Ortak Akıl, ‘Zülamlaştı’

 Gerçekten enerjimizi boşa tüketiyoruz. Bu Emirname konusunda tartışma niyetine yapılan kör döğüşlerinde tam anlamı ile ortaya çıktı.
En son Hayat Pahalılığı ile ilgili Kanun Gücündeki Kararnamenin Mecliste oylanması konusunda bu yine kendini gösterdi.
Şimdi Hükümeti, sendikaları ve muhalefeti temelsiz bir tartışma daha meşgul edecek. Yani ortak akıl konusunda eskilerin deyimi ile “zülam” olduk. Yani züğürtleştik...
Ülkemizde çok ciddi bir enflasyonist gelişme yaşandı ve bunun etkileri daha devam ediyor.
Enflasyonun yıkıcı etkisinin çalışanlar üzerinde, kısmen azaltılması için Eşel Mobil uygulaması var.  Bu ise ağırlıkla kamu ve kamu nitelikli kurumlarda çalışanlar ve toplu sözleşmesi olan ve orada da HP ödeneğinin verilmesini ön gören işyerlerindeki emekçileri ilgilendiren bir husustur. 
Bu özel sektörde çalışan ciddi sayıda insanı kapsamamaktadır. Bu ayrı bir yaradır. 
Bu çerçevede her 6 ayda bir enflasyon oranında HP ödeneği maaşlara yansıtılır. 
Ocak- Haziran 2018 döneminde %12 oranındaki HP ödeneği maaşlara yansıtıldı. Şimdi yılsonuna kadar ikinci 6 altı aylık dönemdeki HP oranı maaşlara yansıtılacak.
Ancak Hükümet bu konuda parmağının arkasına saklanmadı. Kaçak dövüşmedi.
İkinci dönem itibari ile enflasyonun müthiş artışı karşısında, yılsonuna kadar enflasyonun % 40'lara varacağı öngörüsü ile hükümet, HP ödeneğinin çok artacağı endişesi içine girdi. Doğaldır.
 Bütçenin; kamu çalışanları ile kamu ve Sosyal Sigorta emeklilerinin toplamı açısından,   bunu karşılayamayacağı tespitini yaptı.
Ayrıca, Belediyelerin bunun altından hiç kalkamayacağı endişesini taşıdı. Bunu gizlemedi ve halka da duyurdu. Bu temelde tedbirler düşündü.
Enflasyonun ağır etkisini azaltmak için, Döviz sabitlemesi ve dolaylı vergilerde indirime gitti. Bunu yaparken ayrıca,  HP'nin ikinci diliminin ödenmesinin %22 ile sınırlanması öngörüsünü yaptı.  
Üstelikte Başbakan, Meclis Kürsüsünden geri kalan HP'nin de 2019 içinde ödeneceğini açıkladı.
Bu politikalarını da Kanun Gücündeki Kararname ile duyurdular.
İşte geçtiğimiz günlerde Mecliste tartışması olan ve daha sonra, sendikaların ve muhalefetin üzerinde sert açıklamalar yaptıkları konu bu.
Havanda Su Dövmek...
Ancak ilgili tüm taraflar açısından olay, hakikaten havanda su dövmek gibi oldu.  Çünkü şu anda Temmuz- Kasım 2018 itibari ile Hayat Pahalılığının (HP) toplamı %18.46 oldu.
Kasım ayında HP'nin % - 1,60 olarak DPÖ tarafından ilan edilmesinden sonra, Aralık ayında % 2 ve kusurlu çıkması ile HP'nin ikinci dilimi aşağı yukarı, toplamda  %20 olarak yansımış olacak.
Böylece Kanun Gücündeki Kararname ile ele alınan endişe gerçekleşmemiş olacak. Bu durumda bu gerçeğe karşın hükümet, sendikalar ve muhalefet resmen durduk yerde karşı karşıya gelmiş oldu.
Bu alanda tüketilen enerjiye yazık değil mi?  Bu yüzden hala, bu ağır enflasyonun nedenleri, niçini ve buna dönük ne yapılacağı, bunu nasıl aşacağımız tartışmanın odağına oturmuyor.
Anlıyorum. Hükümet Kanun Gücünde Kararname çıkardığı için bunu 90 gün içinde Meclisten geçirip tutarlılık adına davranmak istedi. Ancak gerçekleşen, o öngörülen endişe boyutunda olmadı. Bunu ele alıp, yeni duruma adapte olmak da gerekiyor. Boş yere muhalefete zemin vermemek gerekiyor. 
Ayni şekilde sendikalar ve muhalefet de gerçekleşenin farklı olduğunu görerek davranması gerekir. Şimdi sendikalar üyelerinin, muhalefette tüm toplumun gözünde güven erozyonuna uğrayacak. 
Toplumsal aklı ve enerjiyi boşuna tüketmek gerçekten yazıktır. . Kısacası gerçek gündem ve ortak akıl konusunda “ zülam “ içinde olmak hali devam ediyor. Bu züğürtlükten çıkmak gerekir. 

YORUM EKLE