banner564

Bozuk olan kantar ve cetveldir

Ortaya çıkan yolsuzluk, skandal ve usulsüzlükler toplumun gündemini meşgul ediyor. Önce ilaç yolsuzluğu iddiaları toplumu sarstı.  Bakanlık bunun boyutunu,  50, sonra da yüz milyon TL diye ifade etmişti. Eczacı ve Doktor tutuklamaları başladı. Kamuoyu sarsıldı. Şimdi üzerinde bin bir söylem yapılan bir Eczacının mahkeme safhası gündeme girdi. Günlerce tutulu kalan bu sanıkla ilgili iddia, 20-22 bin TL arasında bir “sahte” reçete suçlamasıdır. Bu arada mahkemeye çıkartılan sanıklarla ilgili basına servis edilen suçlamalara konu olan “sahte” reçete miktarları da oldukça düşük oranlarda.  Bunların toplamı, iddia edilen 50-100 milyonluk yolsuzluk iddialarının yanına bile gelemez.  Kimse yanlış algılamasın; 20 bin TL ya da 50 milyon TL olsun yolsuzluk yolsuzluktur. Ancak resmi makamlar, yüz milyon TL derken ve bunca tutuklamadan sonra toplam miktar;  devede kulak kalırsa, orada  ciddiyet kalmaz. Bunu şimdilerde ortaya saçılan diploma yolsuzluğu iddiaları üzerine hatırlatmak istedim. Çünkü burada da ayni yanlış terim kullanılıyor. “Sahte ”. Bir kere ne reçeteler nede diplomalar sahtedir. Hepsi gerçektir. Esas olan; kural, etik ve ahlak dışı belge temini, diploma gibi veya o belgenin dışında  ona dayanarak hak edilmeyen bir imkan kullanmak, ilaç gibi.. Bu bakımdan diploma  soruşturmasında titizlik öne çıkmalıdır. Ne dağ fare doğurmalı, nede incelenmeyen bir alan kalmalıdır.
Diploma konusu bir başka gerçeğin de gün ışığına çıkmasına yol açtı.  İnsan Kaçakçılığı ve kaçak emek pazarı. Bunu, ilk diploma yolsuzluğu meselesinde, polisin tutuklama talebinde mahkemeye sunduğu, sanıklara yönelik ortaya koyduğu bulguları okuyunca gördüm. Arkası geldi. Şimdi bunun, eğitim alanı içinde yer alan kimi kurumlar ve ülkeye yabancı işçi getiren kişi ve bazı kurumlar üzerinden yapıldığı ortaya çıktı. Bunun ortaya çıkışı ile birlikte belli kişiler üzerinden konuyu tartışır olduk. Sayın Serdinç Maypa ortaya koyduğu ciddi belgeler nedeni ile kişisel verilerin deşifre edilmesi iddiası ile tutuklandı. Şimdi bir başka boyut sorun oldu. Buda basın özgürlüğü ile ilgilidir. Kişilerin özel bilgileri ve yaşamı çok değerlidir. Ama kamuyu doğrudan ilgilendiren yolsuzluk, usulsüzlük, etik dışı vurgun meselelerini de kamuya mal etmek ve durdurmakta kamu yararıdır. Demek ki bunun dengesini bulmak önemlidir. 
Ancak tüm bunlarla ile ilgili  ortaya çıkan acı bir diğer  gerçek ise  esas zaafın; devletin giderek denetim özürlü hale gelmesinde olduğudur.. Ayrıca siyasetin, toplumun ve sivil örgütlerin; toplumsal ihtiyaçların değişimine dönük olarak, cevaplar bulma yeteneğinin erozyona uğradığı da gerçeğin diğer yanıdır. Yani kentlerimizin yollarında, inşaatlarda, sanayide, tarımda, turizmde; yaşamın her alanında çalışan  yabancı iş gücünün kayıt altında ve yasal temelde ülkeye nasıl getirileceğinin kural ve mevzuatını, değişen koşullara göre zamanında yapmamak bunu doğurdu.. Üstelik denetim özürlü de olmak da buna eklenince, bugünün çirkinliği doğdu. Çünkü bu boşluk ve denetimsizlikten dolayı onlarca kişi, özel  kurum veya eğitim alanındaki kimi kurumlar üzerinden; yasaya hile yaparak, ülkede emek sömürüsüne ve insan kaçakçılığına yol açan  rezil bir bataklık  oluştu..
Eczacılar, doktorlar meselesinde olduğu gibi yine yazayım. Ne Sayın Maypa’yı ve Sayın Gürcafer’i nede diploma konusunda ismi geçen hiç bir insanı, yargılama süreci içinde sosyal medyada yargılamayalım. Mahkemede her şey ele alınacak. Takipçisi olalım. Baksanıza, özel hayatı ihlal ettiği ile ilgili soruşturma makamınca suçlanan Sayın Maypa’nın duruşmasında mahkeme; onun ortaya koyduğu belgelere dayalı olarak da soruşturma yapılması hükmünü verdi. Sayın Gürcafer de soruşturmada öncelik kendine yönelik yapılan iddialara verilsin dedi. Bu nedenle mahkeme sürecine odaklanmalıyız. Kendimizi yargı yerine koymayalım. Ancak, denetim zaafının giderilmesine ve ihtiyaç olan iş gücünün kurallı, denetimli ve kayıt altında gelmesi için ne yapılmalı, konusunu da öne alalım. 

YORUM EKLE

banner471

banner473