18
Nis 2018
Yolların bakım ve idamesi düzenli olarak yapılması gereken bir hizmettir

Normal olarak, gerek belediyelerin gerekse devletin ilgili kuruluşunun, yollardaki durumu sürekli izlemesi, gözetlemesi ve gereksinim duyulan bakım ve onarımı düzenli olarak yapması gerekir. Çünkü yollarda oluşan çukurlar onarılmadığı ve...

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2018
Seçilmişler devlet yapısını bozmamalı 

Uygar ülkelerde devlet kuruluşları, yürürlükteki mevzuata ve yasalara göre faaliyetlerini yürütür ve vatandaşlara hizmet sunar. Çünkü her seçimden sonra, iktidarların değişmesi ile tepeden indirme yönetici atanarak ve siyasilerin müdahalesi...

MAKALEYİ OKU
11
Nis 2018
Çözüm Düşmanları

 KKTC'de bazı kişilerin, ‘derhal birleşme ve çözüm' diyerek, gerçekte bilinçli olarak, Rum tarafının makul bir çözüme yanaşmasını engellediği görüşündeyim. Mevcut koşullardan nemalanan bu kişiler, çözüm olması durumunda,...

MAKALEYİ OKU
08
Nis 2018
Nükleer Enerji Gerçeği

 Doğaseverlerin, nükleer ve/veya termik enerji santralleri kurulmasından memnun olmamaları yadırganamaz.  Fakat halen sahip olduğumuz teknolojik bilgilerle, tüm enerji gereksinimimizi, doğaya hiçbir zararı olmayan güneşten ve rüzgârdan...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2018
Su kaynakları yönetimine acilen el atılmalı

Su yönetimi kavram olarak; doğal çevrim içinde, su'yun miktar ve kalite yönünden en verimli bir şekilde ekonomik, sosyal ve doğal çevresel faydalar sistemi içinde bilinçli bir şekilde kullanılmasıdır.Bundan  amaç, suyu çok amaçlı...

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2018
Kuru ot kirliliği sorunu 

 Dünyanın tüm uygar ülkelerinde, anayolların temizlenmesi ve bakımı düzenli olarak yapılan, basit ve rutin bir hizmettir. Bu nedenle ilgililer, bu görevlerini,  halkın şikayet etmesini ve tepki göstermesi beklenmeden, zamanında yapar....

MAKALEYİ OKU
28
Mar 2018
Bilindik  tezgah

Rumlar, tek yanlı avantajlar elde etmek ve bizi mağduriyetimizin devamını sağlamak amacı ile müzakereleri araç olarak kullanmaktadır.  Örneğin Avrupa Birliğine adaylık için müracaat ettikleri ve katılım müzakerelerine başladıkları...

MAKALEYİ OKU
25
Mar 2018
Savaşı başlatan, mağlup olduğu takdirde tazminat talebinde bulunamaz

 Tarih boyunca saldırgan ve savaşı başlatan taraf, sebep olduğu can ve mal kayıpları için muhatabına tazminat ödemek zorunda kalmaktadır.  Örneğin, Almanya dünya savaşlarını başlattığı için, zarar verdiği ülkelere tazminat...

MAKALEYİ OKU
21
Mar 2018
21 Mart Ergenekon bayramı

Ergenekon destanı ve / veya efsanesine göre, ‘savaştan sonra soykırımından kurtulan İl Han'ın küçük oğlu ve yeğeni ile eşleri, düşman askerlerinin onları bulamayacağı bir yer bulmak için dağa çıkarlar Yabani koyunların yürüdüğü...

MAKALEYİ OKU
18
Mar 2018
Kıbrıs sorununda nüfus ve Türkiye’nin önemi

    Güneydeki açıklamalar ve müzakerelerde bizden istenen ödünler, adanın tümünün Yunanistan'a bağlanmasına zemin hazırlayabilecek bir çözüm üzerinde durulduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.   Rum-Yunanistan-...

MAKALEYİ OKU
14
Mar 2018
Bürokratik işlem adı altındaki can sıkıcı işlemler kaldırılmalıdır

Son kurulan koalisyon hükümeti, her konuda reform yapacağını ileri sürdüğüne göre, öncelikle devlet kuruluşlarındaki gereksiz , sıkıcı bürokratik işlemlere el atmalıdır. Öncelikle, devlet kuruluşlarının kayıtlarında bulunan bilgiler...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2018
Sigara içme yasağı bir hakkın kısıtlaması değildir?

Bana göre sigara içilmesi, bir tür özgürlük veya hak olmayıp, insanları pençesine düşüren, zararlı bir alışkanlıktır. Zaten, sigaranın insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğu inkar edilemez ve tartışmasız kanıtlanmıştır....

MAKALEYİ OKU
07
Mar 2018
Bozuk yönetim nasıl düzeltilebilir?

KKTC'de çok nüfuslu ülkeler gibi her konuda hizmet verebilecek devlet kuruluşları vardır. Devlet kuruluşlarımız da personel sayısı ,yetişkin insan kaynağı ve iş yeri bakımından en ileri ülkelerden geri değildir. Kişi başına düşen...

MAKALEYİ OKU
04
Mar 2018
İçişlerimizde acilen el atılması gereken sorunlar

Vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu ve çözüm bekleyen bir çok önemli sorun, İçişleri Bakanlığının sorumluluk alanındadır. Bazı çok basit reformlar ile bu sorunların çözümü ve vatandaşların rahatlatılması mümkündür. Halen...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2018
Hükümetin öncelikle vatandaşlıklara el atması hoş değildir

Hükümetin geçmişte yapılan usulsüzlük, ihmal, yasalara aykırı ve maddi kayıplara sebep olan uygulamaları incelemesi ve gereken işlemleri yapması yadırganamaz. Fakat ülkemizin olağanüstü maddi kayıplarına sebep olan ve halkımızın günlük...

MAKALEYİ OKU
25
Şub 2018
Gerçekleri bilerek hareket etmeliyiz

Son zamanlarda bazı kişilerin, anavatan ve kuzeyli soydaşlarımıza karşı yürütmekte olduğu yıkıcı, ayırımcı, ayrıştırıcı, düşmanca tutum ve huzur bozucu kampanyalarına üzülmemek mümkün değildir. Halen Kıbrıs'ın kuzeyinde...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2018
Hükümet madde kullanımı sorununa acilen el atmalı

Madde kullanımı, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gençleri tehdit eden biyolojik, sosyal, ruhsal boyutları olan, toplum içinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren çağımızın en ciddi sorunlarından biridir. Bu alanda hizmet...

MAKALEYİ OKU
18
Şub 2018
STÖ’ye zorunlu üyelik Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırıdır

Ülkemizde vatandaşların örgütlenmesi ve Sivil toplum örgütleri çatısı altında birlikte hareket etmesi, çoğulcu bir demokrasi ve katılımcılık bakımından yararlıdır. Çünkü tek başına seslerini duyuramayan ve etkili olamayan kişileri,...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2018
Müzakerelere tanınma koşulu ile katılmalıyız

Yaklaşık yarım asırdan beri sürdürülen toplumlararası görüşmelerde komşunun niyetinin egemenliğini adanın kuzeyine de yaymak olduğunun anlaşılması ve yaşanan olaylar, devletimizin tanınmadan çözüm görüşmelerine katılmayı kabul...

MAKALEYİ OKU
11
Şub 2018
Ağaç dikmek dünyaya karşı olan vefa borcumuzu ödemektir

Ağaçsız bir dünyada insanların yaşaması mümkün değildir. Ağaç varlığının azalması da çevre sorunlarının artmasına ve yaşam kalitesinin düşmesine sebep olur. Hal böyle iken, para hırsından, dünyada her yıl 15 milyar ağaç katledilmektedir....

MAKALEYİ OKU
07
Şub 2018
Yeni hükümet çevre sorunlarına acilen el atmalı

KKTC'de doğasal çevre sorunları, vatandaşlarımız yanında ülkemizi ziyaret etmeye gelen yabancılar tarafından da tepkilere sebep oluyor. Oysa yasaların duyarlılıkla uygulanması ve ilgililerin de görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2018
Anavatandan koparılmamız ölüm fermanımızdır

Bazı kişilerin, maalesef en küçük fırsatı bahane ederek, yerli yersiz, Anavatana, yöneticilerine ve KKTC'deki temsilcilerine dil uzatmayı alışkanlık haline getirdiği görülüyor. Anavatana ve yöneticilerine karşı sürdürülen düşmanca,...

MAKALEYİ OKU
28
Oca 2018
Koalisyon hükümetinin başarılı olabilmesinin ön şartı

Kıbrıs Türk halkı alışılagelmiş bozuk ve yanlış yönetim anlayışından şikayetçi olup, artık kaliteli ve başarılı hizmet beklentisi içindedir. Seçim propaganda döneminde ortaya konulan projeler, vaatler ve iddialı hedefler, devletin...

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2018
Halkımızın imajına gölge düşürücü davranışlardan vazgeçilmeli

Anavatanımızın terör saldırıları karşında, Suriye'ye askeri müdahalede bulunması, meşru ve en doğal hakkıdır. Topraklarında eğitilen militanların Türkiye'ye sızarak, silahlı eylemler yapmasını önleyecek durumda olmayan üstelik...

MAKALEYİ OKU
21
Oca 2018
Olaylar KKTC’nin tanıtılmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor

Rum –Yunan ikilisinin Avrupa Birliği üyeliğinden yaralanarak sürekli olarak aleyhimize emrivakiler yapması karşısında, Türk tarafı olarak acilen devletimizi tanıtmamız kaçınılmazdır. Rum tarafının müzakereleri sürdürmek istemesinin...

MAKALEYİ OKU
17
Oca 2018
Ormanlardaki mantar varlığımızın yok olmasına göz yumulmamalı

Son yıllarda izinsiz, gelişigüzel, aşırı ve ticari amaçlarla toplanması nedeniyle, ormanlarımızdaki mantar varlığı tükenme noktasına gelmiştir. Bu durumun durdurulmaması halinde, bir süre sonra ormanlarımızdaki mantarların nesli tükenecek....

MAKALEYİ OKU
14
Oca 2018
Çevre kirliliğinin sorumlusu kimdir?

Son zamanlarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemeğe başlaması nedeniyle, çevre konusuna halkımızın ilgisi artmıştır. Kuşkusuz, çevre sorunlarına karşı gösterilmekte olan duyarlılık, umut...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2018
Halkımızın seçimde verdiği mesaj doğru okunmalı

Halkımız sandıkta tercihini yaparak uygun gördüğü siyasileri seçtiğine göre, bundan sonra herkes sorumluluk duygusu içinde hareket ederek, en erken bir zamanda hükümetin kurulmasına katkıda bulunmalı. Bazı kişiler ideolojik saplantıların...

MAKALEYİ OKU
08
Oca 2018
Yarınlarımız daha iyi olmalı

Bugün halkımızın vereceği oylar, KKTC Meclisine girecek olan milletvekilleri ile siyasi iktidarı belirleyecek. Adaylar arasında gerçekten çok iyi yetişmiş, deneyimli, donanımlı ve değerli kişiler vardır. Halkımızın bugün ülkemizi en iyi...

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2018
Yeni yılda umut ve beklentiler

Kıbrıs'ın her iki tarafında da yeni yılın en önemli olayı, herhalde seçimlerin sonuçları ve buna bağlı olarak çözüm konusundaki gelişmeler olacağını söylemek yanlış olmaz. Çünkü Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, her iki halkın...

MAKALEYİ OKU