banner564
banner556

Ön izin şart

Türkiye, AB ve üçüncü ülkelerden karma yem ithalatı serbest bırakıldı

Ön izin şart

 Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü’nün denetimine tabi olan karma hayvan yemi ithalatı, Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve üçüncü ülkelerden Hayvancılık Dairesi’nden ön izin alma koşuluyla  serbest bırakıldı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Hayvancılık Dairesi tarafından düzenlenen ön izin prosedürü şöyle: 
“Karma yem, Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve üçüncü ülkelerden ithal edilebilir.  
Türkiye’den karma yem ithalatı ikinci bir duyuruya kadar, sadece Tarım Kredi Koperatifleri’nden yapılabilir. Aşağıda verilen bağlantı adresinden ilgili kooperatiflerin listesi bulunabilir. (//www.tarimkrediyem.com.tr/tkyem/)
İthalat, Hayvancılık Dairesi’nden ön izin alınması koşulu ile yapılabilir. İzin alınmadan ithalat yapılması durumunda, ilgili ürün ya menşeine iade edilir ya da imha edilir. Bu durumda, sorumlu ithalatçılara herhangi bir tazminat ödenmez ve ürünün imhasına ilişkin tüm masraflar sorumlu ithalatçıdan tahsil edilir. Sorumlu ithalatçı, Hayvancılık Dairesinden karma yem ithal etmek için izin alan kişi, kurum veya kuruluşları anlatır.
Ön izin alabilecek işletmeler; Hayvancılık Dairesi’ne kayıtlı yem fabrikaları ile yem işletmeleri, Veteriner Dairesi’ne kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri, hayvancılık kooperatifi ve köy kooperatifleri, ön izin başvurusu için gerekli olan evraklar; Başvuru dilekçesi, proforma fatura, ürünü ithal edecek olan kişi veya kurumların ilgili dairelerden alacakları belge (hayvancı ise Veteriner Dairesinden, yem fabrikası veya işletmesi ise Hayvancılık Dairesinden, Kooperatif ise Kooperatif Şirketler Mukayyitiğinden). 
İhracatçı ülkenin yetkili otoritesi tarafından, ürünü imal eden firma adına düzenlediği tescil/onay/üretim izin belgesi. ürüne ait etiket örneği. (şirket kaşe ve mühürlü olacak.), Spesifikasyon Belgesi, Hayvancılık Dairesi, yukarıda belirtilenler dışında da ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir,
Fiili İthalat sırasında izin için gereken evraklar: (gümrük girişi sırasında);
Hayvancılık Dairesi tarafından onaylanmış ön izin belgesi. Fatura. İhracatçı ülkenin yetkili otoritesi tarafından düzenlenen Yem ve Yemlik Maddeler için Sağlık Sertifikası. İhracatçı ülkenin yetkili otoritesi tarafından düzenlenen bitki sağlık sertifikası. İthal edilen ürün için, akredite bir laboratuvarda yapılmış pestisit ve aflatoksin analiz sonuçları. 
Hayvancılık Dairesi’nin kendi belirleyeceği bir laboratuvarda, kendi belirleyeceği parametreler doğrultusunda test yaptırma yetkisi vardır. Hayvancılık Dairesi tarafından yaptırılan testler sonucunda yasaklı veya limit üstü madde tespit edilmesi veya etiket bilgisi veya analiz raporunda belirtilen parametrelere uymayan veriler elde edilmesi durumunda, ürün hakkında verilecek karar saklı kalmak koşulu ile analiz masrafları sorumlu ithalatçıdan tahsil edilir.” 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner464

banner465