banner564
banner556

Enflasyon yüzde  19,41’e ulaştı

KKTC Bütçesi’nin 2018 yılının ikinci çeyreğini, 72,2 milyon TL fazla ile kapattığı bildirildi

Enflasyon yüzde  19,41’e ulaştı

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (KKTCMB), KKTC Bütçesi’nin 2018 yılının ikinci çeyreğini, 1 milyar 396 milyon TL gelir ve 1 milyar 328,8 milyon TL gider olmak üzere 72,2 milyon TL bütçe fazlası ile kapattığını bildirdi.

2018 yılı Haziran sonu itibarıyla bankalardaki brüt krediler toplamı 17 milyar 330,4 milyon TL, mevduat toplamı (bankalara borçlar dâhil) ise 26 milyar 136 milyon TL olurken, KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü tarafından hesaplanan yıllık enflasyon oranı ise Haziran ayı itibarıyla yüzde 19,41’e ulaştı.
KKTC Merkez Bankası’nca yılda dört defa yayımlanan ve dünya ekonomisinin genel görünümüne,  KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verilen 2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bülten, Banka’nın web sitesi (//www.mb.gov.ct.tr) üzerinden yayımlandı.

Aktif toplamda yüzde 8,5 artış 
Bültene göre, ikinci çeyrekte sektörde faaliyet gösteren banka sayısı ve şube sayısı sabit kalırken, Mart - Haziran döneminde personel sayısı 9 kişi artarak 3 bin 120’ye ulaştı.
Bankacılık sektörünün aktif toplamı yüzde 8,5 artış ile 30.051,9 milyon TL’ye yükseldi. 2018 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bankacılık sektörü bilanço büyüklüğünün GSYİH’ya oranı ise yüzde 206,99 oldu.
Aktif büyüklüğü açısından en büyük beş bankanın sektör içindeki payına bakıldığında bu oranın yüzde 54,62 olduğunun görüldüğü belirtilen Bültende şu bilgilere yer verildi:
“Toplam 21 banka içinden ilk on bankanın toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 78,02 olarak gerçekleşmiştir. Aktif toplamı içerisindeki en büyük pay brüt kredilere ve likit aktiflere ait olup; pay oranları sırasıyla yüzde 57,67 ve yüzde 26,69 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün pasif toplamının yüzde 80,3’ünü mevduatlar, yüzde 8,94’ünü ise özkaynaklar oluşturmaktadır. 2018 yılı Haziran sonu itibarıyla brüt krediler toplamı 17.330,4 milyon TL, mevduat toplamı (bankalara borçlar dâhil) ise 26.136 milyon TL olmuştur. Bankacılık sektörünün kredilerinin toplam mevduata oranı, Mart ayındaki yüzde 72,44 seviyesinden, Haziran ayı sonunda yüzde 71,82’ye gerilemiştir.”  

Enflasyon haziranda arttı
KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü tarafından hesaplanan yıllık enflasyon oranının Haziran ayı itibarıyla yüzde 19,41’e ulaştığına işaret edilen bültende, Tüketici fiyatları endeksindeki yukarı yönlü seyre en fazla katkı yapan ana grup kalemlerinin, ulaştırma, eğitim ile gıda ve alkolsüz içecekler olduğu ve bu kalemlerde sırasıyla yüzde 24,86, yüzde 23,53 ve yüzde 22,22 oranlarında artış gerçekleştiği belirtildi.
Bültende, “Bu fiyat artışlarının yaşanmasındaki başlıca sebep; Türk Lirası’nın değer kaybı olarak değerlendirilmektedir” denildi.

72,2 milyon TL bütçe fazlası 
KKTC Merkez Bankası 2018 yılı ikinci çeyrek bülteninde, KKTC Bütçesi de değerlendirilerek, ikinci çeyrekte gelir ve gider kalemlerinin sırasıyla 1.396 milyon TL ve 1.328,8 milyon TL olarak gerçekleştiği ilgili dönemin 72,2 milyon TL bütçe fazlası ile kapatıldığı kaydedildi.
Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artış gösterirken, bütçe giderlerinde ise artış yüzde 13 düzeyinde gerçekleşti. 
Bültene göre, bütçe gelirleri içerisinde en yüksek paya sahip vergi gelirleri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,9 artış ile 884,3 milyon TL olurken; ikinci en büyük paya sahip vergi dışı gelirler kaleminde ise yüzde 27,3 oranında artış gerçekleşerek bütçe gelirlerine 316,5 milyon TL’lik katkısı oldu.
Bültende şu bilgiler verildi:
“Bütçe gider kalemlerine baktığımızda en yüksek paya sahip olan personel giderleri ve cari transferler 2018 yılı ikinci çeyreğinde toplam giderlerin yüzde 85,2’sini oluşturmaktadırlar. Geçen senenin aynı dönemine göre personel giderleri yüzde 18,1 oranında artarak 461,8 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Cari transferler kalemi ise yüzde 11,3 artış ile 665,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.” 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner471

banner473