08
Eyl 2019
Kalıcı barış sadece iki devletli çözümle mümkündür

Mevcut gerçekler nedeniyle, iki halkın da en fazla çıkarına olan tek çözüm seçeneği yan yana iki devlet modeldir. Bu çözüm seçeneği dışında yapılacak herhangi bir anlaşma, Londra ve Zürih anlaşması gibi geçici olacak ve Rumlar tarafından...

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2019
Yönetim halka sorunlarını bildirme olanağı sağlamalı

Siyasiler için en büyük başarı popülizmle oy devşirme yerine, ülkeye yararlı hizmetler yaparak, kişiler yerine halkın tümünü memnun ederek, yeniden seçilmektir. Bu amaçla seçmenleri sadece seçimden seçime önemsemeyen ve yeniden seçilmek...

MAKALEYİ OKU
01
Eyl 2019
Anavatan düşmanlığına öncülük edenler bindikleri dalı kesiyor

Maalesef KKTC'de bazı kişiler, anlaşılması zor ve dayanaksız Türkiye fobisi nedeniyle; anavatanın haksızca suçlanmasını, ulusal davamızın kötülenmesini, Rum ulusal davasının propagandasının yapılmasını, demokratik hak göstererek...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2019
Halkımızın beklentileri acilen karşılanmalı

Hükümetin dış politikadaki onurlu ve aktif duruşu, masada oyalanmamız tezgâhına karşı çıkması, iki devletli çözümü savunması, vatandaşlarca takdirle karşılanmaktadır.  Yalnız halkın günlük yaşamını sıkıntıya sokan basit...

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2019
Halkımızı çökertmek demokratik hak değildir 

Bazı kişilerin, pervasızca devletimizi yıkmaya, anavatanla aramızı açmaya çalışması, artık birçok kişinin tepkisine sebep olmaktadır. İngiliz ve Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde bile düşmanlarımız, Kıbrıs Türk halkını yok etmek için...

MAKALEYİ OKU
21
Ağu 2019
Şükretmek yerine vefasızlık ve nankörlük ayıplanmalı

İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle,  bir oyunun devlet tiyatrolarında sahnelenmesinin uygun görülmemesi nedeniyle, bazı kişilerin yaptığı açıklamaların zamansız, gereksiz, yararsız ve sorumlu olmadığı görüşündeyim. Bazı kişilerin...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2019
Ağlamayan çocuğa emzik yok

Geçmişten günümüze tüm Rum siyasi yetkililer, ulusal hedeflerine ulaşmak mücadelelerinde, daima hakkı olmayanı bile elde etmek için canla başla uğraşır. Yabancıların daima kendilerinden yana olmasını ve açıklama yapmasını isterler,...

MAKALEYİ OKU
14
Ağu 2019
Suyun akılcı ve hesaplı yönetilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır

Geçmişten kalan belgeler, adamızda birçok defa şiddetli kuraklıklar yaşandığını ve bu nedenle insanların başka yerlere göç etmek zorunda kaldığını gösterir. Venedikliler döneminde 7 yıl süren, üst üste şiddetli kuraklıklar sonucu,...

MAKALEYİ OKU
12
Ağu 2019
Yanlış çözümle adadaki barış ortamı bozulmamalı 

Tarihi belgeler 1878'den sonra ülkemizde,  aralıklarla toplumlar arası çatışmalar olduğunu göstermektedir. 1957 toplumlararası çatışmalardan sonra kurulan ve sadece 3 yıl yaşatılabilen 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde de silahlı...

MAKALEYİ OKU
07
Ağu 2019
Bize dayatılan birleşme Girit tezgâhını anımsatır      

KKTC'de bazı kişi kuruluş ve siyasiler, ülkemizdeki tüm sorunların çaresinin, sadece Rum ile birleşmek olduğunu ileri sürmekte ve bunu kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bunlara göre, Rum ile birleşmek dışındaki tüm çözüm seçenekleri...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2019
Acilen devleti koruyucu yasal düzenlemeler yapılmalı

Rumların içimizdeki işbirlikçilerin yardımı ile yürüttüğü kampanya; Fransız komutanı Pierre Loti'nin ‘Türklerle savaşmadan önce din, dil, aile, vatan, millet ve birlik duygularının yok olup olmadığını iyi kontrol edin. Yoksa Türkleri...

MAKALEYİ OKU
31
Tem 2019
Kalifiye ve düz işçi ihtiyacımızın karşılanması

Konu üzerinde hatalı yorumlar yapılması nedeniyle, geçmişle ilgili gerçekleri hatırlatmada yarar görürüm. Kıbrıs Cumhuriyeti ve 1963-74 döneminde ekonomik faaliyetlerimiz ve işverenlerimiz sıfır noktasına yakındı. Kıbrıs Cumhuriyeti...

MAKALEYİ OKU
28
Tem 2019
Hükümetin ülkemize ve halkımıza yapabileceği en önemli hizmet

Rumların içimizdeki işbirlikçilerin yardımı ile yürüttüğü kampanya; Fransız komutanı Pierre Loti'nin ‘Türklerle savaşmadan önce din, dil, aile, vatan, millet ve birlik duygularının yok olup olmadığını iyi kontrol edin. Yoksa Türkleri...

MAKALEYİ OKU
24
Tem 2019
Barış Düşmanları

Bir çeşit federasyon olan iki halklı 1960 Cumhuriyeti'nin başarılı olmadığı, üstelik büyük can ve mal kayıplarına da sebep olduğu inkâr edilemeyen bir gerçektir. İki halk arasında rekabet terk edilmedi. Yapıcı ve samimi işbirliği...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2019
Kıbrıs sorununda onlar ve biz

Rum-Yunan ikilisinin geçmişten günümüze değişmeyen hedefi, Kıbrıs'ın tümünü ele geçirmektir. Halen %66'sını ele geçirmelerine rağmen geriye kalan %36 bölümünü de almak için yoğun mücadele içindedirler. Rum- Yunanistan ikilisi,...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2019
Ülkemizin Yüz Karası Çöpler

Doğasal çevre sorunları, ülkemizde yaşayan herkesi ilgilendirmesi nedeniyle,  hükümetin ve belediyelerin bu konuda daha etkin adımlar atması gerekir. Çünkü KKTC'nin her tarafına atılan çöpler artık bizim yanımızda, ülkemizi ziyaret...

MAKALEYİ OKU
14
Tem 2019
Sürekli alttan almakla hak kazanılmaz

1948 tarihli Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği insan hakları beyannamesine göre: ‘bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar, akıl ve vicdana sahiptirler. İnsanlar birbirlerine karşı kardeşlik anlayışı içinde...

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2019
Bürokratik işlemler 

Devlet kuruluşlarındaki gereksiz ve mantığa aykırı bürokratik işlemler, vatandaşları boş yere sıkıntıya sokmakta ve devletinden soğumasına sebep olmaktadır. Ayrıca yatırımları zorlaştırmakta, tek tük gelen yabancı yatırımcıların...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2019
Her konunun uzmanı olmak

KKTC'de okuma yazma ve üniversite mezunlarımızın oranının en uygar ülkeler düzeyinde olması ile övünürüz. Ancak KKTC'de birçok kişi okumadan, araştırmadan, uzmanların görüşüne aldırmadan, yaşanan deneyimleri dikkate almadan,...

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2019
Disiplin ve devlet otoritesi 

Ülkemizde siyasilerin demokrasinin arkasına saklanarak popülizmi ön planda tutması sonucu, yönetimimiz maalesef istenen düzeyde hizmet verememektedir. Başıbozukluk, görev ihmali, umursamazlık ve asayişteki sıkıntılar, herkesi rahatsız edecek...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2019
Nüfus yoğunluğumuz fazla mı?

 Son zamanlarda bazı kişiler, halkımızın tepkisine sebep olan tüm sorunların, nüfusumuzun artmasından kaynaklandığını ileri sürer.  Ancak dünyadaki gerçekler, bu görüşün sırf Rumlarla aramızdaki nüfus açığını kapatmamızın...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2019
Çözümsüzlüğün nedeni ve çaresi

Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasının başlıca sebebi, Rumları temsil eden yönetimin Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınması, böylece hak ve hukukun hoyratça çiğnenmesi, katliam yapan tarafın ödüllendirilmesi ve Birleşmiş Milletler ile...

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2019
 Anavatanla aramızı açmak bindiğimiz dalı kesmektir

Son günlerde bazı kişilerin, en küçük fırsatı bahane ederek, haksızca, vefasızca, insafsızca ve utanç verici düzeyde Anavatana, yöneticilerine ve KKTC'deki temsilcilerine dil uzattığı herkesin dikkatini çekmektedir.      ...

MAKALEYİ OKU
19
Haz 2019
Acil gereksinimlere öncelik verilmeli

Devletimizin gelir kaynakları sınırlı olduğuna göre, bütçenin kullanılmasında, acil olan gereksinimlere öncelik verilmeli. Popülist harcamalara ve savurganlığa derhal son verilmeli. Dünyada hiçbir şey yaşamdan daha önemli olmadığına...

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2019
Geçmişin hataları düzeltilmeli

KKTC'de geçmişte yapılan hatalardan birinin de, Sivil Toplum konusunda olduğu görüşü yaygındır. Hangi örgütlerin Sivil Toplum kapsamına girdiği konusunda dünyada görüş birliği yoktur. Fakat batılı çağdaş ülkelerde; dernekler,...

MAKALEYİ OKU
12
Haz 2019
Devlet otoritesi 

Popülizmin her şeyin üzerinde tutulması, demokrasinin başıbozukluk olmadığının kavranmaması, anayasada öngörülen devleti koruyucu ve özgürlüklerin kullanılmasındaki düzenlemelerin yapılmaması, yasaların uygulanmasındaki umursamazlık...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2019
Artık federasyon dışındaki seçeneklere yönelmeliyiz

Kıbrıs sorununun şimdiye kadar çözümsüz kalmasının başlıca nedeninin  konuya Rum-Yunan çıkarları açısından bakan ve gerçekleri yansıtmaktan kaçınan Birleşmiş Milletler olduğu görüşündeyim. Zaten 5 emperyalist ülkenin güdümünde...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2019
Çevremiz her şeyimiz

1972'de İsveç'in başkenti Stokholm'da düzenlenen BM Çevre konferansında alınan kararla, 5 Haziran, Dünya çevre günü kabul edildi. Çevre gününün amacı, doğasal çevrenin korunmasında farkındalık yaratmaktır. Halen, ülkemiz...

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2019
Düzlüğe çıkmamızın çaresi

Sahip olduğumuz olumlu olanaklara rağmen, maalesef şimdiye dek seçimle işbaşına getirdiğimiz kişilerin, sorunların çözümünde ve ülkemizin refaha kavuşması için gerekeni yaptığı kabul edilemez. Aksine seçimle yetkili makamlara gelenler,...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2019
Çevre kirliliği ve çaresi

Ülkemizdeki çevre kirliliği vatandaşlarımız yanında ülkemizi ziyaret eden yabancıların da tepkisine yol açacak derecede ciddi boyutlardadır. Fakat herkesin sık sık gündeme taşımasına rağmen, soruna doğru teşhis konulmadığı için, yıllardan...

MAKALEYİ OKU
26
Mayıs 2019
Federasyona takılıp kalmamız zararımızadır

Rum'un ada etrafındaki denizaltı kaynaklarını tek yanlı sahiplenmek istemesi , Fransa'ya üs vermesi, sürekli  silahlanması, yabancı ülkelerle askeri tatbikatlar yapması, federasyon tezgahı ile masada oyalanarak zarara uğratıldığımızın...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2019
Toplumsal yaşamda hiçbir şey sınırsız değildir

Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde başkalarını aşağılamak, kişiliğine gölge düşürmek, hakaret etmek ve küfretmek, demokratik hak ve ifade özgürlüğü olarak yutturulamaz. KKTC'de demokrasinin yanlış yorumlanması ve bazı art niyetlilerin...

MAKALEYİ OKU
19
Mayıs 2019
Bağımlı olacağız masalı

Bazı kişiler maalesef ideolojik saplantıları nedeniyle komik duruma düşme pahasına, halkımızı slogan ve görüşlerle anavatandan koparmağa çalışmaktadır. Tek dayanağımız olan ve büyük fedakârlıklarla bize ait bir bölgede yaşamamızı...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2019
Biz ve onlar

Güneydeki yönetim başkanı, ülkeye yatırımcı getirmek ve yeni istihdam olanakları yaratılması için, sık sık yabancı ülkeleri ziyarete gider. Bizde ise, kazara anavatandan gelen tek tük yatırımcılar ‘peşkeş, sömürü irademizin ipotek...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2019
Hükümetin bozulması 

 Basın ve sosyal medyada ortaya konulan görüşler, birçok kişinin 4'lü koalisyonun başarılı olmadığını ve istifa etmesinin isabetli olduğunu kabul ettiği, anlaşılır. Gerçekte Koalisyon hükümeti, umut kabul edilmesine karşın...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2019
Yasalara uyulmalı 

 Demokratik hukuk devletinde yasalar, uygulanmak amacı ile çıkarılır. Hükümetler de yürürlükteki yasalara uymak ve vatandaşların uymasını sağlamakla yükümlüdür. Doğruyu söylemek gerekirse geçmişten günümüze, yasalara uyulmasında...

MAKALEYİ OKU
05
Mayıs 2019
Basiret

Kişisel görüşüme göre ülkemizdeki tüm sıkıntı ve sorunların başlıca kaynağı basiretsizliktir. Basiretsizlik yüzünden, siyasiler popülizmi, halkımızın çoğunluğu da oy kullanırken kişisel çıkarını ön planda tutar. Sonuçta, sorunların...

MAKALEYİ OKU
28
Nis 2019
İhmal felakete sebep olacak

Bu yıl yağış sezonunun bereketli geçmesi nedeniyle, kırsal alanlarda, ormanlarda ve yerleşim yerlerindeki boş arazilerde bol ot çıkmıştır. Kuşkusuz gerek yağışların gerekse otların bol olması, tarım kesimi için büyük bir avantaj ve...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2019
Asayiş konusuna önem verilmeli 

Son yıllarda şiddet ve cinayet suçlarındaki artış, ülkemizin imajına gölge düşürmesi yanında, vatandaşlarımızın huzurunu da kaçırmaktadır. Yakın geçmişte bir Afrikalı öğrencinin Mağusa'da, bir Afrikalı öğrencinin de Lefkoşa'da...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2019
En temel sorunumuz 

KKTC'de devletimizin istenen ve gereken düzeyde verimli olamamasının en temel sorunu, görevlilerin ofislerde kalması olduğu görüşündeyim. Birçok kişi ülkemizdeki yönetimi başka ülkelerle ve güney ile mukayese etmesine karşın, kimse...

MAKALEYİ OKU

banner471

banner455