Doğaya yapılan zararların bedeli çok ağırdır

 

   Kainatta her şey, çok ince hesap ve dengeler üzerine kurulmuştur. Uzayda, dünyada karada, havada ve denizde yapacağımız bir değişiklik veya tahribat, bir dizi olumsuzluklara neden olur ve sonuçta bundan insanlar ile tüm canlılar büyük ölçüde zarar görür.
Havaya verdiğimiz çeşitli gazlar; iklim bozukluğuna, küresel ısınmaya ve insanları rahatsız eden bunaltıcı sıcaklara sebep olur.
    Atmosfere verdiğimiz CFC gazı, ozon tabasının delinmesine ve bunun sonucu olarak da insanlarda kanser dahil çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor.
Son yıllarda dünyamızın en önemli sorunlardan birinin küresel ısınma olduğu kabul edilir. Küresel ısınma sonucu meydana gelen iklim bozulması, sıcaklığın ve kuraklığın artmasına sebep oluyor. 2021 yılı 1970’den beri dünyada ölçülen en sıcak 5. yıl oldu
    NASA’nın araştırmalarına göre,4.5 milyar yıl önce Venüs, Dünyamız gibi üzerinde bitki ve su olan bir gezegendi. Sera gazlarının etkisi sonucu sıcaklık 462 derece santigrata çıktığı için okyanuslar buharlaşıp kurudu ve bugünkü duruma geldi.
Ormanların ve makiliklerin yok edilmesi; kuraklığın artmasına, iklimin bozulmasına, hava kirliliğine, yer altı sularının azalmasına, toprak erozyonuna, çölleşmeye, sebep oluyor.
    Resmi kuruluşların sorumsuzca ve yürürlükteki mevzuata aykırı olarak dere kenarlarına inşaat izni vermesi, su baskını ve sel felaketine zemin hazırlamaktadır.
    Tarımda gelişigüzel ve aşırı pestisit ile ticaret gübresi kullanılması; toprakların, suyun ve havanın zehirlenmesine, doğal yapılarının değişmesine ve insanların sağlık sorunlarının artmasına sebep olur.
    Yanlış yerlere artezyen kuyuları açılması ve yer altı sularının hesapsızca kullanılması; pınarların kurumasına ve deniz suyunun aküferlere karışarak, suların tuzlanmasına sebep olur.
Ülkemizde inşaat patlaması sonucu barınak yerleri bozulan kirpilerin sayısının büyük ölçüde azalması, bunların yediği salyangoz, sümüklü böcek ve zehirli böcek popülasyonun aşırı artmasına sebep olmuştur.
Kuşların azalması; ormanlara, tarımsal ürünlere ve insanlara zarar veren çeşitli böceklerin aşırı derecede çoğalmasına, ağır bir bedel ödememize sebep olur. Son yıllarda anavatanda görülen kene salgını, kuşların azalmasının sonucudur.
Her yerin yerleşime açılması ve yaban hayatın barınabileceği ortamların yok edilmesi, yılanların azalmasına ve farelerin anormal derecede çoğalmasına sebep olur.
    Ton balığı ve deniz kaplumbağalarının insanlardan kaynaklanan çeşitli sebeplerden dolayı azalması, bunların yediği deniz analarının aşırı derecede çoğalmasına sebep olmuştur.
    Toprak, su, ve havanın kirletilmesi, bir çok faydalı böceğin yok olmasına ve zararlı böceklerin artmasına sebep oluyor. Örneğin; çok yakın geçmişe kadar varlığından bile haberdar olmadığımız küp düşen sineğinin, son yıllarda herkesi rahatsız eden salgın haline gelmesi, muhtemelen bu zararlının predatörünün yok olması sonucudur.
    Bütün bu örnekler, insanların doğal dengede yaptıkları en küçük bir tahribatın bedelinin, çok ağır olduğunu gösteriyor.
    Yaşanan dönemde bütün dünyada, doğanın kirletilmesi ve bozulmasının çok ciddi sorunlara sebep olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle, doğanın korunmasına artık büyük önem verilmektedir. Ancak ülkemizde hala daha doğanın korunması için ciddi önlemler alınmaması, bu konunun ciddiyetinin tam olarak anlaşılmadığını gösterir.
    Tüm uyarılara karşın, başıboş inşaat patlamasının kontrol altına alınmaması bunun en canlı göstergesidir. Devletin verdiği izinler ile birinci sınıf tarım arazileri, makilikler, ormanlar, dere yatakları, zeytin - harup arazileri ve gelişigüzel tüm kırsal alanlara yapılmakta olan inşaatlar; çok yakın bir gelecekte herkesi rahatsız edecek çeşitli ciddi sorunlar yanında, doğal dengenin geri dönüşümsüz bozulmasına da sebep olacak
    Herkesin kabul etmesi gerekir ki, milyonlarca yılda oluşan doğal dengeyi bozmamız, öncelikle kendi yaşamımızı tehlikeye sokmamız ve çekilmez hale getirmemiz demektir. Bu nedenle karşımızdaki gerçeklerden ders alarak, geçici ekonomik kazanımlar uğruna doğayı tahrip etmekten ve doğal dengeyi bozmaktan, vazgeçmemiz aklın gösterdiği tek çıkar yoldur.

YORUM EKLE

banner471

banner474