İkinci en iyi zaman

İklim değişikliği gibi küresel bir olgu  karşısında kişi kendini çaresiz, hiçbir şey yapamayacak kadar güçsüz hissedebilir.
 
Bu kurtulunması gereken bir duygudur. Herkes bir şey yapabilir:
 
Ağaç dikebilir ve içinde yaşadığı yerel yönetimin ağaç kesmeyi yasaklamasını ve dikmesini teşvik edebilir.
 
Ağaçlar,    havadan karbondioksit toplarlar,  gövdelerinde ve toprakta bunu depolarlar ve atmosfere oksijen pompalarlar.
 
Çok basite indirgeyecek olursak, bitkiler karbondioksit yer, çünkü bu onların gıdasıdır denebilir.
 
Bir hesaba göre, İngiltere’de orman ve korular atmosferden yılda 10 milyon ton civarında karbondioksit emmektedir.
 
Dünyadaki karbonun dörtte biri ağaçlarda kilitlidir.
 
Bunun tersi de var: Ağaç kesildiğinde, yakıldığında veya olduğu yerde çürümeye terk edildiğinde, depoladığı karbonu, karbondioksit gazı olarak salıverir.
 
Ormanların yok edilmesi veya bozulması  bu nedenle zararlıdır. Yok, olan her orman, her ağaç, atmosfere salıverilen karbondioksiti çoğaltırken oksijeni azaltır.
 
Naylon örtü, bir sera için ne ise karbondioksit gazı da yeryüzü için odur: ısıyı hapseder ve dünyayı ısıtır. 
 
Serada örtüyü aralayarak veya kapı ve pencereleri açarak dereceyi kontrol etmek mümkündür. Atmosfer buna izin vermez. Ne aralanabilir ne de açılacak kapı ve penceresi vardır.
 
Atmosferde ısıyı kontrol edebilmenin tek yolu karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınımını azaltmaktır. Bu da kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtları kullanmaktan vazgeçerek, bunların yerine temiz enerji koyarak başarılabilir.
 
Ağaç dikerken egzotik ağaçlardan kaçınılmalıdır. Herhangi bir yerde en çabuk ve kolay o yörenin ağaçları büyür.
 
Akdeniz bölgesinde susuzluğa dayanıklı, çam, servi, akasya, çitlemit, meşe, mersin, zeytin ve harnıp gibi yerli çeşitlere yönelmek gerek.
 
En iyi dikim zamanı yağmurlu aylardır. Islak toprak, bitkinin tutunmasını ve büyümesini kolaylaştırır.
 
Evlerin çevresine duvar yapmak yerine çit ekilmelidir. Çit yıkılmaz, boya istemez ve duvardan güzeldir.
 
Ağaçların başka faydaları da vardır.
 
Fabrikalardan ve araçlardan atmosfere püskürtülen kiri azaltırlar. Toprağı tutar ve su baskınlarına mani olur. Yapraklarının verdiği nem, gölgeleri ve ısıyı yukarı doğru aksettiren gövdeleri, kentlerde yaz aylarında kayda değer serinletici bir rol oynar. 
 
Kırsal bölgelerde yol kenarları kaldırımlanmaktan korunmalı, olduğu gibi bırakılmalıdır. Tarım arazilerinden ve inşaata verilen alanlardan kovulan kır çiçekleri, otlar, hatta çalılar buraya sığınır. Çiçekler; kuşlar, arılar ve diğer yaban hayat için vazgeçilmezdir.
 
Yediğiniz meyvelerin tohumlarını çöpe atmayın. Saklayıp açık alanlara veya orman yürüyüşlerine çıktığınızda yere atın. Bazıları muhakkak ağaç olacaktır.
 
Çin atasözünü unutmayın: “Ağaç dikmek için en iyi zaman 20 yıl önce idi. İkinci en iyi zaman şimdidir.”

YORUM EKLE