23
Mayıs 2018
Plaj sorununun çözümü çok kolaydır

 Geçmişten günümüze yaz aylarının başlaması ile plajlarla ilgili olarak tartışmalar gündeme taşınmaktadır.  Anayasamızda 'Kıyıların Korunması” hakkındaki madde ve plajların denetimi ile kullanılması hakkındaki mevzuat...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2018
 Anavatanın değerini takdir etmeliyiz  

   Son zamanlarda bazı kişilerin haksızca, dayanaksızca ve her türlü olayı istismar ederek, anavatanı ve yetkililerini kötülediği görülüyor. Fakat İngiliz müstemleke dönemi ve 1974 öncesinde yaşayanlar, anavatana dil uzatmanın...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2018
Hükümetin yüz günü 

 Bir çok kişi gibi ben de, Koalisyon hükümetinin yüz günlük icraatında, müşavirlik dışında,  halkımızın öncelikli sorunlarına el atmadığı, beklentileri karşılamadığı , vaatlerini yerine getirmediği  ve halkımızın...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2018
Vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, Rum’un ekmeğine bal sürmektir

  Kıbrıs'taki özel koşullar nedeniyle, ulusal kimliğimizi, dilimizi, dinimizi kaybetmeden varlığımızı sürdürebilmemiz için Rumlar ile aramızdaki nüfus açığını mutlaka azaltmalıyız. 1878'den sonra, dış göçlerle sürekli...

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2018
Rum’un dayattığı birleşik çözüm yok olmamıza sebep olacak

 Rum –Yunan-emperyalist üçlüsü, zamanla Rum çoğunluk içinde eriyebileceğimizi ve adanın kuzeyini de egemenlikleri altına alabilecekleri umuduyla, birleşik çözümü savunur.  Zaten Türk ordusunun ayrılması veya etkili olamayacak...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2018
Guterres Belgesi Girit dramının tekrarlanmasına zemin hazırlayacak

 C.Montana'da Rum tarafının bizimle eşit ortaklığa dayalı bir çözümü, aklının ucundan bile geçirmediği açık bir şekilde ortaya konulmuştu. Bu gerçeği Sn. Akıncı da ifade etmişti. Bu durumda federasyon veya birleşik bir çözüm...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2018
Belediyeler ile devlet kuruluşları işbirliği yapmalı

 Yerleşim yerlerinde, hizmetlerin daha iyi sunulması için, devlet kuruluşları ile belediyeler birçok konuda eşgüdüm içinde hareket etmeli, işbirliği yapmalı, alınabilecek önlemleri birlikte belirlemeli, sorunlara birlikte çareler üretmeli....

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2018
Federal çözüm barışın bozulmasına sebep olacak

Kıbrıs Türk halkı olarak bize biçilen kefeni giymekten başka çaremiz olmadığını kabul etmek yerine, somut gerekçeleri ve örnekleri kanıt olarak göstermemiz ve federasyonun isabetli, kalıcı, çözüm şekli olmadığını, aksine adamız ve...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2018
Asayiş ve adalet en öncelikli gereksinimdir

 Bir ülkenin yaşanabilir durumda olabilmesi ve kalkınıp uygarlaşabilmesi, öncelikle asayiş ve adalet kuruluşlarının etkin ve başarılı hizmet vermesine bağlıdır. Can ve mal güvenliği tam olarak sağlanamayan ve adalet olmayan bir ülkede,...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2018
 Dünya Günü üzerine

   ABD'li senatör Gaylord Nelson'un öncülüğü ile 1970 yılından beri 22 Nisan,  Dünyamızın simgesel doğum günü olarak kutlanıyor. Bu kutlamadan amaç: İnsanların doğa dengesini bozan eylemlerine, dikkatleri çekmek;...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2018
Kıbrıs sorununun çözümünde tek çıkış yolu 

 Rumların açıkça anlaşılan niyetlerine rağmen, artık gerçekten herkesin midesini bulandırmaya başlayan  ‘birleşik Kıbrıs- federal çözüm' sloganının tekrarlanması ve Rum'un her türlü onur kırıcı hareketlerinin...

MAKALEYİ OKU
18
Nis 2018
Yolların bakım ve idamesi düzenli olarak yapılması gereken bir hizmettir

Normal olarak, gerek belediyelerin gerekse devletin ilgili kuruluşunun, yollardaki durumu sürekli izlemesi, gözetlemesi ve gereksinim duyulan bakım ve onarımı düzenli olarak yapması gerekir. Çünkü yollarda oluşan çukurlar onarılmadığı ve...

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2018
Seçilmişler devlet yapısını bozmamalı 

Uygar ülkelerde devlet kuruluşları, yürürlükteki mevzuata ve yasalara göre faaliyetlerini yürütür ve vatandaşlara hizmet sunar. Çünkü her seçimden sonra, iktidarların değişmesi ile tepeden indirme yönetici atanarak ve siyasilerin müdahalesi...

MAKALEYİ OKU
11
Nis 2018
Çözüm Düşmanları

 KKTC'de bazı kişilerin, ‘derhal birleşme ve çözüm' diyerek, gerçekte bilinçli olarak, Rum tarafının makul bir çözüme yanaşmasını engellediği görüşündeyim. Mevcut koşullardan nemalanan bu kişiler, çözüm olması durumunda,...

MAKALEYİ OKU
08
Nis 2018
Nükleer Enerji Gerçeği

 Doğaseverlerin, nükleer ve/veya termik enerji santralleri kurulmasından memnun olmamaları yadırganamaz.  Fakat halen sahip olduğumuz teknolojik bilgilerle, tüm enerji gereksinimimizi, doğaya hiçbir zararı olmayan güneşten ve rüzgârdan...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2018
Su kaynakları yönetimine acilen el atılmalı

Su yönetimi kavram olarak; doğal çevrim içinde, su'yun miktar ve kalite yönünden en verimli bir şekilde ekonomik, sosyal ve doğal çevresel faydalar sistemi içinde bilinçli bir şekilde kullanılmasıdır.Bundan  amaç, suyu çok amaçlı...

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2018
Kuru ot kirliliği sorunu 

 Dünyanın tüm uygar ülkelerinde, anayolların temizlenmesi ve bakımı düzenli olarak yapılan, basit ve rutin bir hizmettir. Bu nedenle ilgililer, bu görevlerini,  halkın şikayet etmesini ve tepki göstermesi beklenmeden, zamanında yapar....

MAKALEYİ OKU
28
Mar 2018
Bilindik  tezgah

Rumlar, tek yanlı avantajlar elde etmek ve bizi mağduriyetimizin devamını sağlamak amacı ile müzakereleri araç olarak kullanmaktadır.  Örneğin Avrupa Birliğine adaylık için müracaat ettikleri ve katılım müzakerelerine başladıkları...

MAKALEYİ OKU
25
Mar 2018
Savaşı başlatan, mağlup olduğu takdirde tazminat talebinde bulunamaz

 Tarih boyunca saldırgan ve savaşı başlatan taraf, sebep olduğu can ve mal kayıpları için muhatabına tazminat ödemek zorunda kalmaktadır.  Örneğin, Almanya dünya savaşlarını başlattığı için, zarar verdiği ülkelere tazminat...

MAKALEYİ OKU
21
Mar 2018
21 Mart Ergenekon bayramı

Ergenekon destanı ve / veya efsanesine göre, ‘savaştan sonra soykırımından kurtulan İl Han'ın küçük oğlu ve yeğeni ile eşleri, düşman askerlerinin onları bulamayacağı bir yer bulmak için dağa çıkarlar Yabani koyunların yürüdüğü...

MAKALEYİ OKU
18
Mar 2018
Kıbrıs sorununda nüfus ve Türkiye’nin önemi

    Güneydeki açıklamalar ve müzakerelerde bizden istenen ödünler, adanın tümünün Yunanistan'a bağlanmasına zemin hazırlayabilecek bir çözüm üzerinde durulduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.   Rum-Yunanistan-...

MAKALEYİ OKU
14
Mar 2018
Bürokratik işlem adı altındaki can sıkıcı işlemler kaldırılmalıdır

Son kurulan koalisyon hükümeti, her konuda reform yapacağını ileri sürdüğüne göre, öncelikle devlet kuruluşlarındaki gereksiz , sıkıcı bürokratik işlemlere el atmalıdır. Öncelikle, devlet kuruluşlarının kayıtlarında bulunan bilgiler...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2018
Sigara içme yasağı bir hakkın kısıtlaması değildir?

Bana göre sigara içilmesi, bir tür özgürlük veya hak olmayıp, insanları pençesine düşüren, zararlı bir alışkanlıktır. Zaten, sigaranın insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğu inkar edilemez ve tartışmasız kanıtlanmıştır....

MAKALEYİ OKU
07
Mar 2018
Bozuk yönetim nasıl düzeltilebilir?

KKTC'de çok nüfuslu ülkeler gibi her konuda hizmet verebilecek devlet kuruluşları vardır. Devlet kuruluşlarımız da personel sayısı ,yetişkin insan kaynağı ve iş yeri bakımından en ileri ülkelerden geri değildir. Kişi başına düşen...

MAKALEYİ OKU
04
Mar 2018
İçişlerimizde acilen el atılması gereken sorunlar

Vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu ve çözüm bekleyen bir çok önemli sorun, İçişleri Bakanlığının sorumluluk alanındadır. Bazı çok basit reformlar ile bu sorunların çözümü ve vatandaşların rahatlatılması mümkündür. Halen...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2018
Hükümetin öncelikle vatandaşlıklara el atması hoş değildir

Hükümetin geçmişte yapılan usulsüzlük, ihmal, yasalara aykırı ve maddi kayıplara sebep olan uygulamaları incelemesi ve gereken işlemleri yapması yadırganamaz. Fakat ülkemizin olağanüstü maddi kayıplarına sebep olan ve halkımızın günlük...

MAKALEYİ OKU
25
Şub 2018
Gerçekleri bilerek hareket etmeliyiz

Son zamanlarda bazı kişilerin, anavatan ve kuzeyli soydaşlarımıza karşı yürütmekte olduğu yıkıcı, ayırımcı, ayrıştırıcı, düşmanca tutum ve huzur bozucu kampanyalarına üzülmemek mümkün değildir. Halen Kıbrıs'ın kuzeyinde...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2018
Hükümet madde kullanımı sorununa acilen el atmalı

Madde kullanımı, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gençleri tehdit eden biyolojik, sosyal, ruhsal boyutları olan, toplum içinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren çağımızın en ciddi sorunlarından biridir. Bu alanda hizmet...

MAKALEYİ OKU
18
Şub 2018
STÖ’ye zorunlu üyelik Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırıdır

Ülkemizde vatandaşların örgütlenmesi ve Sivil toplum örgütleri çatısı altında birlikte hareket etmesi, çoğulcu bir demokrasi ve katılımcılık bakımından yararlıdır. Çünkü tek başına seslerini duyuramayan ve etkili olamayan kişileri,...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2018
Müzakerelere tanınma koşulu ile katılmalıyız

Yaklaşık yarım asırdan beri sürdürülen toplumlararası görüşmelerde komşunun niyetinin egemenliğini adanın kuzeyine de yaymak olduğunun anlaşılması ve yaşanan olaylar, devletimizin tanınmadan çözüm görüşmelerine katılmayı kabul...

MAKALEYİ OKU