Tasarruf önerilerim

 Son döviz dalgalanmasından anavatandan çok daha fazla etkilendiğimiz, halkımızın ciddi sıkıntı içinde bulunduğu inkâr edilemeyen bir gerçektir.
Ancak dövizdeki artıştan anavatandan daha fazla etkilenmemizin, ülkemizde benimsenen hatalı, basiretsiz ve popülizme dayalı yönetim anlayışından kaynaklandığı inkâr edilemez.
Her şeye rağmen, popülist yönetim anlayışının terk edilmesi ve alınacak bazı önlemler ile ekonomik sıkıntının etkisinin bir miktar azaltılması ve halkımızın rahatlatılması mümkündür. Örneğin:
1. Halen tamamlanmamış ve atıl durumda olan 10,000 villanın pazarlanmasının sağlanması durumunda, inşaat sektörünü yeniden canlandıracak. Ayrıca bu villalara yerleşecek yabancı uyruklular aynen 12 aylık turist gibi, esnafın iş hacmini ve gelirini artıracak; 
2. Yok olmaya terk edilen Geçitkale uçak alanı atıl durumdan kurtarılarak, ekonomiye kazandırılmalı;
3. Yabancı ve Türkiyeli iş adamlarının, ülkemizde yatırım yapmalarını sağlamak amacı ile bürokratik işlemler basitleştirilmeli, çeşitli özendirici kolaylıklar ve ayrıcalıklar tanınmalı. Yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapmasının sağlanması durumunda, yeni istihdam kaynağı yaratılacak;
4. Anavatan ile emeğin ve malların serbest dolaşımına olanak sağlayabilecek ikili anlaşma imzalanmalı. Hizmet ve malların serbest dolaşımını sağlayacak bir anlaşma yapılması durumunda, pazarlama sorununu ortadan kaldırılacağı için, üretilen ürünlerimizin değerlendirilmesi kolaylaşacak ve üretim artacak. Üretimin artması ile istihdam da artacak. 
5. Üretim maliyetlerini etkileyen enerji fiyatının makul düzeye getirilmesi için acilen Türkiye’den kablo ile elektrik temini projesinin gerçekleştirilmesi için gereken irade ortaya konulmalı;
6. Ülkemizin en büyük döviz ve gelir kaynağı olan üniversiteler ile turizm kesiminin,  ekonomik bunalımdan zarar görmesinin engellenmesi için acilen anavatan yetkilileri ile işbirliği yapılarak, uçak seferleri artırılmalı ve fiyatlar ucuzlaştırılmalı;
7. Şimdiki döviz kurları ile Türkiye’den üniversitelerimize öğrenci gelmesinin zorlaşacağı dikkate alınmalı ve okul harçlarının makul bir düzeye indirilmesi sağlanmalı;
8. Resmi hizmet aracı olarak kullanılan salon arabalar, acilen elden çıkarılmalı ve bütçenin yükü hafifletilmeli;
9. Ek mesai harcamalarının azaltılması için halen memur fazlalığı bulunan yerlerden, gereksinim olan kuruluşlara, idari tasarruf yöntemi ile aktarma yapılmalı;
10. Sendika yönetim kurullarında görev yapanlara ödenekli izin verilmesi kararı iptal edilmeli ve devletteki görevlerine dönmeleri sağlanmalı. Böylece yeni atama yapılması ihtiyacı azaltılmalı;
11. KKTC’de nüfusumuza göre ihtiyacımızın çok çok üzerinde yayın kuruluşları bulunduğuna göre, devlet bütçesinden Medya’ya mali yardım yapılmasından vazgeçilmeli;
12. Örtülü ödenek ve izaz-ikram harcamaları durdurulmalı;
13. Siyasi partilere devletin parasal yardım yapmasından vazgeçilmeli.
14.Halkımızın yararına olan anavatan ile imzalanmış reform programları uygulanmalı. 
  Kıbrıs’ta varlığımızı anavatanın destek ve koruması sayesinde sürdürebildiğimiz göz ardı edilmemeli. Tüm siyasi yetkililer,  partili militanlara hoş görünmek amacı ile Türkiye’ye karşı hoş sayılamayacak tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır. 

YORUM EKLE