16
Eyl 2018
Tarımda geleceğe dönük gelişmeler

 Tarımsal ürünler tüketici bakımından ele alındığında, bunların tazeliği, lezzeti, hijyenik kalitesi, vitamin, yağ, şeker, mineral madde içeriği ve fiyatı önemle dikkate alınır.     Ancak bu niteliklerine önem ve tercih...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2018
 Yasalara uymamak demokratik hak sayılmamalı

KKTC'de çevrenin kirletilmesi, KKTC ve TC ile yetkililerine hakaret edilmesi, genel olarak bir çok yasaya uyulmaması ve yasaların uygulanmaması, işin kolay ve zahmetsiz tarafından bilinçsizliğe ve eğitimsizliğe bağlanarak savuşturulmaktadır....

MAKALEYİ OKU
09
Eyl 2018
‘Birleşik federal çözüm’ her derde deva mı? 

Bazı kişiler çeşitli nedenlerle, ‘Birleşik federal çözümün'  yani federasyon aldatmacası altında Rum ile birleşmemizin, her derde deva olacağını ileri sürmektedir. Yoğun beyin yıkama kampanyaları ile aldatılan saf vatandaşlar...

MAKALEYİ OKU
05
Eyl 2018
Tasarruf önerilerim

 Son döviz dalgalanmasından anavatandan çok daha fazla etkilendiğimiz, halkımızın ciddi sıkıntı içinde bulunduğu inkâr edilemeyen bir gerçektir. Ancak dövizdeki artıştan anavatandan daha fazla etkilenmemizin, ülkemizde benimsenen hatalı,...

MAKALEYİ OKU
02
Eyl 2018
Dünya Barış Günü

 Birleşmiş Milletler genel kurulu 1981'de, genel kurulun açılış günü olan her eylül ayının 3.Salı gününü, Uluslararası Barış Günü ilan etmiştir. 2001'de ise yine BM Kurulunun kararı ile 21 Eylül, Barış Günü kabul...

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2018
Resmi hizmet aracı sorunu

 Gelir kaynakları sınırlı olan bizim gibi bir ülkede devlet kuruluşları ile belediyelerde, resmi hizmetler için, salon araba kullanılmasının isabetli olmadığı görüşündeyim. Çünkü arabaların alımı için harcanan para, sigorta,...

MAKALEYİ OKU
26
Ağu 2018
Ekonomik sıkıntılarımızın sebeplerinden biri de  nüfusumuzun az olmasıdır

 Siyasi nedenlerin de etkisi ile dövizdeki anormal ve hızlı artış, TL kullanmamız nedeniyle bizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Fakat geçmişte yaşanan deneyimlerden de bilindiği gibi dövizden kaynaklanan sıkıntılar geçicidir.  ...

MAKALEYİ OKU
22
Ağu 2018
Koruyuculuk ve yerli üretimin teşviki   

Sekiz tır domates 'in bozulabileceğinin umursanmaması ve 12 saat limanda bekletilmesi örneğinden ders alınmalı ve hükümetlerin ekonomik önlemler alıp uygulayabilmesi için, öncelikle grev kararının, sendika yöneticileri yerine çağdaş...

MAKALEYİ OKU
19
Ağu 2018
Hatalı ve zararlı kararlardan vazgeçilmeli

 Seçimle işbaşına gelen siyasiler, tüm ülkeyi ilgilendiren konularda alacakları kararlarda kişisel ideoloji ve saplantıların etkisinde kalmadan karar vermeli. Tüm kararların alınmasında zarar ve yararlarının ve etkileri ile sonuçlarının...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2018
Çıkış yolu Anavatan ile ekonomik entegrasyondur

 Son günlerde dövizdeki beklenmeyen ani yükseliş, anavatanda olduğu gibi ülkemizde de önemli olumsuzluklara ve sıkıntılara zemin hazırlamaktadır. Ancak KKTC hükümetinin ekonomik sıkıntıların hafifletilmesinde tek başına alabileceği...

MAKALEYİ OKU
12
Ağu 2018
Demokrasi başıbozukluk değildir

 Birçok kişi gibi ben de ülkemizde demokrasinin yanlış yorumlandığı bu nedenle de yozlaştırıldığı ve dozunun fazla kaçırıldığı görüşündeyim. ‘Çağdaş demokrasi, temel hak ve özgürlükleri sağlamayı amaçlayan, çoğulcu...

MAKALEYİ OKU
08
Ağu 2018
Hükümet popülist harcamalardan vazgeçmeli

 Devletimizin gelir kaynakları sınırlı olduğuna göre, bütçe ülkenin genel çıkarları dikkate alınarak ve hesaplı harcanmalı. Hükümetin halkı sıkıntıya sokmadan, ülke ekonomisine zarar vermeden alabileceği bir çok tasarruf önlemi...

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2018
Guterres garanti önerisi Girit senaryosunu hatırlatır

Geçmişte Girit'te emperyalist ülkelerin dayatması ile iki toplumlu ve Rumların daha fazla söz sahibi olduğu bir çözüm kabul edildi. Anlaşmadan sonra Rumların talebi ve emperyalistlerin baskısı sonucu, Girit'teki Türk ordusunun ayrılması...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2018
Seçilmişlerin görevi hizmet etmektir

 Demokratik hukuk devletinde halkın oyları ile makamlara getirilen kişilerin görev ve yükümlülüğü, halka hizmet etmektir.  Uygar ülkelerde yürürlükteki kontrol ve denetim mekanizmaları nedeniyle, görev ve sorumluluklarını yerine...

MAKALEYİ OKU
29
Tem 2018
Orman yangınlarının önlenmesine karşı acilen önlem alınmalı

Orman yangınları ile mücadelede öncelikle koruyucu önlemlerin alınması ve yangın çıkmamasının sağlanması gerekir. Bunun yanında yangın başladığı zaman, ilk birkaç saat içinde yayılmadan ve şiddetlenmeden derhal müdahale edilerek söndürülmelidir....

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2018
Et sorunu sürüncemede bırakılmamalı

 1980'li yıllarda, üretim, yerel talebin üzerinde olduğu için, ülkemizden 25 bin küçükbaş ve 10 bin büyükbaş hayvan ihracatı yapıldığını hatırlarım.  Aradan geçen yıllarda devletin üreticilere desteği azalmadığı...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2018
Ucu açık müzakerelerin sürdürülmesi Rum ulusal davasına yardımcı olur

 Yaklaşık, yarım asırdan beri sürdürülen toplumlararası müzakerelerde, Rum tarafının bizimle eşit siyasi ortaklıktan yana olmadığı açık bir şekilde anlaşılmıştır. Rum tarafının gizlemek gereği bile duymadığı, değişmeyen...

MAKALEYİ OKU
18
Tem 2018
Hemen çözümlenebilecek birçok basit sorun vardır

 Hükümetin yıllarca biriken tüm sorunları birkaç ay içinde çözümlenmesini beklemek haksızlık olur. Ancak ülkeye hizmet etmek niyetinde olan bir siyasi iktidarın,  halkı gereksiz yere sıkıntıya sokan ve ekonomik gelişmeye takoz...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2018
Peşkeş –sömürü sloganı ile ekonomik kalkınmanın önlenmesine izin verilmemeli  

 Devlet olanaklarının oy avcılığında araç olarak kullanılması, yasalara aykırı olarak ve ülkeye yarar sağlamayacak şekilde kişilere ve kuruluşlara dağıtılması, doğru değildir ve savunulamaz. Ancak dünyanın tüm ülkelerinde olduğu...

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2018
Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli

 Devletimizin gelirleri sınırlı olduğuna göre,  popülist para dağıtımından vazgeçilmeli, verimli kullanılmalı, ülkemizin genel yararları bakımından en önemli alanlara öncelik tanınmalı. Örneğin:        ...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2018
Anavatandan koparılmamız  komşunun ulusal davasına hizmet eder  

Geçmişten günümüze yeni göreve getirilen anavatan yetkililerinin ilk dış ziyaretlerini KKTC'ye yapması bizim için onur verici büyük bir destektir. Bize yapılan tüm yardım ve destekleri engellemeyi ulusal dava olarak benimseyen Rum yönetiminin...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2018
 Hükümetin en öncelikli görevi ülkede asayişi sağlamaktır 

 Son zamanlarda suçlardaki artışa rağmen,  siyasilerin ülkemizin asayiş konusunu çözümlemek için gereken çabayı harcamadığı görülüyor.   Oysa yaklaşık 100 bin yabancı öğrenci, 50 bin yabancı işçi ve yüzbinlerce...

MAKALEYİ OKU
01
Tem 2018
Komşu bizimle ortaklık yapmak niyetinde değildir

 Kıbrıs'ta iki halkın, barış içinde ve birlikte yaşaması güzel bir idealdir Ancak, bunun gerçekleştirilebilmesi için, her iki tarafın da gerçekten istekli olması ve bu ülküyü samimi olarak benimsemesi  gerekir.  Taraflar...

MAKALEYİ OKU
27
Haz 2018
Davar zararları durdurulmalı

 Kırsal alanlarda asayişin sağlanmamasından cesaretlenen bazı sorumsuz çobanların sorumsuzca tutum ve davranışları nedeniyle, vatandaşlar malına malım diyememekte. Çünkü bazı sorumsuz çobanlar, izin almadan pervasızca hayvanlarını...

MAKALEYİ OKU
24
Haz 2018
En son tezgâh anavatan ile aramızın açılması

 Rum – Yunan ikilisi, anavatanın koruması altında olan bir toprağa sahip olmamız durumunda, adanın tümünü ele geçiremeyeceğini bildiği için, anavatanın bizi korumasını bertaraf etmek ister. Bu nedenle, içimizdeki işbirlikçileri de...

MAKALEYİ OKU
20
Haz 2018
‘İçi dolu başak boyun eğermiş’

 Tepki göstermememiz nedeniyle Rum yönetimi, düşmanca eylemlerini pervasızca sürdürmektedir. Uluslararası örgütler de her koşulda Rum tarafını desteklemektedir.     KKTC'deki 23 Nisan törenlerine katılmak amacı ile...

MAKALEYİ OKU
17
Haz 2018
Sorumsuz kişilerin Türk halkı adına görüş bildirme yetkisi yoktur

 17 aylık müzakere süresinde birleşme ve federasyonun çözüm seçeneği olamayacağını anlayan ve Kıbrıs sorununa yeniden müdahil olmak istemediğini açıklayan Guterres, müzakere tezgâhı ile bizi masada oyalanmamızdan çıkar elde eden...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2018
Devleti koruyucu caydırıcı yasa çıkarılmalı

 KKTC'de maalesef devletimize ve ulusal değerlerimize saldıranlar hakkında yasal işlem yapılmadığı ve yapanın yanına kar kaldığı görülmektedir. Bu durumdan yararlanan dış düşmanlarımız ile içimizdeki işbirlikçileri de, her...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2018
Plastik kirliliği 

 Plastik materyal, çok çeşitli kullanma alanları nedeniyle bütün dünyada olduğu, gibi ülkemizde de  yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Zararlı ve sakıncalı tarafları olduğunun bilinmesine karşın yıldan yıla üretim  miktarı...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2018
 İki bölgeliliğin bozulması geri dönüşümsüz büyük bir hata olacaktır

 1974'de güneye göç eden ve Rumlar ile yaşamayı tercih eden Maronitlerin KKTC'ye getirilmek istenmesinin ve Güney Kıbrıs Yönetimi vatandaşının Kozanköy'e yerleşmesine yeşil ışık yakılmasının geri dönüşümsüz zararlara...

MAKALEYİ OKU