18
Kas 2018
KKTC’nin tanıtılması tek çıkış yoludur 

1960'ta kurulan fonksiyonel federasyon olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, kanlı çatışmalara ve büyük acılara sebep olduğu inkar edilemeyen bir gerçektir. Bu nedenle, birleşik-federal çözüm seçeneğinin sürdürülebilir olmadığını...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2018
Sorunlarımızın çoğunun derhal çözümlenmesi mümkündür

 Uygar ülkelerde iktidara gelen siyasiler, kamu oyu yoklamaları yaptırarak, halkın şikayet ve isteklerini öğrenir ve çözmeye çalışır. Ülkemiz küçük ve nüfusumuz da az olduğu için hem sorunlarımız biliniyor, hem de çözümleri büyük...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2018
Seçilenler herkesi temsil etmeli

Seçimle işbaşına getirilenler seçmenlerin tümünü temsil etmeli. Demokratik hukuk devletinde seçimle devlette, belediyelerde ve Sivil toplum örgütlerinde yönetici makamlarına getirilenler, görevlerinde tüm seçmenlerin istek ve iradesine göre...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2018
Piyasadaki sıkıntılar üzerine

Son zamanlarda bazı tarımsal ürünlerin fiyatlarında anormal derecede artış olması ve bazılarının da piyasada kıtlaşması, haklı olarak  vatandaşlarını tedirgin etmektedir. Önce kırmızı et, limon, domates, tavuk ve son olarak da patates...

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2018
Kimlikle giriş gerçeği

Bazı kişile araştırma yapmadan ve kendi noksanlarımız ile  hatalarımızı göz ardı ederek, asayiş sorunlarının anavatandan kimliklerle girişlerden kaynaklandığını ileri sürüyoruz. Geçmişi az çok bilen bir kişi olarak bu konuda...

MAKALEYİ OKU
31
Eki 2018
Üretimin lokomotifi pazarlamadır

Kıbrıs Türk halkı olarak en büyük hatamız, geçmişi kolay unutmamız, deneyimlilerin görüşlerine önem verilmemesi, deneyimlerden ders almamamızdır.  Bu hatamız nedeniyle de hem ekonomik, hem de siyasi bakımdan gereksiz yere mağdur oluyoruz....

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2018
Ülkemizde bozulan değer ölçüleri

 Demokrasinin yanlış yorumlanması nedeniyle yürütülen yoğun beyin yıkama ve propaganda faaliyetleri sonucu, ülkemizde  sapla samanın birbirine karıştırıldığı görülüyor. Kendini çok uyanık zanneden bazı kişiler 1974'den...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2018
İnşaat izinleri sorunu

KKTC'de her nedense aksaklıkların değiştirilmesi geleneği kökleşmediği için, resmi hizmetlerdeki uygulamalar, güncelleştirilmez ve geçmişteki mevzuata göre yapılır. Oysa uygulamaların da değişen koşullara göre ve yaşanan dönemdeki...

MAKALEYİ OKU
21
Eki 2018
İki yönetimli çözümü engellemek tarihi hata olacaktır

 İngiliz ve 1960 ortaklık cumhuriyetinde yaşayan, görev yapan, o dönemdeki koşulları ve bize yapılan haksızlıkları bilenlerin sayısı her geçen gün azalıyor.  Ayrıca, bugün akıl hocalığına soyunarak iki halkı yeniden birleştirme...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2018
Sel sorunu ciddiye alınmalı 

 Hatalı ve yasalara aykırı olarak verilen inşaat ruhsatları sonucu, yağışlardan sonra ülkemizin yerleşim yerleri sular altında kalıyor. Son zamanlarda KKTC'nin çeşitli yerlerinde yağışların sebep olduğu su baskınları, bu tehlikenin...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2018
Çözümden yana olanlar geçmişe saplanıp kalmamalı

 Müzakerelerde harcanan yarım asırdan sonra güneydeki siyasiler de federasyon yerine daha uygun seçeneklere yönelmemiz gerektiğini dillendirmeye başlamıştır. Ancak müzakerelerde oyalanmamızdan nemalanan sözde çözüm yanlısı statükocuların...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2018
Anız yakma sorunu ve çıkış yolu

KKTC'de bazı kişiler anız (tahıl hasadından sonra tarlada kalan bitki sap ve atıkları)yakmanın yararlı olduğunu ileri sürüyor. Ancak anız yakmanın zararlarının, faydalarından çok daha fazla olduğu, sürdürülebilir tahıl üretimi...

MAKALEYİ OKU
07
Eki 2018
 Gerçekler unutturulmamalı

1571'de Kıbrıs'ı on binlerce şehit vererek ve büyük maddi harcamalar yaparak vatan parçası yaptık; Kıbrıs adası tarih boyunca hiç Yunanistan'ın olmadı ve Osmanlı Türkleri adayı Venediklerden aldı; Venediklilerin adadan ayrılması...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2018
Dağ başında mı yaşıyoruz?

Şikâyetlere rağmen, KKTC'de yasaların uygulanmamasında büyük bir umursamazlık olduğu, inkâr edilemeyen bir gerçektir. Oysa tüm ülkelerde olduğu gibi KKTC'de yasalar, göstermelik ve iş ola çıkarılmamıştır. Hükümetlerin başlıca...

MAKALEYİ OKU
30
Eyl 2018
KKTC’de Rum ulusal tezlerini destekleyenler çözümsüzlüğü körüklemektedir

 Rum-Yunan ve destekçilerinin amaçlarının Türkiye'yi adadan çıkarmak ve doğu Akdeniz'de etkisiz duruma getirmek olduğunu, vasat zekâya sahip olan herkes bilmektedir.  Türkiye'nin güç kullanılarak adadan çıkarılması...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2018
 Haklılığımızda ısrar etmeliyiz

 Kıbrıs Türk halkı olarak, halen her bakımından geçmişle kıyaslanamayacak derecede çok iyi bir yerde bulunduğumuz yadsınamayan bir gerçektir. Ancak, Rum- Yunan cephesinin 1963 yılından başlanarak sergilediği uzun vadeli, inançlı ve...

MAKALEYİ OKU
23
Eyl 2018
Din dersi okutulmalı mı?

 Aynı adada yaşadığımız Rumların dinlerine aşırı derecede bağlı olduğu, çocuklarını da koyu Elen ve Hristiyan olarak yetiştirmeye olağanüstü önem verdiği inkar edilemeyen bir gerçektir. Bilinen bu gerçeğe rağmen KKTC'de...

MAKALEYİ OKU
16
Eyl 2018
Tarımda geleceğe dönük gelişmeler

 Tarımsal ürünler tüketici bakımından ele alındığında, bunların tazeliği, lezzeti, hijyenik kalitesi, vitamin, yağ, şeker, mineral madde içeriği ve fiyatı önemle dikkate alınır.     Ancak bu niteliklerine önem ve tercih...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2018
 Yasalara uymamak demokratik hak sayılmamalı

KKTC'de çevrenin kirletilmesi, KKTC ve TC ile yetkililerine hakaret edilmesi, genel olarak bir çok yasaya uyulmaması ve yasaların uygulanmaması, işin kolay ve zahmetsiz tarafından bilinçsizliğe ve eğitimsizliğe bağlanarak savuşturulmaktadır....

MAKALEYİ OKU
09
Eyl 2018
‘Birleşik federal çözüm’ her derde deva mı? 

Bazı kişiler çeşitli nedenlerle, ‘Birleşik federal çözümün'  yani federasyon aldatmacası altında Rum ile birleşmemizin, her derde deva olacağını ileri sürmektedir. Yoğun beyin yıkama kampanyaları ile aldatılan saf vatandaşlar...

MAKALEYİ OKU
05
Eyl 2018
Tasarruf önerilerim

 Son döviz dalgalanmasından anavatandan çok daha fazla etkilendiğimiz, halkımızın ciddi sıkıntı içinde bulunduğu inkâr edilemeyen bir gerçektir. Ancak dövizdeki artıştan anavatandan daha fazla etkilenmemizin, ülkemizde benimsenen hatalı,...

MAKALEYİ OKU
02
Eyl 2018
Dünya Barış Günü

 Birleşmiş Milletler genel kurulu 1981'de, genel kurulun açılış günü olan her eylül ayının 3.Salı gününü, Uluslararası Barış Günü ilan etmiştir. 2001'de ise yine BM Kurulunun kararı ile 21 Eylül, Barış Günü kabul...

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2018
Resmi hizmet aracı sorunu

 Gelir kaynakları sınırlı olan bizim gibi bir ülkede devlet kuruluşları ile belediyelerde, resmi hizmetler için, salon araba kullanılmasının isabetli olmadığı görüşündeyim. Çünkü arabaların alımı için harcanan para, sigorta,...

MAKALEYİ OKU
26
Ağu 2018
Ekonomik sıkıntılarımızın sebeplerinden biri de  nüfusumuzun az olmasıdır

 Siyasi nedenlerin de etkisi ile dövizdeki anormal ve hızlı artış, TL kullanmamız nedeniyle bizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Fakat geçmişte yaşanan deneyimlerden de bilindiği gibi dövizden kaynaklanan sıkıntılar geçicidir.  ...

MAKALEYİ OKU
22
Ağu 2018
Koruyuculuk ve yerli üretimin teşviki   

Sekiz tır domates 'in bozulabileceğinin umursanmaması ve 12 saat limanda bekletilmesi örneğinden ders alınmalı ve hükümetlerin ekonomik önlemler alıp uygulayabilmesi için, öncelikle grev kararının, sendika yöneticileri yerine çağdaş...

MAKALEYİ OKU
19
Ağu 2018
Hatalı ve zararlı kararlardan vazgeçilmeli

 Seçimle işbaşına gelen siyasiler, tüm ülkeyi ilgilendiren konularda alacakları kararlarda kişisel ideoloji ve saplantıların etkisinde kalmadan karar vermeli. Tüm kararların alınmasında zarar ve yararlarının ve etkileri ile sonuçlarının...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2018
Çıkış yolu Anavatan ile ekonomik entegrasyondur

 Son günlerde dövizdeki beklenmeyen ani yükseliş, anavatanda olduğu gibi ülkemizde de önemli olumsuzluklara ve sıkıntılara zemin hazırlamaktadır. Ancak KKTC hükümetinin ekonomik sıkıntıların hafifletilmesinde tek başına alabileceği...

MAKALEYİ OKU
12
Ağu 2018
Demokrasi başıbozukluk değildir

 Birçok kişi gibi ben de ülkemizde demokrasinin yanlış yorumlandığı bu nedenle de yozlaştırıldığı ve dozunun fazla kaçırıldığı görüşündeyim. ‘Çağdaş demokrasi, temel hak ve özgürlükleri sağlamayı amaçlayan, çoğulcu...

MAKALEYİ OKU
08
Ağu 2018
Hükümet popülist harcamalardan vazgeçmeli

 Devletimizin gelir kaynakları sınırlı olduğuna göre, bütçe ülkenin genel çıkarları dikkate alınarak ve hesaplı harcanmalı. Hükümetin halkı sıkıntıya sokmadan, ülke ekonomisine zarar vermeden alabileceği bir çok tasarruf önlemi...

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2018
Guterres garanti önerisi Girit senaryosunu hatırlatır

Geçmişte Girit'te emperyalist ülkelerin dayatması ile iki toplumlu ve Rumların daha fazla söz sahibi olduğu bir çözüm kabul edildi. Anlaşmadan sonra Rumların talebi ve emperyalistlerin baskısı sonucu, Girit'teki Türk ordusunun ayrılması...

MAKALEYİ OKU