16
Haz 2019
İmamoğlu kazanırsa ne olur?

İstanbul sakinleri olarak gelecek Pazar günü tekrar sandık başına gideceğiz. İşin ilginci, seçimin iptal edilmesi muhalif kesimde ne kadar hayal kırıklığına yol açtıysa, 23 Haziran'da yapılacak olan yeni seçimin sonucundan da aynı...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2019
Gerçekten ahlâklı bir toplum muyuz?

Ülkemizde ahlâksızlığa görünüşte sert tepki verenler ile sıkı ahlâk bekçiliği yapanlar o kadar çok ki, bunlara bakarsanız, toplumumuzun çok ahlâklı olduğunu düşünebilirsiniz. Siyasetçilerimiz de ‘'millî ve manevî değerlerimiz''den...

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2019
Bu hâkimler adalet dağıtamaz

Birkaç gün önce bir hâkimin duruşma esnasında bir kadın avukatın etek boyunu ölçmeye yeltenmesi haklı olarak ülkede yaygın bir hoşnutsuzluk havası yarattı. Yargı sistemimizde hemen hemen her gün buna benzer tuhaflıklarla karşılaşıyoruz....

MAKALEYİ OKU
26
Mayıs 2019
Eğitimde yeni sistem mi?

 Türkiye'de öteden beri ilk ve orta öğretime hâkim olan zihniyetin öğrencilerin akıllarını özgürleştirmek, zihinsel becerilerini geliştirmek ve onları hayata hazırlamakla hemen hemen hiçbir ilgisinin olmadığı bilinmeyen bir şey...

MAKALEYİ OKU
19
Mayıs 2019
Şef zihniyetiyle demokrasi olmaz 

 Son yıllarda Batılı medyada ve akademik camiada Türkiye hakkında geçerli olan görüş,  ‘'kişisel yönetim'' bugünkü rejimimizin baskın özelliklerinden biri olduğudur. Siyasî rejimimizin kişiselci karakteriyle ilgili...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2019
Özgürlüğün düşmanı: Hikmet-i hükümet

 Bu gazetedeki ilk yazımda özgürlüğü 'temel ihtiyaç'' olarak nitelemiş ve özgür toplumun bazı özelliklerini açıklamaya çalışmıştım. Bugün aynı konuyu, merkezinde devletin failliğinin yattığı başka bir perspektifle...

MAKALEYİ OKU
05
Mayıs 2019
Lâik devlet, seküler siyaset

 Bugünkü Türkiye siyasetinin belirgin özelliklerinden biri din istismarıdır. Gerçi öteden beri din istismarı özellikle muhafazakâr siyasetçilerin rakipleri karşısında avantaj sağlamak için başvurdukları bir araç olmuştur. Ama ilk...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2019
Türkiye nasıl normalleşir?

Yazının başlığından anlaşılacağı gibi, bendeniz ülkemizin hâlihazırdaki siyasî durumunun normal olmadığını düşünüyorum: Kurumsal temelleri ve işleyişi ile Türkiye siyaseti epey bir zamandır hiç de normal değil. Neden böyle düşündüğümü...

MAKALEYİ OKU
28
Nis 2019
Türkiye nasıl normalleşir?

 Yazının başlığından anlaşılacağı gibi, bendeniz ülkemizin hâlihazırdaki siyasî durumunun normal olmadığını düşünüyorum: Kurumsal temelleri ve işleyişi ile Türkiye siyaseti epey bir zamandır hiç de normal değil. Neden böyle...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2019
Özgürlük, refah ve piyasalar

 Genel bir eğilim olarak insanlar her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, hayırhah bir merkezî elin bütün kötülükleri kaldırıp dünyayı iyileştirebileceğine, bu yolla dünyada cennetin kurulabileceğine inanırlar. Buna bağlı olarak,...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2019
Özgürlük, refah ve piyasalar

Anayasa Hukuku Profesörü Genel bir eğilim olarak insanlar her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, hayırhah bir merkezî elin bütün kötülükleri kaldırıp dünyayı iyileştirebileceğine, bu yolla dünyada cennetin kurulabileceğine inanırlar....

MAKALEYİ OKU
18
Nis 2019
Türkiye’nin denetimsiz ve dengesiz rejimi

 Günümüzde demokrasi deyince akla gelen Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da geçerli olan liberal temsilî demokrasidir. Bu rejimlerin ‘'liberal'' olmaları, oralarda seçilmiş iktidarların yönetim yetkisinin sınırlı...

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2019
Türkiye’nin denetimsiz ve dengesiz rejimi

 Günümüzde demokrasi deyince akla gelen Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da geçerli olan liberal temsilî demokrasidir. Bu rejimlerin ‘'liberal'' olmaları, oralarda seçilmiş iktidarların yönetim yetkisinin sınırlı...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2019
Türkiye’de ‘’local government’’ var mı?

Türkiye'de geçen 31 Mart'ta mahallî idare seçimleri yapıldı. Son yıllarda âdet olduğu üzere, seçim sonuçları üzerinde siyasî partiler arasında anlaşmazlıklar ortaya çıktı ve hararetli tartışmalar yaşandı. Bu konudaki tecrübesi...

MAKALEYİ OKU
31
Mar 2019
Hukukun İşlevi

 Daha önceki bir yazımda doğru anlamda hukukun ne anlama geldiği üstünde durmuştum. Bugün ise hukukun işlevini ele almak istiyorum. ‘'Hukukun işlevi''nden kasıt, kısaca, hukukun neye yaradığıdır. Daha somut olarak belirtmek...

MAKALEYİ OKU
24
Mar 2019
Demokrasi nedir?

Medenî dünyada bugün en fazla itibar edilen siyasî ideal demokrasidir. Demokrasinin bu saygınlığının nedenlerinden biri, kendi başına değeri yanında, onun başka bazı siyasî değer veya idealleri de içine alan daha genel ve hatta üst bir...

MAKALEYİ OKU
17
Mar 2019
Devlet tapınması ve bekâ sorunu

Türk kültürünün neredeyse ayırt edici özelliğidir devlete tapınmak. Sözümona ‘'bekâ'' kaygısının bizim siyasî gündemimizden hiç düşmemesinin ana nedeni budur. Bunun da arkasında, Türkiye'de devlet-toplum ilişkilerine...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2019
Hukuk nedir?

Hukuk her yerde toplum olarak var olmanın vazgeçilmez temelidir. Eski Romalıların dediği gibi, ‘'nerede toplum varsa, orada hukuk vardır'' (Ubi societas, ibi ius).  Hukuk bu anlamda evrensel olmakla beraber, hukukun gerek mahiyeti...

MAKALEYİ OKU