Dome Hotel

Her konuyu farklı bakış açıları temelinde tartışılabilmek gerekir. Ancak bunun sağlıklı olabilmesi için esas olan, doğru bilgi temelinde tartışmanın yapılmasıdır. Eğer yanlış ve manipüle edilmiş veriler ve bilgiler üzerinden tartışma yapmaya çalışırsanız, o zaman bir fayda değil, kaosa yol açarsınız.
Bunun en güncel olaylarından biri de Dome Hotel üzerine yaşadıklarımız oldu. Görüşlerine katılmasam bile, bir bilim insanı olması nedeni ile Vakıflar Müdürü Sayın Benter'e saygım vardı. Ancak, Dome Hotel'le ilgili olarak kamuoyuna buranın, 100 TL ayda kira ile çalışanlara devredildiği gerçek dışı bilgisi üzerinden iddiasını ileri sürmesini, doğrusu çok yadırgadım.
Bu yüzden konuyu her yönü ile ele almak gerekir. Ancak doğru temelde bunu yapmak şarttır. 
Bir kere, Sayın Benter'in gözden kaçırmaması gereken bir gerçek var. Vakıflar İdaresi Dome Hotel çalışanlara devredilmeden önce, bu hotelin işletmecisi olarak, milyonlarca TL zararla yüz yüze idi.  Bu zarar da Vakıfların Merkezi Bütçesinden karşılanıyordu.
Bu Vakıfların esas görevlerini yapmasında ciddi bir kaynak kaybına yol açıyordu. Dome Hotel’in çalışanlara devrinden sonra Vakıflar, bu  israftan kurtuldu. Ayrıca Dome Hotel’e yatırım, işletmeciye ait olduğu için Vakıflar, mülkünün idamesi için yatırım yapmaktan da uzaklaştı. Buda ciddi bir geliridir.
Bu iki unsur, Vakıfların kaynak kaybını değil, aksine kendi kaynaklarından buraya aktarma yapmasını engelleyen onun önemli bir gelir kazancıdır.
100 TL mi?
Bundan ayrı olarak gerçekten Vakıflar Dome Hotel’den  ayda 100 TL mi kazandı? Hayır.
Bakın, Dome Hotel çalışanların oluşturduğu Dayanışma Ltd'ye devredildikten sonra Vakıflar İdaresinin  yıllar itibari ile Dome Hotel’den kâr paylaşımı nedeni ile elde ettiği gelir şu şekildedir.
2010 yılında 10.309,77 $                   2014 yılında      35.450,20 $
2011 “”         14.779,58 $                   2015 “”””””       37.759,47 $
2012 “”         11.027,40 $                   2016 “”””””      65.083,97  $
2013  “”        67.846,08 $                   Toplam:            244.547,47 $ dır
Yani Vakıflar, Sayın Benter’in ifade ettiği gibi ayda 100 TL Dome Hotel’den gelir elde etmedi.
Üstelik o dönem çalışanlara Dome Hotel devredilirken bir başka olgu daha yaşandı.
 Dome Casino, dükkanlar ve diğer faaliyetler İşletmeciye devredilmedi. Bunların gelirleri Vakıflara bırakıldı.
Vakıflar İdaresinin, Hotel; çalışanlara devredildikten sonra Casino, Dükkan kiraları ve Bankamatikten elde ettiği gelir toplamı, 2 milyon 421 bin dolardır.
Kısacası Vakıflar İdaresi devirden sonra,  2 milyon 870 dolar gelir elde etti. Vakıflar İdaresi  3 milyon TL civarında zararı kendisi, Dome Hoteli işletirken, merkezi  bütçesinden çıkan kaynakla karşılıyordu. Bundan kurtulması bir yana, o günden bugüne 3 milyon dolara yakın gelir de elde etti. 
Ayrıca ve buraya o günden sonra yatırım yapma noktasından uzaklaşmakla da mülkünün idamesi içinde bütçesinden kaynak kullanmadı. Yani 100 TL gelir elde etti diye bir şey yoktur. 

Para ile ölçülmeyen...
Bunun para ile ölçülmeyecek başka unsurları da var. Bir kere Dome Hotel’in işletmesinin çalışanlara devri çok önemli ve yeni bir deneydi. Bu uygulama olduktan sonra, bu adıma karşı çıkanların kendi iktidar dönemlerinde, 2012’de Meclisten çıkan Özelleştirme Yasasının 8. Maddesinde, Özelleştirme modellerinden biri olarak ,“Çalışanlara Devir “ unsuru  yer aldı. Bunu kimse göz ardı edemez.
Olayın bir diğer yanı daha var. Ülkemizde pek çok büyük hotel yapıldı. Önemli güzel yatırımlar oldu.
Ancak ülke ekonomisine önemli katkı yapan bu yatırımlara dönük olarak, kamu oyunda çok sıcak bir sahipleniş yoktur. Aksine yabancı bir bakış vardır. 
İşte bu nedenle de turizm sektöründe küçük, orta ve büyük işletmelerin ortak paydasını yakalamak çok önemlidir. Dome Hotel’in çalışanlar tarafından işletilmesi ise bu sektörde bir farklı renktir.
Bu bakımdan, turizm sektöründe tüm işletmelerin, toplumda ortak sahiplenilmesi duygusunun gelişmesi çok önemlidir. Rekabet başka bir şeydir. Ancak, tümü bizimdir duygusu ise çok başkadır. Bu bakımdan da bu sektörde küçük büyük işletmeler yanında, farklı bir modelinde sektördeki varlığı, özellikle kamuoyunda kimi büyük işletmelere dönük oluşan yabancılaşmanın aşılmasında da faydası çoktur. Buyurun, Dome Hotel’i bu yanlış bilgilendirmeler üzerinden alın çalışanlardan! O zaman bu topraklara ne ekeceksiniz? Daha fazla dış yatırım karşıtlığı ve gelenlere de daha fazla yabancı bakış.
Bu yüzden tartışmalar doğru veriler üzerinden yapılmalıdır. Sayın Benter, Vakıfların daha fazla gelir elde etmesini mi hedefliyor? O zaman tartışma böyle yanlış veriler üzerinden olmaz.
Bu konuda da Sosyal ve Toplumsal olgu gözetilmelidir. Bu ilk ve farklı örneği yok etmekle verilecek en büyük zarar, turizm sektörüne dönük yabancılaşmayı artırmak olacaktır.
 

YORUM EKLE
YORUMLAR
AYŞE AVRAN
AYŞE AVRAN - 3 yıl Önce

BUNLARIN NİYETİ TC LİLERE DOME HOTELİ VERMEK

banner471

banner459

banner473

banner460