banner564
banner556

Hükümete öneri

Hasipoğlu, Dome Otel konusunda “Ülkemiz turizmi için en faydalı yatırımcıya ve en makul teklife odaklanalım” dedi

Hükümete öneri

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Meclisi Sayıştay Komitesi Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu, Dome Otel’’le ilgili olarak “Vakıflara ve dolayısıyla ülkemiz turizmi için en faydalı yatırımcıya ve en makul teklife odaklanalım”  şeklindeki görüş belirtti.

Oğuzhan Hasipoğlu, Dome Otel ve Otel hakkında Sayıştay’ın görüşüyle ilgili açıklama yaptı. Hasipoğlu “Kelimelerle, kavramlarla oynamayı bırakıp, Savcılık ve Sayıştay gibi ülkemizdeki en önemli bağımsız denetim organlarının yetkisini tartışıp; görüş mü verirdi, yoksa rapor mu yazabilirdi, Dome Otel konusunda görüş veremezdi diye eleştirmek yerine, Vakıflara ve dolayısıyla ülkemiz turizmi için en faydalı yatırımcıya ve en makul teklife odaklanalım” dedi.
Oğuzhan Hasipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Dome otel, ihaleye çıkılarak en iyi teklif verene mi kiralansın, yoksa mevcut kiracısı olan Dayanışma Turizm Şirketine kiralanmaya devam mı edilsin?” diye sordu.
Sayıştay’ın bu konuda bir rapor yazıp, bunu Vakıflar idaresine ileterek, yeniden ihaleye çıkılması gerektiğini belirttiğini anımsatan Hasipoğlu, şunları dile getirdi:
“Sayıştay özetle; kira sözleşmesinin 15.5.2018 tarihinde son bulduğunu, kira sözleşmesinin yenilenmediğini, bu tarihten itibaren Dome otelin elde ettiği karın Vakıflara ait olması gerektiğini, Vakıflar ve Din İşleri Dairesinin 20-2016 sayılı Kamu İhale yasası kapsamında olması nedeniyle Dome otelin ihaleye çıkılarak kamu ihale yasası kapsamında kiralanması gerektiğini belirtmiştir.
Sayın Başbakan Tufan Erhürman, Sayıştayın Dome otel ile ilgili bir rapor sunamayacağını, Sayıştayın bu şekilde bir görüş verme konusunda hukuken yetkisi olmadığını kendi gerekçeleriyle anlatmıştır. Dome otel krizinden kendine göre bir vazife çıkarmaya çalıştığını ifade ederek, aslında Devletin en önemli denetim organlarından biri olan Sayıştayın işgüzarlık yaptığını ima etmiştir. 
Peki Sayıştay yukarıda kısaca atıfta bulunulduğu şekliyle bu şekilde bir rapor verme yetkisine haiz midir?” 

Denetimine tabi bir kurumdur
Öncelikle Vakıfların Sayıştay denetimine tabi bir teşebbüs olup olmadığına bakmak gerektiğini belirten Oğuzhan Hasipoğlu, Vakıflar ve Din İşleri Dairesinin Sayıştayın denetimine tabi bir kurum olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:
Yetkisi dahilinde olan diğer kurumlarla birlikte Vakıfların da bütün gelir, gider ve malları ile nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin, emanet niteliğinde olanlar dahil, alınıp verilmesini, sağlanma ve kullanılmasını denetler. Madde 3-1.ç.
Denetim kapsamında “Malların verilmesini ve kullanılmasını denetler” kelimelerine dikkatinizi çekmek isterim. Bir kiralama işleminde de; Malların verilmesi ve kullanılması söz konusudur. Dolayısıyla Sayıştayın denetim görevi kapsamındadır. 
Yasanın 4. maddesi ise Sayıştay, görev ve yetki kapsamında olan konularda görevlerini yerine getirilmesi sırasında bakanlık, daire, kurum veya kuruluşlarla ve görevlilerle doğrudan yazışmaya yetkili olduğu belirtilmektedir. 
Ayrıca Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, yerel kuruluşlar ve bakanlıklara bağlı tüm daire, kurum ve kuruluşlarla bankalar dahil, diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.”

Sayıştay yetkilidir
Sayıştay’ın, denetimine giren daire, kurum ve kuruluşların işlemleri ile ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri ve hizmetleri görevliler veya görevlendireceği uzman ve bilir kişiler tarafından işlem ve olayın her safhasında incelemeye de yetkili olduğunu belirten UBP Milletvekili ve Meclisi Sayıştay Komitesi Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu, şöyle dedi:
Denetimine tabi kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli gördüğü hususlarda Cumhuriyet Meclisine ve Bakanlar Kuruluna rapor verir. (Madde 3 (5). Sadece hesaplar değil, işlemleri de denetlemektedir. Diğer bir ifadeyle Vakıflar, kiralama ve veya ihaleye çıkma konusunda hatalı işlemlerde bulunursa, bunlar da denetime tabi olmak durumundadır. 
Sayıştay, mali denetim yapmaya yetkili olduğu alanlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkin, verimli, ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığını da denetler. Diğer bir ifadeyle denetimine tabi olan Dome otelin en etkin ve verimli kullanımın nasıl olacağı konusunda bir denetim yaparak görüş verebilir.
Bir usulsüzlük var ise, kovuşturmayı başlatacak olan makam doğaldır ki Savcılık makamıdır, ancak Sayıştayın Vakıflara idaresi ile ilgili bir rapor yazmasını veya denetim yapmasını engeller bir durum ortada yoktur.”  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner464

banner473