Ekonomi yanlış yönde

İş Kadınları Derneği “Genel Ekonomik Durum Anketi” sonuçlarını açıkladı

Ekonomi yanlış yönde
İş Kadınları Derneği’nin 600 kişinin katılımıyla yaptırdığı ankete göre, katılımcıların yüzde 82.18’i ülkede ekonominin yanlış yönde gittiğini düşünüyor.
Anket sonuçlarına göre ekonominin önündeki en büyük 5 sorun “Ülkede sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma modelinin olmaması, dövizdeki değer artışı, enflasyon, gelir dağılımındaki dengesizlik ve ambargolar” şeklinde sıralanıyor.
İş Kadınları Derneği, “ülkedeki ekonomik durumun resminin çekilmesi ve özellikle ekonomik duruma kadın ve erkeklerin bakış açılarının belirlenmesi” amacıyla anket yaptırdı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Prologue Consulting Ltd. tarafından geçtiğimiz temmuz ayında 600 kişiyle telefon anketi şeklinde düzenlenen ankette ekonomik planlama ve istikrarın önemi yanında ekonomiyi yönetenlere karşı güvensizlik sonucu çıktı.
Ekonominin gidişatı konusunda kadınların erkeklere kıyasla biraz daha kötümser olduğunun görüldüğü anket sonuçlarına göre erkeklerin yüzde 80.59’u; kadınların ise yüzde 84.02’si ekonomik gidişatı yanlış yönde buluyor.
Ankete katılanların yüzde 43.38’i önümüzdeki bir yıl içinde kendi şahsi mali durumunun daha kötü olacağını düşünürken, yüzde 64.56’lık bir kesim bu sürede ülkenin mali durumunun daha kötüye gideceğine inanıyor.
Katılımcıların yüzde 54.06’sı hükümete ekonomi yönetimi konusunda güvenmediğini ortaya koydu. Yüzde 28.38 oranında bir kesim bu konuda hükümete ne güvendiğini ne de güvenmediğini belirtti; yüzde 17.56 oranındaki kesim ise hükümete güvenini ifade etti.

Hukuk yoluyla hak aranabileceğine sadece yüzde 29 inanıyor
İş Kadınları Derneği’nin açıklamasına göre anket sonuçları, kadınların hükümete erkeklere kıyasla daha az güvendiği sonucunu ortaya koyarken, anketin çarpıcı bulgularından biri de sadece yüzde 29.39 oranında katılımcının ülkede hukuk yoluyla hak aranabildiğine inandığını belirtmesi oldu.
Yüzde 37.84 oranında katılımcı buna inanmadığını belirtirken, yüzde 32.77 oranında bir kesim ise ne inandığını ne de inanmadığını ortaya koydu. Dernek bu sonucu şöyle yorumladı:
“Ekonomik istikrar ve ülke yönetimi konusunda en büyük temel taşlarından birisi olan hukuk yoluyla hak aramaya güvenin bu denli düşük olması ülkedeki ekonomik durum ve gelecek için beklentiler konusunda ciddi sorunlar yaşamaya devam edileceğinin önemli bir göstergesidir. Gerek yerel gerekse uluslararası yatırımı çekmek adına özellikle hukuksal yapının güçlü olması ekonomi adına en önemli şartlardan bir tanesidir. Bu çalışma özellikle bu alanda atılması gereken önemli adımlar olduğunu ortaya çıkarmıştır.“ 

Yüzde 85 sürdürülebilir çevre politikasını önemli buluyor
İş Kadınları Derneği’nin 600 kişiyle yaptırdığı ankette katılımcıların yüzde 85.48’i ülke ekonomisinin gelişimi açısından sürdürülebilir bir çevre politikasına sahip olmanın önemini ortaya koydu.
Ankete katılanlar, ekonominin önündeki en büyük 5 sorunu “Ülkede sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma modelinin olmaması; dövizdeki değer artışı; enflasyon; gelir dağılımındaki dengesizlik ve ambargolar” şeklinde sıraladı.

Yerli ürünlere güven yüzde 40’tan az
Katılımcıların yüzde 39.54’ü yerli ürünlere güven belirtirken, bu oran ithal ürünler için yüzde 35.89, güneyden alınan ürünler için ise yüzde 29.23 oldu.
Kadın katılımcıların yerli ürünlere erkeklere kıyasla daha fazla güvendiğini ortaya koyan ankete göre “güveniyorum” diyen kadınların oranı yüzde 42.85 iken erkeklerin oranı yüzde 36.59’da kaldı.  
İthal ürünlerde erkeklerin kadınlara oranla çok az daha fazla güvendiğini ortaya çıkaran anket sonuçlarında, Güney’den alınan ürünlere güven belirten erkeklerin oranı yüzde 34.29’ken kadınların oranı yüzde 23.99 çıktı.
“Anket katılımcılarının genel olarak tükettikleri ürünlere karşı bir güvensizlik beslediği” şeklinde yorumlanan bu sonuçlar katılımcıların yüzde 48.91’inin ürün ve iş yeri denetimlerine güvenmediğini de belirtti.
Laboratuvarlara güvensizlik belirten kesimin oranı yüzde 48.65 olurken, katılımcıların yüzde 38.24’ü ülkedeki sosyal güvenlik sistemine güvenmediğini söyledi; güveniyorum diyenlerin oranı yüzde 26.91’de kaldı.

Ekonomik sorunlar
Ülkedeki ekonomik sorunların ne sıklıkta yaşandığıyla ilgili soruların yer aldığı anket sonuçlarına göre, son bir yılda en sık yaşanan 5 sorun şöyle sıralandı:
“1. Haksız rekabet: Yüzde 42.8 oranında bir kesim son bir sene içerisinde haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını belirtti.  
2. Alacağını tahsil edememe: Yüzde 35.4 oranında bir kesim son bir sene içerisinde alacağını tahsil edemediğini söyledi.
3. Partizanlık: Yüzde 31.2 oranında bir kesim son bir sene içerisinde partizanlıkla karşılaştığını ortaya koydu.  
4. Yapmış olduğu bir ödemenin karşılığını alamama: Yüzde 22.6 oranında bir kesim son bir sene içerisinde yaptığı bir ödemenin karşılığını alamadığını belirtti.  
5. Kredi kartı borcunu ödeyememe: Yüzde 19.6 oranında bir kesim yani her beş kişiden bir kişi, son bir sene içerisinde kredi kartı borcunu ödemede sorun yaşadığını belirtti.”
    Katılımcıların yüzde 15’i işten çıkarılma, yüzde 12.6’sı karşılıksız çek mağduriyeti, yüzde 7.4 rüşvet sorunlarını da ifade etti.

Son bir yılda en çok alınan ürün cep telefonu
İş Kadınları Derneği’nin 600 kişinin katılımıyla yaptırdığı ankete göre, son bir yıl içinde en çok satın alınan ürün yüzde 35.3 ile cep telefonu oldu. Bunu sırasıyla buzdolabı veya diğer beyaz eşya (yüzde 20.5), klima (yüzde 14.6), araba (yüzde 14.3) ve tablet (yüzde 13.9) alımları izledi.

Ülke ekonomisi için fırsat mı tehdit mi?
Ankette bazı konuların fırsat mı tehdit mi olduğuyla ilgili sorular da yer aldı ve katılımcıların yüzde 74.91’inin Kıbrıs sorununa federal bir çözüm bulunmasının ülke ekonomisi için bir fırsat oluşturacağı düşüncesini ifade etti.
Katılımcıların yüzde 55.17’si giderek sayıları artan üniversiteleri fırsat olarak görürken, yüzde 44.53 ise tehdit görüyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2017, 10:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER