Ekonomik sıkıntılar ve çareleri

Sürdürülebilir bir yaşam ve ekonomi için her şeyden önce,  anayasa ve yasalar ödünsüz uygulanmalı ve böylece devlet otoritesine herkesin saygı duyması sağlanmalı. STÖ’lerin devletin iç ve dış politikasına karışma alışkanlığına son verilmeli.
Grev mevzuatı yeniden düzenlenmeli, grev kararının yönetim kurulu yerine, daha demokratik olması bakımından, mutlaka kurulda üye sayısının en az yarısından fazlasının onayı ile alınması sağlanmalı.
Devlette görev yapanların verimli hizmet etmesi için önlemler alınmalı. Devlet memurlarını ofislerde tutmak yerine,  dışarda görev yapması sağlanmalı. Sokak şimdiki gibi suç işlemeye meyilli, yasalara saygılı olmayanların iradesine bırakılmamalı.
 Devletteki gereksiz harcamalara son verilmeli ve tasarruf önlemleri alınmalı. 
Bu çerçevede:
 5 yıl görev yapan cumhurbaşkanlarına, koruma görevlisi, ofis, sekreter, şoför, makam arabası, yakıt tahsisinden vazgeçilmeli;
Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olan STÖ’lerden sadece sendika yönetim kurullarına, görevleri süresince ödenekli izin verilmesi kararı, iptal edilmeli. Sendika yöneticileri hizmet ettikleri sendikanın bütçesinden ödenmeli;
Bizden çok daha zengin olan İskandinavya ülkelerindeki uygulama örnek alınmalı ve sadece Cumhurbaşkanına ve resmi hizmetler için Başbakana makam arabası tahsis edilmeli;
Devlet dairelerinde zaruri işler için kullanılmak üzere, kamyon ve landrover gibi iş arabası dışında,  resmi araç olarak kullanılan salon ve lüks cip araçlar derhal satılıp ekonomiye kazandırılmalı;
Görevi gereği seyahat etmek zorunda olan memurlara, resmi araç tahsis edilmesi yerine, İngiliz ve KC döneminde olduğu gibi kendi arabalarını kullanmaları sağlanmalı ve bunun karşılığında harcırah ödenmeli;
Üçlü kararname ile yönetici kadrolara atananlara, başka ülkelerde olduğu gibi sadece görevde oldukları dönemde, makam ödeneği verilmeli. Görevden ayrıldıktan sonra  ek haklar tanınmamalı;
 Halkımızın doğduğu topraklarda yaşamını sürdürebilmesi ve göçlerin engellenmesi için, iç ve dış yatırımlar önündeki tüm engeller kaldırılmalı.   
Yabancı yatırımcılara çeşitli özendirici olanaklar, uzun vadeli arazi tahsisi, daimi ikamet kolaylığı sağlanmalı, hatta vatandaşlık verilmeli; 
Halen yok olmaya terk edilmiş binlerce villanın ve tamamlanmış apartman dairelerinin ekonomimize kazandırılması için, atanmış ve seçilmiş yetkililer çare üretmeli;
 Örneğin geçimini sağlayacak kadar gelir sahibi olduğunu kanıtlayan ve villa veya apartman dairesi satın alan yabancılara, daimi ikamet kolaylığı sağlanmalı veya Türk olması durumunda vatandaşlık verilmeli;
Atıl durumda olan villa ve apartman dairelerinin emekli ve/veya geçimini sağlayabilecek gelire sahip olan yabancılara pazarlanması durumunda, bu yabancılar yıl boyu turist gibi özel sektöre önemli gelir sağlayacak.
Taşımaz malların yabancıların tasarrufuna geçmemesi için, 3.ülke vatandaşlarına uzun vadeli icar tapusu verilmesi sağlanmalı;
  Ülkemizde yatırım yapanlara modası geçmiş ve bütün dünyada alay konusu edilen peşkeş, sömürü gibi komik ve dayanaksız sloganlarla saldırılmasına izin verilmemeli;
  Halen ülkemizde bulunan yatırımcılara saldırılmamalı, zorluklar çıkarılmamalı, bezdirilmemeli ve anavatan ile yabancı ülkelerden yeni yatımcılar gelmesi caydırılmamalı.
Genellikle devletten istikrarlı ve iyi gelir elde eden ve çeşitli nedenlerle, taş taş üzerine konulmasını, kalkınmamızı, yararlı eserler kazandırılmasını engelleyen kişi ve kuruluşlara uyulmamalı. 
Belediyeler ile elektrik kurumunun aşırı istihdamlar sonucu sırf maaşları ödeyebilmek amacı ile fahiş vergilerle yaşam pahalılığını körüklemesi önlenmeli. Bu amaçla belediyelerde personel için harcanabilecek azami miktar oranı belirlenmeli. Anavatandan kablo ile elektrik getirilmeli.
Pandemi nedeniyle, ülkemizin düz işçi ve teknik personel ihtiyacını karşılayan kuzeyli soydaşlarımızın büyük bir kısmı ayrılmıştır.
Halen ülkemizdeki düz işçi açığı,  turist ve öğrenci olarak gelen uzak doğulu ve Afrikalılar tarafından kapatılmaktadır. Birçok yerde yabancı işçiler kayıt dışı çalıştırılmaktadır…
Bu yabancı işçilerin kazançlarının önemli bir kısmını döviz olarak ülkelerine göndermektedirler.
Bu nedenle belirlenecek kriterlere ve yerel ihtiyaca bağlı olarak, resmi kanaldan anavatandan düz işçi ve teknik personel temini için şimdiden gereken girişimler yapılmalıdır.
Halen düz işçi ve teknik personel ihtiyacımızın kuzeyli soydaşlarımız tarafından karşılandığı gerçeği dikkate alınmalı, yürürlükteki mevzuata göre hak sahibi olan kuzeyli soydaşlarımıza vatandaşlık vermesine karşı çıkılmamalı.
Zaten yıllardan beri ülkemizde yaşamakta ve çalışmaktadır. Yasal haklarının verilmesi ülkemizde hiçbir olumsuzluğa neden olmayacak.

YORUM EKLE

banner456

banner474