banner564
banner556

LAÜ’ de aile içi şiddet ele alındı

LAÜ’ de aile içi  şiddet  ele alındı
 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyet Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Tüm Boyutları ile Aile İçi Şiddet” konulu panel düzenlendi. Panel, LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadettin Yıldız açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından, LAÜ akademisyenleri, Dr. Mualla Köseoğlu, “Sosyolojik Boyutu ile Kadına Yönelik Şiddet”, Doç. Dr. Zihniye Okray, “Mizah ve Şiddet”,  Yrd. Doç. Dr. Yavuz Erdoğan, “Hukuki Boyutu ile Kadına Yönelik Şiddet” ve Polis Başmüfettişi Hüseyin Kafa ise “KKTC’de Kadına Yönelik Şiddet Olaylarına Polisin Müdahalesi” konuları üzerinde şiddeti ele aldılar.  
Modern toplumlarda saldırgan faaliyetlerin genellikle üç kaynak tarafından biçimlendirildiğini ifade eden Köseoğlu, bunların aile, sosyal çevre ve kitle iletişim araçları olduğunu belirtti. Köseoğlu, saldırgan davranış sergileyen çocukların aile yaşamlarının incelenmesi ile ebeveynlerinin de aynı tür davranış kalıplarına sahip olduklarının görüldüğünü belirtti. Köseoğlu,“Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorundur, aynı zamanda, hemen hemen bütün ülkelerde görüldüğünden, evrensellik niteliği de taşımaktadır” dedi. 

Okray: En acı verici psikolojik istismardır
   Aile içi şiddet türlerinin, fiziksel, sözel, duygusal ya da psikolojik, cinsel, ekonomik istismar ve ihmali içerdiğini ifade eden Zihniye Okray, aile içi şiddet türleri içerisinde istismara uğrayan birey için en acı verici ve ruh sağlığını uzun sürede kötü etkileyen şiddet türünün duygusal ya da psikolojik istismar olduğunu söyledi.

   Erdoğan: Kadının yardım isteyebileceği kuruluşlar
Yavuz Erdoğan, “ Kadına yönelik şiddet denilince, her ne kadar akla ilk olarak kocaların eşlerine yaptığı şiddet gelmekte ise de, burada babaların, erkek kardeşlerin ya da akrabalık ilişkisi içerisinde bulunulan diğer aile bireylerinin uyguladıkları şiddetin de kadına yönelik şiddet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi. Erdoğan, şiddete maruz kalındığında ya da şiddet riski olduğunda kadının yardım isteyebileceği kuruluşların da olduğunu belirterek kuruluşlardan örnekler verdi.    

Kafa: Her türlü cinsiyete dayalı eylem
Hüseyin Kafa, şiddeti uygulayıcısı tarafından maddi ya da manevi bir çıkar için mağdurun haklarına zarar veren, onun haklarını geçici bir süre için ya da tamamen ortadan kaldıran davranışların tümü olarak tanımladı. Kafa, kadına yönelik şiddettin özel hayatta, ailede ya da toplum içinde kadınların fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanabilecek her türlü cinsiyete dayalı eylemi içerdiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2017, 12:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473