banner564
banner622

Bu 7 madde dikkate alınmalı

Ortak basın toplantısı düzenleyen KTÖS, KTOEÖS ve Tabipler Birliği, okulların sağlıklı bir ortamda açılması için önerilerde bulundu

Bu 7 madde dikkate alınmalı
banner598

Afet İLBAN
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), okulların yeni dönemde sağlıklı ve güvenli bir ortamda açılabilmesi amacıyla önerilerini açıkladığı ortak basın toplantısı düzenledi.
Üç örgüt, önerilerini 7 maddede sıraladı.
Basın toplantısında, KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Çağrı Cemaller birer konuşma yaptı.
KTOEÖS Eğitim Sekreteri Hasan Soyer ve KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş ise, 3 örgüt adına ortak açıklamayı okudu.
Açıklamada, eğitimin planlanabilmesi için şu maddeler sıralandı:

“1. Etkin denetim sağlanarak güven ortamı oluşturulmalıdır

Yüz yüze eğitimin başlayabilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için okul dışı ortamlar ile ilgili alınan kararların ve getirilen kısıtlamaların etkin şekilde denetlenmesi gereklidir. Okullarda, evden okul ortamına kadar her noktada planlanan tedbirlerin denetlenmesi gereklidir. Denetim yoksa, kararların anlamı yoktur.

2. “Eğitim Bilim Danışma Komisyonu” ivedilikle oluşturulmalıdır

KTTB, öğretmen sendikaları, akademisyenler, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşacak olan bu komisyona bağlı alt komisyonlar oluşturup (sağlık/güvenlik, eğitim planlaması, ölçme/değerlendirme, rehberlik servisleri) istişareye dayalı, güncellenen bilgiler ışığında kararlar üretmelidir.

KTTB’nin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin toplantılarına ve karar alma aşamalarına katılması, bilim yolunda ulaşılacak ortak aklın üretilmesine imkan yaratacaktır. 

Komitenin eğitim ile ilgili karar üreteceği toplantılarda, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın öngördüğü gibi ilgili örgütlerin (KTTB, KTÖS, KTOEÖS) ve Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunması, paydaşların koordine olabilmelerine katkı sağlayacaktır. Böylece yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün olacaktır.

3. Uzaktan Eğitim Döneminin veri analizi yapılmalı, yeni dönem bu veriler ışığında planlanmalıdır

Çocukların davranışsal, bilişsel ve psiko-motor gelişimleri ile temel kazanım ve becerileri göz önüne alınarak uzaktan eğitim döneminin ölçme ve değerlendirilmesi yapılarak;

a) Çocukların fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimleri ve okula yeniden geri dönüşleri ile ilgili de hazırlık yapılmalı, eğitim programlarında gezi/gözlem, etkinlik ve projelere daha çok yer verilmelidir.

b) Gelecek eğitim dönemi başında kayıplar ile ilgili destek programı planlanmalıdır.

c) Öğretim programları ve ders kitapları temel kazanımlar dikkate alınarak gözden geçirilmeli, temel ihtiyaçlar belirlenmeli, ihtiyaç duyulan yeni davranış,  beceri ve kazanımlar programa dahil edilmelidir.

d) Kamusal eğitimde öğrenci nüfusunun yüzde 6’sını 3. ülkeden gelen öğrenciler oluşturmaktır. Planlama çok kültürlü eğitim ihtiyaçlarına göre yapılmalıdır.

4. Hizmet içi kurslar

a) Dijital dönüşüm, teknoloji, internet, medya ve eğitim programı okuryazarlığına daha çok yer verilmeli, aileler için de benzer programlar düzenlenmelidir.

b) Dayanışma ve iş birliğine ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda barış kültürü eğitimi çalışmaları desteklenmelidir.

c) Pandemi dönemi tedbirleri, uygulamalarının önemi konusunda aileler, öğretmenler ve öğrencilere yönelik bilgilendirici eğitimler ve kamu spotları hazırlanmalıdır.

5. Okullar kadro ve alt yapı bakımından sorunsuz açılmalıdır

Genelde sınıf içerisindeki masalarımız çift kişilik olduğu için öğrencilerin sosyal mesafe kuralları dahilinde tekli oturması gerekmektedir. Toplamda 157 okulumuzu sağlıklı ve güvenli tutabilmek için her okula bütçe ayrılmalıdır. Pandemi döneminde okulların açılamasından dolayı ödenmeyen taşımacılık, elektrik, su ve diğer giderlerden elde edilen tasarruf okullara aktarılmalıdır.

Okulların öğretmensiz ve yöneticisiz açılmaması için çalışmaların devam etmesi ve gerekli kadro önlemlerin alınması gerekmektedir.

Okullar açılmadan önce hijyen malzemelerinin okullara gönderilmesi ve hademe kadrolarının ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimi için ek bütçe ve kadro verilmesi gerekmektedir.

Orta öğretime özel eğitim öğretmeni kadrosu, İlköğretime de okul psikologları kadrosu açılması temel talebimizdir.

6. Çocuk koruma politikaları

İstismar ve ihmalleri tespit edebilmek için “okul aile sözleşmesi ve çocuk koruma politikaları” gündeme alınmalıdır.

7. Eğitim Bakanlığı her türlü duruma hazır olacak eğitim modellerini hazırda tutmalı ve eğitimdeki tüm paydaşları ile birlikte hareket etmelidir

a) Normal eğitim programları

b) Seyrekleştirilmiş eğitim programları

c) Uzaktan eğitim programları”

Açıklamada, okulların sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürdürülebilir şekilde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için 4 haftalık bir zaman dilimi olduğunu belirtilerek, tüm yetkililer sorumluluğa davet edildi.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner471

banner474