Davar zararları durdurulmalı

 Kırsal alanlarda asayişin sağlanmamasından cesaretlenen bazı sorumsuz çobanların sorumsuzca tutum ve davranışları nedeniyle, vatandaşlar malına malım diyememekte.

Çünkü bazı sorumsuz çobanlar, izin almadan pervasızca hayvanlarını başkalarının bağına, bahçesine ve arazilerinde otlatmakta ve maddi zarar yapmaktadır.
Bazı çobanlar, etrafı baklavalı tel ile örülmüş arazideki ağaçları bile hayvanlara yedirerek zarara uğratmakta yeni dikilmiş plantasyonları ise yok etmektedir.
Kırsal alanların sahipsiz olmasından cesaretlenen bazı çobanlar devletin ve Sivil Toplum örgütlerinin ağaçlandırdığı alanlara bile hayvanları sokarak maddi zarar yapmaktan çekinmemektedir.
Sonuçta kırsal alanlardaki çoban terörü nedeniyle, vatandaşlar tapulu arazilerini ağaçlandırmıyor.
Ağaçlara karşı büyük sevgisi olduğu için her türlü riski göze alarak ve büyük maddi yatırım yaparak arazisini ağaçlandıranlar da çobanların saldırıları nedeniyle, ağaç diktikleri için pişman ediliyor.
Aslında çobanların izin almak gereği duymadan başkalarının arazilerinde hayvanlarını otlatması, mala tecavüz suçudur.
Hükümet, ormanlarda ve özel kişilerin arazilerinde izinsiz olarak hayvanlarını otlatarak hayvancılık yapanlara, mali destek sağlamamalı.
Devlet yardımları verilirken de, mutlaka hayvan başına belirli miktarda mera tesisi ve ot yetiştirilmesi şart koşulmalı.
Hiç yem bitkisi yetiştirmeden ve otlatacak arazisi olmayan kişilerin, arpa ve kuru ot balası satın alarak hayvancılık yapması ekonomik olamaz.
Atık suların hayvancılık için yem bitkileri yetiştiriciliğinde değerlendirilmesinin sağlanması durumunda, verimlilik artırılacak, üretim maliyeti ile et fiyatları makul bir düzeye indirilebilecektir.
Her şeyin üzerinde hayvanların ormana salıverilmesi ve başkalarının tarım alanlarında otlatma uygulaması ve buna bağlı hayvan zararları azalacaktır. 
Çoban terörünün durdurulabilmesi için Fasıl 287 Destebanlar Yasası’nın 4. Maddesi uyarınca her köye veya gruba bir Desteban atanması sağlanmalı..
Destebanlar’ın görevleri ise, Yasasının29(a) maddesine göre ‘Herhangi bir suç işlendiğinde, kendisine bildirilmesi veya suç işlendiğini öğrenmesi halinde, durumu en yakın polis karakoluna rapor eder. 29(1)Suçların önlenmesinde ve ortaya çıkarılmasında, polise yardımcı olmak’ olarak gösterilir.
Destebanlar Yasası’nın 34.(1) maddesine göre ‘Herhangi bir hayvan ekilmiş veya sürülmüş bir araziye veya bağa veya bahçeye tecavüz ederken veya herhangi bir kişinin malına zarar verirken bulunursa, hem mal sahibi, hem de eğer varsa mala tecavüz eden veya zarar veren hayvandan sorumlu olan kişi, suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde, mala zarar veren veya tecavüz eden her hayvan için, bin Türk Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilir ve böyle bir suçla itham edilen herhangi bir kişiyi yargılama yetkisine sahip her Mahkeme, zarar ziyan olarak uygun göreceği bir tazminatın ödenmesini emredebilir.
Kısaca belirtmek gerekirse et fiyatlarının makul bir düzeye indirilmesi, tarım alanlarına, ormanlara ve doğaya yapılan zararlarının önlenmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılması için, yem bitkisi yetiştirilmesi ve otlak tesis edilmesi teşvik edilmelidir. Ayrıca çoban terörünün önlenmesi için de Desteban atanması sağlanmalı. 

YORUM EKLE