11
Tem 2018
Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli

 Devletimizin gelirleri sınırlı olduğuna göre,  popülist para dağıtımından vazgeçilmeli, verimli kullanılmalı, ülkemizin genel yararları bakımından en önemli alanlara öncelik tanınmalı. Örneğin:        ...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2018
Anavatandan koparılmamız  komşunun ulusal davasına hizmet eder  

Geçmişten günümüze yeni göreve getirilen anavatan yetkililerinin ilk dış ziyaretlerini KKTC'ye yapması bizim için onur verici büyük bir destektir. Bize yapılan tüm yardım ve destekleri engellemeyi ulusal dava olarak benimseyen Rum yönetiminin...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2018
 Hükümetin en öncelikli görevi ülkede asayişi sağlamaktır 

 Son zamanlarda suçlardaki artışa rağmen,  siyasilerin ülkemizin asayiş konusunu çözümlemek için gereken çabayı harcamadığı görülüyor.   Oysa yaklaşık 100 bin yabancı öğrenci, 50 bin yabancı işçi ve yüzbinlerce...

MAKALEYİ OKU
01
Tem 2018
Komşu bizimle ortaklık yapmak niyetinde değildir

 Kıbrıs'ta iki halkın, barış içinde ve birlikte yaşaması güzel bir idealdir Ancak, bunun gerçekleştirilebilmesi için, her iki tarafın da gerçekten istekli olması ve bu ülküyü samimi olarak benimsemesi  gerekir.  Taraflar...

MAKALEYİ OKU
27
Haz 2018
Davar zararları durdurulmalı

 Kırsal alanlarda asayişin sağlanmamasından cesaretlenen bazı sorumsuz çobanların sorumsuzca tutum ve davranışları nedeniyle, vatandaşlar malına malım diyememekte. Çünkü bazı sorumsuz çobanlar, izin almadan pervasızca hayvanlarını...

MAKALEYİ OKU
24
Haz 2018
En son tezgâh anavatan ile aramızın açılması

 Rum – Yunan ikilisi, anavatanın koruması altında olan bir toprağa sahip olmamız durumunda, adanın tümünü ele geçiremeyeceğini bildiği için, anavatanın bizi korumasını bertaraf etmek ister. Bu nedenle, içimizdeki işbirlikçileri de...

MAKALEYİ OKU
20
Haz 2018
‘İçi dolu başak boyun eğermiş’

 Tepki göstermememiz nedeniyle Rum yönetimi, düşmanca eylemlerini pervasızca sürdürmektedir. Uluslararası örgütler de her koşulda Rum tarafını desteklemektedir.     KKTC'deki 23 Nisan törenlerine katılmak amacı ile...

MAKALEYİ OKU
17
Haz 2018
Sorumsuz kişilerin Türk halkı adına görüş bildirme yetkisi yoktur

 17 aylık müzakere süresinde birleşme ve federasyonun çözüm seçeneği olamayacağını anlayan ve Kıbrıs sorununa yeniden müdahil olmak istemediğini açıklayan Guterres, müzakere tezgâhı ile bizi masada oyalanmamızdan çıkar elde eden...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2018
Devleti koruyucu caydırıcı yasa çıkarılmalı

 KKTC'de maalesef devletimize ve ulusal değerlerimize saldıranlar hakkında yasal işlem yapılmadığı ve yapanın yanına kar kaldığı görülmektedir. Bu durumdan yararlanan dış düşmanlarımız ile içimizdeki işbirlikçileri de, her...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2018
Plastik kirliliği 

 Plastik materyal, çok çeşitli kullanma alanları nedeniyle bütün dünyada olduğu, gibi ülkemizde de  yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Zararlı ve sakıncalı tarafları olduğunun bilinmesine karşın yıldan yıla üretim  miktarı...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2018
 İki bölgeliliğin bozulması geri dönüşümsüz büyük bir hata olacaktır

 1974'de güneye göç eden ve Rumlar ile yaşamayı tercih eden Maronitlerin KKTC'ye getirilmek istenmesinin ve Güney Kıbrıs Yönetimi vatandaşının Kozanköy'e yerleşmesine yeşil ışık yakılmasının geri dönüşümsüz zararlara...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2018
Son günlerdeki su baskınları tesadüfi değildir

 Yürürlükteki yasalara rağmen,  yağmur suyu drenaj kanalları yapılmasındaki ihmaller ve dere yataklarının bozulması nedeniyle, artık su baskınları, yaşamımızın bir parçası olmuştur. Son yağışlar nedeniyle yolların sular...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2018
 Uluslararası hukukta savaşı başlatan bedelini öder

 Uluslararası hukukta savaşı başlatan ve saldırgan taraf, yenildikten sonra bir de hak talebinde bulunamaz. Çünkü saldırmasaydı kimse can ve mal kaybına uğratılmayacaktı. Ayrıca yaşam hakkı, mülkiyet hakkından çok daha önemlidir....

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2018
Hükümet, sorunların çözümüne odaklanmalı

 Bir çok kişi gibi ben de hükümetin madde kurbanları için rehabilitasyon merkezi açılması dışında tüm ülkeyi ilgilendiren sorunların hiç birine el atmadığı görüşündeyim. Aksine sadece belirli kişi ve kesimi memnu etmeye dönük...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2018
Plaj sorununun çözümü çok kolaydır

 Geçmişten günümüze yaz aylarının başlaması ile plajlarla ilgili olarak tartışmalar gündeme taşınmaktadır.  Anayasamızda 'Kıyıların Korunması” hakkındaki madde ve plajların denetimi ile kullanılması hakkındaki mevzuat...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2018
 Anavatanın değerini takdir etmeliyiz  

   Son zamanlarda bazı kişilerin haksızca, dayanaksızca ve her türlü olayı istismar ederek, anavatanı ve yetkililerini kötülediği görülüyor. Fakat İngiliz müstemleke dönemi ve 1974 öncesinde yaşayanlar, anavatana dil uzatmanın...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2018
Hükümetin yüz günü 

 Bir çok kişi gibi ben de, Koalisyon hükümetinin yüz günlük icraatında, müşavirlik dışında,  halkımızın öncelikli sorunlarına el atmadığı, beklentileri karşılamadığı , vaatlerini yerine getirmediği  ve halkımızın...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2018
Vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, Rum’un ekmeğine bal sürmektir

  Kıbrıs'taki özel koşullar nedeniyle, ulusal kimliğimizi, dilimizi, dinimizi kaybetmeden varlığımızı sürdürebilmemiz için Rumlar ile aramızdaki nüfus açığını mutlaka azaltmalıyız. 1878'den sonra, dış göçlerle sürekli...

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2018
Rum’un dayattığı birleşik çözüm yok olmamıza sebep olacak

 Rum –Yunan-emperyalist üçlüsü, zamanla Rum çoğunluk içinde eriyebileceğimizi ve adanın kuzeyini de egemenlikleri altına alabilecekleri umuduyla, birleşik çözümü savunur.  Zaten Türk ordusunun ayrılması veya etkili olamayacak...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2018
Guterres Belgesi Girit dramının tekrarlanmasına zemin hazırlayacak

 C.Montana'da Rum tarafının bizimle eşit ortaklığa dayalı bir çözümü, aklının ucundan bile geçirmediği açık bir şekilde ortaya konulmuştu. Bu gerçeği Sn. Akıncı da ifade etmişti. Bu durumda federasyon veya birleşik bir çözüm...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2018
Belediyeler ile devlet kuruluşları işbirliği yapmalı

 Yerleşim yerlerinde, hizmetlerin daha iyi sunulması için, devlet kuruluşları ile belediyeler birçok konuda eşgüdüm içinde hareket etmeli, işbirliği yapmalı, alınabilecek önlemleri birlikte belirlemeli, sorunlara birlikte çareler üretmeli....

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2018
Federal çözüm barışın bozulmasına sebep olacak

Kıbrıs Türk halkı olarak bize biçilen kefeni giymekten başka çaremiz olmadığını kabul etmek yerine, somut gerekçeleri ve örnekleri kanıt olarak göstermemiz ve federasyonun isabetli, kalıcı, çözüm şekli olmadığını, aksine adamız ve...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2018
Asayiş ve adalet en öncelikli gereksinimdir

 Bir ülkenin yaşanabilir durumda olabilmesi ve kalkınıp uygarlaşabilmesi, öncelikle asayiş ve adalet kuruluşlarının etkin ve başarılı hizmet vermesine bağlıdır. Can ve mal güvenliği tam olarak sağlanamayan ve adalet olmayan bir ülkede,...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2018
 Dünya Günü üzerine

   ABD'li senatör Gaylord Nelson'un öncülüğü ile 1970 yılından beri 22 Nisan,  Dünyamızın simgesel doğum günü olarak kutlanıyor. Bu kutlamadan amaç: İnsanların doğa dengesini bozan eylemlerine, dikkatleri çekmek;...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2018
Kıbrıs sorununun çözümünde tek çıkış yolu 

 Rumların açıkça anlaşılan niyetlerine rağmen, artık gerçekten herkesin midesini bulandırmaya başlayan  ‘birleşik Kıbrıs- federal çözüm' sloganının tekrarlanması ve Rum'un her türlü onur kırıcı hareketlerinin...

MAKALEYİ OKU
18
Nis 2018
Yolların bakım ve idamesi düzenli olarak yapılması gereken bir hizmettir

Normal olarak, gerek belediyelerin gerekse devletin ilgili kuruluşunun, yollardaki durumu sürekli izlemesi, gözetlemesi ve gereksinim duyulan bakım ve onarımı düzenli olarak yapması gerekir. Çünkü yollarda oluşan çukurlar onarılmadığı ve...

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2018
Seçilmişler devlet yapısını bozmamalı 

Uygar ülkelerde devlet kuruluşları, yürürlükteki mevzuata ve yasalara göre faaliyetlerini yürütür ve vatandaşlara hizmet sunar. Çünkü her seçimden sonra, iktidarların değişmesi ile tepeden indirme yönetici atanarak ve siyasilerin müdahalesi...

MAKALEYİ OKU
11
Nis 2018
Çözüm Düşmanları

 KKTC'de bazı kişilerin, ‘derhal birleşme ve çözüm' diyerek, gerçekte bilinçli olarak, Rum tarafının makul bir çözüme yanaşmasını engellediği görüşündeyim. Mevcut koşullardan nemalanan bu kişiler, çözüm olması durumunda,...

MAKALEYİ OKU
08
Nis 2018
Nükleer Enerji Gerçeği

 Doğaseverlerin, nükleer ve/veya termik enerji santralleri kurulmasından memnun olmamaları yadırganamaz.  Fakat halen sahip olduğumuz teknolojik bilgilerle, tüm enerji gereksinimimizi, doğaya hiçbir zararı olmayan güneşten ve rüzgârdan...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2018
Su kaynakları yönetimine acilen el atılmalı

Su yönetimi kavram olarak; doğal çevrim içinde, su'yun miktar ve kalite yönünden en verimli bir şekilde ekonomik, sosyal ve doğal çevresel faydalar sistemi içinde bilinçli bir şekilde kullanılmasıdır.Bundan  amaç, suyu çok amaçlı...

MAKALEYİ OKU