29
Kas 2020
Sorun sadece ‘’Hükümet Sistemi’’ değil

Son zamanlarda Türkiye siyasetinin hâlihazırda içinde bulunduğu çok yönlü sorunu ‘'hükümet sistemi'' sorunundan ibaret olarak görmek yönünde yaygın (ve yanlış) bir eğilim var. Meseleye böyle bakıldığı için, soruna çözüm...

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2020
‘’Reform Vaadi’’nden sonra

Geçen haftaki yazımda AKP hükümetinin reform vaadi izlenimi yaratan açıklamalarını ihtiyatlı bir iyimserlikle karşılamıştım. Aradan geçen bir hafta içindeki gelişmelere bakınca, ne yazık ki bu konuda ‘'ihtiyatlı iyimserlik''in...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2020
Reform vaadi: Bir iyi bir kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta içinde partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar kamuoyu tarafından iktidarın bir reform hazırlığı içinde olduğu şeklinde algılandı. Eğer bu izlenim doğruysa, önümüzdeki aylarda hükümetin...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2020
İktidar tutkusu ve ‘’Büyük adamlar’’

Lord Acton'ın (1834-1902) meşhur vecizesini hemen hemen herkes bilir: 'İktidarın yozlaştırma eğilimi vardır, mutlak iktidar ise mutlaka yozlaştırır.” Aslına bakılırsa, Türkçe 'yozlaştırma” kelimesi bu sözün bağlamında...

MAKALEYİ OKU
01
Kas 2020
İslâm, hoşgörü ve şiddet

Fransızlar iki hafta önce bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesi dehşetine tanık oldular. Vahşetin fâili maalesef bir Müslümandı. Bu vahşînin sözüm ona gerekçesi de, maktul öğretmenin derste öğrencilerine Charlie Hebdo dergisinin...

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2020
‘’Bizde öyle bir kayıt yok’’

Mayıs 2014'te kaleme aldığım ‘'Güvenlik Devletine Doğru'' başlıklı yazıda şöyle demişim:  ‘'Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın yapısını ve işleyişini yeniden düzenleyen malum kanunu çıkarmak suretiyle,...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2020
Cumhurbaşkanlığı ve dindarlık 

Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak, son yıllarda kamusal pozisyonları işgal edenlerin sözleri ve eylemleriyle makamlarının kamusal niteliğiyle uyuşmayan duruşlar sergilemelerini kanıksamış durumdayız. Böyle davrananların başında...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2020
‘’Adalet mülkün temelidir’’

Özgürlük, barış ve eşitlik gibi adalet de temel ahlâkî değerlerden biridir. Kadim çağlardan beri adalet ‘'erdemli'' insanın olduğu kadar, ‘'iyi toplum''un da karakteristik özelliklerinden biri sayılmıştır....

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2020
Anayasa Mahkemesi neden önemlidir?

İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne bağlı sahici demokratik bir rejim için Anayasa Mahkemesi vazgeçilmez önemdeki bir kurumdur. Bununla tutarlı olarak, popülist- otoriter rejimlerin hedef tahtasına koydukları kurumların başında da yine...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2020
‘’Türk Devleti’’nin doğası

Benim genel olarak devletin, ama özellikle de ‘'Türk Devleti''nin doğası hakkında iyimser olmadığım hiç değilse okuyucularım için sır olmasa gerektir. Kanaatimce, devletin hayırhah bir kurum olduğu inancı modern insanın başta...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2020
Yeniden normalleşmek kolay olmayacak

AKP yönetiminin son yıllarında Türkiye'nin sistemi art arda gelen olağandışılıklar tarafından şekillendirildi ve her bakımdan normalden uzaklaştı. Covid-19 salgınının etkilerini saymazsak, söz konusu olağandışılıklar esas olarak...

MAKALEYİ OKU
13
Eyl 2020
Kemalist vesayetten AKP vesayetine

Beş yıl kadar önce ‘'Bir Vesayet Kurumu Olarak Devlet'' başlıklı bir deneme kaleme almıştım. Orada modern devletin en büyük vesayetçi kurum olduğunu belirtmiş ve şöyle devam etmiştim: Devlet ‘'vesayetçidir, çünkü...

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2020
‘’Millî ve manevî değerler’’, ahlâk ve din

Milliyetçi-muhafazakârlar ve özellikle de onların siyasetteki temsilcileri başta gelen normatif referansları olarak sık sık ‘'millî ve manevî değerlerimiz''e atıf yaparlar. Şimdilerde buna bir de ‘'yerlilik ve millîlik''...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2020
Cumhuriyet’le hesaplaşmak

Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin Cumhuriyet'in resmî sembol ve ritüellerini onaylıyor görünmekten kaçındığı sır değil. Bunun somut göstergelerinin gitgide daha sık ve belirgin bir şekilde ortaya çıkması son yıllarda iyice göze...

MAKALEYİ OKU
23
Ağu 2020
Müjdelere muhtaç Türkiye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında millete bir müjde vereceğini açıklamasının ardından herkes müjdenin ne olabileceği hakkında tahmin yürütmeye başladı. Bu arada Reuters haber ajansı Erdoğan'ın millete müjdesinin Karadeniz'de...

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2020
Türkiye siyasetinde hareketlilik

Son bir hafta içinde Türkiye siyasetinde belirgin bir hareketlilik gözleniyor. Epey bir zamandır ekonomiyle ilgili olarak izlenen yanlış politikalar ve alınan yanlış kararların salgının etkisiyle daha da ağırlaşan faturası doların TL karşısında...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2020
Temel sorun şiddet kültürüdür

Son haftalarda İslâmî çevrelerin başını çektiği, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı yürütülen kampanya dolayısıyla aile içi şiddet, özellikle de kadınlara karşı şiddet meselesi gündemin baş sıralarına yerleşmiş bulunuyor. İslâmcılar...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2020
Kılıç sevdası, adalet ve din

Malum, camiye çevrilen Ayasofya'da kılınan ilk resmî-törensel Cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı hutbeyi elinde kılıçla okudu. Daha da tuhaf olanı, Başkan daha sonra aynı yerde kıldırdığı bayram namazında da minbere kılıçla...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2020
Hukuk Fikri, Evrensel Hukuk ve Medeniyet

Son yıllarda Türkiye'de neredeyse her gün bir hukuk skandalı veya en azından ağır bir hukuk ihlâli yaşanmaktadır. Benim de epey bir süredir kendime dert edindiğim bu büyük sorun, siyasî olarak bakıldığında, 2016'daki darbe girişiminin...

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2020
Devleti sınırlamak sahici bir ihtiyaçtır

Devlet karşısında aldıkları tutum bakımından insanları kabaca iki ana gruba ayırabiliriz. Birinci grupta devletin varlığının meşru olduğuna inananlar yer almaktadır. Bunların bir kısmı bunu ‘'anarşi''den kaçınmak ‘'ihtiyacı''na...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2020
Türkiye’nin siyasî ve idarî görünümü

Hâlihazırda Türkiye'nin gerek siyasetinde gerekse kamu idaresinde hâkim olan anlayış ve uygulama, maalesef, sadece hür-demokratik rejim standartları açısından değil, medenilik standartları açısından da kabul edilebilir olmaktan uzaktır....

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2020
Gün ‘Savunma mesleği’ne sahip çıkmak günüdür

Bilindiği gibi, avukatlık ‘'kamu hizmeti'' özelliği taşıyan bir ‘'serbest'' meslektir. Avukatlığın bir ‘'kamu hizmeti'' sayılması, avukatların devletin temel hukukî işlevlerinden biri olan ‘'yargı(lama)''...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2020
Türkiye Kürt sorununu çözmeden özgürleşemez

Türkiye'de devletin birlik-bütünlüğü ve bekâsı ile milletin birlik-bütünlüğü ve bekâsı, aralarındaki uzlaşmaz görünen görüş ayrılıklarına rağmen, laikçilerle dincileri birleştiren önceliklerdir. Esasen, ‘'devletçilik''...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2020
Bir ‘çıkış stratejisi’?

Türkiye epey bir zamandır ziyadesiyle sıkışmış bir durumda. Mevcut sistem kurumlarından insan malzemesine kadar akla gelebilecek hemen hemen her alanda dramatik bir iflâsı yaşıyor. O kadar kapsamlı bir iflâs manzarasıyla karşı karşıyayız...

MAKALEYİ OKU
14
Haz 2020
De Tocqueville ve Demokratik Despotizm

‘'Demokratik Uluslar Ne Tür Bir Despotizmden Korkmalıdırlar.” Bu, Alexis de Tocqueville'in ünlü Amerika'da Demokrasi adlı kitabının 2. Cildinde yer alan bir bölüm başlığıdır (Democracy in America, II, 1961, 378-84). Düşünürün...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2020
Aydın ve entelektüel

Türkçede ‘'aydın'' ve ‘'entelektüel'' kelimeleri genellikle aynı anlamda kullanılmaktadır. Buna göre, aydın ve entelektüellerin ayırt edici özelliği bunların okuyan-yazan, kültürlü ve düşünen kişiler...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2020
Barış ve adalet: Hangisi önce gelir?

Günümüzün önde gelen özgürlükçü düşünürlerinden Chandran Kukathas ‘'Liberal Takımadaları'' (Liberal Archipelago, 2003) adlı baş eserinde ve başka bazı yazılarında, ısrarla, siyaset felsefesinin ele alması gereken asıl...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2020
Demokrasiyi kilitleyen düşman kardeşler 

Çeyrek yüzyıl önce kaleme aldığım 'Alternatif Fobiler: Din ve Demokrasi” başlıklı yazıyı şöyle bitirmiştim: 'Sonuç olarak, Türkiye'de demokrasinin en temel açmazı, yukarıda işaret edilen iki-yönlü kıskaçtan bir türlü...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2020
‘’Özerk kurumlar’’ mı dediniz?

Liberal-demokratik rejimlerin gayet anlamlı sembolleri bunlar: parlamento, özerk kurumlar, bağımsız yargı.  Parlamento, toplumun demokratik temsilcilerinin kamusal meseleleri halka açık bir şekilde tezekkür edip karara bağladıkları yer;...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2020
Rejim kavramları

Günlük dilde siyasî rejimlerle ilgili terim ve sıfatlar çoğu zaman yanlış kullanılmaktadır. En azından Türkiye'de bu konuda akademik dil de maalesef yeterince özenli değildir; zaman zaman sosyal bilimcilerin bile bu kavramları gelişigüzel...

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2020
Sorun Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığıdır

Diyanet İşleri Başkanı'nın geçen haftaki Cuma hutbesi başta LGBT topluluğu olmak üzere pek çok kesimin tepkisini çekti. Tepki özellikle Başkanın şu sözlerine yönelikti: 'İslam, zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği,...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2020
Kültür ve özgürlük

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ünlü romancı Mario Vargas Llosa 2001 yılında Foreign Policy dergisinde yayımlanan ‘'Özgürlük Kültürü'' başlıklı denemesinde şöyle yazıyor:  ‘'Kültürlerin bize öğrettiği en...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2020
23 Nisan’dan 24 Nisan’a

Önümüzdeki günlerde modern Türkiye'nin tarihindeki iki önemli ama karşıt-anlamlı olay art arda gündeme gelecek: Kimilerimiz 23 Nisan'da Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu (1920) kutlarken, kimilerimiz -ve kimileri- de 24 Nisan'da...

MAKALEYİ OKU
12
Nis 2020
Siyasî tahakküm ve iktidar tutkusu

John Locke ünlü Sivil Yönetim Üstüne İkinci İnceleme adlı eserinde, insanlığın devletli toplumdan önceki ‘'tabiat hali''ni sadece ‘'özgürlük''le değil, siyasî ‘'eşitlik''le de tanımlamıştı....

MAKALEYİ OKU
05
Nis 2020
Türkiye'nin hukukî modernleşmesi

Bugün bazı yazılarımda kullandığım ''hukukî modernleşme'' terimiyle neyi kast ettiğimi Türkiye'nin tecrübesiyle bağlantılı olarak açıklamak istiyorum. Hukukî modernleşmenin bir anlamı ''tedvin''...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2020
Yeni gündem maddemiz: Medenilik 

Bir süredir içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar sona erdiğinde yine ülkenin kalıcı gündemiyle baş başa kalacağız. Daha önce bu gündemin ana başlıklarını ''özgürlük, adalet, barış ve refah'' olarak özetlemiştim....

MAKALEYİ OKU
22
Mar 2020
Kriz zamanlarında tehlikeli eğilimler

Malum, bugünlerde Coronavirüs salgını bütün dünyayı, bu arada ülkemizi de eşine az rastlanır bir krizle karşı karşıya bırakmış bulunuyor. İnsanlık neredeyse bir bekâ sorunu yaşıyor.  Tabiî, hemen aklımıza özgürlük-güvenlik...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2020
Adam Smith’e saygı

Geçen 9 Mart günü Adam Smith'in ünlü ‘'Ulusların Zenginliği'' (1776) adlı eserinin yayımının 244. yıldönümü idi. Adam Smith (1723-1790) modern iktisat biliminin kurucusu sayılan bir ‘'İskoç Aydınlanması''...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2020
Yeniden toplum olmaya ihtiyacımız var

Türkiye'nin son yıllarda uğradığı değişimin birçok sorunlu yanı olduğu muhakkak. Ancak, hepimiz neredeyse tamamiyle siyasete odaklandığımız için, genellikle sadece bu alanda ortaya çıkan sorunları görüyoruz: Tek kişinin keyfî yönetimi,...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2020
Geçen bir yıldan kalanlar

Bu gazetede çıkan ilk yazımın üstünden bir yıl geçti. Okuyucularımın fark etmiş olabilecekleri gibi, yazılarımda esas olarak daha önceki fıkra yazarlığı tecrübelerimde de izlediğim yöntemi izlemeye çalıştım: güncel olayları sadece...

MAKALEYİ OKU

banner456

banner459

banner468

banner460