banner556

Anayasaya aykırı

Kamuda görev yapan hekimlerin özel hasta bakma hakkı olmadığına karar verildi

Anayasaya aykırı

 Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa’ya aykırı olup olmadığı hususundaki görüş istemi üzerine yasayla ilgili görüşünü dün açıkladı.

Anayasa Mahkemesi, yasada geçen “özel hasta bakma” tefsirindeki “özel” kelimesinin ve “ve/veya Kamu Görevlileri Yasası kapsamında” söz dizisinin Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna vardı.
Görüşte, kamuda görev yapan hekimlerin özel hasta bakma hakkı olmadığı belirtilirken, bu hekimlerin devlet hastanelerinde mesai saatleri dışında da hasta bakabileceği ve bunun için de ek ödenek alabileceği kaydedildi. Anayasa Mahkemesi’nin görüşünü Cumhurbaşkanı’na iletmesinin ardından yasanın Meclis’e iade edilmesi bekleniyor. 
Narin Ferdi Şefik başkanlığında yargıçlar Ahmet Kalkan, Mehmet Türker, Gülden Çiftçioğlu ve Tanju Öncül’den oluşan Anayasa Mahkemesi olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme, bugünkü oturumunda Cumhurbaşkanı’nın “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa’ya aykırı olup olmadığı” hususundaki görüş istemine ilişkin kararını verdi.
Oturumda, Cumhurbaşkanı adına Başsavcılığı temsilen Kıdemli Savcı İlter Koyuncuoğlu, Meclis’i temsilen Avukat Sevi Çağdaş Dayıoğlu ve mahkemenin görüş vermelerini talep ettiği Sağlık Bakanlığı’nı temsilen avukat Gülçin Arabulucu Soyal ve avukat Fatma Memiş, Kıbrıs Türk Hekimler Birliği Sendikası’nı temsilen şahsen ve avukat Jale Dizdarlı adına avukat Hasan Esendağlı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği adına ve avukat Minhan Sağıroğlu adına ve şahsen avukat Feyzi Hansel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ni temsilen avukat Levent Kızılduman yer aldı.
Anayasa Mahkemesi, yasanın 2. maddesinin 2. fıkrasıyla tadil edilen 2. maddede “özel hasta bakma” tefsirinde yer alan “özel” kelimesinin; 2. maddenin 1.fıkrasıyla tadil edilen 40. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesinde yer alan “özel” kelimesinin Anayasa’nın 8. Maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu sonucuna vardı.
Mahkeme görüşünde ayrıca, 3. maddenin 1. fıkrasıyla tadile edilen 40. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesinde yer alan “ve/veya Kamu Görevlileri Yasası kapsamında” söz dizisinin Anayasa’nın 1. maddesinde yer alan hukuk devletine aykırı olduğu belirtildi. Başsavcılık ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği, yasanın Anayasa’ya aykırı olduğu görüşünü savunuyordu. 

banner560
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner456

banner455