Piyasa canlanmalı ama

  Piyasada durgunluk vardır…
  Özellikle küçük esnafın iş yapamaz duruma geldiğini üzülerek izliyoruz…
  Vatandaşların; bazı vergileri ve faturaları ödeyemediği inkar edilemez bir gerçektir…
  Vatandaş; devlete ve piyasaya olan borçlarını ödeyemez duruma gelmişse, ülkeyi yönetenlerin bir dizi önlem alması kaçınılmazdır…
  Ancak; bu önlemlere araç vergilerinden başlamak doğru değildir…
  Hemen her eve 2 aracın düştüğü küçük ülkemizde bırakın araç alımını teşvik edici önlem almayı; mevcut araçların sayısını azaltma yönünde adım atılmalıdır…
  Galericiler işlerin kötü gitmesinden yakınmakta haklıdır…
  Satış yapamayanlar kepenk indirmek üzeredir…
  Bunu inkar edemeyiz…
  Ne var ki; son iki yılda sadece araç satışları değil; beyaz eşya, mobilya, konfeksiyon satışları da yarı yarıya azalmış durumdadır…
  Binlerce inşaat atıl vaziyette duruyor…
  Müteahhitler, emlakçılar satışların azlığından yakınıyor…
  Küçücük bir devlet tüm bu sektörler için vergi oranlarını bir anda yüzde 20’den 5’e indirebilir mi?..
  İndirmesi halinde maaşları nasıl ödeyebileceğinin hesabını verebilir mi?..

Sayıştay soruşturmalı

  Şimdiki hükümetin araçlar için bir anda vergi indirimine gitmesi 3-5 tane galericiyi sevindirebilir…
  Ancak; bu tür önlemlerle piyasanın canlanmasını beklemek aşırı saflık olur…
  Bir süre için hafif hareketlenmeler olsa bile, ekonomik durum düzelmedikçe satışlar yine gerilemeye başlar…
 Yolların çöktüğü, 200 bin civarındaki aracı kaldıramaz duruma geldiği bir ülkede araç satışlarının teşvik edilmesini destekleyecek insan bulamazsınız…
  Bir de geçtiğimiz yıl içinde yapılan ve kamuoyundan saklanan ‘kur oyunları’ ile belirli bir kesime menfaat sağlama meselesi vardır…
  Geçmiş hükümet döneminde alınan bir kararla, gümrüğü ödenmemiş araçlar için ‘ithal edildiği yıl ve aya ait döviz kurlarının uygulanması’ kararı, resmen diğer sektörlere karşı büyük bir haksızlıktır…
  Devletin gelirlerine vurulmuş ağır bir darbedir…
  Aracın ithal edildiği yılda bir Sterlin 4 TL ise ve siz bu aracı 2 yıl süreyle antrepoda tutuyorsanız, daha sonra ekonomik kriz olduğu gerekçesiyle Sterlin kurunun 8 liraya yükseldiği bir dönemde ‘ilgili bakanı’ veya ‘tüm hükümet üyelerini’ ikna ederek 2 yıl önceki kur üzerinden vergi ödüyorsanız bu müthiş ayrıcalığın ‘ne kadar yasal olduğu’ tartışma konusudur…
  Sayıştay ve Başsavcılık bu konu üzerinde durmalıdır…
  Bazı kişilerin geçici makamları kullanarak, ülkemize zarar verme alışkanlığı karşısında önlem alınmazsa; ileride çok daha kötü durumlarla karşılaşırız…
  ‘Ölüm yollarına’ para bulamayanların, diğer yandan araç satışlarını teşvik edici siyasetlerini eleştirirken, hedefimiz galericilere zarar vermek değildir…
  Ancak; ülkemiz gerçeklerini de kabul etmek zorundayız…
  Toplam 500 araçtan 200 tanesini sadece bir firmanın çektiğini düşünürsek; çok sayıda galericinin de bu tür ‘siyasi oyunlara’ alet edildiğini anlamakta zorlanmayız…
  Ülkemizin en temel ihtiyacı dürüst ve tarafsız hizmet ve tüm halkı kucaklayan siyaset anlayışıdır… 

YORUM EKLE