17
Haz 2020
Yasalar uymak ve uygulanmak içindir 

Demokratik hukuk devletinde yürürlükteki yasalara uymak ve yasaları uygulamak kimsenin tercihine ve keyfine bırakılmaz; Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde yasları uygulamak yerine, vatandaşların kendi isteği ve keyfi ile yasalara uyması ise beklenmez;...

MAKALEYİ OKU
14
Haz 2020
Devlet saygınlığına önem verilmeli

Devlet sınırları belirli bir toprak parçasında (ülkede) ve sosyolojik gruplardan oluşan bir bütündür. Günlük yaşamda insanlar doğmakta, ölmekte, siyasi partiler; dernekler, şirketler kurulmakta, kapatılmakta, yöneticiler değişmektedir....

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2020
Varlığımıza dönük saldırılar artık ciddiye alınmalı

KKTC, devlet olma unsuru kabul edilen Toprak(ülke), insan topluluğu ve egemenliğine sahiptir. Bu nedenle 1963'te silah zoru ile ortaklık yönetiminden atılmamız nedeniyle sırf halkımıza gereken hizmetlerin verilmesi için kurduğumuz KKTC, yasal...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2020
Uluslararası hukuk masalı

Yakın geçmişte yaşanan acı olaylar, uluslararası hukuk, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası toplumun; mazlum halkları uyutmak için ve güçlü devletlerin çıkarlarını korumak için kullanılan bir masal olduğunu gösterir. Uluslararası...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2020
Sosyal kara delik 

Ülkemizde herkesin şikâyetçi olduğu bozuk düzenin başlıca nedeninin, nemelazımcılık olduğu görüşündeyim.  Birçok kişi ‘Bana dokunmayan yılan çok yaşasın' 'Kıl namazını kurtar başını ‘görüşü ile hareket etmekte...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2020
Yaygın felaketinden gerekli dersler alınmalıdır

İçinde bulunduğumuz coğrafyada sağlıklı yaşam için ağaç varlığı olağanüstü gerekli ve değerlidir. Bu nedenle bitki örtüsünü her türlü olası risklere karşı korumak için gereken önlemleri almalıyız.  Her şeyden önce küresel...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2020
Silkinip kendimize gelmeliyiz

Ülkemizde herkesin şikâyetçi olduğu tüm sorunların temelinde partizanlık, günübirlik uygulamalar, plansızlık, umursamazlık ve aidiyet duygusu eksiliği olduğu görüşündeyim. Maalesef halkın şikâyetçi olduğu sorunlar hakkında basında...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2020
Yangınlar meselesi

Yol ve boş arazilerdeki kuru otların zamanında temizlenmemesi, görsel kirlilik yanında, görev ihmali ve yangın felaketine davetiye çıkarmaktır.  6/1979 sayılı Arazi Yangınları ile Mücadele Yasasının 5(3) maddesi uyarınca, ilgili devlet...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2020
Yeni koşullara uyum sağlamalıyız

Tüm insanlığı tehdit eden Covid-19 pandemisine aşı ve tedavi edici ilaç bulma çalışmalarının olumlu sonuçlanıp sonuçlanamayacağı tam olarak belli değildir. Bu nedenle yaşamımızı, pandemi nedeniyle  ortaya çıkan yeni duruma göre...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2020
Covid-19 ve küresel iklim 

Tüm insanlığın can derdine düşmesine sebep olan Covid-19 pandemisi, iklim değişikliğinin ciddiye alınması için bir ihtar kabul edilmeli. Bilim insanları yıllardan beri, sorumsuz ve ölçüsüz İnsan faaliyetleri sonucu doğal dengenin bozulmasının...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2020
Devleti koruyucu yasalar çıkarılmalı

Ülkemizde devleti korumak yükümlülüğü altında bulunan, bu sorumluluğu ant içerek üstlenen seçilmiş siyasiler ile atanmış yetililerin çeşitli nedenlerden dolayı, hoşgörülü davranmasından cesaretlenen bazı kişiler, pervasızca devletimizi...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2020
Popülist harcamalara son verilmeli

Geçmişten günümüze anavatanımızın, en sıkıntılı koşullar içinde bulunduğu dönemlerde bile, bize fedakârca yardım yaptığı inkar edilemeyen bir gerçektir. Ancak KKTC'de işbaşına gelen siyasilerin, anavatanın mali yardımlarını,...

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2020
Türkleri yok etmek için yeni tezgah

19. asrın yarılarından beri Kıbrıs'ı topraklarına katmak çabasında olan Yunanistan, adaya gönderdiği din misyonerleri sayesinde, burada yaşayan ve Levantin oldukları bilinen Hristiyan Ortodoks halka, Yunanlı olmayı benimsettirdi. İngiliz...

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2020
Tarım yeniden yapılandırılmalı

Çeşitli neden ve şekillerle doğanın ve doğal dengenin bozulması nedeniyle, dünyamızın, iklimi de değişmektedir. Tarih öncesi dönemde, yeryüzü buzul ve buzullarla kaplandığı dönemde, iklim ve doğasal çevre önemli derecede etkilenmişti....

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2020
Hakaret ve küfretmek demokratik hak değildir

Kıbrıs sorununun çözümünde içimizde farklı seçenekleri benimseyenler bulunması ve bu görüşlerini çeşitli yollarla açıklaması demokratik haktır. Ortaya konulan görüşleri bazı kişilerin beğenmemesi, tepki göstermesi, ahlak sınırları...

MAKALEYİ OKU
23
Nis 2020
Anavatan düşmanlığı bindiğimiz dalı kesmektir

Başta Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler olmak üzere her koşulda Rum ulusal davasını destekleyen ülkelere karşı haklılığımızı kabul ettirmek amacı ile birlikte çaba harcamak yerine, anavatan düşmanlığını körüklemek bindiğimiz...

MAKALEYİ OKU
22
Nis 2020
Anavatan düşmanlığı bindiğimiz dalı kesmektir

Başta Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler olmak üzere her koşulda Rum ulusal davasını destekleyen ülkelere karşı haklılığımızı kabul ettirmek amacı ile birlikte çaba harcamak yerine, anavatan düşmanlığını körüklemek bindiğimiz...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2020
Felaket gelmeden önlem almalıyız

Altından kalkamayacağımız büyük sorunlarla karşılaşmamak için, potansiyel risk ve sorunların ortaya çıkmasını beklemeden, gerekli önlemleri almalıyız. Yaşanan dönemde hükümet ve belediyelerin öncelikle Covid-19 salgını ile mücadeleye...

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2020
Dengesiz dünya düzeni

Covid-19 savaşının sona ermesinden sonra, herhalde bütün dünyada ve ülkemizdeki yaşamımızda da bir takım değişiklikler olacak. Halen dünyamızdaki en zengin üç kişinin serveti, yoksul 48 ülkenin ulusal gelirinden fazladır. Dünyadaki en...

MAKALEYİ OKU
12
Nis 2020
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İnşallah Covid-19'un da bir süre sonra kontrol altına alınması mümkün olacak. Fakat içinde bulunduğumuz dönemde karşılaşılan olaylar ve sorunlar nedeniyle, bundan sonra dünyada ve KKTC'de birçok şeyin değişeceğini tahmin etmek...

MAKALEYİ OKU
08
Nis 2020
Doğayı bozmanın bedeli çok ağırdır

 Yeryüzünde her şey, çok ince hesap ve dengeler üzerine kurulmuştur. Karada, havada ve denizde yapacağımız bir değişiklik veya tahribat, bir dizi olumsuzluklara neden olur ve sonuçta bundan tüm insanlar ile diğer canlılar büyük ölçüde...

MAKALEYİ OKU
05
Nis 2020
Covid-19 tarımın önemini ortaya koymaktadır

Bütün dünyayı sarmalına alan Covid-19 salgını, ekonomik faaliyetlerin büyük çapta durmasına sebep oldu. Ancak turizm, sanayi, ticaret gibi sektörlerin faaliyetlerinin durması, insanların hayatta kalmasını etkilememiştir. Halen mevcut gıda...

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2020
En kötü olasılıklara karşı önlem alınmalı

Bütün dünyadaki insanları tehdidi altına alan covid-19 salgınından mümkün olduğu kadar az zararla kurtulabilmek için, en kötü olasılıklara göre hazırlıklı olmalıyız. Geçmişten günümüze KKTC'de hatalı yönetim anlayışı sonucu,...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2020
Su krizine karşı hazırlıklı olmalıyız

İçinde bulunduğumuz coğrafya nedeniyle Nisan ayından sonra havalar ısınacak ve kullanılan su miktarında da önemli artış olacak. Bu nedenle anavatandan temin edilen su şebekesindeki sorunların çözümlenmemesi durumunda, ciddi sıkıntılarla...

MAKALEYİ OKU
26
Mar 2020
Krizin atlatılması bilime uymakla mümkündür

Bütün dünyayı etkileyen Coronavirüs salgını zamanında çekingen davranılması ve köklü önlemler alınmaması sonucu maalesef KKTC'yi de sarmalına aldı. Oysa geç kalınmadan önlemler alınsaydı, sadece turizm ve güneyden elde edilen...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2020
Zorla güzellik olmaz 

İnsanlara istemediğini, beğenmediğini zorla kabul ettirmeye çalışmak, yapılabilecek hataların en büyüğüdür. Bu nedenle; samimi ilişkiler içinde olmayan, birbirini rakip hatta düşman gören, dili, dini milleti farklı olan, üstelik aralarında...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2020
Mecburi üyelik STÖ ruhuna aykırıdır 

Sivil Toplum Kuruluşlarının demokratik yaşamın bir parçası olduğu, yararlı hizmetler verebileceği inkâr edilemeyen bir gerçektir. Fakat KKTC'de her konuda olduğu gibi sivil toplum örgütlenmesinde de aşırıya kaçıldığı görüşündeyim....

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2020
Sınır kapılarının kapatılması ve gerçekler

Corona bahanesi ile dört sınır kapısının kapatılması ve geriye kalanlarda da geçişlerin zorlaştırılması, Rum'un bizimle birleşmeyi aklının ucundan bile geçirmediğinin açık bir kanıtıdır. Çünkü tek dışa açıldığımız anavatanda...

MAKALEYİ OKU
04
Mar 2020
Devlet işletilmelidir

KKTC sadece anavatan tarafından tanınan bir devlet olmasına rağmen, örgütlenme bakımından noksan tarafı bulunmamaktadır. En gelişmiş ülkeler düzeyinde meclisimiz, cumhurbaşkanımız başbakanımız, bakanlarımız, yöneticilerimi, yargımız...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2020
Gerçekler halktan gizlenmemeli 

Birçok kişi gibi ben de önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin, anavatan ve KKTC'den yana olanlar ile Rum ile birleşmeyi tercih edenler arasında olacağı görüşündeyim.  Ulusalcı kesimdeki siyasi parti başkanları, yaklaşık yarım...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2020
Nüfusun önemi ve çelişkiler

Kıbrıs sorununda geçmişten günümüze iki halk arasındaki nüfus oranının büyük önem taşıdığı inkar edilemeyen bir gerçektir.  Rum,1878'den beri çok basiretli bir nüfus politikası uygulamaktadırlar. Rumlar 1771'de Türk...

MAKALEYİ OKU
23
Şub 2020
Neden ilmiği kendi elimizle boğazımıza geçirelim?

 Dünyada geçmişten günümüze savaşı başlatan taraf, sebep olduğu kayıplar için mağdur olan tarafa tazminat ödemek zorunda kalır. Kıbrıs'ta geçmişten günümüze tüm toplumlar arası çatışmalar ve kayıplar Rum'un saldırıları...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2020
Adada, kıtalı olmak!

Dün akşam muhteşem olduğu kadar tarihsel bir olayın şahitlerinden biri olmanın mutluluğunu yaşadım. Adada kıtalı gibi olmanın ne anlam ifade ettiğini bir dua gibi tekrarladım, tekrarladım! Üç yıl kadar önce bir 19 Mayıs gününde aşağıdaki...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2020
Anavatan düşmanlığı bindiğimiz dalı kesmektir

Başta Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler olmak üzere her koşulda Rum ulusal davasını destekleyen ülkelere karşı haklılığımızı kabul ettirmek amacı ile birlikte çaba harcamak yerine, anavatan düşmanlığını körüklemek bindiğimiz...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2020
Anavatanla birleşmek en ideal seçenektir

  Geçmişten günümüze anavatanın KKTC'yi ilhak etmek düşüncesinde olmadığı herkesin bildiği bir gerçektir. Geçenlerde bir eski parti başkanının da açıkladığı gibi, 1975'te meclisimizde alınan birleşme kararını, anavatan...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2020
Acaba hangi çözüm seçeneği korkunçtur?

1878'den sonra Rumların bize sürekli düşmanca davranması, 1955-1957, 1963-74 dönemlerinde toplu silahlı saldırılarla bizi katletmeye kalkışması, taksimin değil, aksine birleşmenin korkunç olacağının kanıtıdır.     Yaşanan...

MAKALEYİ OKU
09
Şub 2020
Federal -birleşmeyi tek çözüm seçeneği gösterenler gerekçelerini açıklamalı

  Kıbrıs'ta iki halkı yeniden birleştirmekte ısrarlı olanların, samimi olarak gerçek niyetlerini ve gerekçelerini açıklamaları gerekir. Çünkü iki halkın iç içe yaşadığı dönemlerde aralarında samimi işbirliği tesis edilmediği...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2020
Beşince kol faaliyetleri ciddiye alınmalı

Geçmişten günümüze Kıbrıs'taki Türk varlığını hazmedemeyen tarafların, bizi yok etmeye yönelik beşinci kol faaliyeti yürütülmediğini kabul etmek saflık olur. Beşinci kol: silah gücü ile ele geçirilemeyen bir kitlenin veya devletin...

MAKALEYİ OKU
02
Şub 2020
Seçim ve adaylar üzerine

 Anayasamızın ‘99.Maddesi uyarınca, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, yükseköğrenim yapmış olan, 35 yaşını dolduran, Türk ana ve babadan doğan, KKTC vatandaşı olan ve en az beş yıldan beri Kıbrıs'ta bulunan herkes,...

MAKALEYİ OKU
29
Oca 2020
Şimdi ses çıkarmayanların gelecekte şikâyet etme hakkı olmayacak

Anavatanın sınırları dışında kaldığımız 1878-1974 döneminde olağanüstü sıkıntı ve acılar çektik… Bu günlere ise, basiretli liderlerimiz Denktaş ve Küçük'ün büyük gayretleri sonucu Anavatanın bize yardım etmesini sağlaması...

MAKALEYİ OKU

banner464

banner465