Gezici’nin KKTC seçim anketi doğruları göstermiyor

Gezici Araştırma Şirketinin Kıbrıs’ta yapacağı araştırmanın bu defa “değişik” olacağı dedikodusu, araştırma daha sahaya çıkmadan başlamıştı.
Dedikodular doğru çıktı.
Karşımıza “değişik,” çok ama çok değişik bir araştırma çıktı.
Gezici’nin yeni araştırmasını değişik, hatta şüpheli yapan olgu, geçtiğimiz Mayıs’ta yaptığı araştırmanın sonuçları ile arasında uçurumlar bulunmasıdır.
Mayıs ile Ekim arasında, hükümeti sarsan yolsuzluk ve seks skandalları dışında, pek bir gelişme olmadı.
Buna rağmen, Gezici’nin Mayıs’ta yerden yere vurduğu Ulusal Birlik Partisi (UBP), yeni araştırmada birinci parti durumuna yükseldi. Ağır bir biçimde eleştirilen Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC seçmeninin en fazla güvendiği iki politikacıdan biri oldu.
Bunun yanında, Mayıs araştırmasında birinci parti olan Kudret Özersay’ın Halkın Partisi (HP), üçüncü sıraya düştü.
Gezici araştırması, Mayıs-Ekim arasında Halkın Partisi oylarının yüzde 31’den yüzde 21’e düştüğünü gösteriyor –yüzde 33 bir azalma.
Aslında tam tersi olması gerekiyordu.
Gezici, Mayıs’ta “Toplumda seçim beklentisi arttığında HP’nin oylarının arttığını... görüyoruz,” demişti. 
Seçim yaklaşıyor. Neden görmedik?
Daha beş aydan az bir zaman önce, Gezici’ye göre KKTC’nin en popüler partisi olan Halkın Partisi bu devasa düşüşü açıklayacak ne yapmış olabilir?
Araştırmada bunun cevabı yok. Bende de yok.
UBP uçmuşmuş 
Halkın Partisi aşağı inerken UBP yukarı ittirilmiş. Gezici’ye göre, UBP oylarında son dört-beş ayda yüzde 33 artış olmuş.
Ve yüzde 31,1 oy oranı ile UBP, KKTC’nin açık ara birinci partisi olmuş.
Oysa Gezici, Mayıs’ta “UBP’deki erime ciddi boyuttadır,” diyordu.
Ve şu değerlendirmeyi yapıyordu: “UBP güçlü örgütsel yapısına ve hükümet olanaklarına rağmen...başarısızlıklarından dolayı olumsuz etkilenmekte ve halkın ilgisini kaybetmektedir.”
 
Gezici’ye göre, Başbakan Özgürgün’ün o günlerde partisinin oy oranını yüzde 40 olarak göstermesi  “gerçekçi değil” di. “Durum tam tersine” idi.
O gün, Hüseyin Özgürgün’ü neredeyse yalancı ilan eden Gezici, son araştırmasında onu “halkın en güvendiği isimler” listesinde, Sibel Siber’den sonra ikinci sıraya oturtmuş.
 
Halkın partisi
Gezici, Mayıs’ta KKTC’nin en büyük partisi ilan ettiği Halkın Partisi’ni ise 21,2 puanla, CTP’nin de arkasında, üçüncülüğe indirmiş.
Oysa sadece beş ay önce Gezici,
“Hükümette yer alan siyasi partilere halkın ilgisinde azalma var, hükümette yer almamışpartilere ilgi artmaktadır,” diyor ve Halkın Partisi’ni seçip ayırarak şu değerlendirmede bulunuyordu:
“Özellikle şu an meclis dışında yer alan Halkın Partisi’ne ciddi bir ilgi vardır,” diyordu. 
 
Yolsuzluk önemsizmiş
Gezici’nin Ekim ayında ülkedeki gelişmelere ters düşen bir başka bulgusu yolsuzluk konusundadır.
Gezici Mayıs’ta şöyle diyordu:
Daha önceki araştırmalarda “Ülkenin en önemli sorunu nedir diye sorduğumuzda, yolsuzluk ilk onda gerilerde yer alırken son anketimizde ikinci sırada yer almaktadır. Her üç kişiden birinin ülkenin en önemli sorunu olarak yolsuzluk dediği görülüyor.”
Mayıs ile Ekim arasında KKTC, rüşvet, yolsuzluk olayları ve seks skandallarıyla sarsıldı. Ama, Gezici’ye göre, nedense Kıbrıslı Türkler yolsuzluğu önemli bir sorun olarak görmekten vazgeçtiler.
Ekim’de halka ülkenin en önemli sorunu nedir diye sorulduğunda “Yolsuzluk” bu defa ilk ona bile girmemiş.
Bu duyarsızlığa neyin neden olabileceği konusunda Gezici sessiz.
 
Hükümetin başarısı konusu
Şaşırtıcı bulgulardan bir başkası, hükümetin başarısı ile ilgili.
Mayıs’ta araştırmaya katılan Kıbrıslı Türklerin yüzde 60’tan fazlası hükümeti başarısız bulmuştu. Ekim’de bu oran yüzde 28’e düşmüş. Yani son dört-beş ayda hükümeti başarısız bulanların sayısında yüzde 50’den fazla bir azalma olmuş.
Bu bulgu da bir çelişki yaratıyor.
Madem ki hükümetin başarısız olduğunu düşünenler kar gibi erimiştir ve halkın yüzde 47’si artık hükümetin başarılı olduğunu düşünmektedir, bundan UBP kadar koalisyondaki ortağı DP’nin de, az da olsa, olumlu etkilenmesi gerekmez miydi?
Gezici’ye göre hayır.
İşte Gezici araştırmasının DP konusundaki hükmü: “Ciddi oy kaybeden DP’de erime devam etmektedir. DP de UBP ... gibi başarısız hükümet dönemlerinin bedelini belki de en ağır şekilde öder pozisyondadır.”
Gezici’ye göre, DP yüzde 4,8 oy oranı ile baraj altında kalacak.
Yazıklar olsun
Gezici’nin ya Mayıs’taki araştırması sakattır ya da Ekim’deki. İkisi birden doğru olamaz, çünkü bir toplum bu kadar kısa zamanda aynı konularda tutumunu bu kadar köklü bir biçimde değiştiremez.
Açıklamayı okuduktan sonra dedikoduların doğru olabileceğini düşündüm ve “yazıklar olsun,” dedim.
 *
NOT: Çocuklarımla vakit geçirmek için yazılarıma bir süre ara vereceğim. Bundan sonraki yazım 16 Kasım Perşembe günü çıkacak. Görüşmek üzere. 
YORUM EKLE