Sel Felaketi

Her yıl kış mevsiminde su baskınları konusunu gündeme taşımama rağmen, yetkililer maalesef bu ciddi soruna el atmamaktadır. Sonuç olarak orta şiddetli yağışlardan sonra KKTC’nin tüm yerleşim yerlerinde halkımız su baskınlarından sıkıntı çekmekte zarar uğramaktadır.
 Sel felaketi; deprem, fırtına gibi doğal felaket olmayıp insanların hatalı faaliyetleri ve uygulamaları sonucu ortaya çıkan insan kaynaklı bir olaydır. Bu nedenle, insanlar tarafından ortaya çıktığı, gibi insanlar tarafından önlenmesi de olasıdır.
KKTC’de su baskınlarının nedenleri ve önlenmesi için neler yapılabileceği biliniyor Ancak, nasıl olsa ülkemizde su baskınına sebep olabilecek bol yağış olmayacağı hesabı ile, radikal önlemler alınması gereksiz görülüyor.
Oysa ülkemizin kurak iklim kuşağında olması nedeniyle bol yağışlı olmamasına karşın, yağışlar genellikle sağanak şeklinde düşer.
Bu nedenle uzun zaman içinde yağmur sularının zarar vermeden güvenli bir şekilde aktığı, doğal akış kanalları olan dere yataklarının bozulmaması ve hatalı bir şekilde tahrip edilenlerin de mutlaka eski durumuna getirilmesi gerekir.
Yerleşim yerlerinde ise, yağmur suları drenaj alt yapısı eksiliklerinin acilen tamamlanmalı. Bozulmayan dere yatakları ise kış girişinden önce temizlenmeli ve suların güvenli akması sağlanmalıdır
Özellikle son yıllarda ortaya çıkan küresel iklim bozulması nedeniyle, bundan sonra yağışların daha da düzensiz ve sağanak şeklinde düşeceği tahmin edildiğine göre, konuya acilen gereken önemi vermek zorundayız.
Maalesef son 5-10 yıl içinde birçok kişinin sel tehlikesine dikkat çekmesine ve yapıcı uyarılarda bulunmasına karşın, hala daha dere yataklarının bozulması uygulamalarına göz yumuluyor.  Tüm yapıcı uyarılara rağmen halen derelere ev yapımı sürdürülüyor.
Bozuk yapılaşma ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan sel felaketinin önlenmesinin çaresi, inşaat izinlerinin devletin Planlama inşaat ve/veya Şehircilik dairelerinin başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından verilmesidir 
Özelde su baskını sorunu genelde ise ülkemizdeki tüm sorunların, hatalı yönetim anlayışından kaynaklandığı görüşündeyim.
Çünkü KKTC’de devlette görev yapan ve yetkilerini kötüye kullanan, yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilerden bu güne kadar hesap sorulduğu hiç görülmemiştir.
Oysa çağdaş ülkelerde görevini ihmal eden, sorumlulukları ile yetkilerini doğru kullanmayanlardan mutlaka yaptıklarının hesabı soruluyor.
Çünkü her sorun bir sebepten kaynaklanıyor ve çözümlenmediğine göre ortada mutlaka başarısızlık ve ihmal vardır.
Bizde ise Belediye ve Şehircilik Dairesinin onayı ile alınan inşaat ruhsatları ile hala daha dere yataklarına inşaat yapılıyor. Kimse de dere yataklarına pervasızca inşaat izni veren görevli ve yetkililerden hesap sorulması gerektiğini aklının ucundan bile geçirmiyor.
Sonuçta orta şiddetli bir yağıştan sonra sel felaketi oluyor, okullarımızda başarısızlık dibe vuruyor, herkes suçların artmasından ve yasaların uygulanmamasından şikâyet ediyor. Tüm bu sıkıntılara sebep olanlardan hesap sorulmuyor. Aksine nemelazımcılık, ciddiyetsizlik, pervasızlık, basiretsizlik, popülizm, keyfi karar verme, kayırmacılık, particilik, siyasi yatırı, Rum’a şirin görünmek yaygın bir şekilde sürdürülüyor. Böylece, en basit sorunlar askıda bırakılıyor.
Kimseden hesap sorulmaması nedeniyle, Devlette en üstten en alta kadar kimse görev ve sorumluluklarını yerine getirmiyor. Yasaların çiğnenmesine ses çıkarılmıyor. Pervasızca yürürlükteki yasalara aykırı hareket eden ve haklarında yasal işlem yapılmayan bazı kişiler, TV ekranlarında alenen devletimize sahte ve muz cumhuriyeti diyerek hakaret ediyor.
Kuşkusuz bu hatalı zihniyet değişmedikçe, ne su baskınları ne de diğer önemli hiçbir sorunun çözümü düşünülemez.
Bozuk yapılaşma ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan sel felaketinin önlenmesinin çaresi, inşaat izinlerinin devletin Planlama inşaat ve/veya Şehircilik dairelerinin başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından verilmesidir.
Devlet inşaat yapmak isteyenlerin izin almasını şart koştuğuna göre, dere yataklarına ve uygunsuz arazilere inşaat izni veren yetkililer hakkında görevi kötüye kullanmaktan yasal işlem yapılmalı. 

YORUM EKLE

banner464

banner472