17
Şub 2019
İyi niyetin sınırı ve dayanağı olmalı

İnsanları birbirine kopmaz bağlarla sıkıca bağlayan anlaşmalardan çok iyi niyet, sözlerden çok içtenlikli sevgidir'. Thomas More Bu nedenle, insanlar, toplumlar ve uluslar birbiri ile iyi geçinmek isterse, öncelikle iyi niyetli olmaları...

MAKALEYİ OKU
13
Şub 2019
İktidara gelmek hizmet etmek yükümlülüğü üstlenmektir

 KKTC'de İktidara getirilen siyasilerin istekli olmaları durumunda halkı ferahlatıcı bir çok konuda hizmet etmeleri ve başarılı olmaları oldukça kolaydır. Başka ülkelerde siyasiler, sık sık kamuoyu araştırması yaparak  ülkedeki...

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2019
Dört özgürlük açılımı(!)

 Müzakerelerde, olası çözümden sonra ada çapında Rum ve Avrupa Birliği üyelerine dört özgürlük ilkesinin uygulanmasının kabulü; azınlık olmamıza zemin hazırlayacaktır.   Kıbrıs'ın kuzeyi de Yunanistan ile birleşecek...

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2019
İç saldırılar endişe verici boyutlara ulaşmıştır

 Bazı kişi, kuruluş ve siyasilerin Rum ulusal davasına hizmet etmeyi ve Kıbrıs Türk halkı ile anavatan düşmanlığını körüklemeyi misyon kabul ettiğini üzülerek izlemekteyiz. Kendi kendilerini ilerici, solcu, çözüm ve barıştan yana...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2019
Anavatan düşmanlığı bindiğimiz dalı kesmektir

 Bazı kişilerin tek dayanağımız olan anavatana, haksızca ve dayanaksızca iftira  etmesi, suç olması bir yana, utanç verici ve vefasızlıktır. Özellikle, bilinen Rum tezleri ile anavatanı suçlamaları ve Rum'un ulusal davasını...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2019
Sağlık ve çevre

Sağlıklı bir çevre için ağaç varlığımızı artırmalıyız    Geçmişten günümüze ülkemizde benimsenen basiretsiz, plansız, popülizme ve umursamazlığa dayalı hatalı yönetim anlayışı sonucu, doğaya ve doğal varlıklara...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2019
Tek yol iki devletli çözüm

Rumların kabul etmemesine rağmen, Kıbrıs bizim de vatanımızdır. Bu nedenle, Rum komşularımız artık yana yana barış içinde yaşayabileceğimiz bir anlaşmayı kabul etmeli. Fonksiyonel federasyon olan iki toplumlu birleşik yönetim olan 1960...

MAKALEYİ OKU
23
Oca 2019
Halk iradesi dikkate alınmalı

 Uygar ve demokratik hukuk devletlerinde, halkın oyları ile iş başına getirilen kişiler, görevleri ile ilgili tüm konularda; kişisel, duygusal, akrabalık bağı,  siyasi tercih ve ideolojik düşüncenin etkisinde karar vermezler. Belirli...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2019
Demokrasi başıbozukluk değildir

 Yerli yersiz anavatanın kötülenmesinin ve aramızın bozulmasına çalışılmasının yanlış, kötü niyetli ve bindiğimiz dalı kesmek olduğu görüşündeyim. Çünkü bizi adam yerine koyan, varlığımızı sürdürmemizi sağlayan ve her...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2019
Askerlik görevi konusu

Biçimsel ve teorik olarak savaşa karşı olmak, ve barıştan yana olmak aklı başında olan hiç bir kimse tarafından karşı çıkılamayacak görüştür. Ancak barış içinde yaşayabilmek ve barışın korunması isteniyorsa savaşa hazırlıklı...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2019
Federasyon

Federasyona takılıp kalmak tarihi hata olacaktır. Yaşanan olaylar, geçmişten günümüze yaşanan deneyimler ve Yunanistan ile Rum yetkililerinin açıklamaları, adanın kuzeyini de ele geçirmek ve tümünü ilhak etmek idealinden zerre kadar sapmadıkları...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2019
Girit ve Kıbrıs

Girit' te yapıldığı gibi Kıbrıs da mazlum edebiyatı ile Yunanistan'a bağlanmak isteniyor.  Tarihi gerçekler incelendiği zaman, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması çabalarında ayni Girit'teki yöntemin uygulandığı...

MAKALEYİ OKU
06
Oca 2019
Akdeniz’de petrol krizi

Rum yönetiminin sondaj provokasyonu karşısında, emperyalist ülkelerin ve bunların güdümündeki AB ile BM'in tutumu oldukça ibret vericidir. Çünkü görünürde de olsa müzakereleri desteklediğini ileri süren emperyalist ülkelerle bunların...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2018
Kanlı Noel’den hepimiz gerekli dersi almalıyız

 Geçmişte yaşanan acılar ve felaketlerle gelecekte de karşılaşmamak için,  onlardan gereken dersi almamız ve geleceğe dönük bilinçli hareket etmemiz kaçınılmazdır. 1963 yılında, Kıbrıslı Türklerin ortaklık yönetiminden silah...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2018
Tarımımız yeniden yapılandırılmalı

 Tarım  zevkli ve hoş olmasına karşın, en zor ve riskli mesleklerden biri olması nedeniyle, bütün dünyada  devletler tarafından desteklenmektedir. Ülkemizde de tarım kesimine devletimizin kısıtlı olanaklarına rağmen önemli...

MAKALEYİ OKU
16
Ara 2018
İki devletli çözüm her iki halk için idealdir

Dili, dini, milleti farklı olan iki halkın asırlardan beri hep yan yana yaşamayı tercih ettiği inkar edilemeyen bir gerçektir. 1974' barış harekatından önce genellikle iki halk ayrı ayrı köylerde yaşarlardı. Bunun yanında Türk köyleri...

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2018
Su baskını sorunu ve çaresi 

Sel veya su baskını, doğal afet olmayıp insanların sebep olduğu bir felakettir. Bu nedenle çözümü mümkündür ve bizim elimizdedir. KKTC'de son yıllarda ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerini etkileyen sel felaketine çare bulmak çalışmalarında,...

MAKALEYİ OKU
09
Ara 2018
Dere yatakları bozularak, sel felaketine zemin hazırlanmaktadır.

 Dereler, yağmur sularının zararsız bir şekilde aktığı yüzlerce yıl içinde oluşan, doğal kanallardır. Derelerin yapısında, çok uzun zaman içinde ‘kendiliğinden oluşan doğal taşkın önleme kapasiteleri' bulunduğundan, çevrelerine...

MAKALEYİ OKU
05
Ara 2018
Dağınık yapılaşma doğal alanların yok edilmesine sebep olacaktır

Ülkemizde benimsenen ve devletin de yasalarla yönlendirip zorladığı alçak, yaygın ve dağınık yapılaşma, kıt olan topraklarımızın gereksiz yere israf edilmesine sebep olmaktadır. Bu hatalı yapılaşma sonucu, Girne'nin sahil şeridindeki,...

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2018
Müzakerelerde sürekli karşı tarafın tatmin edilmesine çalışılması yanlıştır

Kıbrıs sorununda hakkı yenen taraf biz olduğumuz halde maalesef çözüm uğruna sürekli olarak Rum taleplerinin karşılanmasına ve birleşmeye razı edilmesine çalışılması çözüm ve barış yanlısı olmak değil, teslimiyetçilik.  Buna...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2018
Dere malı derenin

  ‘Dere malı derenin' atasözü atalarımızın geçmişte ağır bedeller ödeyerek, su akış kanallarına ev yapılmasının sakıncalı olduğunu öğrendiğini gösterir.     İngiliz döneminde çıkarılan ve halen yürürlükte...

MAKALEYİ OKU
25
Kas 2018
 Ortak vatanda barış içinde yaşamalıyız

 Rumların çoğunluğunun kabul etmemesine rağmen Kıbrıs, Rum halkı yanında bizim de vatanımızdır. Bu nedenle Yunanistan ve Rumlar,  Megalo idea hedefleri çerçevesinde Kıbrıs'ın geriye kalan kısmını da ilhak etmelerinin artık...

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2018
Ağaç katliamının önlenmesi için caydırıcı yasalar çıkarılmalı

Basında çıkan haberlere göre,  bazı kişiler, kendilerine ait olmayan kırsal alanlardaki ve ormanlardaki ağaçları keserek odun olarak pazarlamaktadır. Küresel iklim bozulmasından en çok etkilenecek bölgede bulunmamız nedeniyle, orman ve...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2018
KKTC’nin tanıtılması tek çıkış yoludur 

1960'ta kurulan fonksiyonel federasyon olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, kanlı çatışmalara ve büyük acılara sebep olduğu inkar edilemeyen bir gerçektir. Bu nedenle, birleşik-federal çözüm seçeneğinin sürdürülebilir olmadığını...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2018
Sorunlarımızın çoğunun derhal çözümlenmesi mümkündür

 Uygar ülkelerde iktidara gelen siyasiler, kamu oyu yoklamaları yaptırarak, halkın şikayet ve isteklerini öğrenir ve çözmeye çalışır. Ülkemiz küçük ve nüfusumuz da az olduğu için hem sorunlarımız biliniyor, hem de çözümleri büyük...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2018
Seçilenler herkesi temsil etmeli

Seçimle işbaşına getirilenler seçmenlerin tümünü temsil etmeli. Demokratik hukuk devletinde seçimle devlette, belediyelerde ve Sivil toplum örgütlerinde yönetici makamlarına getirilenler, görevlerinde tüm seçmenlerin istek ve iradesine göre...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2018
Piyasadaki sıkıntılar üzerine

Son zamanlarda bazı tarımsal ürünlerin fiyatlarında anormal derecede artış olması ve bazılarının da piyasada kıtlaşması, haklı olarak  vatandaşlarını tedirgin etmektedir. Önce kırmızı et, limon, domates, tavuk ve son olarak da patates...

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2018
Kimlikle giriş gerçeği

Bazı kişile araştırma yapmadan ve kendi noksanlarımız ile  hatalarımızı göz ardı ederek, asayiş sorunlarının anavatandan kimliklerle girişlerden kaynaklandığını ileri sürüyoruz. Geçmişi az çok bilen bir kişi olarak bu konuda...

MAKALEYİ OKU
31
Eki 2018
Üretimin lokomotifi pazarlamadır

Kıbrıs Türk halkı olarak en büyük hatamız, geçmişi kolay unutmamız, deneyimlilerin görüşlerine önem verilmemesi, deneyimlerden ders almamamızdır.  Bu hatamız nedeniyle de hem ekonomik, hem de siyasi bakımdan gereksiz yere mağdur oluyoruz....

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2018
Ülkemizde bozulan değer ölçüleri

 Demokrasinin yanlış yorumlanması nedeniyle yürütülen yoğun beyin yıkama ve propaganda faaliyetleri sonucu, ülkemizde  sapla samanın birbirine karıştırıldığı görülüyor. Kendini çok uyanık zanneden bazı kişiler 1974'den...

MAKALEYİ OKU