banner564

Zihinsel / Duygusal Gelişim ve Toplumsal Değerler Bütünü

Zihinsel / Duygusal Gelişim ve Toplumsal Değerler Bütünü
“Eğitim gerçeklerin öğretilmesi değildir; düşünmek için aklın eğitilmesidir.” Albert Einstein
Okullarımızda verilen eğitimin kalitesini ve eğitim faaliyetlerini çok kez gündeme getirdik. Hatta birçok platformda bugüne kadar hep eğitim kalitesini ve içeriğini konuştuk. 
Lakin esas konu eğitimin sadece alan ve konu bilgisi değil; çocuklarımızın zihinsel gelişimi, ahlak gelişimi ve davranış gelişimi olmalıdır. 
Şüphesiz çocuklarımız okullarda Matematik, İngilizce, Fen gibi birçok alan dersinde bilgi ve beceri sahibi olmak için gerekli eğitimi almalıdır. Okullarımızın ve öğretmenlerimizin temel görevlerinden biri alan bilgisini vermektir. Fakat bir eğitimcinin görevi alan bilgisini veya müfredatı öğretmekle bitmiyor. Bir eğitimcinin görevi bir insan yetiştirdiğini ve sırasında aileden çok o çocuklarla vakit geçirdiğini unutmaksızın sadece alan bilgisi öğretimi ile kısıtlı kalmayıp, doğru davranış biçimlerini, zihinsel ve duygusal gelişimi, ahlaki değerleri ve sosyalleşmenin temellerini öğrencilerine öğretmelidir. 
Yeni neslin bu değerlerden uzak ve sadece ezberlenen satırlar arasında sıkışmış düşünce biçimi ile yetişmesi üzerinde ciddi anlamda düşünülmesi ve acilen düzeltilmesi gereken bir konudur. Albert Einstein’ın dediği bilgi, eğitim sadece bilgi paylaşımı değil aklın eğitimidir. 
Bir toplumda birey olarak yaşamanın ve sosyalleşme bilincinin, ahlak temellerinin ve eleştirel düşüncenin aileden sonra ilk olarak öğretilmesi ve yerleştirilmesi gereken yer okuldur. Çocuklarımızın sadece bilgi ile yüklendiği, kalıplarla ve kuramlarla eğitim aldığı ve sadece sınav odaklı düşünce yapısının geliştiği bir eğitim sistemi başarılı bir sistem değildir. 
Gençlerimizin kendi öz kültürünü, coğrafyasını, tarihini ve dünya kültürünü, coğrafyasını, tarihini iyi bilmek, güncel haberleri takip edebilecek seviyeye gelmek, içinde bulunduğu toplumun ve coğrafyanın çok yönlü muhasebesini yapabilecek ve gerekli noktada olumlu veya olumsuz eleştiri yapabilecek şekilde donanıma sahip olması elzemdir. 
Doğru iletişim kurabilecek ve etik değerlerle sosyalleşebilecek bireyler yetiştirmek elzemdir. 
Sorgulayabilecek, üretebilecek ve düşüncelerini geliştirebilecek bireyler yetiştirmek elzemdir. 
Tüm bu değerler bütününü gençlerimize ancak aileden sonra ilk sosyalleşmenin gerçekleştiği yer olan okullarda, eğitimcilerimiz bilinçli çabaları ile kazandırılabilir. 

Tavsiye Kitap: Etkili İletişim ve Duygusal Zeka- Dr. Murat Koçyiğit
Tavsiye film: Ölü Ozanlar Derneği (Dead Poets Society)
YORUM EKLE
YORUMLAR
özer öztürk
özer öztürk - 2 yıl Önce

güzel yazı olmuş. ezberci yaklaşım artık çökmüştür.

banner582

banner471

banner581

banner473