İhanet boyutlu yeni oyunlar!

Yarım asrı aşan Kıbrıs sorununda, adada yaşamakta olan Türklere azınlık hakları vererek asimile amaçlı sonuçlar elde etmeye dönük dış patentli ama değişik başlıklar taşıyan oyunlar tezgahlandığı herkesin malumudur.
Örneğin, hatırlayacaksınız, 1990’lı yıllarda Conflict Resolution adı altında iki toplumu yapay olarak, sözüm ona yakınlaştırıcı faaliyetlere girişilmiş, önce İlkokul çocuklarından başlayarak, politikada gelecek vadeden gençler yanında, iş adamları, çalışan ya da çalışmayan kadınları da kapsayacak şekilde organizasyonlara başvurulmuş, kah Kıbrıs sınırları dahilinde, kah yurt dışında geziler düzenlemek suretiyle bir senaryo geliştirilmeye çalışılmıştı.
Rum kesiminde oyuna dahil olanlar sınırlı sayıda kalmış ama yaygınlaştırma oyunlarında hedef maalesef hep Türkler olmuştur.
Oynanan oyunu fark eden büyük çoğunluktaki Türkler kısa zamanda toparlanarak geri çekilmişler ama azınlık da olsa bazıları günümüze kadar bu oyunlara maşa olmayı sürdürmeye devam etmişlerdir!
İşte günümüzde ihanet boyutundaki vizyona konan yeni oyunun adının  “home for corperation” olması kararına varılarak yola çıkan, başta KTÖS ve İki Toplumlu Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ile Rum öğretmenler sendikasının 20-23 Ekim tarihlerinde ara bölgede bir çalıştay düzenleyeceği duyurusu bunun bir parçasıdır!
Çalıştayın amacı, iki toplum arasında meydana gelen çatışmaları, olayları, yaşanan katliamları, yüzü aşkın köyden göçe zorlanan masum insanların çektiği acıları unutturmaya yönelik zemin çalışmaları yapmak, okullarda milli günlerin kutlamalarını sonlandırmak, milli mücadele şehitlerimizin anılmaması, bunun yerine karşıt alternatif görüşlerin benimsenmesine dönük çalışmalar yapmak!
Geçmişte tarih kitapları konusunda buna benzer bir oyun oynanmış, maalesef o günlerde hükümet edenler zafiyet göstererek KKTC’de okutulan tarih kitaplarında yaşananları sansüre uğratan bazı hakikatlerin üzerleri karartılmıştır.
Buna karşın Rum kesiminde Kiliseye bağlı eğitimde en küçük bir değişiklik yapılmamış aksine Türk düşmanlığı ileri boyutlara taşınarak Kıbrıs’ta yaşanan mağduriyetleri, katliamları, göçleri Rumlar yaşamış yaygaraları dünya genelinde yaygınlaştırılmaya hız verilmiştir.
İşte “Home for corperation” başlığı altında yapılmaya çalışılan unutturma operasyonları, KKTC’de var olan bazı kuruluşların, sendikaların, siyasi yapıların ihanet boyutundaki yaklaşımları sayesinde piyasaya sürülmeye çalışılacak, buna mukabil Rum kesimindeki benzer girişimler milliyetçi yapılar tarafından anında boğulacaktır!
Tarihin her döneminde Rumların ve iş birlikçilerinin hayata geçirdikleri bu yöntem hep uygulanır olmuş, buna karşın güneyde uzlaşı yolundaki her hamle Kilise ve Elam gibi benzer yapıların dişlileri arasında eriyip gitmişlerdir.
Ne acıdır ki yaşamını KKTC’de sürdüren, hatta devlet olanaklarını her zerresine kadar kullanmakta bir sakınca görmeyen bazı kimseler ihanet boyutlu bu oyunlara alet olmaya devam etmişlerdir.

YORUM EKLE

banner456

banner473