Emlak Vergisi, belediyeler ve TMK...

Temel sorunları ele alan tartışmalarda konuları, bir birinin karşısına koyarak konuşmakla hiç bir şeyi çözemediğimiz aşikârdır. Bu nedenle o temel sorunlarda ki bunlar Kıbrıs sorunu ve ekonomi ile devlet yapımızla ilgili konulardır bunlarda, yaratıcı fikirler geliştiremiyoruz.
Kimimiz Kıbrıs sorunun çözümü ile temel ekonomik ve demokratik sorunların çözüleceğini ifade eder.
Kimimiz ise bunun tersi, temel ekonomik ve demokratik sorunların çözümünü yalnız bunu ele almamız gerektiğini söyler.
Bu tartışma ise gerçekte, bir biri ile çok sıkı ilişkisi olan bu sorunların esaslı ve özlü olarak ele alınmasını yaralar.
 Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş, Emlak Vergilerinin artırılacağından söz etti. Bu düzenlemeye gerçekten ihtiyaç var. Bu tartışılmalıdır. Demecinden okuduğum kadarı ile 120 metre karelik tek evi olanın vergisini düşük tutacağından söz etti. Ancak buna en az 250 metre kareye kadar ve tek evi olanı da dahil etmekte fayda var.
Ayrıca emlak vergilerinden, %15 olarak eğitime ayrılması gereken,  Belediyelerin çoğu tarafından uygulanmayan bu kaynağın da Eğitim Bakanlığına aktarılması üzerinde durduğunu ifade etti.
Bu görüşün,  kaynağın maksat dışı ve istihdamlara zemin oluşturularak istismar edilmesine dönük haklı bir tepki olduğu açıktır. Dolayısı ile %15’in Eğitim Bakanlığına aktarılması ve özellikle kaynak sıkıntısı çekilen bu dönemde, en önemli alanlardan biri olan eğitime kaynak sağlanması için bu önemli bir destek ve kaynakların sağlıklı kullanılması için de önemlidir. 
Fakat yerinden yönetim ilkesi için bu, geri bir adımdır. Ancak bu ilkeyi eğer siz, ayakları üstüne oturtamaz, aksine bu ilkeye dayanarak yapılan bir uygulamayı da eğer amaç dışına çıkartır ve yozlaştırırsanız, o zaman bu ilkeyi siz kendi elinizle işlemez hale döndürürsünüz. Üstelikte bunu savunulamaz kılarsınız. Yani bu güzel ve önemli ilkeyi bırakın geliştirmeyi, bunun ilk ciddi adımı dahi savunulamaz hale sokuldu. 
Kuşkusuz bu konu, Emlak Vergilerinin %15 ‘ini gerçekten eğitim için değerlendiren belediyelere dönük bir yara olacak. Onlara dönük bu bir haksızlık olacaktır,  Bu konu tartışılmalıdır. 
Fakat artış ile ilgili konu ele alınmalıdır. Üstelik dünün kırsal diye düşünülen alanlarının, günümüzde villa ve sitelerle dolduğunu da görerek, bu konuyu ciddi bir düzenlemeye tabi tutmak gerekir. Ancak bunu yaparken de ifrata varmadan gerçek kırsalı da gözetmek şarttır.
TMK...
Bu konu o meşhur ifade ile söylersek, “evin içine” dönük bir düzenlemedir. Fakat bunun dahi Mülkiyet Sorunu Başlığı nedeni ile Kıbrıs sorunu ile doğrudan bağı vardır.
Bu nedenle, Emlak Vergileri düzenlenirken, aynı zamanda hiç olmazsa yapılacak olan artışın, belli bir  yüzdesi; Taşınmaz Mal Komisyonu meselesi için bu maksatla oluşacak yasal bir fona aktarılmalıdır. 
“ Evin İçine” dönük bu  düzenleme;  devlet, vatandaş ortak sorumluluğunda,  diğer temel sorunumuz olan Kıbrıs sorunun çözüm sürecinde, önemli bir konu olan Mülkiyet meselesinin çözümüne dönük olarak ta bir biri ile bağlanmalıdır.. 
Böylece,  ekonomik demokratik sorunlarımızın aşılması ve Kıbrıs sorunun çözümünün, kopmaz bağlarla bağlı olduğunu ve bir birini beslediğini de her yıl ödediğimiz vergilerle yeniden hatırlarız. 
Çünkü kaynağı Türkiye'den bekleyen ve Kıbrıs sorunun çözüm olgusunu ise bu adada yaşayan insanların girişim gücü ve iradesi dışında arayıp, sonuçta kendinin olan tüm bu sorunlara dönük yabancılaşmayı da bu gerçekle her yıl kesemiz ve tüm varlığımızla birlikte yaşayarak aşarız.
Böylece sorunları ancak kendi yaratıcı enerjimizle çözebileceğimiz gerçeği ile yüz yüze geliriz.

YORUM EKLE