24
Mar 2021
Demokrasi sınırsız ve başıbozukluk değildir

Kıbrıs Türk halkı olarak geçmişte olağanüstü sıkıntılar çektiğimizin ve bugünlere büyük bedeller ödeyerek, geldiğimizin bilincinde olmalıyız.  Bu çerçevede öncelikle okullarda Kıbrıs Türk ulusal kurtuluş mücadele tarihimiz...

MAKALEYİ OKU
17
Mar 2021
Tazminat konusunda gerçekler hatırlatılmalı

Küçük bir adada yaşayan iki halk olarak, ilelebet birbirimizle çatışmamız yararımıza değildir. Ancak Türk tarafı olarak sürekli alttan almamız, haklarımızı savunmamamız,  kayıplarımızı gündeme taşımamamız, makul bir anlaşma...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2021
Tarihte ilk Türk cumhuriyeti ve kıssadan hisse

Rum-Yunanistan ve emperyalistler ile onların güdümünde olduğu bilinen BM ile AB'nin gizlemek gereği bile duymadığı düşmanca tutum ve amaçları karşısında, Kıbrıs Türk halkı olarak anavatanla sıkı işbirliği içinde olmalıyız....

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2021
Bayrak konusunda görüşler

Bana verilen bilgiye göre, şimdiki Cumhurbaşkanımızın yabancıları kabulünde, bayraklarımız kaldırılmamaktadır. Buna rağmen sosyal medyadaki tartışmalara açıklık getirmek amacı ile bayrak konusundaki gerçekleri hatırlatmakta yarar görürüm. ...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2021
Ayıp olan teşekkür etmek değil vefasızlıktır

Corona salgını insanların sağlığını ve yaşamı tehdit etmesi yanında, tüm ülkelerin ekonomilerinde de önemli çöküş ve kayıplara da sebep oldu. Tüm adayı üye aldığını ileri süren Avrupa Birliği, sadece Rum Yönetimi'ne önemli...

MAKALEYİ OKU
03
Mar 2021
Yalanları kabullenmek yerine gerçekleri muhataplarımızın yüzüne vurmalıyız

1964'ten günümüze Kıbrıs'ta iki halk arasında bir anlaşma yapılması amacı ile sürdürülen müzakerelerde görüşülmeyen tartışılmayan denenmeyen hiçbir şey kalmadı. Her iki halkın da nasıl bir anlaşmayı tercih ettiği, istek,...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2021
Müzakerelerde federal çözümden çok uzaklaşıldı

Siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki kesimli federal anlaşma şeklinin Birleşmiş Milletler parametresi olduğu açıklanır. Yalnız Birleşmiş Milletler kararları tavsiye niteliğinde olup Allah'ın kelamı olarak gösterilmemeli. İsrail...

MAKALEYİ OKU
24
Şub 2021
Koşullar birlikte hareket etmemizi gerektirir 

Ülkemizi sarmalına alan Corona salgını ve sebep olduğu sorunları mümkün olan en az zararla atlatabilmek için, el birliği ile hareket etmek zorundayız. Fakat bazı çevrelerin içinde bulunduğumuz çok sıkıntılı koşullara rağmen, hala daha...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2021
İki devletli anlaşmaya karşı çıkmak barış istememektir

Kıbrıs Türk halkı olarak, sırf bir anlaşma yapılması için Rum'un ENOSİS'e sıçrama tahtası olarak kullanacağı aşikar olan birleşik-federal seçeneği kabul etmemiz, ilmiği kendi elimizle boynumuza geçirmektir. İyi niyetli, kalıcı...

MAKALEYİ OKU
17
Şub 2021
Devletimiz ve egemenliğimiz  

Rumların gizlemek gereği duymadıkları niyetlerine, BM ve AB‘nin her koşulda bizim aleyhimizde ve Rum-Yunanistan'ın yanında olduğu gerçeğine rağmen KKTC'de bazı kişi, kuruluş hatta siyasilerin hala daha birleşik federal anlaşmayı...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2021
Hukuksuzluk ve haksızlıklara boyun eğmemeliyiz

Kıbrıs Türk halkı olarak 1878'den 1974'e kadar mağdur edildiğimiz ve büyük acılar ile sıkıntılar çektiğimiz, inkar edilemeyen bir gerçektir. Tarihi gerçeklere ve belgelere rağmen, tüm silahlı çatışmaları başlatan, can ve...

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2021
Corona ile mücadelede el birliği içinde hareket etmeliyiz

Corona felaketinin ne zaman kontrol altına alınabileceği,  sonuçlarının dünyayı ve bizi  nasıl etkileyeceğini şimdiden kestirmek mümkün değildir. Ancak pandeminin sonuçlarının can yakıcı olacağı ve tüm ülkelere çok pahalıya...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2021
Kavram kargaşası 

KKTC'de hatalı yönetim anlayışı sonucu başıbozukluk, umursamazlık, her şeyi oluruna bırakmak, yasalara uymanın herkesin hür iradesine bırakmak, devleti aşağılamak, devlet saygınlığını ayaklar altına almak, ulusal liderlerimize ve...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2021
‘Nutuk’ tan ders alınmalı

Yaşanan acı deneyimlere ve gerçeklere rağmen hala daha anlaşılması zor bir tutumla, her koşulda BM parametreleri çerçevesinde müzakerelere katılmamızın savunulması anlaşılması zor bir tutumdur.. Hele sırf Rum, BM, AB kabul etmeyeceği gerekçesi...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2021
Federasyon tehlikeli bir maceradır

 Federasyon, pratikte denenen, başarılı olamayacağı kanıtlanan, silahlı çatışmalara sebep olan, çok riskli, sakıncalı, gerçeklerle bağdaştırılamayan bir çözüm seçeneğidir. Her şeyden önce Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS ilkesinden...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2021
Su krizine hazırlıklı olmalıyız

20-30 yıl önceden içinde bulunduğumuz bölgenin küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklıktan ciddi şekilde etkileneceği tahmin edilirdi.   Yaşanan dönemde ise, artık Akdeniz bölgesindeki tüm ülkelerde yağışların azaldığı,...

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2021
Teslimiyetçiliğin bedeli çok ağır oldu

Federasyon çatısı altında Rum'la birleşmeyi tek çıkış yolu kabul eden siyasilerin bu yanlışı, Kıbrıs Türk halkına çok pahalıya mal oldu. Rumların gizlemek gereği duymadığı niyetlerine rağmen, anlaşılması zor bir tutumla, federasyon...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2021
Ambargo sorunu

Ambargolarla cezalandırılmamızın hiçbir haklı dayanağı olmaması bir yana, en temel insan hakları ilkelerine aykırı, art niyetli ve düşmanca bir uygulamadır. Cezalandırılmamızı gerektirecek herhangi bir suç işlemedik. Aksine ortak olduğumuz...

MAKALEYİ OKU
17
Oca 2021
Her isteyenin halkımız adına görüş beyan etmesi kabul edilemez

Demokratik hukuk devletinde yetkisiz vatandaşların, kişisel siyasi tercihleri doğrultusunda tüm ülke adına açıklama yapması, yabancı ülkeler ile kuruluşlardan taleplerde bulunması kabul edilemez.  Ülkeyi ve halkı sadece seçimle işbaşına...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2021
Bazı hataların sonucu felaket olur

 Gerçekte, Kıbrıs sorunu barış harekâtından sonra Viyana anlaşması ile iki halkın ayrı bölgelerde toplanmasının sağlanması ile kalıcı bir şekilde çözümlenmişti.    Birleşik Kıbrıs cumhuriyetinin başarılı olamayacağının...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2021
Gerçekleri hatırlatmalıyız

Kıbrıs sorunu ile ilgilenenlerin amacı, gerçekten kalıcı ve adil bir çözüme katkıda bulunmak ise öncelikle tarafsız olmalı, geçmişten günümüze yaşanan olayları dikkate almalı, dürüst ve hakça davranılmalı.  Bu çerçevede BM...

MAKALEYİ OKU
06
Oca 2021
Halis ENOSİS anlamı ve gerçeği

Geçenlerde güneyde yapılan ‘Halis ENOSİS' istendiği açıklamasını, özellikle birleşmeyi tek çıkar yol gösterenlerin, iyi değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyim. Çünkü bu açıklama,  Rumların ENOSİS'e sıçrama tahtası...

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2021
Nüfus Kıbrıs davasında en belirleyici konudur

Yunanistan bizim 1571'de 80 bin şehitle aldığımız Kıbrıs'ı, gönderdiği misyonerlerle adadaki Ortodoks nüfusa, Yunan kimliğini kabul ettirmesi sonucu, dolaylı ENOSİS ile yaklaşık %66'sını ele geçirdi. Halen Türk tarafına...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2020
Kaybedilen zaman geri gelmez

Bir yılı daha gride bırakırken, önümüzdeki yılda herkesin beklentileri ve öncelikle el atılmasını istediği sorunlar farklıdır. 1571'den beri yaşadığımız Kıbrıs adasında, varlığımızı sürdürmemizi garanti altına alınmasını...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2020
Çözümsüzlük tezgahına boyun eğmemeliyiz 

Kıbrıs'ta anlaşma sağlanamaması ve çözümsüzlüğün devamı, Rum-Yunanistan-batılı emperyalistlerin çıkarına, bizim ise zararımızadır. Federasyon dayatmasının amacı da, bizi ambargolar ve 5. kol faaliyetleri ile çökertene kadar...

MAKALEYİ OKU
23
Ara 2020
Güvenli geleceğimiz için geçmişten ders almalıyız

1963 Kanlı Noel olayları üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen, o dönemdeki olayların nasıl çıktığını yaşayarak bilenler vardır.    Buna rağmen dış ve onların içimizdeki işbirlikçilerinin gerçekleri saptırdığı, olayların...

MAKALEYİ OKU
20
Ara 2020
Örgütlenme üzerinde görüşler

Çağdaş ülkelerde çeşitli meslek gruplarının ortak çıkarlarını korumak amacı ile örgütlenerek birlikte çalışması en doğal haktır. Yalnız bu konuda ölçü kaçırılmamalı, aynı amaçla onlarca dernek, birlik kurulmamalı. Ayrıca Sivil...

MAKALEYİ OKU
16
Ara 2020
Ağaçsız yaşam olamaz

Ağaçlar insanlar için vazgeçilmez canlı varlıklardır. Ağaçsız bir dünyada yaşamak düşünülemez. Ağacın ve yeşilin az olduğu yerlerde yaşam kalitesi, daha düşük olur. Çocuklarımız ve torunlarımız daha yeşil ve daha güzel bir KKTC'de...

MAKALEYİ OKU
13
Ara 2020
Nüfus gerçeği ve tezgahı

Kıbrıs davasında nüfus, en belirleyici ve önemli konudur. Buna rağmen, şimdiye dek hiçbir KKTC hükümeti, Rumlarla aramızdaki açığın kapanması için herhangi bir önlem almadı.  Bazı siyasi yetkililerin, ideolojik saplantılar, dayanaksız...

MAKALEYİ OKU
09
Ara 2020
Sel sorunu 

Son zamanlarda orta şiddetli yağışlarda bile yerleşim yerlerinde, hatta kırsal alanlarda sık sık sel felaketi ortaya çıkması, sürpriz bir gelişme değildir. Çünkü sorumsuzca yapılaşmanın ve yağmur sularının doğal akış kanallarının...

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2020
Özenti, takıntı ve okuma özrü

Ülkemizde okuma yazma oranı, hatta yükseköğrenim görenlerin oranı dünyada birçok ülkenin önündedir. Nüfus oranımıza göre üniversite sayısında herhalde dünya birincisiyiz. Ancak, sosyal medyada ortaya konulan görüşlerden, diplomalı...

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2020
Sağlıklı bir yaşam için ağaçlandırmaya önem vermeliyiz

Maalesef ülkemizde son yıllarda yeşil alanlara, doğaya ve doğal varlıklara sorumsuzca ve önemli derecede zararlar yapılmıştır. Özellikle basiretsiz ve plansız yapılaşma sonucu, makilikler, harup- zeytin plantasyonları, ormanlarımız, dere...

MAKALEYİ OKU
29
Kas 2020
Teslimiyetçiliğin geçer akçe olamayacağı kanıtlanmıştır

1963 olaylarından günümüze yaşanan deneyimler, alttan almamızın ve yabancı devletler ile onların güdümünde olan BM ile AB'yi memnun edecek şekilde hareket etmemizin, kısaca teslimiyetçiliğin, olağanüstü zararımıza olduğu kanıtlanmıştır....

MAKALEYİ OKU
25
Kas 2020
Barış sloganı atarak, barış bozulmamalı

Kim ne derse desin Kıbrıs'ta her iki halk da, 1974 Barış Harekâtı sayesinde en uzun süreli barış ve huzur ortamına kavuşmuştur. Bunun değerini bilmemiz ve yeniden acı çekmememiz için çeşitli çıkar hesapları içinde olan çevrelerin...

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2020
Tanınma Kıbrıs sorununun ilelebet çözümünü sağlayacak

Devletimizin tanınmasının gündeme getirilmesi, müzakerelerle oyalanmamız ve 5. kol ile ambargolarla çökertilmemiz tezgâhının bozulacağından korkan düşmanlarımızın paniğe kapılmasına sebep oldu. Rum tarafı, bizim eski siyasilerin sürekli...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2020
Kaleyi içerden çökertmek çabaları durdurulmalı

Seçilmiş ve atanmış yetkililerin anlaşılması zor hoşgörüsünden cesaretlenen bazı kişilerin, ülkeyi kaosa sürüklemek, ekonomiyi zayıflatmak, halkımızı anavatandan koparmak ve böylece Rum boyunduruğuna girmek zorunda bırakmak için, KKTC...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2020
KKTC anavatanın olağanüstü fedakârlıkları sayesinde kuruldu

  Kıbrıs Türk halkı olarak 1950'li yıllarda yok olmak durumunda iken, anavatanımızın fedakârca yardım ve desteği sayesinde bugün bize ait bir bölgede, kendi kendimizi yönetmek, can ve mal korkusu içinde olmadan rahatça yaşama olanağına...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2020
Anavatan düşmanlığı…

KKTC'de seçilmiş ve atanmış yetkililerin yasaları uygulamadaki umursamazlığından yararlanan bazı kişilerin, anavatan düşmanlığının dozunu her geçen gün biraz daha artırdığı dikkati çekmektedir. Bazı siyasilerin de ‘ne Rum'a...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2020
STÖ’lerin varoluş nedeni hizmet etmektir

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Sivil Toplum Örgütlenmesine önem verilmesinin yararlı olabileceği kabul edilmektedir. Yalnız, ülkemizde her konuda olduğu gibi STÖ konusunda da aşırıya kaçıldığı, misyonu aynı olan birden fazla...

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2020
Çevreyi kirletenlere hoşgörü gösterilmemeli

Küçük olması ve halkımızın çoğunun da bilinçli olması nedeniyle ülkemizdeki çevre kirliliği sorununun ortadan kaldırılması zor değildir. Çare caydırıcı yasalar çıkarmak ve denetimlerle çevreyi kirletenlerin ağır bedel ödemek zorunda...

MAKALEYİ OKU

banner471

banner465