05
Nis 2020
Türkiye'nin hukukî modernleşmesi

Bugün bazı yazılarımda kullandığım ''hukukî modernleşme'' terimiyle neyi kast ettiğimi Türkiye'nin tecrübesiyle bağlantılı olarak açıklamak istiyorum. Hukukî modernleşmenin bir anlamı ''tedvin''...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2020
Yeni gündem maddemiz: Medenilik 

Bir süredir içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar sona erdiğinde yine ülkenin kalıcı gündemiyle baş başa kalacağız. Daha önce bu gündemin ana başlıklarını ''özgürlük, adalet, barış ve refah'' olarak özetlemiştim....

MAKALEYİ OKU
22
Mar 2020
Kriz zamanlarında tehlikeli eğilimler

Malum, bugünlerde Coronavirüs salgını bütün dünyayı, bu arada ülkemizi de eşine az rastlanır bir krizle karşı karşıya bırakmış bulunuyor. İnsanlık neredeyse bir bekâ sorunu yaşıyor.  Tabiî, hemen aklımıza özgürlük-güvenlik...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2020
Adam Smith’e saygı

Geçen 9 Mart günü Adam Smith'in ünlü ‘'Ulusların Zenginliği'' (1776) adlı eserinin yayımının 244. yıldönümü idi. Adam Smith (1723-1790) modern iktisat biliminin kurucusu sayılan bir ‘'İskoç Aydınlanması''...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2020
Yeniden toplum olmaya ihtiyacımız var

Türkiye'nin son yıllarda uğradığı değişimin birçok sorunlu yanı olduğu muhakkak. Ancak, hepimiz neredeyse tamamiyle siyasete odaklandığımız için, genellikle sadece bu alanda ortaya çıkan sorunları görüyoruz: Tek kişinin keyfî yönetimi,...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2020
Geçen bir yıldan kalanlar

Bu gazetede çıkan ilk yazımın üstünden bir yıl geçti. Okuyucularımın fark etmiş olabilecekleri gibi, yazılarımda esas olarak daha önceki fıkra yazarlığı tecrübelerimde de izlediğim yöntemi izlemeye çalıştım: güncel olayları sadece...

MAKALEYİ OKU
23
Şub 2020
Fren ve denge, adalet ve yargı

Yargı liberal-demokratik rejimlerin kilit kurumudur. Bu tür rejimlerde yargının başlıca iki işlevi vardır. İlk olarak, yargı, rejimin güç ve yetki konfigürasyonunda ‘'fren ve denge'' mekanizması olarak yer almak suretiyle siyasî...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2020
İktidar koalisyonu çatırdıyor mu?

Ekim 2017 tarihli bir yazımda, Erdoğan'ın iktidarının dayandığı koalisyonun çatırdaması yoluyla güç dengesinin Reis'in aleyhine dönmesi ihtimaline işaret ederek şöyle yazmıştım: ''Bana öyle geliyor ki, bu koalisyonun...

MAKALEYİ OKU
09
Şub 2020
Türkiye iflasın eşiğinde

Bugün itibariyle Türkiye'de devlet tıkanmış ve hatta iflasın eşiğine gelmiş bulunuyor. Hem içte hem de dışta… Kelimenin çağrıştırabileceği gibi sadece malî bir iflâsı kast etmiyorum. Siyasî, idarî, iktisadî kavramlarının ima...

MAKALEYİ OKU
02
Şub 2020
İfade özgürlüğüne gerçekten inanıyor muyuz?

İfade özgürlüğü konusunda Türkiye'de tam bir ikiyüzlülük yaşanıyor. Neredeyse herkes ifade özgürlüğünün vazgeçilmez değerde olduğunu ve genel bir temel hak teşkil ettiğini söylüyor veya en azından buna inandığı görüntüsü...

MAKALEYİ OKU
26
Oca 2020
Hukuk geri gelecek mi?

Hukuk, toplum olarak var olmanın zorunlu bir şartıdır. Eski bir Latin vecizesinde dendiği gibi, ‘'Nerede toplum varsa, orada hukuk da vardır.''  Onun için, bir toplum için hukukun yokluğu herhangi bir eksiklik değil, onun insanca...

MAKALEYİ OKU
23
Oca 2020
Komploculuğa ve bilgisizliğe yatırım çıkmaz yoldur

Son yıllarda Türkiye'de siyaset yapma tarzına ârız olan, birbiriyle ilişkili iki yönelim özellikle dikkat çekiyor. Bunlardan biri, kitlelerin bilgisizliğine diğeri ise komplocu mantığına yatırım yapmaktır. Popülizm de bu ikisini birbirine...

MAKALEYİ OKU
19
Oca 2020
Komploculuğa ve bilgisizliğe yatırım çıkmaz yoldur

Son yıllarda Türkiye'de siyaset yapma tarzına ârız olan, birbiriyle ilişkili iki yönelim özellikle dikkat çekiyor. Bunlardan biri, kitlelerin bilgisizliğine diğeri ise komplocu mantığına yatırım yapmaktır. Popülizm de bu ikisini birbirine...

MAKALEYİ OKU
12
Oca 2020
Vicdan kanunun alternatifi değildir

Cumhurbaşkanı bir konuşmasında şöyle diyor: ‘'Geçenlerde bir namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kızımızın gözü gidiyor. Kanunun en yüksek oranı bu. Şimdi diyorum ki ben de, bunu...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2020
Siyasî özgürlük ve iktisadî özgürlük

Çoğu kimse farkında olmasa da, siyasî özgürlükle iktisadî özgürlük aynı gerçeğin iki farklı görünümü ve dolayısıyla birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Çünkü bunların her ikisi de ‘'özgürlük'' temel değerinin...

MAKALEYİ OKU
29
Ara 2019
Modernlik insanoğlunun iyi arayışının sonu değildir

Modernlik daha önce de hiç eleştirilmemiş değildi ama özellikle son on yıllarda postmodern söylemin düşünce ve kısmen de bilim dünyasında etkili olmaya başlamasıyla birlikte bu eleştiriler hem arttı, hem de daha sistematik hale geldi. Aslına...

MAKALEYİ OKU
22
Ara 2019
AKP tecrübesinden çıkarılacak siyaset dersleri

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 17 yıllık iktidarının –bakış açınıza göre- ‘'hayal kırıklığı''yla veya ‘'fiyasko''yla sonuçlanmasından herkesin, bu arada kurulma aşamasındaki yeni partilerin de alacağı...

MAKALEYİ OKU
15
Ara 2019
İnsanlar niçin liberalizme koşmuyor?

Liberallerin çoğuna anlaşılabilir gelmeyen bir olgu var: ‘'Uygarlığımızın da temellerini oluşturan bireysel özgürlük ve özerklik; herkesin özgürlük ve dokunulmazlık temel haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayanan hür bir siyasî...

MAKALEYİ OKU
08
Ara 2019
İnsan hakları haftasında kültürel haklar

 ‘'İnsan hakları'' derken hukukî olmaktan önce ahlâkî bir kategoriyi kast ediyoruz. İnsan hakları kişilerin şu veya bu toplum veya kültürün mensupları yahut bir hukukî ilişkinin tarafları olarak değil de insanlar olarak...

MAKALEYİ OKU
05
Ara 2019
Devletten geçinmek

Devlet yönetiminin halkın rıza ve onayına dayanmasından, ‘'demokrasi''den filan sitayişle bahsetmemize bakmayın, aslında devletlerin varlığı biz yönetilenlerin istek ve irademizden bağımsızdır. Devletler ne sözleşmeci teorisyenlerin...

MAKALEYİ OKU
01
Ara 2019
Devletten geçinmek

Devlet yönetiminin halkın rıza ve onayına dayanmasından, ‘'demokrasi''den filan sitayişle bahsetmemize bakmayın, aslında devletlerin varlığı biz yönetilenlerin istek ve irademizden bağımsızdır. Devletler ne sözleşmeci teorisyenlerin...

MAKALEYİ OKU
24
Kas 2019
‘’Örgüt’’: Lânetli kelime

‘'Örgüt'' epey bir süredir Türkçe'nin lânetli kelimeleri arasında yer almaktadır. Bu, esas olarak, devletin bir başardığı bir şeydir. Bu başarıdaki en büyük pay da 12 Eylül yönetimine aittir. Türkiye'de genel...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2019
Piyasa ve özgürlük

 (Bugün 11 Aralık 2003 tarihli eski bir yazımı paylaşmak istiyorum) Merkezi plancılığa dayanan 'komuta ekonomisi”nin dramatik başarısızlığının tarihen sabit olmasından sonra, bir an için, iktisatta devletçi ve kollektivist yöntemlerin...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2019
Neden bu kadar çok ‘’Hain’’imiz var?

Yıllar önce ‘'İhanet Demeden Konuşamaz Mıyız?'' başlıklı bir yazı yazmıştım. O yazıyı yazmaya beni sevk eden, Türkiye'de siyasetçilerin birbirlerine karşı çok sıkça ‘'ihanet'' suçlaması yönelttikleri...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2019
Çıkış yok (mu)?

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum hiç iyi değil. Bu ‘'iyi olmama'' hali ülkenin genel gidişatının kötü olmasıyla sınırlı da değil. En az bunun kadar, hatta belki de bundan önemli olan, insanların bu durumu artık...

MAKALEYİ OKU
27
Eki 2019
Din dayatma ilkelliğinden vazgeçmek

Üç ay kadar önceki bir facebook paylaşımımda şöyle yazmıştım: ‘'İster dindar isterse lâik olsunlar, ‘kesin inançlılar' (true believers) kendi inancının 'kesin olarak doğru', hatta 'yegâne doğru' olduğuna...

MAKALEYİ OKU
20
Eki 2019
Türkiye barışçılığı başarabilir mi?

‘'Barışın yolu diye bir şey yoktur, barış yolun kendisidir.'' ‘'Toplum'' dediğimiz ortak varoluş tarzı herkesi yararlandıran bir işbirliği girişimidir. Toplum olmaktan elde edilecek olan ortak yararın veya kazancın...

MAKALEYİ OKU
13
Eki 2019
Savaşa dair

Savaş, ne yazık ki, insanoğlunun tarihi boyunca kaçınamadığı evrensel bir gerçek. Savaşla ilgili asıl sorun, insanların onun kötülüğünün farkında olmamaları veya bu noktayı gözden kaçırmaları değildir. Elbette, akıl ve ruh sağlığı...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2019
Kürt sorunu askıda

 Bugün medyada yer alan bir haberin başlığı: ‘'Polisten Kürtçe şarkı çalan mekâna uyarı: Biz anlamıyoruz, git bu şarkıları değiştir!''… Bu, üstelik Diyarbakır'da, yani insanların çoğunun anadilinin Kürtçe...

MAKALEYİ OKU
29
Eyl 2019
Yargıya adalet getirmek

Bir süredir Adalet Bakanlığı'nın ''yargıda reform'' hazırlığı içinde olduğu yolundaki haberler muhalefeti de harekete geçirdi. Medyadan öğrendiğimize göre, bu konuda CHP'nin başını çektiği girişim esas...

MAKALEYİ OKU