Hükümet çiçek!

Bugün makaleme yurttaşlarımın ve Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutlayarak başlamak itiyorum. 
Ne acıdır ki buruk bir bayram geçireceğimiz ortada! 
Son birkaç yıldır ekonominin yerlerde süründüğü, hele pandemiyle birlikte kimi vatandaşlarımızın açlık seviyesinde yaşam sürdürdüğü bir ortamda, bana göre yapay nedenler gösterilerek gelecekten beklenen umutlar da söndü.
Hükümet başlamadan çöktü!
İlkbaharın hikmetinden midir ne, hükümet ağacı durmaksızın çiçek açmaya devam ediyor. Bundan önceki hükümet biliyorsunuz iki ayını tamamlayamadan bitmişti. Gerekçe, bir bakanın görevden alınması söz konusuydu. Başbakanın Maliye Bakanını görevden almak istemesi duvarlara çarptı, enkaz hükümetin üzerine düştü. Ardından yeni hükümet için bir hamle daha ama olmadı.
Koalisyonun küçük ortakları, bir bakanın görevden alınmasına dayandırılan hükümeti bozma girişiminin gerçek nedenlerini anlayamadı!
Tabir yerinde ise “jeton” sonradan düştü! 
Bu kez iki küçük ortak, Türkiye ile imzalanan protokoldeki bazı hususların gerçekleştirilmesine 100 gün süre taahhüdünü UBP’nin, hükümetin onay alma işleminin sonrasına ötelemesi gerekçe gösterilerek yeni kabineye destek vermeyecekleri açıklaması geldi!
Hükümet çiçeği bir kez daha sıcakların birden bire bastırmasına kurban edildi!
Açmadan, soldu!
Yaşanan trajikomik olaylar bundan önce oynananlara hiç mi hiç benzemiyor!
Vatandaş ekmek derdine düşmüşken bu yapılanlar, ülkede politikacıya duyulan güven olgusunu yerle yeksan etmiş durumda.
Hatırlayacaksınız, en son hükümet arayışları yapılırken UBP Genel Başkanı Sucuoğlu CTP’yi ziyaret etmiş ve Başkan Tufan Erhürman ve CTP yetkililerine ortaklık teklifi götürmüşlerdi. Verilen cevap olumsuzdu. 
Tufan Erhürman açıklamasında, Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini ancak şartlı kabul edebileceklerini, kabineyi oluşturamamaları halinde Cumhurbaşkanının hükümeti yeniden kurma görevini UBP’ye vermeyerek erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtmişti. Bunun öz Türkçesi “UBP ile ortaklık yok, biz yoksak Tufan…”
Şu günlerde hükümet çiçeğinin yeniden solması üzerine bazı çevrelerde erken seçim takıntısı yeniden nüksetti.
Erken Genel seçimler öncesinde ısrarla vurgulamıştık. Bu sistemle seçime gidilmesi halinde alınacak sonuçlar değişmeyecektir!
Yine aynı uyarıları yapmak zorundayız. Seçimlerde barajın yukarılara çekilmesi, karma oy kullanımının sonlandırılması, hükümet edenlerin adil düzeni oluşturmayı hedeflemesi, adama göre iş değil, işe göre adam sisteminin kökleştirilmesi, devlet kapısının “deniz” olmaktan çıkarılarak çalışma disiplininin ana unsur olarak benimsenmesi artık kaçınılmaz olmuştur.
Deniz bitti, çorağın ortasında ve yapay yöntemlerle çiçek açamayacağı artık bilinmelidir!

YORUM EKLE
YORUMLAR
ARDA GENÇ
ARDA GENÇ - 2 ay Önce

KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TÜRKÜ'NÜN RAMAZAN BAYRAMI KUTLU OLSUN.
İSTİKRAR İÇİN,REFAH BİR TOPLUM İÇİN,İYİ BİR EKONOMİ İÇİN KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLETİ DEVLET BAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇMELİDİR BENCE.
BU SİSTEMDE:

-Seçimler 7 Yılda bir yapılır,

-Yurt dışında ikametgahı bulunan ve Çifte Vatandaşlığı bulanan ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçirilenler seçimde oy kullanamaz,

-Bu sistem iki partilidir.Beyazlar ve Kırmızılar diye,

-Bu sistemde Milletvekili sayısı 100'dür,

-Bu sistemde bir aday en fazla 3 kez Milletvekili seçilebilir.3 kez Devlet Başkanı ve 3 kez Parti Genel Başkanı seçilebilir.3 kez Devlet Başkan Yardımcısı,Meclis Başkanı,Meclis Başkanvekili ve Bakan olarak Devlet Başkanı tarafından atanır,

-İki Devlet Başkan Yardımcısı ve Bakanlar Devlet Başkanı tarafından Meclis dışından Milletvekili olmayan kişilerden atanır,

-Seçimde kullanılan geçerli oyların 100'e bölünmesiyle ortaya çıkan sonuç Milletvekili seçilme oy sayısıdır,

-Bu sistemde seçim bölgesi ve seçim ili yoktur.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekilliği vardır,

-Seçimlere katılma zorunluluğu yoktur,

-Bu sistemde erken seçim yoktur,( Milletvekilliği Dokunulmazlığı kaldırılması sonucu ile Milletvekili vefatı sonucunda(her ikisinin toplamı toplamda 50 Milletvekilinin üstüne çıkarsa) veya Devlet Başkanın vefatı hariç ),

-Parlamento seçimlerinde 51 veya üstü Milletvekilliğini kazanan partinin Genel Başkanı Devlet Başkanı seçilir.Ve Hükümeti kurar.Şayet Parlamento seçimlerinde Beyazlar 50 Kırmızılar 50 Milletvekili çıkarırsa Devlet Başkanlığı için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilir,

-Bir kez dahi Milletvekili seçilmiş kişiler ömür boyu Devlet Başkan Yardımcısı,Bakan,Vali ve Kaymakam olarak atanamazlar,

-Bu sistemde Belediye Başkanlığı ve Muhtarlık Makamı kaldırılmıştır.Bu makamlara Devlet Başkanı tarafından meclis dışından Vali ve Kaymakamlar atanır.Vali ve Kaymakamlar Devleti temsil eder.Siyaset yapamazlar.Herkese eşit ve adil bir şekilde hizmet ederler,Daha önce bir kez dahi Milletvekilliği yapmış kişiler Vali ve Kaymakam olarak atanamazlar,

-Meclis Başkanı ve İki Meclis Başkanvekili Milletvekilleri içerisinden, iki Devlet Başkan Yardımcısı ve Bakanlar Meclis dışından Devlet Başkanı tarafından atanır.Diğer İki Meclis Başkanvekili Muhalefet Milletvekilleri arasından Muhalefet partisi Genel Başkanı tarafından atanır,

-34 Milletvekilinin imzasıyla Devlet Başkan'ı, Devlet Başkan Yardımcıları,Meclis Başkan'ı ve Bakanların görevden düşürülmesi için gensoru verilebilir,

-34 Milletvekilinin imzasıyla da Milletvekili Dokunulmazlığının kaldırılması için gensoru verilebilir,

-Devlet Başkan'ın,Devlet Başkan Yardımcılarının,Meclis Başkan'ın ve Bakanların görevden düşürülmesi için Meclis'te 81 Milletvekilinin evet oyu kullanması gerekir.Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için ise Meclis'te yapılan oylamada 81 Milletvekilinin evet oyu kullanması gerekir.Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Milletvekilinin ve Devlet Başkanlığı düşürülen Devlet Başkan'ın Milletvekilliği de düşer.Meclis Başkanlığı görevinden düşürülen kişinin Milletvekilliği düşmez.Meclis Başkanlığından ve Meclis Başkanvekilliğinden istifa eden kişinin Milletvekilliği düşmez.Devlet Başkanı Meclis oylaması gerekmeksizin atamış olduğu Meclis Başkanını ve Meclis Başkanvekillerini görevden alabilir.Ve yerlerine Mevcut Milletvekillerinden birini bu göreve atayabilir.Görevden aldığı Meclis Başkan'ının ve Meclis Başkanvekilleri'nin Milletvekilliği devam eder.Muhalefet Partisi Genel Başkanı'da atamış olduğu Meclis Başkanvekillerini Meclis oylaması gerekmezsizin görevden alabilir.Ve yerlerine Mevcut Milletvekillerinden birini bu göreve atayabilir.Görevden alınan Meclis Başkanvekillerinin Milletvekilliği devam eder.
Meclis kararıyla Devlet Başkan Yardımcılığı ve Bakanlığı düşürülen kişilerin yerlerine Devlet Başkanı yeni kişiler atar,

-Milletvekili olmayan Devlet Başkan Yardımcıları ile Bakanlar Meclis çalışmalarına katılabilir.Ancak Meclis oylamalarında oy kullanma hakları yoktur,

-Milletvekili olmayan Devlet Başkan Yardımcıları ile Bakanlar her türlü yargılama faaliyetlerine dahil edilebilirler.Yargı sonucu hüküm giyen Devlet Başkan Yardımcıları ile Bakanlar Devlet Başkan'ın kararı ve Meclis onayı gerekmeksizin görevlerinden düşürülür. Yerlerine Devlet Başkanı tarafından yeni atamalar yapılır,

-Yargılanma sonucu hüküm giyen Devlet Başkan'ın,Meclis Başkan'ın, Milletvekilinin ve Meclis Başkanvekillerinin Dokunulmazlığı Meclis kararı olmaksızın kaldırılmaz. Ve verilen yargı kararı Milletvekilliği sıfatı sona ermeden uygulanamaz. ( Vatana ihanet,terör,insan öldürme ve Cinsel taciz suçları hariç.Bu suçlardan birini veya birden fazlasını işleyen ve yargı kararıyla hüküm giyen Devlet Başkan'ın,Meclis Başkan'ın, Milletvekilinin ve Meclis Başkanvekillerinin Milletvekilliği Dokunulmazlığı Meclis kararı olmaksızın kaldırılır.Ve bulundukları görevden düşürülür.
Meclis içinden yeni Devlet Başkan'ı seçilir.Meclis Başkan'ı ve Meclis Başkanvekilleri yeni seçilen Devlet Başkanı tarafından atanır),

-Vefat etmiş Milletvekili sayısı ile dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili sayısının toplamı 50'nin üstüne çıkarsa veya Devlet Başkanı vefat ederse meclis fesih edilir.Ve 90 gün sonra tekrar milletvekili seçimi yapılır.O güne kadar Meclis Başkanı Devlet Başkanlığına vekalet eder.
Devlet Başkanı Gensoruyla düşürülür veya Devlet Başkanı istifa ederse Meclis seçimi tekrarlanmaz. Yeni Devlet Başkanı Meclis içinden Milletvekilleri arasından en fazla oyu alan kişi olur.Ve yeni hükümeti kurar.Gensoruyla düşürülen Devlet Başkan'ının veya Devlet Başkanlığından istifa eden Devlet Başkan'ının Milletvekilliği de düşer,

-Mecliste yasalar oylamaya katılan Milletvekillerinin salt çoğunluğunun onayıyla onaylanır,
( Örneğin bir yasanın oylamasına toplam 59 Milletvekili iştirak etti.En az 30'unun onayı var ise yasa meclisten geçer )
-Meclis'teki yasalar en az 51 Milletvekilinin katılımıyla oylanır.Altı bir sayıyla yasalar oylamaya sunulmaz,

-Anayasa değişikliği 81 milletvekilinin onayıyla onaylanır,

-Raferanduma 81 milletvekilinin onayıyla gidilir,

-Meclis 26 Milletvekilinin altında açılamaz,

-Beyazların ve Kırmızıların Genel Başkan seçimleri şu şekilde yapılır.Sadece Parti'ye üye olan kişiler Parti Genel Başkanlığına aday olabilir.Ve Partilerine siyasi parti üyesi olan adaylardan en fazla oyu alan aday partinin Genel Başkanı olur.Bir aday en fazla 3 kez Parti Genel Başkanı seçilebilir.Parti Genel Başkanı seçimi 7 yılda bir yapılır,

-Bu sistemde milletvekillerinin Mecliste oturumlarına katılma zorunluluğu yoktur.Mevcut milletvekiliyken parti değiştirmesi yasaktır.Milletvekili istifa müessesesi yoktur,

-Oy kullanma yaşı 19 yaşından küçük olmamak,Milletvekili olma yaşı 25 yaşından küçük olmamak,Devlet Başkanı olma yaşı 35 yaşından küçük olmamak,Devlet Başkan yardımcısı,Meclis Başkanı,Meclis Başkanvekili ve Bakan olarak atanabilmek için 30 yaşından küçük olmamak gerekir,

banner471

banner474