19
Haz 2019
Acil gereksinimlere öncelik verilmeli

Devletimizin gelir kaynakları sınırlı olduğuna göre, bütçenin kullanılmasında, acil olan gereksinimlere öncelik verilmeli. Popülist harcamalara ve savurganlığa derhal son verilmeli. Dünyada hiçbir şey yaşamdan daha önemli olmadığına...

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2019
Geçmişin hataları düzeltilmeli

KKTC'de geçmişte yapılan hatalardan birinin de, Sivil Toplum konusunda olduğu görüşü yaygındır. Hangi örgütlerin Sivil Toplum kapsamına girdiği konusunda dünyada görüş birliği yoktur. Fakat batılı çağdaş ülkelerde; dernekler,...

MAKALEYİ OKU
12
Haz 2019
Devlet otoritesi 

Popülizmin her şeyin üzerinde tutulması, demokrasinin başıbozukluk olmadığının kavranmaması, anayasada öngörülen devleti koruyucu ve özgürlüklerin kullanılmasındaki düzenlemelerin yapılmaması, yasaların uygulanmasındaki umursamazlık...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2019
Artık federasyon dışındaki seçeneklere yönelmeliyiz

Kıbrıs sorununun şimdiye kadar çözümsüz kalmasının başlıca nedeninin  konuya Rum-Yunan çıkarları açısından bakan ve gerçekleri yansıtmaktan kaçınan Birleşmiş Milletler olduğu görüşündeyim. Zaten 5 emperyalist ülkenin güdümünde...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2019
Çevremiz her şeyimiz

1972'de İsveç'in başkenti Stokholm'da düzenlenen BM Çevre konferansında alınan kararla, 5 Haziran, Dünya çevre günü kabul edildi. Çevre gününün amacı, doğasal çevrenin korunmasında farkındalık yaratmaktır. Halen, ülkemiz...

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2019
Düzlüğe çıkmamızın çaresi

Sahip olduğumuz olumlu olanaklara rağmen, maalesef şimdiye dek seçimle işbaşına getirdiğimiz kişilerin, sorunların çözümünde ve ülkemizin refaha kavuşması için gerekeni yaptığı kabul edilemez. Aksine seçimle yetkili makamlara gelenler,...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2019
Çevre kirliliği ve çaresi

Ülkemizdeki çevre kirliliği vatandaşlarımız yanında ülkemizi ziyaret eden yabancıların da tepkisine yol açacak derecede ciddi boyutlardadır. Fakat herkesin sık sık gündeme taşımasına rağmen, soruna doğru teşhis konulmadığı için, yıllardan...

MAKALEYİ OKU
26
Mayıs 2019
Federasyona takılıp kalmamız zararımızadır

Rum'un ada etrafındaki denizaltı kaynaklarını tek yanlı sahiplenmek istemesi , Fransa'ya üs vermesi, sürekli  silahlanması, yabancı ülkelerle askeri tatbikatlar yapması, federasyon tezgahı ile masada oyalanarak zarara uğratıldığımızın...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2019
Toplumsal yaşamda hiçbir şey sınırsız değildir

Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde başkalarını aşağılamak, kişiliğine gölge düşürmek, hakaret etmek ve küfretmek, demokratik hak ve ifade özgürlüğü olarak yutturulamaz. KKTC'de demokrasinin yanlış yorumlanması ve bazı art niyetlilerin...

MAKALEYİ OKU
19
Mayıs 2019
Bağımlı olacağız masalı

Bazı kişiler maalesef ideolojik saplantıları nedeniyle komik duruma düşme pahasına, halkımızı slogan ve görüşlerle anavatandan koparmağa çalışmaktadır. Tek dayanağımız olan ve büyük fedakârlıklarla bize ait bir bölgede yaşamamızı...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2019
Biz ve onlar

Güneydeki yönetim başkanı, ülkeye yatırımcı getirmek ve yeni istihdam olanakları yaratılması için, sık sık yabancı ülkeleri ziyarete gider. Bizde ise, kazara anavatandan gelen tek tük yatırımcılar ‘peşkeş, sömürü irademizin ipotek...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2019
Hükümetin bozulması 

 Basın ve sosyal medyada ortaya konulan görüşler, birçok kişinin 4'lü koalisyonun başarılı olmadığını ve istifa etmesinin isabetli olduğunu kabul ettiği, anlaşılır. Gerçekte Koalisyon hükümeti, umut kabul edilmesine karşın...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2019
Yasalara uyulmalı 

 Demokratik hukuk devletinde yasalar, uygulanmak amacı ile çıkarılır. Hükümetler de yürürlükteki yasalara uymak ve vatandaşların uymasını sağlamakla yükümlüdür. Doğruyu söylemek gerekirse geçmişten günümüze, yasalara uyulmasında...

MAKALEYİ OKU
05
Mayıs 2019
Basiret

Kişisel görüşüme göre ülkemizdeki tüm sıkıntı ve sorunların başlıca kaynağı basiretsizliktir. Basiretsizlik yüzünden, siyasiler popülizmi, halkımızın çoğunluğu da oy kullanırken kişisel çıkarını ön planda tutar. Sonuçta, sorunların...

MAKALEYİ OKU
28
Nis 2019
İhmal felakete sebep olacak

Bu yıl yağış sezonunun bereketli geçmesi nedeniyle, kırsal alanlarda, ormanlarda ve yerleşim yerlerindeki boş arazilerde bol ot çıkmıştır. Kuşkusuz gerek yağışların gerekse otların bol olması, tarım kesimi için büyük bir avantaj ve...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2019
Asayiş konusuna önem verilmeli 

Son yıllarda şiddet ve cinayet suçlarındaki artış, ülkemizin imajına gölge düşürmesi yanında, vatandaşlarımızın huzurunu da kaçırmaktadır. Yakın geçmişte bir Afrikalı öğrencinin Mağusa'da, bir Afrikalı öğrencinin de Lefkoşa'da...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2019
En temel sorunumuz 

KKTC'de devletimizin istenen ve gereken düzeyde verimli olamamasının en temel sorunu, görevlilerin ofislerde kalması olduğu görüşündeyim. Birçok kişi ülkemizdeki yönetimi başka ülkelerle ve güney ile mukayese etmesine karşın, kimse...

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2019
 Zeytin ağacının önemi ve değeri 

   Tarihi kayıtlar, zeytin ve zeytinyağının ilk çağlardan beri mükemmel, yararlı ve şifalı bir ürün olarak tanındığını ve yararlanıldığını gösterir. Eski Mısır ve Yunanlılarda zeytinyağını, ışık, besin ve dini ayinlerde...

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2019
Tanınma katalizatör olacak 

 Yaklaşık yarım asır müzakere tezgahı ile oyalanmamızdan sonra,  Anastasiadis'in son açıklamaları, birleşmek ve federasyon zemininde bir çözüm yapılamayacağını kanıtlamıştır.  Rumların gizlemediği niyetine rağmen,...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2019
Çözüm, barış, birleşme

 Kıbrıs'ta iki halk arasındaki sorunların çözümlenmesi, barış içinde ve birlikte yaşanılması güzel bir istek. Ancak, bunların gerçekleştirilebilmesi için, her iki tarafın da gerçekten istekli olması ve bu ülküyü samimi olarak...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2019
Halkın oyları ile makamlara getirilenler hizmet etmekle yükümlüdür

Halk tarafından seçimle makamlara getirilen kişiler, yasalarla belirtilen çerçeveler içinde, görev ve sorumluluklarını yerine getirmek ve halka hizmet etmekle yükümlüdür.   Zaten seçimlerde de halkın oylarına talip olanlar, iş başına...

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2019
Sel felaketi hesap sorma mekanizmasının işletilmemesinin sonucudur

 Özelde sel felaketi, genelde ise ülkemizdeki tüm sorunların, hesap sorma mekanizmasının işletilmemesi ve hatalı yönetim anlayışından kaynaklandığı görüşündeyim.  KKTC'de devlette ve Belediyelerde görev yapan ve yetkilerini...

MAKALEYİ OKU
31
Mar 2019
İrademize müdahale masalı

 Bize ait bir coğrafyada hür, can  korkusu olmadan yaşamamızı sağlayan,  her derdimize deva bulmak için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan, tek amacı kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı  sağlamak olan  anavatanımızın,...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2019
Sağlıklı bir çevre için ağaç varlığımızı artırmalıyız

 Geçmişten günümüze ülkemizde benimsenen basiretsiz, plansız, popülizme ve umursamazlığa dayalı hatalı yönetim anlayışı sonucu, başta ağaç varlığımız olmak üzere doğamız ve doğal varlıklarımız önemli derecede tahrip edilmiştir....

MAKALEYİ OKU
24
Mar 2019
Nüfus çok önemli

Kıbrıs'ta Türk ve Müslüman kimliğimizle varlığımızı sürdürebilmemiz için, mutlaka basiretli bir nüfus politikası uygulamamız kaçınılmazdır. Aksi halde Rumlarla aramızdaki nüfus açığının sürekli büyümesi durumunda, azınlık...

MAKALEYİ OKU
20
Mar 2019
Son pişmanlığın faydası olmaz  

 Son zamanlarda bazı kişilerin, KKTC ve anavatana karşı düşmanca tutumunu ve saldırılarının pervasızca tırmandığı görülmektedir. Sığınacak tek limanımız olan anavatan ve devletimize karşı sürdürülen bu yıkıcı saldırıların...

MAKALEYİ OKU
17
Mar 2019
Felaketimize olacak

 Çeşitli nedenlerle her nasıl olursa olsun mutlaka Rumlarla birleşmemizi isteyen, birleşmeyi tek çözüm seçeneği gösteren ve bunun için çaba harcayanlar, Rumların istemediği ve memnun olmayacağı uygulamalardan kaçınmamızı savunurlar. ...

MAKALEYİ OKU
13
Mar 2019
Dik duruş düşmana karşı olmalı

Genellikle kişilerin, halkların ve devletlerin haklarını savunmada, dik duruş sergilemesi alkışlanacak bir davranış biçimidir. Fakat yabancılar yerine dünyayı karşısına almak pahasına ve büyük özveri ile adaya müdahale eden, bizi katliamdan...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2019
Çözüm için önce Rumların bize barışması gerekir

 Ayni coğrafyada, üstelik küçük bir adada yaşayan Türklerle Rumların,  barış ve işbirliği içinde yaşamasını istemek,  aklı başında olan kimsenin karşı çıkmadığı güzel bir idealdir. Yalnız iki halkın barış içinde...

MAKALEYİ OKU
06
Mar 2019
Yatırım

  KKTC'de en önemli sorun işsizlik ve gençlerimizin tümüne yakınının göç etmesi, böylece nüfusumuzun azalması, Rumlarla aramızdaki açığın büyümesidir.  Yeni istihdam olanakları yaratılabilmesi ve işsizliğin önlenmesi...

MAKALEYİ OKU