2019 beklentisi düşük

Ödül Muhtaroğlu’nun açıkladığı rakamlara göre KKTC 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü

2019 beklentisi düşük

 KKTC 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü. Bu rakamın 2019’da yüzde 1.9, 2020’de yüzde 3.6, 2021’de de yüzde 4.4 olacağı tahmin ediliyor.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Sosyal Ekonomik Konsey toplantısının açılışında yaptığı konuşmada konsey ve çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
Toplantıda 2019-21 makro hedefler ve politikaların tartışılacağını, konseyin önerileri değerlendireceğini ve Bakanlar Kuruluna sunacak şekilde hazırlıklarını yapacaklarını söyleyen Muhtaroğlu, orta vadeli program taslağının tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde ortaya çıkarıldığını belirtti.
KKTC’nin 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdüğünü, bu rakamın 2019’da yüzde 1.9, 2020’de yüzde 3.6, 2021’de de yüzde 4.4 olacağının tahmin edildiğini söyleyen Muhtaroğlu, şunları kaydetti:
“Söz konusu büyüme rakamları ışığında, 2017 yılında GSYİH’daki payı % 18.8 olan toplam sabit yatırımların 2018 yılında % 20.7, 2019 yılında %22.0, 2020 yılında %23.3 ve 2021 yılında da %24.7’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. KKTC’de son 3 yılda reel olarak ortalama GSYİH büyümesi % 4.3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Öte yandan son 3 yılın sektörel bazda büyüme ortalamalarına bakıldığı zaman ise, sanayi sektöründe % 10.4 tarım sektöründe %4.0 büyümeler gerçekleşmiştir. Bunun yanında, lokomotif sektörler olarak kabul edilen yüksek öğrenim ve turizme baktığımız zaman; turizmde son 3 yılda ortalama %11.0 reel büyüme  gerçekleşirken, yüksek öğrenim sektöründe de ortalama %7.5’lik bir reel büyüme gerçekleşmiştir.
Görüldüğü üzere, özellikle turizm ve yükseköğretim sektörleri genel büyüme rakamlarının ve ortalama sektör büyüme rakamlarının üzerinde büyümeler gerçekleştirmektedir”

2021 istihdam tahmini 
Yıllar itibariyle istihdamdaki gelişmelere değinen Muhtaroğlu, “2017 yılında 120,999 kişi istihdam olanaklarından yararlanırken, 2021 yılı sonunda bu sayının 138,245 kişiye ulaşması, işgücüne katılım oranının %51.2, işsizlik oranının ise %6.4 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Burada önemli olan diğer bir husus da 2017 rakamlarına göre % 18.7 düzeyinde olan genç nüfusta işsizlik oranının uygulanacak istihdam teşvik politikaları ve projelerle aşağıya çekilmesi olacaktır.” dedi.
Muhtaroğlu, turizmde yerli istihdam oranının yüzde 20’lerde ve özel sektörde istihdamda yerli istihdamın yüzde 50’lerde olmasının önemli bir sorun oluşturduğunu söyledi.


Personel ihtiyacı var
DPÖ’deki iş yüküne karşı personel sayısında azalma olduğunu dile getiren Muhtaroğlu, yeni istihdam yapılmadığını, kurumum yeni personel ihtiyacı bulunduğunu, kurumun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Veri toplamada karşılaşılan güçlüklere dikkat çeken Muhtaroğlu, kurumlar arası işbirliği ve istatistiki bilginin önemine vurgu yaptı.
Ödül Muhtaroğlu’nun açıkladığı rakamlara göre KKTC 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü

KKTC 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü. Bu rakamın 2019’da yüzde 1.9, 2020’de yüzde 3.6, 2021’de de yüzde 4.4 olacağı tahmin ediliyor.
Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Sosyal Ekonomik Konsey toplantısının açılışında yaptığı konuşmada konsey ve çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
Toplantıda 2019-21 makro hedefler ve politikaların tartışılacağını, konseyin önerileri değerlendireceğini ve Bakanlar Kuruluna sunacak şekilde hazırlıklarını yapacaklarını söyleyen Muhtaroğlu, orta vadeli program taslağının tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde ortaya çıkarıldığını belirtti.
KKTC’nin 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdüğünü, bu rakamın 2019’da yüzde 1.9, 2020’de yüzde 3.6, 2021’de de yüzde 4.4 olacağının tahmin edildiğini söyleyen Muhtaroğlu, şunları kaydetti:
“Söz konusu büyüme rakamları ışığında, 2017 yılında GSYİH’daki payı % 18.8 olan toplam sabit yatırımların 2018 yılında % 20.7, 2019 yılında %22.0, 2020 yılında %23.3 ve 2021 yılında da %24.7’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. KKTC’de son 3 yılda reel olarak ortalama GSYİH büyümesi % 4.3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Öte yandan son 3 yılın sektörel bazda büyüme ortalamalarına bakıldığı zaman ise, sanayi sektöründe % 10.4 tarım sektöründe %4.0 büyümeler gerçekleşmiştir. Bunun yanında, lokomotif sektörler olarak kabul edilen yüksek öğrenim ve turizme baktığımız zaman; turizmde son 3 yılda ortalama %11.0 reel büyüme  gerçekleşirken, yüksek öğrenim sektöründe de ortalama %7.5’lik bir reel büyüme gerçekleşmiştir.
Görüldüğü üzere, özellikle turizm ve yükseköğretim sektörleri genel büyüme rakamlarının ve ortalama sektör büyüme rakamlarının üzerinde büyümeler gerçekleştirmektedir”

2021 istihdam tahmini 
Yıllar itibariyle istihdamdaki gelişmelere değinen Muhtaroğlu, “2017 yılında 120,999 kişi istihdam olanaklarından yararlanırken, 2021 yılı sonunda bu sayının 138,245 kişiye ulaşması, işgücüne katılım oranının %51.2, işsizlik oranının ise %6.4 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Burada önemli olan diğer bir husus da 2017 rakamlarına göre % 18.7 düzeyinde olan genç nüfusta işsizlik oranının uygulanacak istihdam teşvik politikaları ve projelerle aşağıya çekilmesi olacaktır.” dedi.
Muhtaroğlu, turizmde yerli istihdam oranının yüzde 20’lerde ve özel sektörde istihdamda yerli istihdamın yüzde 50’lerde olmasının önemli bir sorun oluşturduğunu söyledi.


Personel ihtiyacı var
DPÖ’deki iş yüküne karşı personel sayısında azalma olduğunu dile getiren Muhtaroğlu, yeni istihdam yapılmadığını, kurumum yeni personel ihtiyacı bulunduğunu, kurumun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Veri toplamada karşılaşılan güçlüklere dikkat çeken Muhtaroğlu, kurumlar arası işbirliği ve istatistiki bilginin önemine vurgu yaptı. 

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER