banner564

Devletimizi ve varlığımızı korumalıyız

Anavatanın sınırları dışında kaldığımız 1878-1974 döneminde, yok olmak üzere olan bir toplumduk;
         1974 Barış Harekatından sonra anavatanın koruması ve yardımları sayesinde, bize ait bir bölgede ekonomik bakımdan geçmişte hayal edemeyeceğimiz yaşam düzeyinde, güven ve huzur içinde yaşamaktayız;
         Ancak, anavatanın yanımızda olduğu süre, adadaki varlığımızın yok edilemeyeceğinin bilincinde olan Rum-emperyalistler ve onların güdümündeki AB ile BM,  anavatanı uzaklaştırmak, bizi korumasız bırakmak ve böylece adanın kuzeyinin de Yunanistan’a verilmesi için yoğun çaba içindedir;
1963’ten günümüze yaşananlar, AB ve BMGK beş daimi üyesinin her koşulda Rum -Yunan safında yer aldığını göstermektedir;
        Rum emperyalistlerin dayattığı ve içimizdeki zayıf halkaların da desteklediği federal çözümün,  ENOSİS’e sıçrama tahtası olarak kullanılacağı aklı başında olan herkes tarafından bilinmektedir;
         Halen, Batılı emperyalistler doğu Akdeniz’e kaydırdıkları donanma ve uçaklarla; olası saldırılara karşı İsrail’i koruma altına aldı ve Hamas’a askeri yardım gelmesini önlemektedir.
         Ayrıca İsrail’e milyarlarca dolarlık silah göndererek sivil halkı katletmesine ve Gazze’yi yıkmasına yardım etmektedirler. Görüldüğü gibi, çıkarları söz konusu olduğu zaman,  anayasalarını, savundukları insancıl ilkeleri, insan hakları, uluslararası hukuk, savaş kuralları gibi değerleri dikkate almıyorlar;
          Dünyaya özgürlük ayarı yapan ABD ve batılı emperyalistler, kendi ülkelerinde, Gazze soykırımının durdurulması için eylem yapanları, şiddetle cezalandırmaktadır. Ayrıca halen ABD, Gazze soykırımının durdurulması için eylem yapanları ve medyayı susturmak amacıyle sözde (antisemitizm)Yahudi karşıtlığını önleyici yasa tasarısı hazırlamıştır;
Bazı kişi, kuruluş siyasetçi ve medya kuruluşları, devletimizi ve anavatanı kötülemeyi misyon kabul etmiştir. Bazı STÖler, yerli yersiz anavatanı kötülemekte ve TC Elçiliğine saldırmaktadır;
Seçilmiş ve atanmış yetkililer de, anayasaya ve yasalarımıza aykırı tutum ve davranış sergileyenlere maalesef olağanüstü hoşgörü göstermekte ve bu olumsuz olayların yaygınlaşmasını adeta cesaretlendirmektedir.
            Ancak, Federasyon şeklinde bir ara çözümle anavatanın uzaklaştırılması halinde ,emperyalistler ile onların güdümündeki AB ile BM, aynen 1963 yaptıkları gibi Rum’un safında yer alacak. Gazze’de olduğu gibi katledileceğiz. Batılı emperyalistler, şimdi yaptıkları gibi, Doğu Akdeniz’e gönderecekleri donanma ve hava gücü ile Rum-Yunanı koruyacaklar ve anavatanın müdahalesini önleyecekler. 
             KKTC de iktidar muhalefet Gazze’deki soykırım karşısında, batılıların Yahudi yanlısı insanlık dışı tutumundan gereken dersi almalı. Devletimizi aşağılayan ve bizi anavatandan koparmak amaçlı eylemleri, yayınları ve açıklamaları caydırıcı yasa çıkarılmalı.
           Batılı emperyalistler, Gazze’deki katliamların durdurulmasını talep edenleri bile cezalandırabildiğine;  ABD, soykırımcı İsrail’in eleştirilememesi  için yasa çıkarabildiğine göre, KKTC’de  halkımızı korumasız bırakmak ve Rum boyunduruğu altına sokmak amaçlı eylem ve yayınları caydırıcı yasal düzenleme yapmamız en doğal hakkımızdır.
 

YORUM EKLE

banner471

banner473