20
Eki 2019
‘Barış Pınarı Operasyonu’ maskeleri düşürdü

Anavatanın terör odaklarını temizlemek amacı ile başlattığı operasyon, aynı turnusol kâğıdı gibi, dost ile düşmanlarının teşhir edilmesini sağladı. Anavatana karşı düşmanca duygular taşımayan, ikiyüzlü ve art niyetli olmayan herkes,...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2019
Kıbrıs’taki varlığımız için en büyük tehdit nüfus açığıdır

Yunanistan, Mora yarım adasında bağımsızlığına kavuşarak devlet olarak tanındığı zaman, nüfusu 700 bin idi. Başarılı ve planlı nüfus politikası sayesinde, dünyanın dört bir yanında yaşayan Yunan asıllı kişileri davet edip vatandaş...

MAKALEYİ OKU
13
Eki 2019
 Teröristlere arka çıkmak barışseverlik değildir

Bazı yolunu şaşırtmış kişilerin, anavatanın Fırat'ın doğusunda şer odaklarına karşı başlattığı askeri operasyonu kötüleme yarışında olması üzücüdür.  Çünkü siyasi ve ideolojik tercihi ne olursa olsun, askeri operasyonlarda...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2019
Devletçilik geçerli akçe olmaktan çıkmıştır

19. asırdaki koşullarda sanayileşmenin gelişmesi ile güçlünün güçsüzü ezmesi, işçilerin sefaleti, kadın ve çocukların kötü koşullarda çalıştırılması gibi sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle Hegl, Marks, Saint Simon, Fricht gibi...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2019
Devletçilik geçerli akçe olmaktan çıkmıştır

19. asırdaki koşullarda sanayileşmenin gelişmesi ile güçlünün güçsüzü ezmesi, işçilerin sefaleti, kadın ve çocukların kötü koşullarda çalıştırılması gibi sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle Hegl, Marks, Saint Simon, Fricht gibi...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2019
Uslu çocuk rolü ile tavizkar davranmamız çözüme yardımcı olmadı

Kıbrıs sorununun çözümlenememesinin başlıca nedeni, güçlü devletler ile bunların güdümündeki kuruluşların, Türkiye'ye düşmanca duygular taşımasından ve Rum- Yunan yanlısı yaklaşımlarından kaynaklanıyor. Yoksa BMGK ve güçlü...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2019
Çözüm diyerek çözülmeye doğru

 Rum Yunan ikilisi, batılı emperyalistler, içimizde gerçekleri göremeyenler ve çeşitli nedenlerden dolayı, Rum ve emperyalistlere hizmet etmeyi ilericilik, hatta solculuk sananlar,  çözüm diye diye Türk halkını yeniden geçmişin acılı...

MAKALEYİ OKU
29
Eyl 2019
Seçilenler seçmenlerin tümünün iradesini yansıtmalı 

Demokratik hukuk devletinde seçimle devlette, belediyelerde ve Sivil Toplum Örgütlerinde yönetici makamlarına getirilenler, göreve geldikten sonra tüm seçmenlerin istek ve iradesine göre hareket etmelidir.  Ayrıca yönetici makamına geçici...

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2019
Kanlı derenin rehabilitasyonu

2002 yılında Avrupa'nın en pis akarsuyu seçilen Eskişehir'deki porsuk çayı, ıslah edilerek, halkın kenarına oturup rahat edeceği güzel bir regresyon alanına dönüştürüldü.  Burada yapılan çalışmaların örnek alınarak,...

MAKALEYİ OKU
22
Eyl 2019
Federasyon ve birleşme adadaki barışın bozulmasına sebep olacak

 Geçmişteki olayları yaşayarak gören ve bilen bir kişi olarak, federasyon ve birleşmenin, adadaki barışın bozulmasına ve iki halkın yeniden çok ciddi sıkıntılarla karşılaşmasına sebep olacağı inancındayım. 1974'ten sonra...

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2019
Başkalarını suçlama alışkanlığı

Sosyal medyada ve basında çıkan haber ve yorumlardan, ülkemizde bazı kişilerin başkalarını suçlu göstermeyi alışkanlık haline getirdiği görülür. Mağdur rolü oynamak, yanlışlarından dolayı başkalarını sorumlu tutmak ve suçlamak,...

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2019
BMGK ve AB kararları etkisiz duruma getirilmeden çözüm olanaksızdır

 Kıbrıs Cumhuriyeti, Türk ve Rumların eşit kurucu ortaklığına ve siyasi eşitliğine dayalı bir yönetimdi. Ancak Rumlar nüfus üstünlüklerini ileri sürerek, ENOSİS'e zemin hazırlamak amacı ile anayasada 13 maddenin değiştirilmesini...

MAKALEYİ OKU
11
Eyl 2019
Et sorununa çare üretilmeli

Güneyde kilosu yaklaşık 40 TL (5.90 ile 6.80 Euro) olan kuzu etinin, KKTC'de 80 TL dolayında satılması, birçok Türk tüketicinin güneye yönelmesine sebep oluyor. Güneye gitmeyen, gitme olanağı olmayanlar da yerli eti, iki misli fiyata alarak...

MAKALEYİ OKU
08
Eyl 2019
Kalıcı barış sadece iki devletli çözümle mümkündür

Mevcut gerçekler nedeniyle, iki halkın da en fazla çıkarına olan tek çözüm seçeneği yan yana iki devlet modeldir. Bu çözüm seçeneği dışında yapılacak herhangi bir anlaşma, Londra ve Zürih anlaşması gibi geçici olacak ve Rumlar tarafından...

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2019
Yönetim halka sorunlarını bildirme olanağı sağlamalı

Siyasiler için en büyük başarı popülizmle oy devşirme yerine, ülkeye yararlı hizmetler yaparak, kişiler yerine halkın tümünü memnun ederek, yeniden seçilmektir. Bu amaçla seçmenleri sadece seçimden seçime önemsemeyen ve yeniden seçilmek...

MAKALEYİ OKU
01
Eyl 2019
Anavatan düşmanlığına öncülük edenler bindikleri dalı kesiyor

Maalesef KKTC'de bazı kişiler, anlaşılması zor ve dayanaksız Türkiye fobisi nedeniyle; anavatanın haksızca suçlanmasını, ulusal davamızın kötülenmesini, Rum ulusal davasının propagandasının yapılmasını, demokratik hak göstererek...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2019
Halkımızın beklentileri acilen karşılanmalı

Hükümetin dış politikadaki onurlu ve aktif duruşu, masada oyalanmamız tezgâhına karşı çıkması, iki devletli çözümü savunması, vatandaşlarca takdirle karşılanmaktadır.  Yalnız halkın günlük yaşamını sıkıntıya sokan basit...

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2019
Halkımızı çökertmek demokratik hak değildir 

Bazı kişilerin, pervasızca devletimizi yıkmaya, anavatanla aramızı açmaya çalışması, artık birçok kişinin tepkisine sebep olmaktadır. İngiliz ve Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde bile düşmanlarımız, Kıbrıs Türk halkını yok etmek için...

MAKALEYİ OKU
21
Ağu 2019
Şükretmek yerine vefasızlık ve nankörlük ayıplanmalı

İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle,  bir oyunun devlet tiyatrolarında sahnelenmesinin uygun görülmemesi nedeniyle, bazı kişilerin yaptığı açıklamaların zamansız, gereksiz, yararsız ve sorumlu olmadığı görüşündeyim. Bazı kişilerin...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2019
Ağlamayan çocuğa emzik yok

Geçmişten günümüze tüm Rum siyasi yetkililer, ulusal hedeflerine ulaşmak mücadelelerinde, daima hakkı olmayanı bile elde etmek için canla başla uğraşır. Yabancıların daima kendilerinden yana olmasını ve açıklama yapmasını isterler,...

MAKALEYİ OKU
14
Ağu 2019
Suyun akılcı ve hesaplı yönetilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır

Geçmişten kalan belgeler, adamızda birçok defa şiddetli kuraklıklar yaşandığını ve bu nedenle insanların başka yerlere göç etmek zorunda kaldığını gösterir. Venedikliler döneminde 7 yıl süren, üst üste şiddetli kuraklıklar sonucu,...

MAKALEYİ OKU
12
Ağu 2019
Yanlış çözümle adadaki barış ortamı bozulmamalı 

Tarihi belgeler 1878'den sonra ülkemizde,  aralıklarla toplumlar arası çatışmalar olduğunu göstermektedir. 1957 toplumlararası çatışmalardan sonra kurulan ve sadece 3 yıl yaşatılabilen 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde de silahlı...

MAKALEYİ OKU
07
Ağu 2019
Bize dayatılan birleşme Girit tezgâhını anımsatır      

KKTC'de bazı kişi kuruluş ve siyasiler, ülkemizdeki tüm sorunların çaresinin, sadece Rum ile birleşmek olduğunu ileri sürmekte ve bunu kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bunlara göre, Rum ile birleşmek dışındaki tüm çözüm seçenekleri...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2019
Acilen devleti koruyucu yasal düzenlemeler yapılmalı

Rumların içimizdeki işbirlikçilerin yardımı ile yürüttüğü kampanya; Fransız komutanı Pierre Loti'nin ‘Türklerle savaşmadan önce din, dil, aile, vatan, millet ve birlik duygularının yok olup olmadığını iyi kontrol edin. Yoksa Türkleri...

MAKALEYİ OKU
31
Tem 2019
Kalifiye ve düz işçi ihtiyacımızın karşılanması

Konu üzerinde hatalı yorumlar yapılması nedeniyle, geçmişle ilgili gerçekleri hatırlatmada yarar görürüm. Kıbrıs Cumhuriyeti ve 1963-74 döneminde ekonomik faaliyetlerimiz ve işverenlerimiz sıfır noktasına yakındı. Kıbrıs Cumhuriyeti...

MAKALEYİ OKU
28
Tem 2019
Hükümetin ülkemize ve halkımıza yapabileceği en önemli hizmet

Rumların içimizdeki işbirlikçilerin yardımı ile yürüttüğü kampanya; Fransız komutanı Pierre Loti'nin ‘Türklerle savaşmadan önce din, dil, aile, vatan, millet ve birlik duygularının yok olup olmadığını iyi kontrol edin. Yoksa Türkleri...

MAKALEYİ OKU
24
Tem 2019
Barış Düşmanları

Bir çeşit federasyon olan iki halklı 1960 Cumhuriyeti'nin başarılı olmadığı, üstelik büyük can ve mal kayıplarına da sebep olduğu inkâr edilemeyen bir gerçektir. İki halk arasında rekabet terk edilmedi. Yapıcı ve samimi işbirliği...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2019
Kıbrıs sorununda onlar ve biz

Rum-Yunan ikilisinin geçmişten günümüze değişmeyen hedefi, Kıbrıs'ın tümünü ele geçirmektir. Halen %66'sını ele geçirmelerine rağmen geriye kalan %36 bölümünü de almak için yoğun mücadele içindedirler. Rum- Yunanistan ikilisi,...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2019
Ülkemizin Yüz Karası Çöpler

Doğasal çevre sorunları, ülkemizde yaşayan herkesi ilgilendirmesi nedeniyle,  hükümetin ve belediyelerin bu konuda daha etkin adımlar atması gerekir. Çünkü KKTC'nin her tarafına atılan çöpler artık bizim yanımızda, ülkemizi ziyaret...

MAKALEYİ OKU
14
Tem 2019
Sürekli alttan almakla hak kazanılmaz

1948 tarihli Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği insan hakları beyannamesine göre: ‘bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar, akıl ve vicdana sahiptirler. İnsanlar birbirlerine karşı kardeşlik anlayışı içinde...

MAKALEYİ OKU