Turist kavgası değil, turizmde işbirliği

 Geçtiğimiz günlerde Turizm ile ilgili iki önemli toplantı yapıldı.
Turizmle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığında ilgili sektör temsilcileri ve kuruluşları ile ilgili bir toplantı düzenlendiği haberi basında yer aldı.
Bununla eş zamanlı olarak Turizm Bakanlığı, ilgili sektör örgütleri ve turizmcilerle toplantı gerçekleştirdi. Turizmin bu düzeylerde ele alınması, yerinde ve son derece önemlidir.
Ayni döneme denk gelen bir zamanda ise, bu sektörün önemli isimlerinden biri olan Sayın Ünal Çağıner'in açıklamaları basında yer aldı. Söylediği bir husus var ki dikkat çekicidir. Buna göre 2018 yılında yabancı turist sayısında %7'lik bir düşüş olduğu vurgusunu yaptı.
Bir yandan Kuzeye dönük hava ulaşımında bilet fiyatlarında yaşanan pahalılık var. Ama öte taraftan Kuzeye dönük olarak gelişen bir başka olumsuzluk daha var.
Buda özellikle Larnaka üzerinden gelen yabancı turistlere dönük gayet yanlış bir şekilde süren Güneydeki bağnaz, “derin”  devlet uygulamasıdır.
Kuzeydeki bu pahalı bilet fiyatları meselesi çok önemlidir. Üzerinde çok durulması gerekiyor. Ancak bu makalemde ben diğer yan üzerinde duracağım. Hava Ulaşımı ile ilgili çok esaslı tartışma gerekir. 
Yeşil Hat Tüzüğü
Bilindiği gibi Annan Planı sonrası, Kıbrıs Türk Tarafının üzerinde uzun süredir süren, ekonomik ve insani izolasyon;  AB ile gerçekleştirilen Yeşil Hat Tüzüğü ile nispi bir delinme getirdi. 
Buna göre bir Kıbrıslı Rum, Ercan'dan çıkış yapabilecek; ayrıca ister Ercan’dan, isterse Larnaka’dan olsun, adaya giriş yapan AB üyesi ülkelerin vatandaşları, serbest dolaşıma girebilecek. Ancak bu Tüzük, o günden beri ellenemedi. Olumlu etkilerine rağmen, yaşamın getirdiği pek çok olguya yeni cevaplar vermeye dönük geliştirilemedi...
 Yeşil Hat Tüzüğü nedeni ile AB ülkelerinden birey veya gruplar halinde gelip, Kuzeye geçmek isteyen AB vatandaşlarına Güneyin bağnazları, homurdansalar bile engeller çıkartamıyorlar. 
Ancak, hala bu konunun geliştirilmemesi nedeni ile Rusya, İsrail gibi AB üyesi olmayan ülkelerden gelip, Kuzeye geçmek isteyen insanlara dönük olarak engel çıkartıyorlar. Bu ülkelerin vatandaşlarını Larnaka’dan sınır dışı etmeye kadar gidiyorlar.
Bu çok yanlış bir davranıştır. Bir kere milyonlarca turisti ağırlayan Güney için, Larnaka üzerinden Kuzeye gelecek bir miktar turist, hiç bir zaman turizm potansiyellerine dönük bir rekabet değildir. 
Üstelik bu sakat mantık, özellikle Federal Kıbrıs gibi bir hedefi ve bunun gereği olan ortak bir ekonomik temeli de olan bir ülke için son derece yanlıştır. Bu sakat mantığın esiri olunursa, Kıbrıs’ta ortak bir gelecek kurulması zorlanır.
BM Vurgularına da aykırı…
Bu art niyet, her şeyden önce BM Güvenlik Konseyinin, BM Barış Gücünün görev süresinin 6 ay daha uzatılması ile ilgili son kararındaki önemli vurgulara da aykırıdır. Çünkü, BMGK ilgili kararında iki taraf arasında elektrik ve mobil tel alanında işbirliğinin sonuçlandırılmasına vurgu yaparken, ayni zamanda iki taraf arasında alış veriş ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hedefinin de altını çizdi.
Güneyin Bağnazlarının Larnaka üzerinden Kuzeye gelmek isteyen AB üyesi ülkeler vatandaşları dışındaki insanlara dönük akıl dışı bu tutumu, BMGK vurgusu ile de ciddi çelişki taşımaktadır.
Bu nedenle bu konuyu da başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Hükümet birlikte;  BM ve AB indinde ele almalıdır. Bu konuda sivil toplum ve halk diplomasisi de etkin olmalıdır.  Kavga ve çatışma kültüründen uzak bir tutumla konu, tüm kanallardan ele alınmayı hak ediyor.
Eğer Güneyin “derinlerinin “ bağnaz tutumunun altında, mülkiyet meselesi gibi Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili doğrudan ilişkili bir konu gerekçelendirilirse, buda akıl dışıdır. Çünkü, her iki tarafın bağnazlarına karşın, bu konu, AHİM ilkeleri zemininde, siyasi olarak çözülecektir. AHİM'in aldığı kararlar meydandadır ve siyasi çözümün yolunu açacak, yeni hukuk zemini vermektedir.
Bu konunun; diplomatik, siyasi ve sivil halk diplomasisi yolu ile ele alınıp, iki taraf arasında gerginlik değil,  ekonomik ilişki ve karşılıklı ortak çıkar temelinde ele alınması herkesin çıkarına olur. 

YORUM EKLE