Umut verdi

LGBT bireylerin taleplerini değerlendiren Çalışma Bakanı Çeler “İşyerlerinde cinsiyete dayalı dolaylı ve dolaysız ayrımcılığı ve cinsel tacizi kaldıracağız”dedi

Umut verdi
Pelin YÜKSELAY
Kuzey Kıbrıs’taki LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transgender) bireyler, yeni hükümetin eğitim, sağlık, fakat en fazla da Çalışma Bakanı’ndan önemli adımlar atmasını bekliyor.
Bu adımların en başında iş yaşamında toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, cinsel, sözlü, duygusal taciz, zorbalık, cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın giderilmesi gibi girişimler bulunuyor.
Diyalog muhabiri konuyla ilgili Çalışma Bakanı Zeki Çeler’le görüştü. Çeler, konunun hükümet programında detaylı bir şekilde ele alındığını belirterek, önceliklerinin Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele ve Fırsat Eşitliği Yasası ile Ayrımcılığı Önleme Yasası olduğunu belirtti. Çeler, gerekli çalışmaların en kısa sürede yapılıp, yasaların Meclis gündemine alınacağını kaydetti.

Konuyla ilgili hükümet programında neler var?

Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele ve Fırsat Eşitliği Yasası: 
Yasa, hem Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan tüm insanların ırk, din, dil, mezhep, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelimleri ne olursa olsun bir arada ve uyum içinde yaşamaları için toplumsal barış sağlanması, hem de Kıbrıs’ın bütününde yaşayan toplumlar arasında çatışmacı değil uzlaşmacı bir anlayışın yerleştirilmesi için toplumlararası barış ve uzlaşı kültürü oluşturacak ve geliştirecek şekilde bir eğitim anlayışı oluşturulmasını öngörüyor. Çıkarılması planlanan yasa ayrıca işyerlerinde cinsiyete dayalı dolaylı ve dolaysız ayrımcılığı, cinsel tacizi yasaklayan,  eşit muamele ilkesinin istihdam, eğitim, mal ile hizmetlere erişiminde etkin olmasını sağlayan, ayrımcılık mağdurlarının şikâyetlerini inceleyecek bağımsız, tarafsız Eşitlik Komiseri’nin görev ve yetkilerini düzenliyor.

Ayrımcılığı Önleme Yasası:
Yine hükümet programında olan ve çıkarılması öngörülen yasayla, KKTC’de yaşayan kişilerin işe alınma koşulları ve istihdam, iş, ücret ve işten çıkarılma dâhil, çalışma koşulları ve meslekte yükselmeye ilişkin koşullar ile mesleki eğitime erişim ve meslekte ilerlemede, mal ve hizmetlere erişimde; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, mezhep, inanç, etnik köken, felsefi veya siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayanan her tür ayrımcılığa karşı etkili bir şekilde korunmalarını sağlamak ve eşit muamele görme hakkını güvence altına almak amacıyla ayrımcılığı ortadan kaldırmak hedefleniyor.
Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2018, 05:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER