Demokrasi başıbozukluk değildir

 Birçok kişi gibi ben de ülkemizde demokrasinin yanlış yorumlandığı bu nedenle de yozlaştırıldığı ve dozunun fazla kaçırıldığı görüşündeyim. ‘Çağdaş demokrasi, temel hak ve özgürlükleri sağlamayı amaçlayan, çoğulcu ve katılımcı düşünmeye dayanan özgürlük ve hoşgörü ortamında gelişen sistem’ olarak tanımlanır.
Yalnız, demokrasinin bir alanı ve bu alanın sınırları vardır. Sınırların aşılmasının yaptırımları ve bedeli vardır. Ayrıca kuralsız demokrasi olamaz. Bu nedenle ‘Bırakalım yapsınlar’ zihniyeti demokrasi değildir.
Demokraside çok sesliliğe katlanmak ve tahammül etmek gerekir. Fakat ses çıkaranlar; iyi niyetli, bilgili, bilinçli, kaliteli, başkalarına karşı sorumluluk duygusu içinde olmalı. Bu gerçek sürekli vurgulanmalıdır. 
Gerçek demokrasi bir bakıma sağlıklı kafaların; ekonomiyi, politikayı, sosyal ve kültürel yaşamı organize etmesidir. 
Gerçek demokraside sorumluluk, toplumsal organizasyon kuran ve çalıştıran sorumlu bireylerden başlar. Demokratik rejim düşünen, bilen, yapabilen kişilerin toplumsal işlevini disiplin altına alır.
Prof. Mümtaz Turhan ‘Batı medeniyetinin esas unsuru ilimdir.’ İlim, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bilimin olduğu yerde çağdaşlık, özgürlük, gerçekler, tartışılmaz. Uygar ülkelerde sistem haddini bilmeyenleri dışlar. Bu nedenle orada herkes haddini bilir. Zaten demokrasinin anlamı budur.
Çağdaş ülkelerde; bir sosyal, kültürel, bilimsel, politik eser hazırlamayan kişinin ülkenin ve halkın kaderine yön veren makamlara geldiği görülmedi.
 Demokrasi, yaranma ve çıkar sağlama güdüsü ile kullanılmamalı. Aksi takdirde demokrasiden uzaklaşılmakta ve demokrasi yozlaştırılmaktadır.
KKTC’de son zamanlarda herkesin şikayetçi olduğu başıbozukluk, demokratik disiplinsizliğin sonucudur.
Bazı yolunu şaşırmış kişilerin devletimize ve anavatana karşı terbiye dışı kelimelerle hakaret etmesine yasal işlem yapılmaması demokrasi değildir.
Kendilerini Rum ulusal davasına adayanların yalanlarla halkı devletinden soğutması, kışkırtması, istediği şekilde konuşması, açıklama yapması, yazması ve davranması demokratik hak değildir.
Sivil Toplum örgütlerinin uluslararası kuruluşlarda ülkesini kötülemesine ses çıkarılmaması demokrasi ile açıklanamaz.
         Yabancı konukların bulunduğu resmi törende slogan atılması ve bunlara arka çıkılması da demokratlık değildir.
Demokrasi bilincinin yaygınlaştırılmasında eğitim, basın ve özellikle siyasilerin büyük sorumluluğu vardır. 
Fakat bu bağlamda önce siyasiler kendi bünyelerinde demokrasiyi özümlemeli. Kendi bünyelerinde demokrasiyi gerçekleştiremeyen siyasi parti ve yöneticilerinin gerçek demokrasiyi uygulaması beklenemez.
Başıbozukluğa alışanların sorumlu davranması hoşlarına gitmez. Ancak başıbozuk bir düzen sürdürülebilir değildir.  

YORUM EKLE