Hemen çözümlenebilecek birçok basit sorun vardır

 Hükümetin yıllarca biriken tüm sorunları birkaç ay içinde çözümlenmesini beklemek haksızlık olur.

Ancak ülkeye hizmet etmek niyetinde olan bir siyasi iktidarın,  halkı gereksiz yere sıkıntıya sokan ve ekonomik gelişmeye takoz koyan birçok basit sorunu birkaç günde, en çok bir hafta içinde çözümlemesi mümkündür.
Örneğin:
 Bir ticari şirketin, kurulması için istenen işlemlerin azaltılıp basitleştirilmesi ve uygar ülkelerde olduğu gibi şirketin 1 günde kurulmasının sağlanması;
Halen bürokratik işlemlerde kullanılması gerekli olan damga pulu yerine damga vurularak ücretin makbuzla alınması ve vatandaşların pul almak için boş yere koşuşturulmasının önlenmesi;
İnşaat izinlerinin şehircilik dairesinin başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından verilmesinin sağlanması ve şimdi olduğu gibi 1 yıl yerine en geç birkaç hafta içinde verilmesinin sağlanması;
Pasaport ve kimlik kartlarının verilmesinde İçişleri bakanlığının kayıtlarında bulunan bilgiler için, vatandaşların belge getirmesi istenmesinden vazgeçilmesi;
 Tapu dairesinin bürokratik işlemler için kendi dosyalarında bulunan bilgilere bakmak zahmetine katlanmayıp vatandaşlardan bu amaçla belge getirmesini istemesi;
Personel yetersizliği nedeniyle istenen düzeyde hizmet veremeyen devlet kuruluşlarının gereksinimlerinin, fazla personeli bulunan kuruluşlardan idari tasarruf yöntemi ile kısmen de olsa derhal karşılanması;
Trafik kazalarının önlenmesi ve/veya azaltılması için sürücülerin cep telefonu kullanmalarını caydırıcı yasa hazırlanması;
İdari tasarruf yöntemi ile memur fazlalığı olan kuruluşlardan icra birime personel aktarılması ve Mahkeme kararlarının aylarca uygulanamamasını önlenmesi;
İngiliz yönetimi döneminde yürürlüğe konan ve bugünkü koşullara uymayan yasaların güncelleştirilmesi ve caydırıcı duruma getirilmesi;
Hiç olmazsa rotasyonla anayolların 7/24 saat trafik polisleri tarafından gözetim ve denetim altında tutulması, böylece seyrüsefer izni olmayan araçlara izin çıkarılması ve yasalara uyulmasının sağlanması;
Apartman yasasının çıkarılması ve vatandaşların günlük yaşamını sıkıntıya sokan bu sorunun, derhal ortadan kaldırılması;
Resmi araç kullanılmasından vazgeçilmesi ve görev gereği seyahat etmek zorunda olan memurlara eskiden olduğu gibi makul bir yolluk ödeneği verilmesi;
Grev kararını Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, düzenlenecek genel kurulda üyelerin %75’inin onayı ile alınmasının sağlanması?
Orman yangınlarının önlenmesi amacı ile tesis edilen elektronik kontrol sisteminin devreye sokulabilmesi için buraya personel atanması;
Yürürlükteki ‘Kamu derelerinin Korunması’ yasasına aykırı olarak verilen ve sel felaketine sebep olabilecek inşaat izinlerinin iptal edilmesi; 
Uçak fiyatlarındaki fahiş bilet fiyatlarının makul bir düzeye indirilmesi için,  alınan vergilerin azaltılması;
Tüm devlet kuruluşlarının sorumlulukları altında bulunan yasaları duyarlılıkla ve ödün vermeden uygulamalarının sağlanması gibi hizmetlerin sunulması için zamana değil, sadece hükümetin iradesine ve kararlılığa gereksinim vardır. 

YORUM EKLE