“Yanıltıcı ve talihsiz”

Maliye Bakanlığı, asgari ücretin vergiden muaf olduğunu belirterek yapılan açıklamalara yanıt verdi

“Yanıltıcı ve talihsiz”

 Maliye Bakanlığı, yasa gereği yapılan değişiklikle, sene başında yürürlükte bulunan asgari ücretin vergiden muaf olmasının sağlandığını açıkladı. 

Bakanlık, 30,000 TL ile mukayese edilerek herkesin %37 oranında vergi ödeyeceği açıklamasının talihsiz bir açıklama olduğu görüşünü kamuoyu ile paylaştı.
Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel medyada yayınlanan “Gelir Vergisi düzenlemelerine ilişkin” açıklamaların tamamen yanıltıcı ve/veya eksik bilgiden kaynaklandığı kaydedildi. 

Vergi hesaplaması
Maliye Bakanlığı, “24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 12’nci 14’üncü ve 52’nci” maddelerinde 2019 yılı Gelir Vergisine tabi kazançlarda vergi hesaplamasını etkileyen düzenlemeleri şöyle açıkladı:
“12’nci madde ile yapılan değişiklik Gelir Vergisi yükümlülerine elde ettikleri gelirden verilen kişisel indirim miktarı 21,750 TL’sından 28,300 TL’na yükseltilmiştir. Bu değişiklik gelir üzerinden hesaplanacak vergiyi azaltıcı yönde etki yapmaktadır.
52’nci madde ile yapılan değişiklik ise Gelir Vergisine tabi kazançlardan yasada belirlenen kişisel indirim, özel indirim, eş ve çocuk indirimleri ve benzeri indirimler düşüldükten sonra kalan matrahın hesaplanmasına yöneliktir. 2007 yılından beri önemli bir açılım getirilmeyen bu matrahlara açılım getirilmiştir.
Şöyle ki 2007- 2013 yılları arasında 22,350 TL’nin üzerindeki matrahlardan %37, 2014- 2018 yılları arasında 23,650 TL’nin üzerindeki matrahlar % 37 oranında vergilendirilmekteydi. Yapılan düzenleme ile 30,000 TL’nin üzerindeki matrah miktarları %37’den vergilendirilmeye tabi tutulacaktır. Diğer bir deyişle 2019 yılı öncesi yıllarda 30,000 TL matrah üzerinden 8,164,50 TL vergi alınırken 2019 yılında 30,000 TL matrah üzerinden 7,050 TL vergi alınacaktır.
14’ncü maddede ise yapılan düzenlemede yasa ile sağlanan özel indirim miktarı %17 oranından %10 oranına çekilerek özellikle yüksek maaşlardan daha yüksek oranda vergi alınması amaçlanmıştır.
Bu düzenleme özel sektörde maaş dışında elde edilen kazançlarda %10 oranında uygulanmaktaydı.”
Maliye Bakanlığı, 3 madde üzerinden yapılan düzenlemenin birlikte değerlendirildiği zaman ise ortaya çıkan sonucu şöyle özetledi:

Daha yüksek vergi
 “Ücretlilerde Müdür, Müsteşar ve Bakan maaşlarından daha yüksek oranda vergi alınması,
47/2010 sayılı Yasa ile istihdam edilenlerden ve özel sektörde çalışan düşük maaşlılardan daha az oranda vergi alınması,
Gelir Vergisine tabi ücret geliri dışında gelir elde edenlerden 2018 ve önceki yıllara göre daha düşük oranda vergi alınması, 

Asgari ücret vergiden muaf 
Aynı zamanda yasa gereği yapılan değişiklikle sene başında yürürlükte bulunan asgari ücretin vergiden muaf olması sağlanmıştır.
Sosyal Medya’da yapılan Net Asgari Ücretin 2,740 TL x 12= 32,800 TL’nin vergi matrahındaki 30,000 TL ile mukayese edilerek herkesin %37 oranında vergi ödeyeceği açıklaması hiçbir Yasa ile bağdaşmayan tamamıyla Gelir Vergisi Yasasındaki hesaplama yöntemini bilmeyenler tarafından yapılan talihsiz bir açıklama olduğunu görülen lüzum üzerine kamuoyuyla paylaşma gereğini duyuyoruz.”
Maliye Bakanlığı, asgari ücretin vergiden muaf olduğunu belirterek yapılan açıklamalara yanıt verdi

“Yanıltıcı ve talihsiz”

Maliye Bakanlığı, yasa gereği yapılan değişiklikle, sene başında yürürlükte bulunan asgari ücretin vergiden muaf olmasının sağlandığını açıkladı. 
Bakanlık, 30,000 TL ile mukayese edilerek herkesin %37 oranında vergi ödeyeceği açıklamasının talihsiz bir açıklama olduğu görüşünü kamuoyu ile paylaştı.
Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel medyada yayınlanan “Gelir Vergisi düzenlemelerine ilişkin” açıklamaların tamamen yanıltıcı ve/veya eksik bilgiden kaynaklandığı kaydedildi. 

Vergi hesaplaması
Maliye Bakanlığı, “24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 12’nci 14’üncü ve 52’nci” maddelerinde 2019 yılı Gelir Vergisine tabi kazançlarda vergi hesaplamasını etkileyen düzenlemeleri şöyle açıkladı:
“12’nci madde ile yapılan değişiklik Gelir Vergisi yükümlülerine elde ettikleri gelirden verilen kişisel indirim miktarı 21,750 TL’sından 28,300 TL’na yükseltilmiştir. Bu değişiklik gelir üzerinden hesaplanacak vergiyi azaltıcı yönde etki yapmaktadır.
52’nci madde ile yapılan değişiklik ise Gelir Vergisine tabi kazançlardan yasada belirlenen kişisel indirim, özel indirim, eş ve çocuk indirimleri ve benzeri indirimler düşüldükten sonra kalan matrahın hesaplanmasına yöneliktir. 2007 yılından beri önemli bir açılım getirilmeyen bu matrahlara açılım getirilmiştir.
Şöyle ki 2007- 2013 yılları arasında 22,350 TL’nin üzerindeki matrahlardan %37, 2014- 2018 yılları arasında 23,650 TL’nin üzerindeki matrahlar % 37 oranında vergilendirilmekteydi. Yapılan düzenleme ile 30,000 TL’nin üzerindeki matrah miktarları %37’den vergilendirilmeye tabi tutulacaktır. Diğer bir deyişle 2019 yılı öncesi yıllarda 30,000 TL matrah üzerinden 8,164,50 TL vergi alınırken 2019 yılında 30,000 TL matrah üzerinden 7,050 TL vergi alınacaktır.
14’ncü maddede ise yapılan düzenlemede yasa ile sağlanan özel indirim miktarı %17 oranından %10 oranına çekilerek özellikle yüksek maaşlardan daha yüksek oranda vergi alınması amaçlanmıştır.
Bu düzenleme özel sektörde maaş dışında elde edilen kazançlarda %10 oranında uygulanmaktaydı.”
Maliye Bakanlığı, 3 madde üzerinden yapılan düzenlemenin birlikte değerlendirildiği zaman ise ortaya çıkan sonucu şöyle özetledi:

Daha yüksek vergi
 “Ücretlilerde Müdür, Müsteşar ve Bakan maaşlarından daha yüksek oranda vergi alınması,
47/2010 sayılı Yasa ile istihdam edilenlerden ve özel sektörde çalışan düşük maaşlılardan daha az oranda vergi alınması,
Gelir Vergisine tabi ücret geliri dışında gelir elde edenlerden 2018 ve önceki yıllara göre daha düşük oranda vergi alınması, 

Asgari ücret vergiden muaf 
Aynı zamanda yasa gereği yapılan değişiklikle sene başında yürürlükte bulunan asgari ücretin vergiden muaf olması sağlanmıştır.
Sosyal Medya’da yapılan Net Asgari Ücretin 2,740 TL x 12= 32,800 TL’nin vergi matrahındaki 30,000 TL ile mukayese edilerek herkesin %37 oranında vergi ödeyeceği açıklaması hiçbir Yasa ile bağdaşmayan tamamıyla Gelir Vergisi Yasasındaki hesaplama yöntemini bilmeyenler tarafından yapılan talihsiz bir açıklama olduğunu görülen lüzum üzerine kamuoyuyla paylaşma gereğini duyuyoruz.” 

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 11:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER