Hükümet popülist harcamalardan vazgeçmeli

 Devletimizin gelir kaynakları sınırlı olduğuna göre, bütçe ülkenin genel çıkarları dikkate alınarak ve hesaplı harcanmalı.
Hükümetin halkı sıkıntıya sokmadan, ülke ekonomisine zarar vermeden alabileceği bir çok tasarruf önlemi vardır. 
              Bu çerçevede tüm resmi hizmet araçları açık artırma ile satılmalı. Böylece hem  araçların satışından  gelir elde edilecek, hem de arabaların yakıt, sigorta, bakımı için  harcama yapılmayacak. 
    Nüfusu milyona dayanan Rum tarafında günlük gazete sayısının 4 olmasına karşın, KKTC’de bu sayı 20 dolayındadır. Güneyde halen Televizyon sayısının 3 olmasına karşın, KKTC’de yayın yapan Televizyon sayısı 8’dir. Ülkemizde mevcut basın yayın kuruluşları nüfus oranımıza göre çok fazla olduğuna göre, bu alanda faaliyet gösterenlere bütçeden mali destek yapılmasından vazgeçilmeli;
Siyasi yetkililer, devletin parası ile düğünlere resmi hizmet araçları ile hediye ve çelenk gönderilmesi uygulamasından vazgeçmeli; 
Devletimizin mali gücü zayıf olduğuna göre hükümet ortaklarına, örtülü ödenek tahsisi iptal edilmeli;
    Siyasi parti enflasyonu olan ülkemizde adeta daha siyasi parti kurulmasının özendirilmesi için, siyasi partilere ödenek verilmesinden vazgeçilmeli;
Mecliste temsil edilen siyasi partilere devlet desteği verilmesinden vazgeçilmeli;
    Sendika yönetim kurullarında görev yapan kişilere, ödenekli izin verilmesi uygulanmasından vazgeçilmeli;
Zaten sadece grev hakkı bulunan ve devletten maaş çeken sendika yöneticilerine ödenekli izin verilmesi ve diğer STÖ’ ile özel kesimde çalışanlara bu hakkın tanınmaması anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.
    Görevden ayrılan eski başbakan ve cumhurbaşkanlarına ofis, makam arabası, koruma görevlisi, şoför ve ödenek verilmesi uygulaması iptal edilmeli;
    Resmi kuruluşlardaki tüm polisler, asli görevlerine geri gönderilmeli ve böylece personel açığı kısmen de olsa azaltılmalı;
    İhtiyaç fazlası personel bulunduğu herkes tarafından bilinen kuruluşlardan, idari tasarruf yöntemi ile ihtiyaç duyulan kuruluşlara aktarma yapılmalı. Böylece ek mesai harcamaları azaltılmalı ve başka memur alınarak bütçeye yük getirilmesi önlenmeli;
    Görevli olarak ülke dışına giden tüm devlet görevlisi ve seçilmişlere,  konaklama ve yemek harcamaları dışında ödenek verilmesi uygulamasından vazgeçilmeli;
    Devletin para tahsilat ve diğer hizmetlerinin internetten online yapılması sağlanmalı. Böylece gereksiz yere fazla bina ihtiyacı ve buna bağlı kira harcamaları azaltılmalı;
    Yolsuzluklarla mücadele iddiasında olan dörtlü koalisyon hükümetinin geçmişte yapılan popülist amaçlı harcamaları durdurması beklenirdi.
Fakat maalesef geçmişteki sömürü ve peşkeş uygulamalarına son vermek yerine, onların da aynı tutum içinde olduğu görülüyor. 
Hükümetin Anayasamızın eşitlik ilkesine de aykırı olarak medya çalışanlarının sigorta ve İhtiyat sandığı yatırımlarını ödemek ve üniversitelerin iletişim bölümünde öğrenim görenlere, medya kuruluşlarında çalışması durumunda, ayda 1500 TL dolayında ödeme yapılabilmesi için tüzük hazırlanması, üzücü olması yanında ibret vericidir.
Çünkü böyle savurganca ve popülist harcamalar yapan hükümetin, ekonomiyi başarılı bir şekilde yönetmesi düşünülemez.  

YORUM EKLE