12
Oca 2020
Vicdan kanunun alternatifi değildir

Cumhurbaşkanı bir konuşmasında şöyle diyor: ‘'Geçenlerde bir namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kızımızın gözü gidiyor. Kanunun en yüksek oranı bu. Şimdi diyorum ki ben de, bunu...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2020
Siyasî özgürlük ve iktisadî özgürlük

Çoğu kimse farkında olmasa da, siyasî özgürlükle iktisadî özgürlük aynı gerçeğin iki farklı görünümü ve dolayısıyla birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Çünkü bunların her ikisi de ‘'özgürlük'' temel değerinin...

MAKALEYİ OKU
29
Ara 2019
Modernlik insanoğlunun iyi arayışının sonu değildir

Modernlik daha önce de hiç eleştirilmemiş değildi ama özellikle son on yıllarda postmodern söylemin düşünce ve kısmen de bilim dünyasında etkili olmaya başlamasıyla birlikte bu eleştiriler hem arttı, hem de daha sistematik hale geldi. Aslına...

MAKALEYİ OKU
22
Ara 2019
AKP tecrübesinden çıkarılacak siyaset dersleri

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 17 yıllık iktidarının –bakış açınıza göre- ‘'hayal kırıklığı''yla veya ‘'fiyasko''yla sonuçlanmasından herkesin, bu arada kurulma aşamasındaki yeni partilerin de alacağı...

MAKALEYİ OKU
15
Ara 2019
İnsanlar niçin liberalizme koşmuyor?

Liberallerin çoğuna anlaşılabilir gelmeyen bir olgu var: ‘'Uygarlığımızın da temellerini oluşturan bireysel özgürlük ve özerklik; herkesin özgürlük ve dokunulmazlık temel haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayanan hür bir siyasî...

MAKALEYİ OKU
08
Ara 2019
İnsan hakları haftasında kültürel haklar

 ‘'İnsan hakları'' derken hukukî olmaktan önce ahlâkî bir kategoriyi kast ediyoruz. İnsan hakları kişilerin şu veya bu toplum veya kültürün mensupları yahut bir hukukî ilişkinin tarafları olarak değil de insanlar olarak...

MAKALEYİ OKU
05
Ara 2019
Devletten geçinmek

Devlet yönetiminin halkın rıza ve onayına dayanmasından, ‘'demokrasi''den filan sitayişle bahsetmemize bakmayın, aslında devletlerin varlığı biz yönetilenlerin istek ve irademizden bağımsızdır. Devletler ne sözleşmeci teorisyenlerin...

MAKALEYİ OKU
01
Ara 2019
Devletten geçinmek

Devlet yönetiminin halkın rıza ve onayına dayanmasından, ‘'demokrasi''den filan sitayişle bahsetmemize bakmayın, aslında devletlerin varlığı biz yönetilenlerin istek ve irademizden bağımsızdır. Devletler ne sözleşmeci teorisyenlerin...

MAKALEYİ OKU
24
Kas 2019
‘’Örgüt’’: Lânetli kelime

‘'Örgüt'' epey bir süredir Türkçe'nin lânetli kelimeleri arasında yer almaktadır. Bu, esas olarak, devletin bir başardığı bir şeydir. Bu başarıdaki en büyük pay da 12 Eylül yönetimine aittir. Türkiye'de genel...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2019
Piyasa ve özgürlük

 (Bugün 11 Aralık 2003 tarihli eski bir yazımı paylaşmak istiyorum) Merkezi plancılığa dayanan 'komuta ekonomisi”nin dramatik başarısızlığının tarihen sabit olmasından sonra, bir an için, iktisatta devletçi ve kollektivist yöntemlerin...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2019
Neden bu kadar çok ‘’Hain’’imiz var?

Yıllar önce ‘'İhanet Demeden Konuşamaz Mıyız?'' başlıklı bir yazı yazmıştım. O yazıyı yazmaya beni sevk eden, Türkiye'de siyasetçilerin birbirlerine karşı çok sıkça ‘'ihanet'' suçlaması yönelttikleri...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2019
Çıkış yok (mu)?

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum hiç iyi değil. Bu ‘'iyi olmama'' hali ülkenin genel gidişatının kötü olmasıyla sınırlı da değil. En az bunun kadar, hatta belki de bundan önemli olan, insanların bu durumu artık...

MAKALEYİ OKU
27
Eki 2019
Din dayatma ilkelliğinden vazgeçmek

Üç ay kadar önceki bir facebook paylaşımımda şöyle yazmıştım: ‘'İster dindar isterse lâik olsunlar, ‘kesin inançlılar' (true believers) kendi inancının 'kesin olarak doğru', hatta 'yegâne doğru' olduğuna...

MAKALEYİ OKU
20
Eki 2019
Türkiye barışçılığı başarabilir mi?

‘'Barışın yolu diye bir şey yoktur, barış yolun kendisidir.'' ‘'Toplum'' dediğimiz ortak varoluş tarzı herkesi yararlandıran bir işbirliği girişimidir. Toplum olmaktan elde edilecek olan ortak yararın veya kazancın...

MAKALEYİ OKU
13
Eki 2019
Savaşa dair

Savaş, ne yazık ki, insanoğlunun tarihi boyunca kaçınamadığı evrensel bir gerçek. Savaşla ilgili asıl sorun, insanların onun kötülüğünün farkında olmamaları veya bu noktayı gözden kaçırmaları değildir. Elbette, akıl ve ruh sağlığı...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2019
Kürt sorunu askıda

 Bugün medyada yer alan bir haberin başlığı: ‘'Polisten Kürtçe şarkı çalan mekâna uyarı: Biz anlamıyoruz, git bu şarkıları değiştir!''… Bu, üstelik Diyarbakır'da, yani insanların çoğunun anadilinin Kürtçe...

MAKALEYİ OKU
29
Eyl 2019
Yargıya adalet getirmek

Bir süredir Adalet Bakanlığı'nın ''yargıda reform'' hazırlığı içinde olduğu yolundaki haberler muhalefeti de harekete geçirdi. Medyadan öğrendiğimize göre, bu konuda CHP'nin başını çektiği girişim esas...

MAKALEYİ OKU
22
Eyl 2019
Türkiye barışa muhtaç 

Dün ”dünya barış günü'' idi.  Barışın evrensel bir değer ve ideal olduğuna şüphe yok. Bu hem dünya barışı hem de ulusal barış için geçerli bir yargıdır. Her iki alanda da barış, özgürlük ve adaletle birlikte, medenî...

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2019
Muhafazakâr-demokrat mı, liberal-demokrat mı?

 Yedi Temmuzda çıkan ‘'Babacan-Gül ikilisi Türkiye'yi normalleştirebilir mi?'' başlıklı yazımda özetle, esas olarak AKP'nin başlangıçtaki reformist kimliğini sahiplenme iddiasında olduğu ve partinin o zamanki...

MAKALEYİ OKU
08
Eyl 2019
‘’Cehennemlik’’ Tarafsızlık

Dante Alighieri'ye (1265-1321) atfedilen şöyle bir söz vardır: ‘'Cehennemin en sıcak bölümleri ahlâkî kriz anlarında tarafsızlıklarını sürdürenlere ayrılmıştır.'' Dante'ye atfedilmesinin doğru olup olmadığı...

MAKALEYİ OKU
01
Eyl 2019
Özgürlük-güvenlik dengesi mi dediniz?

Özgürlük-güvenlik ilişkisi her zaman hukuk ve siyasetin zor bir sorunu olmuştur. Bu zorluğun önemli bir nedeni, devletlerin genellikle özgürlük karşısında güvenliğe öncelik vermeleridir. Devletlere insan haklarına saygı ödevinden sapma...

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2019
Yeniden ‘’Halksız demokrasi, haksız hukuk’’

Türkiye'nin siyasî rejimini ‘'Halksız Demokrasi, Haksız Hukuk'' olarak tanımlayan yazıyı (Star, 2 Ocak 2010) kaleme alalı neredeyse on yıl oluyor. Öyle sanıyorum ki, bu formül rejimimizin bugünkü durumunu anlatmak için...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2019
Güvenlik devletinin konsolidasyonu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) bugünlerde kuruluşunun 18. yılını kutluyormuş.  Bu arada ben de merak ediyorum, AKP'liler neyi kutluyorlar acaba diye?..  Demokrasi, özgürlük ve refah vaadiyle yola çıktıktan 18 yıl sonra Türkiye'yi...

MAKALEYİ OKU
11
Ağu 2019
Siyasî modernlik ve medenilik

Malum, Türkiye'nin modernleşme macerasının iki yüzyılı aşkın bir geçmişi var. Pek kısa sayılamayacak bu süre içinde önce mutlak monarşiden anayasal monarşiye (meşrutiyete), oradan cumhuriyete ve nihayet demokrasiye geçtik. Bu dönemde...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2019
Kıbrıs'ta âdil bir çözüm şart

Kıbrıs'ın hâlihazırdaki siyasî yapısı tuhaftır. Şöyle ki: KKTC uluslararası hukuka göre bir devlet sayılmadığı için, ''Kıbrıs Cumhuriyeti'' resmî ''ülkesi''nde yaşayan nüfusun aşağı yukarı...

MAKALEYİ OKU
28
Tem 2019
Nasıl bir eğitim?

Türkiye'nin eğitim-öğretim sistemi bugün itibariyle iflâs etmiş durumdadır. Gerçi öteden beri durumu pek parlak değildi ama AKP iktidarının bugün getirdiği noktada bu sistem tamamen çıkmaza saplanmış bulunuyor. Nitekim, son yıllardaki...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2019
Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak

Geçen haftaki yazımda Türkiye'nin normalleşmesi ve özgürlükçü-demokratik bir sisteme geçebilmesi için en başta yeni bir siyasî perspektife ihtiyacımız olduğunu anlatmıştım. Siyasî sistemimizin o yazıda ana ilkelerini özetlediğim...

MAKALEYİ OKU
14
Tem 2019
Türkiye’nin yeni bir perspektife ihtiyacı var 

Bugün Türkiye hükümet sistemi ve diğer siyasî kurumları, dış ilişkileri, adalet sistemi ve ekonomisiyle hastadır. Bu, ülkeyi yeni siyasî oluşumlara gebe yapan temel ve acı gerçektir. Ancak, tam da bu şartlarda gerçekte neye ihtiyacımız...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2019
Babacan-Gül ikilisi Türkiye’yi normalleştirebilir mi?

Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilip göreve başlamasından sonra siyasetin içine girdiği durgunluğu bozabilecek tek önemli olay, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de arkasında...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2019
Genel iyi ne demektir?

Genel iyi, kısaca, bir toplumun ortak iyiliği demektir. Toplumun ortak iyi(liği) ise onun bütün üyelerinin paylaştığı çıkarlar veya yararları ifade eder. Bir kişinin, ailenin, zümrenin, sınıfın veya bir azınlığın çıkarının toplumun...

MAKALEYİ OKU