Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli

 Devletimizin gelirleri sınırlı olduğuna göre,  popülist para dağıtımından vazgeçilmeli, verimli kullanılmalı, ülkemizin genel yararları bakımından en önemli alanlara öncelik tanınmalı. Örneğin:
             Halkımız için sağlık en yaşamsal bir gereksinim olduğuna göre, mevcut bütçeden öncelikle sağlık kuruluşlarına, yeterli miktarda tahsisat ayrılmalı; 
             Asayiş ve adalet tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve vatandaşların huzur içinde yaşaması için önemli bir gereksinim olduğuna göre, bu iki kuruluşun ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük yeterli miktarda tahsisat ayrılmalı; 
Yangın felaketi ve buna bağlı olarak can ve mal kayıplarının ortaya çıkmasının önlenmesi bakımından, ‘Yangınları önleme yasası’ uyarınca her yıl ilkbahar sonunda yol kenarlarındaki kuru otlar temizlenmeli;
 Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızın korunması için, halen personel eksikliği gerekçesi ile atıl durumda olan elektronik gözetleme ve erken uyarı sistemi hizmete sokulmalı;
Orman dairesinde yangınlarla mücadele faaliyetlerinde ağır araçları sürebilecek yeterli personel atanmalı;
Gerekli düzeyde devriye ve denetim hizmeti yapılamaması nedeniyle, binlerce araç yollarda seyrüsefer izni olmadan kullanılmaktadır.  Devletin vergi kaybının önlenmesi için Polis örgütüne gerekli araç gereç ve tahsisat ayrılmalıdır;
Denetimsizlik yüzünden kırsal alanlardaki harnup ve zeytin ağaçları izinsiz olarak kesilip yakacak olarak satılıyor. Buna rağmen, bütçe yetersizliği gerekçesi ile köylere kırsal alanlardaki asayişin sağlanması ve tarım alanlarının korunmasında çok önemli rolü olan Desteban atanmıyor;
Personel eksikliği nedeniyle, birçok araç sürücüsü kırmızı ışıkta ve yaya geçitlerinde durmuyor, kazalara, can ve mal kayıpları oluyor;
Polis teşkilatındaki personel eksikliği tamamlanamadığı için, denetimsizlikten dolayı Anayollarda seyahat eden sürücülerin trafik kurallarına uyması herkesin hür iradesine bırakılmıştır;
Maddi yetersizlik sonucu,  anayollarda oluşan çukurlar sürekli uyarı ve şikâyetlere rağmen, aylarca onarılmıyor;
Yıldan yıla artan öğrenci sayısına paralel olarak, okul ve dershane gereksinimi için gerekli tahsisat ayrılmıyor;
Araç gereç ve personel yetersizliği gerekçesi ile yerleşim yerlerinde 7/24 devriye hizmeti yapılamıyor; 
Yok, oluşa terk edilen Geçitkale uçak alanının ekonomiye kazandırılabilmesi için, uçuş güvenliğini risk altına sokan elektrik hatlarının güzergâhı değiştirilmiyor;
Üniversitelerden mezun olan gençlerin göç etmesinin önlenmesi için istihdam alanları açılmasına dönük yatırım yapılmıyor;
Çevreye zehir saçan ve halkın sağlığını risk altına sokan elektrik santraline, filtre takılması için elektrik kurumuna mali yardım yapılmıyor;
Sel felaketinin önlenmesi için yerleşim yerlerine, yağmur suyu drenaj alt yapısı yapılması için Belediyelere yardım yapılmıyor;
Kısaca, bütçe yetersizliği gerekçesi ile yukarıda sıralanan önemli hizmetlerin verilebilmesi için gerekli tahsisat ayrılamayan ülkemizde, siyasi partilere ve medyaya mali yardım yapılması ülkenin genel çıkarlarına aykırıdır.
 

YORUM EKLE