banner564
banner556

Oy çokluğuyla onaylandı

Kıbrıs Rum Meclisi’nin çözüm sürecine darbe vuran kararına ilişkin karar önerisi komitede ivedilikle görüşülecek

Oy çokluğuyla onaylandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün saat 11.00’de Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı. 
Genel Kurul’da ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi. Bu bölümde, Ulusal Birlik Partisi Grubu adına Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz’un sunduğu “Kıbrıs Rum Meclisinin Çözüm Sürecine Darbe Vuran Kararına İlişkin Karar Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşmesi”ne ilişkin tezkere ele alındı ve oyçokluğuyla onaylandı. 
Tezkereye ilişkin söz alan Oğuz, Kıbrıs Rum Meclisinin aldığı kararı kınadıklarını dile getirdi.  Güvenlik ve Garanti Anlaşmalarının hiçbir şekilde değiştirilemez pozisyonda olduğunu dile getiren Oğuz, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonları eleştirdi. 

Erhürman: Anlamakta zorluk yaşıyorum
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, “seçim yaklaştıkça ne olup bittiğini anlamakta zorluk yaşıyorum” dedi. İki hafta önce gelen önerinin gruplarla istişare edilmemesi nedeniyle geri çekildiğini dile getiren Erhürman, tezkereyle ilgili süreci aktardı. Tezkerenin yine gruplarla istişare edilmediğini belirten Erhürman, bu durumu ciddiyetsizlik olarak niteledi.
Konuşmaya yerinden cevap veren Oğuz, Sibel Siber’le bir toplantı yapıldığını anlatarak, sunduklarının ortak metin olduğunu söyledi.  Bunun üzerine CTP milletvekilleri, bunun neye dayanarak ortak metin olarak tanımlandığını sordu. 
Erhürman “Ortak metin diye grupların oturup birlikte hazırladığı metine denir” diyerek, Meclis Başkanıyla görüşülenin metin önerisi olduğunu, bunun gruplarla istişare edilmesi gerektiğini dile getirdi. 

Siber: Ortak metin hazırlanmasını tercih ettim
Meclis Başkanı Sibel Siber konuya açıklık getirerek,  Kıbrıs konusuyla ilgili konularda ortak metin hazırlanmasını tercih ettiğini dile getirdi. Önceki örneklerde olduğu gibi bu konuda da Meclis Başkanı olarak bir taslak hazırlayıp gruplara sunduğunu dile getiren Siber, metni hazırladıktan sonra grup başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdiğini ve herkesin metine olumlu görüş verdiğini söyledi. 
Öte yandan 19 milletvekilinin imzaladığı ve mutabakat olmadan sunulmak istenen önergenin geri çekilmesi talebinin gündeme geldiğini dile getiren Siber, bu talebin ardından ikinci bir toplantı yapılmadığını kaydetti. 


Oğuz: “Amacımız ortak bir görüş ortaya koymak”
    Bunun üzerine yeniden söz alan Dursun Oğuz, Erhürman’ın siyasi propaganda yapıldığını iddia ettiğini, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını dile getirdi. 
Getirdikleri metnin geçen haftakiyle aynı metin olduğunu söyleyen Oğuz, CTP vekillerinin geçen hafta buna imza atmayı reddettikleri için tekrar kendileriyle görüşmediklerini dile getirdi.  Bunun üzerine CTP milletvekilleri yerlerinden, imza atmadıkları için ortak metin olarak sayılamayacağını tekrarladı. 
    Metnin Sibel Siber’den gelen öneri olduğunu vurgulayan Oğuz, amaçlarının ortak bir görüş ortaya koymak olduğunu anlattı. 

Şahali: Halkın dününü, bugün ve yarınını ilgilendiriyor
CTP Milletvekili Erkut Şahali de kürsüye çıkarak, metine mutabık olmadıklarını ilgili personele ilettiklerini anlattı. Şahali, konunun Kıbrıs Türk halkının dününü, bugün ve yarınını derinden ilgilendirdiğini vurguladı.

Çeler: UBP propaganda yapıyor
TDP Milletvekili Zeki Çeler, UBP’nin “propaganda yapacak başka konu bulamadığı için bu konuyu gündeme getirdiğini” söyledi. 
Çeler yapılması gerekenin Rum Meclisine “Açın 1960 Cumhuriyet Anayasasının182. maddesini okuyun” denmesi olduğunu, bunun çok büyük etki yaratabileceğini söyledi. 

Çakıcı: Değerlendirmek istediğim için imzalamadım
     Usulle ilgili söz alan bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı da, Siber’in davetiyle bağımsız milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda metnin ele alındığını dile getirerek, kendisinin metni değerlendirmek istediği için imza atmadığını dile getirdi. 
     Kıbrıslı Rumların federasyonu en büyük geri adım olarak gördüğünü dile getiren Çakıcı, federasyonun kaldırılmasıyla ilgili bir talebin kabul edilebilir olmadığını anlattı. 
Çakıcı, konuşmasında hükümet icraatlarını da eleştirdi. 

Denktaş: Rum Meclisi’ne mutlaka cevap verilmeli
Grubu adına söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, önergenin durup dururken ortaya çıkmadığını, Kıbrıs Rum Meclisinin kararına cevaben hazırlandığını anlattı. 
    Denktaş “Meclis Başkanı bir ortak metin sundu, biz tartıştık onay verdik, UBP olumlu baktığını söyledi, CTP de tartıştı ama şurasını şöyle değiştirelim diye bir öneri sunmadı” dedi.
    Federasyonla ilgili parti görüşünü daha önce açıkladıklarını ancak bunu meclise getirmediklerini dile getiren Denktaş, konunun meclise getirmemelerinin nedeninin, hem içerde hem Türkiye’yle, hem BM’yle hem de ilgili tüm kesimlerle istişare gerekmesi olduğunu kaydetti. 
Ardından tezkere oyçokluğuyla kabul edildi. 

TÜK Bütçe Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bazı yasa tasarılarına ivedilik alındı; DP Grubu adına Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş’ın sunduğu Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar önerisini geri çektiğine ilişkin tezkere de milletvekillerinin bilgisine getirildi.
Ardından, Ekonomi Maliye Bütçe Komitesi'nin Toprak Ürünleri Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ele alındı. Tasarı raporunu Komite Başkanı Ersin Tatar okudu. Tasarı madde madde görüşülerek, açık isim okunarak oylandı ve 25 kabul, 11 ret, 14 katılmayan ile oy  çokluğuyla onaylandı.

Şahali: TÜK’le ilgili çok ciddi iddialar var”
CTP Milletvekili Erkut Şahali, kurumların bütçeleri görüşülürken performans değerlendirmesi yapmanın da önemli olduğunu kaydetti. 
Kurumla ilgili zarar iddialarını destekleyecek detaylı bilgi isteyen Şahali, Kooperatif Merkez Bankası’na olan borçla ilgili atılacağı vaat edilen adımların atılmadığını söyledi. 
Erkut Şahali, TÜK’le ilgili çok ciddi iddialar atıldığını ancak bu konuların cevaplanmadığını kaydetti.Ülkenin Toprak Ürünleri Kurumu’na ihtiyacı olduğunu söyleyen Şahali, kurumun fiyatların belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. 

Angolemli: TÜK özerk bir yapıya kavuşturulmalı
TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, 2017 yılı bütçesinin şimdi görüşülüyor olmasını eleştirdi.  TÜK’ün özerk bir yapıya kavuşturulması ve çiftçinin söz sahibi yapılması gerektiğini söyleyen Angolemli, Koop-Süt’teki sistemin TÜK için örnek olmasını diledi. 
“TÜK’ün varı yoğu direkt olarak çiftçiye yansımalı” diyen Angolemli, hükümet edenlerin TÜK’ü kendi çıkarları için kullandığını iddia etti. 

Hamzaoğulları: Hayvanlar otalanacak arazi bulamıyor
    CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, bakanlığın birçok köyde bulunan küçük krallıklara hizmet ettiğini ileri sürerek, dolaylı olarak insanlara rant sağlandığını savundu. 
   Hak sahibi olmayanlara birçok ayrıcalık tanındığını, bazı sebeplerden dolayı orman arazilerinin sahiplerinden alınmaya çalışıldığını ileri süren Hamzaoğulları, hiç Türk malı olmayan bir köyde, iki küçük kralın arazileri bölüştüğünü, hayvancılara hayvanlarını otlatacak arazi kalmadığını savundu. 
Çavuşoğlu: TÜK raporu, Teftiş Kurulu’nda
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada,  TÜK’ün bütçesi görüşüldüğünü, seçime ramak kala yapılan konuşmaların dikkatli yapılması gerektiğini söyledi. 
Konun özünün TÜK olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, TÜK’ün yetkili makamlarca belgelendirilmesiyle ilgili raporların Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’na verildiğini, ancak bu raporların ellerine geçmediğini bildirdi. 
 Sayıştay’ın TÜK’ü Maliye Teftiş’in raporları sonrasında mercek altına alacağını ifade eden Çavuşoğlu, TÜK’ün kronikleşmiş sorunları ve borçları bulunduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, bu borcun TÜK’e ait olmadığını, Maliye Teftiş’in de bunu doğruladığını anlattı. 


Bankacılık Yasa Tasarısı oy birliğiyle onaylandı
KKTC  Bankacılık Yasa Tasarısı dünkü Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle onaylandı.
Genel Kurul’da, Ekonomi Maliye Bütçe Komitesinin Toprak Ürünleri Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın oy çokluğuyla kabul edilmesi ardından, Ekonomi Maliye Bütçe Komitesi’nde İvedilikle görüşülen KKTC Bankacılık Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’daki üçüncü görüşmesine geçildi.
Rapor hakkında ilk sözü alan CTP Milletvekili Birikim Özgür, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, 
UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Ersin Tatar, Bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı söz aldı.

Atun, bilgi verdi
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bakanlıkla ilgili bu tasarının üzerinde yıllardır çalışıldığını dile getirerek, bu düzenlemelerin 2 yılda bir yapılması gerektiğini belirtti.
Finansal anlamda düzenlemeyi sağlayacak farklı tasarılar hakkında bilgi veren Atun, kamu borçlarını ve hangi yöntemlerle ödenebileceğini anlattı
Atun, yapılan planlamaya göre önümüzdeki yıl iç borçların faizi için kaynak ayrıldığını, TL kullanımından dolayı döviz dalgalanmalarından etkilenilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
TC’den gelen hammaddelerin TL üzerinden ülkeye girebilmesi için TC yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Atun, döviz borçlanmalarıyla ilgili de yeni düzenlemelere gidilebileceğini söyledi.
Meclis Genel Kurulu’nun dünkü oturumu konuşmaların ardından sona erdi. Cumhuriyet Meclisi çalışmalarına bugün devam edecek.
Hukuk, Siyasi İşler Komitesi’nin Yüksek Adliye Kurulu Üyelik Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporun bugünkü Meclis Genel Kurul’nda değerlendirilmesine karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2017, 11:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473