banner564

Toplu taşımacılık planımız yok

Yaşadığımız coğrafyada günümüzün şartlarına uygun bir toplu taşıma sistemimizin olmadığı gibi herhangi bir planlamanın olmaması da ayrı düşündürücü bir noktadır. Coğrafyamızın giderek artan nüfusuna bağlı olarak toplu taşımacılık günden güne daha da elzem hale gelmektedir. 
Toplu taşıt sistemleri sadece bir lokasyondan, farklı bir lokasyona ulaşmak için kullanılan araçlar değildir. Günlük yaşamda dikkat edilmese de ulaşım sistemlerinin sosyal hayata olumlu ve olumsuz etkileri oldukça fazladır.
Olumsuz etkisi, bireysel araç kullanımını artırmasıdır. Buna bağlı olarak trafik yoğunluğu ve trafikte geçirilen süre artarken yaşam kalitemizi de düşmektedir. Dahası trafik yoğunluğu araç kullananların performansını etkilerken, hava, gürültü kirliliği ve trafikte harcanan yoğun iş saati kayıplarına da neden olmaktadır.
Bununla birlikte, ulaşımın kendine özgü doğası ve sosyal refah için belirlenen fiyat politikaları, kırsal kesim ile kentsel kesim arasındaki işlevsellik ve ekonomik fonksiyonları toplu taşımacılığın sosyal hayata olulumlu etkileri olarak belirtilebilir.
Coğrafyamızda yoğun bir şekilde kullanılan karayolu sistemi, uygun olarak planlanıp uygulamaya konmadığı için, ulaşım altyapısı ve özellikle şehir içi yollar güvenli ve verimli kullanılamamaktadır. Yerleşmelerin karayollarına paralel gelişmesinin sonucunda, karayollarının şehirin günlük işlevsel amaçları yönünde kullanıldığı görülmektedir.
Hızla artan nüfusun getirdiği ulaşım sorunları ile karşı karşıya kalan coğrafyamızda; gerek ekonomik gerekse verimli bir ulaşım sisteminin temel koşulu, entegre toplum taşıma sisteminin ve bu sisteme entegre bir raylı sistem ağının kurgulanmasıdır.
Hafif raylı taşıma; tek araba veya kısa dizi halinde işletilebilen, yer seviyesinde veya yükseltilmiş yollarda kendine ait özel bir yolu olan ve genellikle caddeleri paylaşımlı kullanan elektrikli ulaşım sistemidir. Elektrik enerjisiyle çalışarak, çeken ve çekilen araçlardan oluşan bir sistemdir.
Yoğun olarak kullanılan güzergahlar üzerinde hizmet veren hafif raylı sistemlerin durak noktaları üç km ile sekiz km arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Maksimum hızları 110 km/saat – 130 km/saat olacak şekilde tasarlanana hafif raylı sistemlerin vagon sayısına göre yolcu taşıma kapasiteleri artırılabilir.
Coğrafyamızda teknolojinin bügünkü gibi gelişmediği zamanlarda tren işletmemiz vardı. Günümüzde gelişen teknolojiye ve birçok yüksek öğretim kurumlarının bulunmasına rağmen; tolpu taşımacılık olmadığı gibi herhangi bir planlamanın da olmaması üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gerekmektedir. Coğrafyamızın sosyal, ekonomik ve coğrafi yapısına uygun olarak 21. yüzyılda dünyada hak ettiği saygın ve itibarlı yerini alabilmesini sağlamak ve toplumumuzun kanayan yarası olan trafik kazalarının önlenmesi için günümüz şartlarına uygun bir hafif raylı sistemin oluşturulması elzemdir.
Hükümet edenlerin en erken zamanda, sosyal amaç ve kamu yararı gözeterek, toplul taşımacılık planını oluşturmalı ve bu planın hayata geçirilmesi yönünde irade koymalıdırlar.
Herkese güzel bir hafta dileklerimle, iyi pazarlar.
 

YORUM EKLE
YORUMLAR
ÜMİT  Ozdemirag
ÜMİT Ozdemirag - 7 ay Önce

Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Allah sizden razı olsun.
Rum tarafında ve Avrupa ülkelerinde, Toplu T

banner582

banner471

banner581

banner473