ve ileri düzenlemeleri, ülkenin Güney ve Doğusunda sınır ötesi çatışma ve ciddi gerginliklerin yaşandığı dönemde gerçekleştirdi. Yani zamanı değil kaçamağının arkasına saklanmadı.
Gelin ana hatları ile Türkiye’de yapılan düzenlemeleri ele alalım. 
Yurt dışında eğitim gören gençler için dövizle askerlik imkânı devam edecek. Bunun Bedelli askerlik ile farkı olmayacak. Bedelli askerlik personel ihtiyacına göre kalıcı hale gelecek. 
Ayrıca dövizle askerlik ve bedelli askerlik konusunda eğitim durumu sınırlaması da kalkacak.  İsteyen herkes, eğitim durumuna bakılmaksızın bu askerlik hakkından yararlanacak. 
Üstelik,  Lisans ve Lisans üstü eğitime giden geçenlerin 12 aylık Yedek Subaylık hakkı devam ederken buna yeni bir düzenleme daha geldi. Bu yeni düzenleme yüreğimi tam yaktı. Bu ise şudur. 
 2 yıllık Yüksek Meslek Okulu mezunları da 12 aylık Yedek Subaylık hakkından yararlanabilecek.
Türkiye gibi insan kaynağı çok olan ülke, mesleki eğitimi teşvik için ve bu zor dönemde bunu yaptı.
İşte o zaman kendimi iki kat daha kahredici bir halde buldum.  Çünkü zamanında gençlerin meslek eğitimine teşviki için bu konuyu gündeme getirmiş ve Meslek Lisesi Mezunu gençler ile Üniversitelerin iki ve üç yıllık Yüksek teknik eğitimi veren bölümlerinden mezun olan gençlerinde askerlik hizmetlerinin 12 ay olmasını önermiştik.
Bu yasal değişiklik Mecliste günlerce tartışılmıştı. Sonuçta zorlukla, yalnız meslek lisesi mezunlarının 12 ay askerlik yapmasını benimsetebilmiştik. Onu da mezun olur olmaz askerlik görevine başvurmak düzenlemesi ile ancak kabul ettirebilmiştik.
Fakat, üniversitelerin iki yıllık veya üç yıllık Yüksek Mesleki eğitiminden geçen gençlerin askerlik görevinin 12 ay ile düzenlenmesi konusunu maalesef kabul ettiremedik.
Şimdi Türkiye’de yapılan düzenlemeye bakın. Bizim dahi, sırf geçsin diye önerimizde geri çektiğimiz düzenlemeyi yaptı. İki yıllık Yüksek Meslek Okulunu bitiren gençlere de Yedek Subaylık hakkı verdi. Böylece gençler için bu eğitim daha cazip olacak.
Özellikle bizim için bu düzenleme hala önemini koruyor. 
Gençlerin, Toplumun ihtiyacı olan mesleki alanlara yönelmesi için bu çok önemlidir. 
Bu yapılmadığı takdirde gençlerin hala klasik liselere ve sonrasında da artık girişi çok kolay olan bir üniversiteye girmesi devam edecek.  Böylece Yedek Subaylık hakkı ve Bedelli askerlikten yararlanmak için onların eğitimini uzatma ve ülkeden uzaklaşmalarını getiren düzenleme devam edecek. Bu ise o çok söylenen ifade ile söyleyeyim, toplumun “beka” sorunu olmaya devam edecektir. 
Şimdi Türkiye’de yapılan düzenlemeye bakın. Ülkenin geleceğinin bilimsel esasla donatılmış üretken bir gençlikten geçtiğinin farkında olarak bu zor zamanda bu yeni düzenlemeyi yaptılar...
Ama bizde, bir iki hamaset nutku atıp, arkasından da farklı ve yeni bir şeyi ifade edeni Rumcu diye tanımlayan sözde milliyetçi siyaset kültürü hala bunu engelliyor.
Bu aşamada siyaset, Türkiye’deki bu düzenlemeleri ele alıp, GKK ile görüşüp askerlik görevi ile ilgili yeni ve gerekli olan bu yasal değişiklikleri üretmelidir. 
Bakın mesleki eğitim çok önemlidir. Bunun için askerlikteki bu teşvik edici düzenleme de gerekir. 
Hele Türkiye’de gündeme gelen dövizle askerlik ve eğitim durumuna bakılmaksızın Bedelli askerlik hakkı çok önemlidir. Bu hakka ulaşmak için gençlerimizin yurttan kopuşunu getiren bu uygulama da artık bu değişikliklere bakarak değişmelidir...
Yeter artık, milliyetçi söylemlerin arkasına saklanarak, Türkiye sevgisini istismar ederek, Türkiye’nin gerçekleştirdiği değişiklikleri dahi uzaktan seyredip, onun daha da gerisine gitme halleri bitmelidir.


 

YORUM EKLE