banner564
banner622

İşte 14 madde

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, müzakerelerde elde ettikleri başarıları sıraladı

İşte 14 madde
banner598
Rum Dışişleri Bakanı Yuannis Kasulidis’in “çözüm perspektifi ve bugüne kadarki müzakerelerde edinilen kazanımların yitirilmemesi gerektiğine” ilişkin açıklaması, dünkü Alithia gazetesi tarafından detaylandırılarak aktarıldı.
    “Neden Kaldığımız Yerden?” başlığını kullanan gazete, bugüne kadar edinilen kazanımları şöyle sıraladı:
   1-Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı: Birleşik Kıbrıs, eşit statüde kurulan ve meşruiyetlerini daha önce var oldukları için değil Anayasa maddelerinden alan iki oluşturucu devletten oluşur. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temel taşı, yani 1960 Kuruluş Antlaşması yürürlükte kalacak, Kıbrıs (çözüm aracılığıyla), Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğundan beri imzaladığı bütün uluslararası antlaşmalar ile BM ve AB üyesi olmaya devam edecek.
   2-Tamamının veya bir kısmının herhangi başka bir ülkeyle birleşmesi veya her türlü taksim, ayrılık veya herhangi başka bir statü değişikliği yasak.
   3-İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon ile çözümün federal niteliği güvence altına alınıyor.
   4-Uluslararası hukuk tahtında bir devletin ayırt edici özelliği olan üç temel ilkede, yani; tek ve bir uluslararası temsiliyet, tek ve bir egemenlik, tek ve bir vatandaşlıkta anlaşma.
   5-Şu an ve gelecek için 1960 demografik oluşumu (4’e 1 oranı) güvence altına alınıyor. Kıbrıs Helenizm’i çözümün ilk gününden itibaren geçerli olacak ve neredeyse 1960 nüfus oranıyla tamamen aynını yansıtan nüfus oranını güvence altına aldı.
   6-Avrupa müktesebatının ve insan haklarının ve temel özgürlüklerinin uygulanmasının -Kıbrıs hükümranlığının tamamında dolaşım, yerleşim, mülk edinme, meslek icra etme ve girişimcilik faaliyetleri- güvenceye alınması.
   7-Şu ana kadarki gündelik yaşantı şu maddeler aracılığıyla güvenceye alındı: -Federasyon’un oluşturucu devletlerin yetki alanına müdahale etmemesi ve oluşturucu devletlerin ne Federal hükümetin ne de öteki oluşturucu devletin yetkilerine müdahale etmesi; -oluşturucu devletlerin gündelik yaşam ve vatandaşların eylemleriyle ilgili yetkilerinin (sosyal sigortalar sistemi, sağlık, eğitim, yerel yönetim) genişletilmesi; -her bir toplumun milli, kültürel ve dini özellikleri.
   8-Alt Meclis’teki oran iyileştirildi. Bir federasyondaki esas yasama organı olan Alt meclise katılım 60 Anayasası’nda öngörülen 70’e 30 değil, 75’e 25 olacak.
   9-Sürekli yabancı yargıç olmadan güçler ayrılığı açıkça güvenceye alındı.
  10-Çıkmazların kaldırılması mekanizması: uzlaşılanlar ile Yürütme ve Yasama erkindeki çıkmazların kaldırılması için bir mekanizma olacak. Bu 1960’ta olmadığı için 1963’teki çatışmalar ve 1964’teki bölünme gerçekleşti.
   11-Başkan’ın veya Başkan Yardımcısı’nın (eş başkan) Dış İlişkiler, Savunma ve Güvenlik konularındaki vetosu, seçim yasası, belediye konuları ve vergi/harç konularında toplumların Meclis’teki üyeleri arasında ayrı oy çoğunluğu.
   12-Ekonomik Bağımsızlık: Bütçe İstikrar Paktı aracılığı ile iki devletten hiçbirinin, ötekinin mali borçlarını ödemeyeceği güvence altına alındı.
   13-Üniter Ekonomi: (iki geçici düzenleme haricinde; federal yetkiler, Federal Bakanlık, Tek Merkez bankası, para birimi olarak Euro)
   14-Bireysel mülkiyet hakkı ve başvuru sahibinin iç yargı imkanlarından tatmin olmaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma hakkı.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2017, 09:50
YORUM EKLE
YORUMLAR
Akın Tangül
Akın Tangül - 6 yıl Önce

Kaldıkları yerden,yani garantörlüğün sulandırıldığı ve Türk askerinin gönderileceği yerden.Kıbrıs Türk halkı bunu masaya götürenleri asla affetmeyecektir

SIRADAKİ HABER

banner608

banner473