Ağaç dikmek gelecek nesillere yapılabilecek en büyük hizmettir

Geçmişte dünyamıza yapılan insan kaynaklı müdahaleler ve kirlilikler şimdiki düzeyde olmadığı için, doğa kendi kendini temizleyebilmekte ve yapılan tahribatları ortadan kaldırabilmekteydi.
Ancak sanayi devriminden sonra aşırı doğasal tahribatlar, denizde, toprakta havada oluşturulan kirlilikler ortadan kaldırılamayacak derecede fazladır ve canlıların varlığını olumsuz yönde etkilemeye başladı.
  Yaşanan dönemde insanların en çok üzerinde durduğu konu Covid-19 salgınıdır. Fakat küresel ısınmanın dünyamız üzerindeki olumsuz etkileri, salgından da önemli bir sorundur. 
Küresel ısınma özetle: havaya salınan başta karbon dioksit olmak üzere sera gazlarının denizlerin, karaların ve havanın ortalama sıcaklığının artmasına sebep olması olayıdır. Başlıca nedenlerinin ise; ormanların yok edilmesi, ulaşım, sanayileşme, endüstriyel tarım, hayvancılık ve tüketim çılgınlığı olduğu kabul edilir...     
Son yıllarda ülkemizde sıcaklığın artması ve buna bağlı olarak çıkan yangınlar, davar saldırıları, plansız yapılanma ve asayiş yetersizlikleri ağaç varlığımızın azalmasına sebep oldu.
Ağaç varlığımızın daha da azalması, dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden daha fazla zarara uğramamıza sebep olacak. 
Ayrıca orman ve ağaçlıkların katledilmesi, doğada yaşayan birçok canlının vazgeçilmez yaşam temellerinin de ortadan kaldırılmasına sebep olur. Özellikle biyolojik çeşitliliğin önem kazandığı zamanımızda doğal dengenin bozulmaması için, tüm canlıların mutlaka korunması büyük önem taşımaktadır.
    Ülkemizde bazı politikacılar, ormanların işlevsel yararlarını pek önemsemez. Bu hatalı görüşü benimseyenlere göre, orman ve ağaçlardan önemli bir gelir elde edilmediğinden ağaçlık arazilerin ev, turistik tesis veya başka çeşitli amaçlar için kullanılması ve ekonomik gelişme gerçekleştirilmesi daha isabetli olmaktadır.
Konu basit çerçevede ele alındığında ve ülkenin uzun vadeli çıkarları dikkate alınmadığında, ilk bakışta yanıltıcı bir ekonomik ilerleme sağlanabileceği sanılır. Ancak ülkenin geleceği bakımından böyle bir gelişme, sürdürülebilir değildir.
    Son zamanlarda doğada yapılan büyük tahribata rağmen, temiz havamız, tam olarak bozulmayan doğal yapımız, güzel kıyılarımız, yabancılar için ilgi çekici kırsal alanlarımız, ağaçlıklarımız, ormanlarımız en önemli değerlerimiz ve avantajımızdır.
Bunları yok ettiğimiz takdirde ve bitki örtüsünün işlevsel faydaları ortadan kaldırıldığı zaman, yapılacak olan turistik tesis ve evlerin bir anlamı olmayacak. Ayrıca bitki örtüsünün yok edilmesi, peyzaj yanında insanların yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyecek.
    Bitki örtüsünün önemini vurgulamak bakımından, kamusal ve fonksiyonel faydalarını hatırlatmakta yarar vardır:
    Sağlıklı ve 14 metre yüksekliğinde bir ağaç saatte; havadaki 2.35 kg. karbondioksiti alıp yerine 1.7 kg oksijen verir. Böylece kirletilen havayı temizler.
Güneşli bir günde havaya 400 litre dolayında su vererek çevresini 5 dereceye kadar serinletir. Kendi altındaki hava nemini %10 kadar artırır, çevresini ultraviyole ve radyasyona karşı korur, rüzgarın hızını azaltır, yüzeysel akışı önleyerek toprak erozyonunu önler ve yer altı su kaynaklarının beslenmesine katkıda bulunur.
Ayrıca, yetişkin bir ağaç yılda havadaki 1 ton tozu, bunun yanında havadaki baca gazlarını, bakterileri ve virüsleri tutar. Bu özelliğinden dolayı ülkemiz için büyük sorun olan toz kirliliği bakımından bitki örtüsü yaşamsal önem taşır.
     Bütün bu gerçekleri dikkate almadan ormanları, makilikleri ve bitki örtüsünü yok ederek, kalkınma sağlandığını düşünmek ülkemizin ve bu ülkede yaşayan insanların geleceğini karartmak demektir.
Bu nedenle her konuda olduğu gibi bu konuda da kısa vadeli kazançlar yerine, uzun vadeli hesaplarla hareket edilmesi daha isabetli olacak. Unutmamak gerekir ki bitki örtüsü yüzyıllardan beri doğal bir çevre koruma etkisi yapan, çok özel ve vazgeçilemeyen değerli varlıklardır. Ağaçsız bir dünyada insanların yaşaması mümkün değildir.
 İklim koşullarımız nedeniyle içinde bulunduğumuz dönem, ağaçlandırma için en uygun zamandır. Özellikle sulama olanağı bulunmayan kırsal alanlarda fidan dikimi erken yapılmalı. 
Erken dikimde, fidanlar yaz sıcakları ve kurak aylar başlamadan, toprağa uyum sağlamakta ve tutma oranını yüksek olmaktadır.

YORUM EKLE

banner464

banner468