Gezinin düşündürdükleri

Tarihsel süreçte siyasi erkin ağırlığında gerçekleşen yargılamalar, o anda o siyasi dönemin güç odaklarına bir avantaj sağlar. Ama bu sağlanan avantaj, toplumun vicdanında darbe yaratır. Bu ise daha sonra toplumda daha farklı demokratik gelişmelerin de itici gücünü geliştirir. 
1960 darbesi ile büyük propagandalar eşliğinde sözde yargılama oldu ve Rahmetli Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan’ın idamı gerçekleşti. 12 Mart 1971 Darbesinden sonra yapılan sözde yargılamalarla Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamı gerçekleşti. Binlerce insan hapislerde eziyet çekti. 12 Eylül 1980 Darbesinden sonra bin bir propaganda eşliğinde yapılan sözde yargılamalar ve “bir sağdan, bir soldan” denilerek yapılan idamlarla genç insanlar asıldı. Yine binlerce insan, hapislerde, işkencelerde eziyetler yaşadı. 28 Şubat Post Modern darbesinden sonra propaganda eşliğinde yapılan yargılamalar ve acılar yaşandı. İstanbul Belediye Başkanı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan uyduruk yargılandı ve hapis cezası aldı. Bütün bunlar toplumun vicdanında yaralar oluşmasına yol açtı. Bu listeyi daha da uzatabilirim. Peki bizde?
1973’te CTP Bülteni; İngiliz Sömürge döneminden kalma, “İngiliz Kralı ve Kraliçesine Hakaret” maddesine dayanarak Lefkoşa’da dönemin mahkemelerinde sözde yargılandı. Bunun sonucunda Rahmetli Naci Talat, Ahmet Mithat Berberoğlu para cezasına; Sayın Akın Elektrikçi, Sayın Aydın Aydınlık arkadaşlar hapis cezası aldı. Yeni Düzen’e Babalar davası ile el koymak için yargı araç yapılmak istendi. Sayın Şener Levent’e dönük casusluk davasını yaşadık. Rahmetli Arif Hasan Tahsin Desem’e hapislik kararı verildi. Nilgün öğretmene, sendikacılara, dönük anti demokratik adımlar.
Bu sözde yargılamalar, baskılar o tarihsel dönemlerin siyasi gelişmeleri içinde hukukun, siyasi amaç için darbelenmesi idi. Bu dönemlerde insanlar çok acı çekti. Ama bu acılar; egemen olanların kendilerini güçlü ve iktidarlarını uzun süre devam ettirme hayallerinin temeline dökülen bir sel oldu. Böylece tekrar demokrasi ve hukuk devleti olma amacına ulaşmak isteyen topluma, yeni yollar açtı. Düşe kalka, acılar çekilerek; demokrasi yolunda ilerleyen bir devinim gelişti. Kıbrıs Türk toplumunda bu süreçler, toplumumuzda Yargı Bağımsızlığı; Söz, Düşünce ve Basın Özgürlüğü alanlarında ciddi ve tümümüzün göz bebeğimiz gibi korumamız gereken değerlere yol açtı. Siyasi alanda ve ekonomideki ciddi sorunlara karşın, bu değerlerde geldiğimiz bu aşama çok önemlidir.
Türkiye’de Gezi Davasında verilen vicdanı yaralayan kararlar bana bu tarihsel olayları düşündürdü. Bunların tümünde, kimi kesim ve insanların o tarihsel dönemlerde bu yanlışa destek verdiği de bir gerçektir. Fakat o dönemin erk sahiplerini, geniş kesimlerde oluşan o geçici desteğe karşın bu koruyamadı. Çünkü süreç içinde bu darbeler, bu sözde yargılamalar toplum vicdanında yer bulmadı, mahkum oldu. Artık bu darbeleri ve sözde yargılamaları günümüzde kimse savunamaz.
Bu bakımdan Gezi davasında gelinen bu yeni durum kabul edilemez. Bu gelişme demokrasi, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı temelinin önemini herkese gösterdi. Bu bakımdan; KKTC’deki Yargı Bağımsızlığına ve Basın, Söz ve Fikir Özgürlüğü değerlerimize dört elle sarılmamız gerekiyor. Ekonomik kriz ve siyaset alanındaki kaotik durum, bu değerlere yönelik dikkatimizi dağıtmamalıdır. Tırnaklarımızla kazıya kazıya elde ettiğimiz tüm değerlerimize, küçümsemeden sarılmak gerekir. 

YORUM EKLE
YORUMLAR
ARDA GENÇ
ARDA GENÇ - 2 ay Önce

İSTİKRAR İÇİN,REFAH BİR TOPLUM İÇİN,İYİ BİR EKONOMİ İÇİN KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLETİ DERHAL DEVLET BAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇMELİDİR.

-Devlet Başkanlığı Hükümet sisteminde Seçimler 7 Yılda bir yapılır,

-Bu sistemde bir aday en fazla 3 kez Milletvekili seçilebilir.3 kez Devlet Başkanı ve 3 kez Parti Genel Başkanı seçilebilir.3 kez Devlet Başkan Yardımcısı,Meclis Başkanı,Meclis Başkanvekili ve Bakan olarak Devlet Başkanı tarafından atanır,

-İki Devlet Başkan Yardımcısı ve Bakanlar Devlet Başkanı tarafından Meclis dışından Milletvekili olmayan kişilerden atanır,

-Bu sistem iki partilidir.Beyazlar ve Kırmızılar diye,

-Bu sistemde Milletvekili sayısı 100'dür,

-Seçimde kullanılan geçerli oyların 100'e bölünmesiyle ortaya çıkan sonuç Milletvekili seçilme oy sayısıdır,

-Bu sistemde seçim bölgesi ve seçim ili yoktur.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekilliği vardır,

-Seçimlere katılma zorunluluğu yoktur,

-Yurt dışında ikametgahı bulunan ve Çifte Vatandaşlığı bulanan ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçirilenler seçimde oy kullanamaz,

-Bu sistemde erken seçim yoktur,( Milletvekilliği Dokunulmazlığı kaldırılması sonucu ile Milletvekili vefatı sonucunda(her ikisinin toplamı toplamda 50 Milletvekilinin üstüne çıkarsa) veya Devlet Başkanın vefatı hariç ),

-Parlamento seçimlerinde 51 veya üstü Milletvekilliğini kazanan partinin Genel Başkanı Devlet Başkanı seçilir.Ve Hükümeti kurar.Şayet Parlamento seçimlerinde Beyazlar 50 Kırmızılar 50 Milletvekili çıkarırsa Devlet Başkanlığı için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilir,

-Bir kez dahi Milletvekili seçilmiş kişiler ömür boyu Devlet Başkan Yardımcısı,Bakan,Vali ve Kaymakam olarak atanamazlar,

-Bu sistemde Belediye Başkanlığı ve Muhtarlık Makamı kaldırılmıştır.Bu makamlara Devlet Başkanı tarafından meclis dışından Vali ve Kaymakamlar atanır.Vali ve Kaymakamlar Devleti temsil eder.Siyaset yapamazlar.Herkese eşit ve adil bir şekilde hizmet ederler,Daha önce bir kez dahi Milletvekilliği yapmış kişiler Vali ve Kaymakam olarak atanamazlar,

-Meclis Başkanı ve İki Meclis Başkanvekili Milletvekilleri içerisinden, iki Devlet Başkan Yardımcısı ve Bakanlar Meclis dışından Devlet Başkanı tarafından atanır.Diğer İki Meclis Başkanvekili Muhalefet Milletvekilleri arasından Muhalefet partisi Genel Başkanı tarafından atanır,

-34 Milletvekilinin imzasıyla Devlet Başkan'ı, Devlet Başkan Yardımcıları,Meclis Başkan'ı ve Bakanların görevden düşürülmesi için gensoru verilebilir,

-34 Milletvekilinin imzasıyla da Milletvekili Dokunulmazlığının kaldırılması için gensoru verilebilir,

-Devlet Başkan'ın,Devlet Başkan Yardımcılarının,Meclis Başkan'ın ve Bakanların görevden düşürülmesi için Meclis'te 81 Milletvekilinin evet oyu kullanması gerekir.Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için ise Meclis'te yapılan oylamada 81 Milletvekilinin evet oyu kullanması gerekir.Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Milletvekilinin ve Devlet Başkanlığı düşürülen Devlet Başkan'ın Milletvekilliği de düşer.Meclis Başkanlığı görevinden düşürülen kişinin Milletvekilliği düşmez.Meclis Başkanlığından ve Meclis Başkanvekilliğinden istifa eden kişinin Milletvekilliği düşmez.Devlet Başkanı Meclis oylaması gerekmeksizin atamış olduğu Meclis Başkanını ve Meclis Başkanvekillerini görevden alabilir.Ve yerlerine Mevcut Milletvekillerinden birini bu göreve atayabilir.Görevden aldığı Meclis Başkan'ının ve Meclis Başkanvekilleri'nin Milletvekilliği devam eder.Muhalefet Partisi Genel Başkanı'da atamış olduğu Meclis Başkanvekillerini Meclis oylaması gerekmezsizin görevden alabilir.Ve yerlerine Mevcut Milletvekillerinden birini bu göreve atayabilir.Görevden alınan Meclis Başkanvekillerinin Milletvekilliği devam eder.
Meclis kararıyla Devlet Başkan Yardımcılığı ve Bakanlığı düşürülen kişilerin yerlerine Devlet Başkanı yeni kişiler atar,

-Milletvekili olmayan Devlet Başkan Yardımcıları ile Bakanlar Meclis çalışmalarına katılabilir.Ancak Meclis oylamalarında oy kullanma hakları yoktur,

-Milletvekili olmayan Devlet Başkan Yardımcıları ile Bakanlar her türlü yargılama faaliyetlerine dahil edilebilirler.Yargı sonucu hüküm giyen Devlet Başkan Yardımcıları ile Bakanlar Devlet Başkan'ın kararı ve Meclis onayı gerekmeksizin görevlerinden düşürülür. Yerlerine Devlet Başkanı tarafından yeni atamalar yapılır,

-Yargılanma sonucu hüküm giyen Devlet Başkan'ın,Meclis Başkan'ın, Milletvekilinin ve Meclis Başkanvekillerinin Dokunulmazlığı Meclis kararı olmaksızın kaldırılmaz. Ve verilen yargı kararı Milletvekilliği sıfatı sona ermeden uygulanamaz. ( Vatana ihanet,terör,insan öldürme ve Cinsel taciz suçları hariç.Bu suçlardan birini veya birden fazlasını işleyen ve yargı kararıyla hüküm giyen Devlet Başkan'ın,Meclis Başkan'ın, Milletvekilinin ve Meclis Başkanvekillerinin Milletvekilliği Dokunulmazlığı Meclis kararı olmaksızın kaldırılır.Ve bulundukları görevden düşürülür.
Meclis içinden yeni Devlet Başkan'ı seçilir.Meclis Başkan'ı ve Meclis Başkanvekilleri yeni seçilen Devlet Başkanı tarafından atanır),

-Vefat etmiş Milletvekili sayısı ile dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili sayısının toplamı 50'nin üstüne çıkarsa veya Devlet Başkanı vefat ederse meclis fesih edilir.Ve 90 gün sonra tekrar milletvekili seçimi yapılır.O güne kadar Meclis Başkanı Devlet Başkanlığına vekalet eder.
Devlet Başkanı Gensoruyla düşürülür veya Devlet Başkanı istifa ederse Meclis seçimi tekrarlanmaz. Yeni Devlet Başkanı Meclis içinden Milletvekilleri arasından en fazla oyu alan kişi olur.Ve yeni hükümeti kurar.Gensoruyla düşürülen Devlet Başkan'ının veya Devlet Başkanlığından istifa eden Devlet Başkan'ının Milletvekilliği de düşer,

-Mecliste yasalar oylamaya katılan Milletvekillerinin salt çoğunluğunun onayıyla onaylanır,
( Örneğin bir yasanın oylamasına toplam 59 Milletvekili iştirak etti.En az 30'unun onayı var ise yasa meclisten geçer )
-Meclis'teki yasalar en az 51 Milletvekilinin katılımıyla oylanır.Altı bir sayıyla yasalar oylamaya sunulmaz,

-Anayasa değişikliği 81 milletvekilinin onayıyla onaylanır,

-Raferanduma 81 milletvekilinin onayıyla gidilir,

-Meclis 26 Milletvekilinin altında açılamaz,

-Beyazların ve Kırmızıların Genel Başkan seçimleri şu şekilde yapılır.Sadece Parti'ye üye olan kişiler Parti Genel Başkanlığına aday olabilir.Ve Partilerine siyasi parti üyesi olan adaylardan en fazla oyu alan aday partinin Genel Başkanı olur.Bir aday en fazla 3 kez Parti Genel Başkanı seçilebilir.Parti Genel Başkanı seçimi 7 yılda bir yapılır,

-Bu sistemde milletvekillerinin Mecliste oturumlarına katılma zorunluluğu yoktur.Mevcut milletvekiliyken parti değiştirmesi yasaktır.Milletvekili istifa müessesesi yoktur,

-Oy kullanma yaşı 19 yaşından küçük olmamak,Milletvekili olma yaşı 25 yaşından küçük olmamak,Devlet Başkanı olma yaşı 35 yaşından küçük olmamak,Devlet Başkan yardımcısı,Meclis Başkanı,Meclis Başkanvekili ve Bakan olarak atanabilmek için 30 yaşından küçük olmamak gerekir,

Turkish power
Turkish power - 2 ay Önce

Bırakınız bu soroscu muhabbetleri lavrovun son açıklama sini okuyup kendinize geliniz ayilin artik

banner456

banner465