10
Nis 2019
Çözüm, barış, birleşme

 Kıbrıs'ta iki halk arasındaki sorunların çözümlenmesi, barış içinde ve birlikte yaşanılması güzel bir istek. Ancak, bunların gerçekleştirilebilmesi için, her iki tarafın da gerçekten istekli olması ve bu ülküyü samimi olarak...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2019
Halkın oyları ile makamlara getirilenler hizmet etmekle yükümlüdür

Halk tarafından seçimle makamlara getirilen kişiler, yasalarla belirtilen çerçeveler içinde, görev ve sorumluluklarını yerine getirmek ve halka hizmet etmekle yükümlüdür.   Zaten seçimlerde de halkın oylarına talip olanlar, iş başına...

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2019
Sel felaketi hesap sorma mekanizmasının işletilmemesinin sonucudur

 Özelde sel felaketi, genelde ise ülkemizdeki tüm sorunların, hesap sorma mekanizmasının işletilmemesi ve hatalı yönetim anlayışından kaynaklandığı görüşündeyim.  KKTC'de devlette ve Belediyelerde görev yapan ve yetkilerini...

MAKALEYİ OKU
31
Mar 2019
İrademize müdahale masalı

 Bize ait bir coğrafyada hür, can  korkusu olmadan yaşamamızı sağlayan,  her derdimize deva bulmak için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan, tek amacı kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı  sağlamak olan  anavatanımızın,...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2019
Sağlıklı bir çevre için ağaç varlığımızı artırmalıyız

 Geçmişten günümüze ülkemizde benimsenen basiretsiz, plansız, popülizme ve umursamazlığa dayalı hatalı yönetim anlayışı sonucu, başta ağaç varlığımız olmak üzere doğamız ve doğal varlıklarımız önemli derecede tahrip edilmiştir....

MAKALEYİ OKU
24
Mar 2019
Nüfus çok önemli

Kıbrıs'ta Türk ve Müslüman kimliğimizle varlığımızı sürdürebilmemiz için, mutlaka basiretli bir nüfus politikası uygulamamız kaçınılmazdır. Aksi halde Rumlarla aramızdaki nüfus açığının sürekli büyümesi durumunda, azınlık...

MAKALEYİ OKU
20
Mar 2019
Son pişmanlığın faydası olmaz  

 Son zamanlarda bazı kişilerin, KKTC ve anavatana karşı düşmanca tutumunu ve saldırılarının pervasızca tırmandığı görülmektedir. Sığınacak tek limanımız olan anavatan ve devletimize karşı sürdürülen bu yıkıcı saldırıların...

MAKALEYİ OKU
17
Mar 2019
Felaketimize olacak

 Çeşitli nedenlerle her nasıl olursa olsun mutlaka Rumlarla birleşmemizi isteyen, birleşmeyi tek çözüm seçeneği gösteren ve bunun için çaba harcayanlar, Rumların istemediği ve memnun olmayacağı uygulamalardan kaçınmamızı savunurlar. ...

MAKALEYİ OKU
13
Mar 2019
Dik duruş düşmana karşı olmalı

Genellikle kişilerin, halkların ve devletlerin haklarını savunmada, dik duruş sergilemesi alkışlanacak bir davranış biçimidir. Fakat yabancılar yerine dünyayı karşısına almak pahasına ve büyük özveri ile adaya müdahale eden, bizi katliamdan...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2019
Çözüm için önce Rumların bize barışması gerekir

 Ayni coğrafyada, üstelik küçük bir adada yaşayan Türklerle Rumların,  barış ve işbirliği içinde yaşamasını istemek,  aklı başında olan kimsenin karşı çıkmadığı güzel bir idealdir. Yalnız iki halkın barış içinde...

MAKALEYİ OKU
06
Mar 2019
Yatırım

  KKTC'de en önemli sorun işsizlik ve gençlerimizin tümüne yakınının göç etmesi, böylece nüfusumuzun azalması, Rumlarla aramızdaki açığın büyümesidir.  Yeni istihdam olanakları yaratılabilmesi ve işsizliğin önlenmesi...

MAKALEYİ OKU
03
Mar 2019
Hak ararken başkalarına zarar verilmemeli

 Popülist yönetim anlayışının doğal sonucu olarak, geçmişten günümüze sivil toplum ile hükümet arasındaki anlaşmazlıklarda, maalesef halkın sıkıntıya sokulmasına ve zarara uğratılmasına demokratik hak olarak göz yumuluyor.  STÖ'ler...

MAKALEYİ OKU
27
Şub 2019
Rum tarafının dayattığı sıfır riskli ENOSİS’dir

 Rum tarafına verilen korkunç ödünler nedeniyle, müzakerelere koptuğu yerden başlanması durumunda, olası çözümün iç açıcı olmayacağını tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yoktur. Çünkü olası birleşik çözümden sonra, Türkler...

MAKALEYİ OKU
24
Şub 2019
Halkımızın tercih ettiği çözüm savunulmalı

 Demokratik rejimle yönetilen ülkelerde, iş başına gelenler halkın beklentileri, istekleri ve tercihlerine göre hareket etmek zorundadır.  Özellikle tüm halkın geleceği ile ilgili konularda yöneticiler, kesinlikle kişisel ideolojileri,...

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2019
Yeni yılda beklentiler

 Bir çok kişi gibi ben de geçen yıl kurulan dörtlü koalisyon hükümetinin, geçmiştekilerden farklı olacağını ve iç işlerimizi düzene sokacağını ümit etmiştim.  Fakat dörtlü koalisyonun; ilk iş olarak üst kademelere atama...

MAKALEYİ OKU
17
Şub 2019
İyi niyetin sınırı ve dayanağı olmalı

İnsanları birbirine kopmaz bağlarla sıkıca bağlayan anlaşmalardan çok iyi niyet, sözlerden çok içtenlikli sevgidir'. Thomas More Bu nedenle, insanlar, toplumlar ve uluslar birbiri ile iyi geçinmek isterse, öncelikle iyi niyetli olmaları...

MAKALEYİ OKU
13
Şub 2019
İktidara gelmek hizmet etmek yükümlülüğü üstlenmektir

 KKTC'de İktidara getirilen siyasilerin istekli olmaları durumunda halkı ferahlatıcı bir çok konuda hizmet etmeleri ve başarılı olmaları oldukça kolaydır. Başka ülkelerde siyasiler, sık sık kamuoyu araştırması yaparak  ülkedeki...

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2019
Dört özgürlük açılımı(!)

 Müzakerelerde, olası çözümden sonra ada çapında Rum ve Avrupa Birliği üyelerine dört özgürlük ilkesinin uygulanmasının kabulü; azınlık olmamıza zemin hazırlayacaktır.   Kıbrıs'ın kuzeyi de Yunanistan ile birleşecek...

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2019
İç saldırılar endişe verici boyutlara ulaşmıştır

 Bazı kişi, kuruluş ve siyasilerin Rum ulusal davasına hizmet etmeyi ve Kıbrıs Türk halkı ile anavatan düşmanlığını körüklemeyi misyon kabul ettiğini üzülerek izlemekteyiz. Kendi kendilerini ilerici, solcu, çözüm ve barıştan yana...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2019
Anavatan düşmanlığı bindiğimiz dalı kesmektir

 Bazı kişilerin tek dayanağımız olan anavatana, haksızca ve dayanaksızca iftira  etmesi, suç olması bir yana, utanç verici ve vefasızlıktır. Özellikle, bilinen Rum tezleri ile anavatanı suçlamaları ve Rum'un ulusal davasını...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2019
Sağlık ve çevre

Sağlıklı bir çevre için ağaç varlığımızı artırmalıyız    Geçmişten günümüze ülkemizde benimsenen basiretsiz, plansız, popülizme ve umursamazlığa dayalı hatalı yönetim anlayışı sonucu, doğaya ve doğal varlıklara...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2019
Tek yol iki devletli çözüm

Rumların kabul etmemesine rağmen, Kıbrıs bizim de vatanımızdır. Bu nedenle, Rum komşularımız artık yana yana barış içinde yaşayabileceğimiz bir anlaşmayı kabul etmeli. Fonksiyonel federasyon olan iki toplumlu birleşik yönetim olan 1960...

MAKALEYİ OKU
23
Oca 2019
Halk iradesi dikkate alınmalı

 Uygar ve demokratik hukuk devletlerinde, halkın oyları ile iş başına getirilen kişiler, görevleri ile ilgili tüm konularda; kişisel, duygusal, akrabalık bağı,  siyasi tercih ve ideolojik düşüncenin etkisinde karar vermezler. Belirli...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2019
Demokrasi başıbozukluk değildir

 Yerli yersiz anavatanın kötülenmesinin ve aramızın bozulmasına çalışılmasının yanlış, kötü niyetli ve bindiğimiz dalı kesmek olduğu görüşündeyim. Çünkü bizi adam yerine koyan, varlığımızı sürdürmemizi sağlayan ve her...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2019
Askerlik görevi konusu

Biçimsel ve teorik olarak savaşa karşı olmak, ve barıştan yana olmak aklı başında olan hiç bir kimse tarafından karşı çıkılamayacak görüştür. Ancak barış içinde yaşayabilmek ve barışın korunması isteniyorsa savaşa hazırlıklı...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2019
Federasyon

Federasyona takılıp kalmak tarihi hata olacaktır. Yaşanan olaylar, geçmişten günümüze yaşanan deneyimler ve Yunanistan ile Rum yetkililerinin açıklamaları, adanın kuzeyini de ele geçirmek ve tümünü ilhak etmek idealinden zerre kadar sapmadıkları...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2019
Girit ve Kıbrıs

Girit' te yapıldığı gibi Kıbrıs da mazlum edebiyatı ile Yunanistan'a bağlanmak isteniyor.  Tarihi gerçekler incelendiği zaman, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması çabalarında ayni Girit'teki yöntemin uygulandığı...

MAKALEYİ OKU
06
Oca 2019
Akdeniz’de petrol krizi

Rum yönetiminin sondaj provokasyonu karşısında, emperyalist ülkelerin ve bunların güdümündeki AB ile BM'in tutumu oldukça ibret vericidir. Çünkü görünürde de olsa müzakereleri desteklediğini ileri süren emperyalist ülkelerle bunların...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2018
Kanlı Noel’den hepimiz gerekli dersi almalıyız

 Geçmişte yaşanan acılar ve felaketlerle gelecekte de karşılaşmamak için,  onlardan gereken dersi almamız ve geleceğe dönük bilinçli hareket etmemiz kaçınılmazdır. 1963 yılında, Kıbrıslı Türklerin ortaklık yönetiminden silah...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2018
Tarımımız yeniden yapılandırılmalı

 Tarım  zevkli ve hoş olmasına karşın, en zor ve riskli mesleklerden biri olması nedeniyle, bütün dünyada  devletler tarafından desteklenmektedir. Ülkemizde de tarım kesimine devletimizin kısıtlı olanaklarına rağmen önemli...

MAKALEYİ OKU