12
Ağu 2020
Sıcaklardaki aşırı artış ciddiye alınmalı

Yakın geçmişte küresel iklim bozukluğu ile karşılaşacağımız konuşulurdu. Önlem alınması istenirdi. Küresel yetkililerin işin ciddiyetini görmek istememesi sonucu, sıcaklar beklendiğinden de önce ve şiddetli bir şekilde yaşamımızı...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2020
Anavatan can damarımızdır

Geçmişte bizi silah gücü ve ekonomik kıskaç altına alarak yok etmeye çalışan komşu, şimdi anavatanın yanımızda olması nedeniyle bu yöntemlerin etkili olamayacağının bilincindedir. Bu nedenle, içimizdeki onların deyimi ile ‘dostlarının...

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2020
Güvenlik ve adalet 

Mevcut koşullarda suç işlemeye meyilli kişiler, pervasızca yasa dışı eylemler sergileyebilmektedir. Adaletin çok geç tecelli etmesi ve kararların uygulanmasındaki gecikme de, suç işlenmesini cesaretlendirmektedir. Suç işlemeye yatkın kişiler...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2020
Bayram ve önemi

Kıbrıs Türk halkı olarak anavatan sayesinde Kurban Bayramımızı, barış ve huzur içinde kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Tüm halkımızın, ulusumuzun ve Müslümanların bayramını kutlarım. İngiliz ve ondan sonraki dönemlerde de bayram törenleri...

MAKALEYİ OKU
29
Tem 2020
Kıskançlık 

Kıskançlık, genellikle küçük ve yeterince uygarlaşmamış toplumlarda daha fazla görülen, yaşamı olumsuz yönde etkileyen zararlı bir duygudur. Kıskançlıkla birlikte değersizlik, mutsuzluk, yalnızlık, çaresizlik gibi duygular da yaşanır....

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2020
Düşünce ve ifade özgürlüğü 

Seçimle iş başına gelmek, maaş almak ve makamda sefa sürmek hakkı elde etmek değildir. Devleti korumak ve halka hizmet etmek yükümlülüğü altına girmektir. Demokratik hukuk devletlerinde, seçilmiş ve atanmış yetkililer, yasaları ödünsüz...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2020
Kıbrıslı Türkçesi masalı

Uyduruk ‘Kıbrıslı Türkçesini' (!) benimsetmek amacına yönelik faaliyetlerin, halkımızın yararına olmadığı görüşündeyim. Bu kampanyayı destekleyenlerin çoğunun da tehlikenin ve tezgâhlanan oyunun farkında olmadıkları düşüncesindeyim. ...

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2020
Barış harekâtı

 Rum ve yandaşları kendi çıkarları nedeniyle, gerçekleri göz ardı ederek   20 Temmuz'da anavatanın müdahale etmesini, Barış harekâtı olduğunu kabul etmiyor.  İçimizdeki Rum işbirlikçileri de; bazı iletişim araçlarını...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2020
Suyun değeri her geçen gün artıyor

İçinde bulunduğumuz Akdeniz bölgesinde iklim bozukluğu nedeniyle, yaz aylarında sıcak ve kuraklık her geçen yıl şiddetlenecek, su kullanımı artacaktır. Bu nedenle su, bizim için çok değerli, önemli ve yaşamsal bir doğal kaynaktır. Turizmin...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2020
Başarısız Kıbrıs Cumhuriyeti deneyiminden gerekli dersler alınmalıdır

 Kıbrıs'ın anavatanın sınırları dışında kaldığı 1878 yılından şimdiye kadar hiçbir dönemde, Rum-Yunan-emperyalist güçlerin içimizdeki işbirlikçileri şimdi olduğu düzeyde pervasızca kullandığı görülmemiştir.  ...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2020
Herkesi memnun etmeye çalışmak…

    Yaşanan dönemde bazı kişilerin her şeye ayıp bulması, hiçbir şeyi beğenmemesi ve eleştirmesi Nasrettin Hocanın öyküsünü akla getirmektedir.    ‘Nasrettin Hoca kasabaya giderken, oğlu da onunla birlikte gitmek...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2020
Vakit nakittir

Ülkemizin genel çıkarı için sorunları gündeme taşımamız, çareler üzerinde tartışmamız, hükümete yapıcı uyarıda bulunmamız, çözüm için baskı yapmamız öncelikli vatani görevimizdir. Fakat her nedense her platformda halkımız; gereksiz,...

MAKALEYİ OKU
01
Tem 2020
Başkentimizin acıklı durumu

Sadece bir sınır çizgisi ile ayrılan Lefkoşa'nın güneyi temiz, bakımlı, kaldırımları ağaçlandırılmış ve yolları çağdaş durumdadır. Kuzeyi ise bakımsız, dağınık ve kirli adeta insan eli değmemiş bakımsız ve sahipsiz büyük...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2020
En önemli sorunumuz

Geçmişten günümüze Kıbrıs Türk halkının en yaşamsal sorunu, işsizlik ve buna bağlı olarak bu topraklardan göç etmemiz ve nüfus üstünlüğünü karşı tarafa vermemizdir.  1950'li yıllara kadar Türk aileler genellikle 5-7 çocukluydu....

MAKALEYİ OKU
25
Haz 2020
Suyu hesaplı kullanmalıyız

Dünyamızın dörtte üçü sularla kaplıdır. Ancak sulamada kullanılabileceğimiz, hele içilebilecek kalitede su miktarı çok azdır. İçmeye elverişli su oranı bütün dünyada sadece %2.5dir. Bunun da %70'ine ulaşamıyoruz ve kullanamıyoruz....

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2020
Yatırımcılara karşı sorumlu davranmalıyız

Kıbrıs adasında varlığımızı sürdürebilmemiz için, yeni istihdam olanakları yaratarak yeni neslin göç etmesini mutlaka önlemeliyiz. Yeni istihdam olanakları yaratılabilmesi ve işsizliğin önlenmesi için ise, mutlaka yatırım yapılması...

MAKALEYİ OKU
17
Haz 2020
Yasalar uymak ve uygulanmak içindir 

Demokratik hukuk devletinde yürürlükteki yasalara uymak ve yasaları uygulamak kimsenin tercihine ve keyfine bırakılmaz; Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde yasları uygulamak yerine, vatandaşların kendi isteği ve keyfi ile yasalara uyması ise beklenmez;...

MAKALEYİ OKU
14
Haz 2020
Devlet saygınlığına önem verilmeli

Devlet sınırları belirli bir toprak parçasında (ülkede) ve sosyolojik gruplardan oluşan bir bütündür. Günlük yaşamda insanlar doğmakta, ölmekte, siyasi partiler; dernekler, şirketler kurulmakta, kapatılmakta, yöneticiler değişmektedir....

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2020
Varlığımıza dönük saldırılar artık ciddiye alınmalı

KKTC, devlet olma unsuru kabul edilen Toprak(ülke), insan topluluğu ve egemenliğine sahiptir. Bu nedenle 1963'te silah zoru ile ortaklık yönetiminden atılmamız nedeniyle sırf halkımıza gereken hizmetlerin verilmesi için kurduğumuz KKTC, yasal...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2020
Uluslararası hukuk masalı

Yakın geçmişte yaşanan acı olaylar, uluslararası hukuk, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası toplumun; mazlum halkları uyutmak için ve güçlü devletlerin çıkarlarını korumak için kullanılan bir masal olduğunu gösterir. Uluslararası...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2020
Sosyal kara delik 

Ülkemizde herkesin şikâyetçi olduğu bozuk düzenin başlıca nedeninin, nemelazımcılık olduğu görüşündeyim.  Birçok kişi ‘Bana dokunmayan yılan çok yaşasın' 'Kıl namazını kurtar başını ‘görüşü ile hareket etmekte...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2020
Yaygın felaketinden gerekli dersler alınmalıdır

İçinde bulunduğumuz coğrafyada sağlıklı yaşam için ağaç varlığı olağanüstü gerekli ve değerlidir. Bu nedenle bitki örtüsünü her türlü olası risklere karşı korumak için gereken önlemleri almalıyız.  Her şeyden önce küresel...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2020
Silkinip kendimize gelmeliyiz

Ülkemizde herkesin şikâyetçi olduğu tüm sorunların temelinde partizanlık, günübirlik uygulamalar, plansızlık, umursamazlık ve aidiyet duygusu eksiliği olduğu görüşündeyim. Maalesef halkın şikâyetçi olduğu sorunlar hakkında basında...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2020
Yangınlar meselesi

Yol ve boş arazilerdeki kuru otların zamanında temizlenmemesi, görsel kirlilik yanında, görev ihmali ve yangın felaketine davetiye çıkarmaktır.  6/1979 sayılı Arazi Yangınları ile Mücadele Yasasının 5(3) maddesi uyarınca, ilgili devlet...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2020
Yeni koşullara uyum sağlamalıyız

Tüm insanlığı tehdit eden Covid-19 pandemisine aşı ve tedavi edici ilaç bulma çalışmalarının olumlu sonuçlanıp sonuçlanamayacağı tam olarak belli değildir. Bu nedenle yaşamımızı, pandemi nedeniyle  ortaya çıkan yeni duruma göre...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2020
Covid-19 ve küresel iklim 

Tüm insanlığın can derdine düşmesine sebep olan Covid-19 pandemisi, iklim değişikliğinin ciddiye alınması için bir ihtar kabul edilmeli. Bilim insanları yıllardan beri, sorumsuz ve ölçüsüz İnsan faaliyetleri sonucu doğal dengenin bozulmasının...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2020
Devleti koruyucu yasalar çıkarılmalı

Ülkemizde devleti korumak yükümlülüğü altında bulunan, bu sorumluluğu ant içerek üstlenen seçilmiş siyasiler ile atanmış yetililerin çeşitli nedenlerden dolayı, hoşgörülü davranmasından cesaretlenen bazı kişiler, pervasızca devletimizi...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2020
Popülist harcamalara son verilmeli

Geçmişten günümüze anavatanımızın, en sıkıntılı koşullar içinde bulunduğu dönemlerde bile, bize fedakârca yardım yaptığı inkar edilemeyen bir gerçektir. Ancak KKTC'de işbaşına gelen siyasilerin, anavatanın mali yardımlarını,...

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2020
Türkleri yok etmek için yeni tezgah

19. asrın yarılarından beri Kıbrıs'ı topraklarına katmak çabasında olan Yunanistan, adaya gönderdiği din misyonerleri sayesinde, burada yaşayan ve Levantin oldukları bilinen Hristiyan Ortodoks halka, Yunanlı olmayı benimsettirdi. İngiliz...

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2020
Tarım yeniden yapılandırılmalı

Çeşitli neden ve şekillerle doğanın ve doğal dengenin bozulması nedeniyle, dünyamızın, iklimi de değişmektedir. Tarih öncesi dönemde, yeryüzü buzul ve buzullarla kaplandığı dönemde, iklim ve doğasal çevre önemli derecede etkilenmişti....

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2020
Hakaret ve küfretmek demokratik hak değildir

Kıbrıs sorununun çözümünde içimizde farklı seçenekleri benimseyenler bulunması ve bu görüşlerini çeşitli yollarla açıklaması demokratik haktır. Ortaya konulan görüşleri bazı kişilerin beğenmemesi, tepki göstermesi, ahlak sınırları...

MAKALEYİ OKU
23
Nis 2020
Anavatan düşmanlığı bindiğimiz dalı kesmektir

Başta Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler olmak üzere her koşulda Rum ulusal davasını destekleyen ülkelere karşı haklılığımızı kabul ettirmek amacı ile birlikte çaba harcamak yerine, anavatan düşmanlığını körüklemek bindiğimiz...

MAKALEYİ OKU
22
Nis 2020
Anavatan düşmanlığı bindiğimiz dalı kesmektir

Başta Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler olmak üzere her koşulda Rum ulusal davasını destekleyen ülkelere karşı haklılığımızı kabul ettirmek amacı ile birlikte çaba harcamak yerine, anavatan düşmanlığını körüklemek bindiğimiz...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2020
Felaket gelmeden önlem almalıyız

Altından kalkamayacağımız büyük sorunlarla karşılaşmamak için, potansiyel risk ve sorunların ortaya çıkmasını beklemeden, gerekli önlemleri almalıyız. Yaşanan dönemde hükümet ve belediyelerin öncelikle Covid-19 salgını ile mücadeleye...

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2020
Dengesiz dünya düzeni

Covid-19 savaşının sona ermesinden sonra, herhalde bütün dünyada ve ülkemizdeki yaşamımızda da bir takım değişiklikler olacak. Halen dünyamızdaki en zengin üç kişinin serveti, yoksul 48 ülkenin ulusal gelirinden fazladır. Dünyadaki en...

MAKALEYİ OKU
12
Nis 2020
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İnşallah Covid-19'un da bir süre sonra kontrol altına alınması mümkün olacak. Fakat içinde bulunduğumuz dönemde karşılaşılan olaylar ve sorunlar nedeniyle, bundan sonra dünyada ve KKTC'de birçok şeyin değişeceğini tahmin etmek...

MAKALEYİ OKU
08
Nis 2020
Doğayı bozmanın bedeli çok ağırdır

 Yeryüzünde her şey, çok ince hesap ve dengeler üzerine kurulmuştur. Karada, havada ve denizde yapacağımız bir değişiklik veya tahribat, bir dizi olumsuzluklara neden olur ve sonuçta bundan tüm insanlar ile diğer canlılar büyük ölçüde...

MAKALEYİ OKU
05
Nis 2020
Covid-19 tarımın önemini ortaya koymaktadır

Bütün dünyayı sarmalına alan Covid-19 salgını, ekonomik faaliyetlerin büyük çapta durmasına sebep oldu. Ancak turizm, sanayi, ticaret gibi sektörlerin faaliyetlerinin durması, insanların hayatta kalmasını etkilememiştir. Halen mevcut gıda...

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2020
En kötü olasılıklara karşı önlem alınmalı

Bütün dünyadaki insanları tehdidi altına alan covid-19 salgınından mümkün olduğu kadar az zararla kurtulabilmek için, en kötü olasılıklara göre hazırlıklı olmalıyız. Geçmişten günümüze KKTC'de hatalı yönetim anlayışı sonucu,...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2020
Su krizine karşı hazırlıklı olmalıyız

İçinde bulunduğumuz coğrafya nedeniyle Nisan ayından sonra havalar ısınacak ve kullanılan su miktarında da önemli artış olacak. Bu nedenle anavatandan temin edilen su şebekesindeki sorunların çözümlenmemesi durumunda, ciddi sıkıntılarla...

MAKALEYİ OKU

banner456

banner459

banner455

banner460