Kriz kapıda

banner453

Hükümet, yanlış hesap yapıldığı gerekçesiyle HP ödeneğinde yüzde 2 azaltma kararı aldı, sendikalar ayağa kalkarak eylem uyarısı yaptı

Kriz kapıda
banner432

Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 66’ncı maddesine dayanarak Temmuz ayında çalışanlara ve emeklilere verilecek hayat pahalılığı ödeneğinde yüzde 2 kesintiye gidilmesi kararı aldı.

Açıklama yapan sendikalar kararın geri alınmaması durumunda çalışma barışının bozulacağı uyarısında bulundu. 
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise geçmiş hükümet döneminde  temmuz-aralık aylarını kapsayan hayat pahalılığının yanlış hesaplanarak, yüzde 2.03 oranında fazladan ödeme yapıldığını, şimdi yapılanın ise bu yanlış uygulamanın düzeltilmesi olduğunu ifade etti.
 Yasa gücünde 12 kararname çıkaran Bakanlar Kurulu, “Devlet, Anayasa’nın 66’ncı maddesinde belirtilen ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak ödevlerini, ekonomik gelişme ve mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir” hükmü uyarınca, “ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki zorunluluğun ivediliği dikkate alınarak bütçe giderlerinin yüzde 80’inin personel giderlerinden oluştuğu gerçeğinden hareketle, Temmuz 2019’da uygulanacak hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin yapılacak hesaplamada ortaya çıkacak yüzdelik artış oranının 2 puan eksiltilerek tasarruf sağlanmasını” amaçlıyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan ve hayat pahalılığı ödeneğinin yüzde 2 azaltılmasını içeren 12 yasa gücünde kararnamenin adları şöyle:
1. Kamu Görevlileri Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25'inciMaddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
2. Emeklilik Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 31'inci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
3. Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 36'ncı Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
4. Öğretmenler Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 53'üncü Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
5.Polis Örgütü (Kuruluş, Görev Ve Yetkileri)Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 40'ıncı Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
6. Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 24'üncü Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
7. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 23'üncü Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
8. Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 28'inci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
9. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 51 'İnci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
10. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 9'uncu Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
11. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen Geçici 8'inci Maddesinin (4)'Üncü Fıkrasının Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
12. Sosyal Güvenlik Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 110'uncu Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 

Kişisel verilen işlenmesi ve gizliliğinin korunması tüzüğü
Diğer yandan, Elektronik Haberleşme Yasası altında “Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilen İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Tüzüğü” çıkarıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Tüzük, elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunması için elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcıların uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor.

Amcaoğlu: Hatalı uygulama düzeltildi
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu,  geçmiş hükümet döneminde  temmuz-aralık aylarını kapsayan hayat pahalılığının yanlış hesaplanarak, yüzde 2.03 oranında fazladan ödeme yapıldığını, şimdi yapılanın ise bu yanlış uygulamanın düzeltilmesi olduğunu ifade etti.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu “Amacımız, yanlış uygulamayı ortadan kaldırmak. Hayatı pahalılaşltırmak değil, ucuzlatmak” dedi.
Bakan Amcaoğlu, temmuz- aralık ayını kapsayan altı ay için gerçekleşmesi gereken hayat pahalılığı oranının %29.96 olması gerekirken, ödenen oranın  %31. 99 olduğunu ve ortaya %2.03 oranında fark çıktığını kaydetti. Amcaoğlu, şimdi yapılanın bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
Konunun,  kamuoyunda “kamu çalışanları ve emekli maaşlarında  hayat pahalılığı oranında yüzde 2 kesinti” olarak yansıtıldığını kaydeden Amcaoğlu, hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili %2.03 oranında yapılan yanlış hesaplama ile  bütçede 80 milyon TL açık oluştuğunu belirtti.

Bıçaklı: İvedi olarak geri dönün
Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümete; “çalışanların ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı hayat pahalılığı oranından yüzde 2 oranında kesinti yapma kararından ivedi olarak geri dönmesi” çağrısında bulundu.
Bıçaklı, “Aksi halde ülkedeki çalışma barışı çok erken bir zamanda ciddi şekilde bozulacağını herkesin bilmesini isteriz” dedi.
Arslan Bıçaklı yazılı açıklamasında, ülkede son dönemlerde akaryakıta, elektriğe, gaza ve bütün tüketim maddelerine yapılan zamlarla çalışanların ve emeklilerin alım gücünün nerdeyse yüzde 30-35 oranında azaldığını kaydetti.

HAK-SEN: Kabul edilemez
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), “hükümetin  yasa gücünde kararname ile  hayat pahalılığı hakkından yüzde 2 kesintiye gitmesinin” kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bengihan: Sessiz kalmayacağız
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Anayasaya aykırı bir şekilde kanun hükmüne kararname ile çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneği hakkına el uzatılması karşısında sessiz kalmayacaklarını” belirterek, “Hukuki süreç yanında her türlü eylem hakkımızı kullanarak mücadele edeceğiz” dedi.
Bengihan yazılı açıklamasında, UBP-HP hükümetinin “tasarruf” adı altına çalışanların ve emeklilerin yasal hakkı olan hayat pahalılığı ödeneğine göz diktiğini savunarak, hükümetin temmuz ayında maaşlara yansıtılacak hayat pahalılığından yüzde 2 kesinti yapmak amacıyla hazırlanan kanun hükmünde kararnameyi eleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 11:42

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER