Orman yangınlarının önlenmesine karşı acilen önlem alınmalı

Orman yangınları ile mücadelede öncelikle koruyucu önlemlerin alınması ve yangın çıkmamasının sağlanması gerekir.
Bunun yanında yangın başladığı zaman, ilk birkaç saat içinde yayılmadan ve şiddetlenmeden derhal müdahale edilerek söndürülmelidir.
Yakın geçmişte Amerika, Kanada, Portekiz, İspanya, Avustralya gibi bize göre yangınlarla mücadelede gerekli olan araç gereç bakımından çok daha avantajlı olan ülkelerde çıkan orman yangınlarının aylarca sürmesi ve kontrol altına alınamaması, yangınlara yayılmadan müdahale edilmesinin ne denli önemli olduğunu gösterir.
 Halen Yunanistan’da çıkan ve büyük can-mal kayıplarına ve acılara sebep olan orman yangın felaketini dikkate alarak,  gerekli hazırlıkları yapmamız gerekir.
Bu çerçevede:
1. Etkili görsel yayınlarla, halkımız orman yangını felaketine karşı bilinçlendirilmeli ve ormanların korunmasında yardımcı olması sağlanmalıdır.
 2. Yaklaşık dört yıldan beri devre dışı olan orman alanlarını kamera ile gözetleme sistemini, acilen hizmete sokmalıdır.
3. Yürürlükteki, Arazi Yangınları ile Mücadele Yasasının 5 (3) Maddesi uyarınca yangın çıkmasının önlenmesi için anayol hendeklerindeki kuru otlar derhal temizlenmelidir.
4. Güneyde ve birçok Akdeniz ülkelerinde yapıldığı gibi, yangın riski bulunan yaz aylarında devletin görevlilerinin gözetimi altında bulunan piknik alanları dışında, ormanlara girişler yasaklanmalıdır.
5. Halkımız, orman yangınlarının önemi ve önlenmesi konusunda medya yayınları ile bilinçlendirilmelidir.
6. Orman dairesinin boş olan müdür makamına, acilen halen müşavir olan kişiler arasından atama yapılmalıdır.
             7. Hiç bir gerekçe ile vatandaşların arazilerde ateş yakmaması, çok sıkı denetimler ile sağlanmalıdır.
    8. Ormanların içinden geçen elektrik hatları sürekli olarak kontrol edilmeli, dallara sürünen ve yangın riski oluşturan teller onarılmalıdır.
9.Halen caydırıcı olmayan yangın cezaları artırılmalı ve yangın çıkaranların canının yanması sağlanmalıdır.
Yangın felaketi insan kaynaklı olduğuna göre önlenmesi mümkündür ve insanların elindedir.
KKTC gibi yeşil alan fakiri bir ülkede ormanların yanarak yok olması, ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve canlıların olumsuz etkilenmesine sebep olur.
Bu nedenle, öncelikle hükümet, orman yangınlarının önlenmesinde görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeli.
Vatandaşlarımız da hepimizin ortak malı olan ormanlarımızın yangınlardan korunması için devlete yardımcı olmalı.  Zaten yürürlükteki yasaya göre de tüm vatandaşlar orman yangınlarının söndürülmesi faaliyetlerine yardım etmek zorundadır.
Hepimizi üzecek ve hepimizi olumsuz yönde etkileyecek orman felaketi ile karşılaşmamak için, hükümet ve vatandaşlarımız azami duyarlılığı göstermelidir.
    Ormanları sevmek ve korumak sadece doğaseverlerin hobisi olmayıp, tüm insanların başlıca görevlerinden biridir.
Ağaç ve ormansız bir dünyada insan ve canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerinin mümkün olamayacağı unutulmamalı.
                       Orman yangınlarının önlenmesine karşı acilen önlem alınmalı
Dr. Orhan Aydeniz(ocaydeniz1939@gmail.com)
Orman yangınları ile mücadelede öncelikle koruyucu önlemlerin alınması ve yangın çıkmamasının sağlanması gerekir.
Bunun yanında yangın başladığı zaman, ilk birkaç saat içinde yayılmadan ve şiddetlenmeden derhal müdahale edilerek söndürülmelidir.
Yakın geçmişte Amerika, Kanada, Portekiz, İspanya, Avustralya gibi bize göre yangınlarla mücadelede gerekli olan araç gereç bakımından çok daha avantajlı olan ülkelerde çıkan orman yangınlarının aylarca sürmesi ve kontrol altına alınamaması, yangınlara yayılmadan müdahale edilmesinin ne denli önemli olduğunu gösterir.
 Halen Yunanistan’da çıkan ve büyük can-mal kayıplarına ve acılara sebep olan orman yangın felaketini dikkate alarak,  gerekli hazırlıkları yapmamız gerekir.
Bu çerçevede:
1. Etkili görsel yayınlarla, halkımız orman yangını felaketine karşı bilinçlendirilmeli ve ormanların korunmasında yardımcı olması sağlanmalıdır.
 2. Yaklaşık dört yıldan beri devre dışı olan orman alanlarını kamera ile gözetleme sistemini, acilen hizmete sokmalıdır.
3. Yürürlükteki, Arazi Yangınları ile Mücadele Yasasının 5 (3) Maddesi uyarınca yangın çıkmasının önlenmesi için anayol hendeklerindeki kuru otlar derhal temizlenmelidir.
4. Güneyde ve birçok Akdeniz ülkelerinde yapıldığı gibi, yangın riski bulunan yaz aylarında devletin görevlilerinin gözetimi altında bulunan piknik alanları dışında, ormanlara girişler yasaklanmalıdır.
5. Halkımız, orman yangınlarının önemi ve önlenmesi konusunda medya yayınları ile bilinçlendirilmelidir.
6. Orman dairesinin boş olan müdür makamına, acilen halen müşavir olan kişiler arasından atama yapılmalıdır.
             7. Hiç bir gerekçe ile vatandaşların arazilerde ateş yakmaması, çok sıkı denetimler ile sağlanmalıdır.
    8. Ormanların içinden geçen elektrik hatları sürekli olarak kontrol edilmeli, dallara sürünen ve yangın riski oluşturan teller onarılmalıdır.
9.Halen caydırıcı olmayan yangın cezaları artırılmalı ve yangın çıkaranların canının yanması sağlanmalıdır.
Yangın felaketi insan kaynaklı olduğuna göre önlenmesi mümkündür ve insanların elindedir.
KKTC gibi yeşil alan fakiri bir ülkede ormanların yanarak yok olması, ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve canlıların olumsuz etkilenmesine sebep olur.
Bu nedenle, öncelikle hükümet, orman yangınlarının önlenmesinde görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeli.
Vatandaşlarımız da hepimizin ortak malı olan ormanlarımızın yangınlardan korunması için devlete yardımcı olmalı.  Zaten yürürlükteki yasaya göre de tüm vatandaşlar orman yangınlarının söndürülmesi faaliyetlerine yardım etmek zorundadır.
Hepimizi üzecek ve hepimizi olumsuz yönde etkileyecek orman felaketi ile karşılaşmamak için, hükümet ve vatandaşlarımız azami duyarlılığı göstermelidir.
    Ormanları sevmek ve korumak sadece doğaseverlerin hobisi olmayıp, tüm insanların başlıca görevlerinden biridir.
Ağaç ve ormansız bir dünyada insan ve canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerinin mümkün olamayacağı unutulmamalı. 

YORUM EKLE