05
Ağu 2018
Guterres garanti önerisi Girit senaryosunu hatırlatır

Geçmişte Girit'te emperyalist ülkelerin dayatması ile iki toplumlu ve Rumların daha fazla söz sahibi olduğu bir çözüm kabul edildi. Anlaşmadan sonra Rumların talebi ve emperyalistlerin baskısı sonucu, Girit'teki Türk ordusunun ayrılması...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2018
Seçilmişlerin görevi hizmet etmektir

 Demokratik hukuk devletinde halkın oyları ile makamlara getirilen kişilerin görev ve yükümlülüğü, halka hizmet etmektir.  Uygar ülkelerde yürürlükteki kontrol ve denetim mekanizmaları nedeniyle, görev ve sorumluluklarını yerine...

MAKALEYİ OKU
29
Tem 2018
Orman yangınlarının önlenmesine karşı acilen önlem alınmalı

Orman yangınları ile mücadelede öncelikle koruyucu önlemlerin alınması ve yangın çıkmamasının sağlanması gerekir. Bunun yanında yangın başladığı zaman, ilk birkaç saat içinde yayılmadan ve şiddetlenmeden derhal müdahale edilerek söndürülmelidir....

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2018
Et sorunu sürüncemede bırakılmamalı

 1980'li yıllarda, üretim, yerel talebin üzerinde olduğu için, ülkemizden 25 bin küçükbaş ve 10 bin büyükbaş hayvan ihracatı yapıldığını hatırlarım.  Aradan geçen yıllarda devletin üreticilere desteği azalmadığı...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2018
Ucu açık müzakerelerin sürdürülmesi Rum ulusal davasına yardımcı olur

 Yaklaşık, yarım asırdan beri sürdürülen toplumlararası müzakerelerde, Rum tarafının bizimle eşit siyasi ortaklıktan yana olmadığı açık bir şekilde anlaşılmıştır. Rum tarafının gizlemek gereği bile duymadığı, değişmeyen...

MAKALEYİ OKU
18
Tem 2018
Hemen çözümlenebilecek birçok basit sorun vardır

 Hükümetin yıllarca biriken tüm sorunları birkaç ay içinde çözümlenmesini beklemek haksızlık olur. Ancak ülkeye hizmet etmek niyetinde olan bir siyasi iktidarın,  halkı gereksiz yere sıkıntıya sokan ve ekonomik gelişmeye takoz...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2018
Peşkeş –sömürü sloganı ile ekonomik kalkınmanın önlenmesine izin verilmemeli  

 Devlet olanaklarının oy avcılığında araç olarak kullanılması, yasalara aykırı olarak ve ülkeye yarar sağlamayacak şekilde kişilere ve kuruluşlara dağıtılması, doğru değildir ve savunulamaz. Ancak dünyanın tüm ülkelerinde olduğu...

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2018
Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli

 Devletimizin gelirleri sınırlı olduğuna göre,  popülist para dağıtımından vazgeçilmeli, verimli kullanılmalı, ülkemizin genel yararları bakımından en önemli alanlara öncelik tanınmalı. Örneğin:        ...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2018
Anavatandan koparılmamız  komşunun ulusal davasına hizmet eder  

Geçmişten günümüze yeni göreve getirilen anavatan yetkililerinin ilk dış ziyaretlerini KKTC'ye yapması bizim için onur verici büyük bir destektir. Bize yapılan tüm yardım ve destekleri engellemeyi ulusal dava olarak benimseyen Rum yönetiminin...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2018
 Hükümetin en öncelikli görevi ülkede asayişi sağlamaktır 

 Son zamanlarda suçlardaki artışa rağmen,  siyasilerin ülkemizin asayiş konusunu çözümlemek için gereken çabayı harcamadığı görülüyor.   Oysa yaklaşık 100 bin yabancı öğrenci, 50 bin yabancı işçi ve yüzbinlerce...

MAKALEYİ OKU
01
Tem 2018
Komşu bizimle ortaklık yapmak niyetinde değildir

 Kıbrıs'ta iki halkın, barış içinde ve birlikte yaşaması güzel bir idealdir Ancak, bunun gerçekleştirilebilmesi için, her iki tarafın da gerçekten istekli olması ve bu ülküyü samimi olarak benimsemesi  gerekir.  Taraflar...

MAKALEYİ OKU
27
Haz 2018
Davar zararları durdurulmalı

 Kırsal alanlarda asayişin sağlanmamasından cesaretlenen bazı sorumsuz çobanların sorumsuzca tutum ve davranışları nedeniyle, vatandaşlar malına malım diyememekte. Çünkü bazı sorumsuz çobanlar, izin almadan pervasızca hayvanlarını...

MAKALEYİ OKU
24
Haz 2018
En son tezgâh anavatan ile aramızın açılması

 Rum – Yunan ikilisi, anavatanın koruması altında olan bir toprağa sahip olmamız durumunda, adanın tümünü ele geçiremeyeceğini bildiği için, anavatanın bizi korumasını bertaraf etmek ister. Bu nedenle, içimizdeki işbirlikçileri de...

MAKALEYİ OKU
20
Haz 2018
‘İçi dolu başak boyun eğermiş’

 Tepki göstermememiz nedeniyle Rum yönetimi, düşmanca eylemlerini pervasızca sürdürmektedir. Uluslararası örgütler de her koşulda Rum tarafını desteklemektedir.     KKTC'deki 23 Nisan törenlerine katılmak amacı ile...

MAKALEYİ OKU
17
Haz 2018
Sorumsuz kişilerin Türk halkı adına görüş bildirme yetkisi yoktur

 17 aylık müzakere süresinde birleşme ve federasyonun çözüm seçeneği olamayacağını anlayan ve Kıbrıs sorununa yeniden müdahil olmak istemediğini açıklayan Guterres, müzakere tezgâhı ile bizi masada oyalanmamızdan çıkar elde eden...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2018
Devleti koruyucu caydırıcı yasa çıkarılmalı

 KKTC'de maalesef devletimize ve ulusal değerlerimize saldıranlar hakkında yasal işlem yapılmadığı ve yapanın yanına kar kaldığı görülmektedir. Bu durumdan yararlanan dış düşmanlarımız ile içimizdeki işbirlikçileri de, her...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2018
Plastik kirliliği 

 Plastik materyal, çok çeşitli kullanma alanları nedeniyle bütün dünyada olduğu, gibi ülkemizde de  yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Zararlı ve sakıncalı tarafları olduğunun bilinmesine karşın yıldan yıla üretim  miktarı...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2018
 İki bölgeliliğin bozulması geri dönüşümsüz büyük bir hata olacaktır

 1974'de güneye göç eden ve Rumlar ile yaşamayı tercih eden Maronitlerin KKTC'ye getirilmek istenmesinin ve Güney Kıbrıs Yönetimi vatandaşının Kozanköy'e yerleşmesine yeşil ışık yakılmasının geri dönüşümsüz zararlara...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2018
Son günlerdeki su baskınları tesadüfi değildir

 Yürürlükteki yasalara rağmen,  yağmur suyu drenaj kanalları yapılmasındaki ihmaller ve dere yataklarının bozulması nedeniyle, artık su baskınları, yaşamımızın bir parçası olmuştur. Son yağışlar nedeniyle yolların sular...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2018
 Uluslararası hukukta savaşı başlatan bedelini öder

 Uluslararası hukukta savaşı başlatan ve saldırgan taraf, yenildikten sonra bir de hak talebinde bulunamaz. Çünkü saldırmasaydı kimse can ve mal kaybına uğratılmayacaktı. Ayrıca yaşam hakkı, mülkiyet hakkından çok daha önemlidir....

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2018
Hükümet, sorunların çözümüne odaklanmalı

 Bir çok kişi gibi ben de hükümetin madde kurbanları için rehabilitasyon merkezi açılması dışında tüm ülkeyi ilgilendiren sorunların hiç birine el atmadığı görüşündeyim. Aksine sadece belirli kişi ve kesimi memnu etmeye dönük...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2018
Plaj sorununun çözümü çok kolaydır

 Geçmişten günümüze yaz aylarının başlaması ile plajlarla ilgili olarak tartışmalar gündeme taşınmaktadır.  Anayasamızda 'Kıyıların Korunması” hakkındaki madde ve plajların denetimi ile kullanılması hakkındaki mevzuat...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2018
 Anavatanın değerini takdir etmeliyiz  

   Son zamanlarda bazı kişilerin haksızca, dayanaksızca ve her türlü olayı istismar ederek, anavatanı ve yetkililerini kötülediği görülüyor. Fakat İngiliz müstemleke dönemi ve 1974 öncesinde yaşayanlar, anavatana dil uzatmanın...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2018
Hükümetin yüz günü 

 Bir çok kişi gibi ben de, Koalisyon hükümetinin yüz günlük icraatında, müşavirlik dışında,  halkımızın öncelikli sorunlarına el atmadığı, beklentileri karşılamadığı , vaatlerini yerine getirmediği  ve halkımızın...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2018
Vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, Rum’un ekmeğine bal sürmektir

  Kıbrıs'taki özel koşullar nedeniyle, ulusal kimliğimizi, dilimizi, dinimizi kaybetmeden varlığımızı sürdürebilmemiz için Rumlar ile aramızdaki nüfus açığını mutlaka azaltmalıyız. 1878'den sonra, dış göçlerle sürekli...

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2018
Rum’un dayattığı birleşik çözüm yok olmamıza sebep olacak

 Rum –Yunan-emperyalist üçlüsü, zamanla Rum çoğunluk içinde eriyebileceğimizi ve adanın kuzeyini de egemenlikleri altına alabilecekleri umuduyla, birleşik çözümü savunur.  Zaten Türk ordusunun ayrılması veya etkili olamayacak...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2018
Guterres Belgesi Girit dramının tekrarlanmasına zemin hazırlayacak

 C.Montana'da Rum tarafının bizimle eşit ortaklığa dayalı bir çözümü, aklının ucundan bile geçirmediği açık bir şekilde ortaya konulmuştu. Bu gerçeği Sn. Akıncı da ifade etmişti. Bu durumda federasyon veya birleşik bir çözüm...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2018
Belediyeler ile devlet kuruluşları işbirliği yapmalı

 Yerleşim yerlerinde, hizmetlerin daha iyi sunulması için, devlet kuruluşları ile belediyeler birçok konuda eşgüdüm içinde hareket etmeli, işbirliği yapmalı, alınabilecek önlemleri birlikte belirlemeli, sorunlara birlikte çareler üretmeli....

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2018
Federal çözüm barışın bozulmasına sebep olacak

Kıbrıs Türk halkı olarak bize biçilen kefeni giymekten başka çaremiz olmadığını kabul etmek yerine, somut gerekçeleri ve örnekleri kanıt olarak göstermemiz ve federasyonun isabetli, kalıcı, çözüm şekli olmadığını, aksine adamız ve...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2018
Asayiş ve adalet en öncelikli gereksinimdir

 Bir ülkenin yaşanabilir durumda olabilmesi ve kalkınıp uygarlaşabilmesi, öncelikle asayiş ve adalet kuruluşlarının etkin ve başarılı hizmet vermesine bağlıdır. Can ve mal güvenliği tam olarak sağlanamayan ve adalet olmayan bir ülkede,...

MAKALEYİ OKU